2011/04/18

sa akong paminsar
walay kalooy si Dodong sa pagpataas sa
edad sa iyang Nanay
nga naputlan na
una sa kumagko
dayon sa tuhod
hangtod na
sa baligkawang
hangtod nga dili na kini
kasulti
o katug-an kon asa
dapit ang sakit
ang ngutngot
ang pait

sa akong kabahin
didto sa akong gamay nga balay sa ibabaw sa bungtod
akong gipalupad ang mga puting salampati
og wala nako sila ingna
nga mobalik

pagkaanindot sa hangin
nga lumalabay lamang

si luis

kay wala na'y ikatubag
gikitkit ni Luis
ang iyang
lapis

kalabasa na pod
moay sura ni Conrod.
sa kilid sa galingan
nagkanaas ang tingog sa
galing
gibulhot ang
mga tahop

sa unahan
duol lang sa akong
gitindogan
sa silong sa punoan
sa nangka
adunay duha ka bata
nga nagbitbit og
tirador
gipunting ang bala
sa usa ka maya
nga mubo ra
kaayo og lupad

naigo ang maong
langgam og
nangatawa ang mga
bata
gibiyaan ang langgam
nga dili makaon
gipraktisan lang
sa usa ka bata
nga karon gitawag
na og hanter

pagkaoran-oran
miabot ang inahan
nagsubay
kon unsay nahitabo
sa anak
nga bag-o pa lamang
mikanaog sa
salag

diha sa usa ka mubo nga
lupad

2011/04/16

kaadlawon

mimata sa alas tres
sa kaadlawon

hagong
ang nawala nga buyog
tul-id ang
agianan paingon sa
iyang kasingkasing
nangugat ang
liog sa mga pulong

miabot ang gubat sa
kalinaw
nagpasad ang mga singot
sa hwerto

daghang misiplit
nga pagbati
miagas ang
gugma og kalooy

nangaloyloy
ang mga mata
og dayog balik og
katulog
pagkahuman lamang
og labay
sa trenta minutos
nga pasundayag
ning duha ka
sirkador

buntag na
apan

mikawat gihapon ang mata
sa nahibilin pang
duka
nga mipilit diha
sa alugnan
og habol

simfonia sa kagabhion

alas sais
mibagting ang kampana
dayon ang kahilom

alas siyete
miabot ang tingatinting sa
mga kutsara og tinidor
nga nasapawan sa
nahulog nga taklob
sa kaldero
sa salog nga tugas
didto sa
kusina

alas otso
nagayamyam ang
baba sa tigulang
sa iyang rosaryohan
og sa
oracion sa ikasiyam
ka adlaw

alas nwebe
nindot pamation ang
paglatag sa banig
og pagpahaluna
sa mga alugnan
og habol
dayon ang pagtayhop
sa suga

nahulog ang kurtina
sa kangitngit

pagkaoran-oran
madungog ang agik-ik
sa katre
ang agulo sa duha ka lawas
nga haskang
basaa sa ilang
kaugalingong
nga singot

nahunong sa makadyot
ang hagok
sa byuda nga tigulang
morag dunay
gihunahuna nga unsa
apan
gipasagdan na lamang kini

sa gawas ang uwang sa
iro
gibaslan sa uwang usab
sa iro
sa ilang silingan

gibanosan kini sa
tingog sa tuko nga miundang
dapit sa
kanapulo

Simponiya Sa Kaadlawon

Sa pagmata, nadungog
Ang tugtogaok sa manok
Awit sa kalanggaman
Kasikas diha sa kahilom
Daw simponiya sa kaadlawon.


Akoy
2011.4.15

2011/04/15

sa panahon sa dugay
nga hulaw
ang langgam nga idlas
nga samdan og
dughan
mibalik sa hawla
nga giablihan aron
pag-inom
balik sa tubig nga
iyang gibiyaan

sayod ka nga dili
siya malipayon dinhi
apan
sa iyang pagbalik
wala mo na usab
kini bugawa

gikalipay mo ang
pagkatagbaw sa iyang
kauhaw
dili na ang iyang
pagbalik
ang mga dalan
usab
walay kapaingnan
ang mga ngalan
sa lugar
usa ka pagpakaaron-ingnon
nga kini
mao ang padulngan
apan pag-abot mo didto
wala ang utlanan

kagabii
wala siya duawa sa katulogon
misakay siya
sa mga pako sa kamingaw
og gihatod sa
mga dalan nga walay
utlanan

2011/04/14

kay unsa ba kunong puntoha na
siya magpasalamat sa Ginoo
kining kinabuhi niya nga napuno
sa dimalas

namatayog sayo ang iyang bana
mga bugo ang tanan niyang mga anak
adik-adik ang kamagwangang lalaki
polio ang kamanghorang babaye
ang tungatunga haskang
malditaha nga kusog kaayong
mosukol kaniya

haskang purdoya sa ilang panimuyo
lisod gani makapalit og bugas
pati bulad nihit

og unya miingon si Tulyang

"Manang Bising ang imong kinabuhi iuli mo na karong
alas tres sa hapon
kay dili kana imoha"

nagpanglingo siya, nakaamgo seguro sa butang nga anaa kaniya
apan wala kaayo niya mahatagi og importansya
nakaiyak siya og
miluhod, mihangad og mipiyong sa iyang mga mata
nga gisilawan sa tumang kahayag

og sa kataposan
ang iyang kasingkasing miawit

sa usa ka dakong pasalamat
alang sa Ginoo....
pagkahuman sa kahago
ning lapoy nga kasinkasing
ning lawas nga namugnaw
modalikyat ako sa
akong payag sa tiilan sa bungtod
atua ang duyan nga uway
og alugnan nga layang dahon
sa saging tundan

gitimbaya ako sa katulogon
ning awit sa hinanok
sa ubos sa bulan og sa mga bitoon
ania na ang hapuhap sa
mga bugnaw nga dahon og
hangin
kinsa man go'y wa kadungog sa
awit sa dahon nga
nahulog?

gani ang ubang awit niya
kon nakalimot ka
gikan baya kanato

kadtong nahubog ta og
wa na gayod kauli sa atong pinuy-anan

ang kadaplinan sa suba
natandog mikurog

apan kinsa pa ba kaha ang motoo kanato
kon kita man ugaling nagsubo?

kita nga nasayod kon unsaon pagbitbit ang
mga itlog nga buak

kita na kamaong mohipos sa mga bildo og
mga lansang
daghang tanghaga
tungod kay dili ka pa
andam sa mga butang
nga

lood, baho,
makasuka
makapasuko sa
mata
makapandol
gani ang uban nga
mabaw lamang
pagkasayang
atua nagbitay
sa kahoy
naghikot
naghilo
miambak sa pangpang
og sa kahangtoran
wala na nila
masulti ang dili
gustong madungog
sa kalibotan

miingon ang mga tigulang
nga tag-as kaayog mga saya
og taas usab og mga
kilay
"kulang kamo sa pag-ampo
og busa kamo
nagabaan!"

dili baya lalim kon ikaw
ang nasudlan sa
maong mga
demonyo

nagpataka na lamang
og dagan-dagan
bisag asa
morag mga kabayo nga
gisudlan og
ligwan ang
mga dalunggan

nangluhod ang uban
dili atubangan sa mga santos
kay dili na
nila maantos ang
syagit sa mga baba
sa kamingaw

wala na gibale
ang kaulaw
mitindog kini og
miangkon
"kami ang dili pareho
kaninyo
apan dili kami mangayo
og pasaylo
kay wala kami
magdaot!"

miabot ang diliryo
apan sama sa tanan
milabay lang kini
og nagpabilin ang
mga kanunay
og ania

adunay mga gagmayng
kalibotan nga nagtuyoktuyok
apan dili kini sila
mangahulog

nakat-onan ra ang
angayan
nagpakabuhi
sa kahilom
sama sa mga
lumot
nga miputos sa
usa ka bato
sa daplin
sa sapa...
walay pulos kining gipanulat dinhi
nahisama kini sa bata nga naglibog
motikang, mohunong, mobalik og
mosungsong
(hangtod nga naligsan na hinoon
og namatay)

walay kay balita nga mahagdaw
dinhi
wala kay mapupo nga mga hinog
nga bayabas

daghan ang dili nimo masabtan
(tungod kay gituyo kini og
gitipigan
ang imong mga madungog
mao lamang ang mga hungihong
hinungaw lamang
sa pagbilar sa usa ka gubot kaayo
nga kagabhion)

walay pulos kining tanan dinhi
apan kon imo gayong sulayan
og tuhog
mahikapan mo ang
wala sugod
daghang naglaum nga
napakyas
ang wala dinhi
maoy imong makaplagan puhon
nga ambot
apan sa akong nasayran
nakapausob sa ilang
ginagmayng
kalibotan
adunay tungatunga diin
mopatag ang mga panaglalis
ibalanse kini
aron walay matuwad
walay mahuwad og
mausik lamang

dawaton ang kayahon
apan ang sobra itugpo
mo sa dagat

ania ka man god dinhi og
busa sundon mo ang ilang
mga balaod

lahi ang balaod sa imong
kasingkasing
usahay simang kini
walaon ka

usahay giingnan tika
ipiyong mo una ang imong
mga mata
og tan-awa ang wala
nagpakita diha sa
pagbati

pagkatul-id sa mga katarungan
dili kini mabawog sa pag-usob-usob
saligi kini
itak-om una ang baba
ayaw ikagot ang ngipon

kon hapsay na ang dagat
sugdan mo na ang pagtaghoy
sa usa ka awit
nga sukad-sukad wala pa
madungog sa imong
kasingkasing
tungod kay dili man
kining mga butanga
ikapanulti

gitago lamang kini
sama sa mga hait
nga punyal diha
sud sa lawak sa
kasingkasing

wala'y samdan
wala'y moiyak
iharong ko
kini kanimo
bisag unsaon
dili ko makita
ang rason
ngano nga
hangtod karon
mopitik
pa man gihapon

bisag unsaon og
og lantaw
dili tiaw nga
ako
usa gayod ka
buang
sa imong
atubangan

busa
wala ako'y
gibungat nga
pulong

dili og dili
gayod ako
moluhod
kanimo
adunay utlanan
nga akong gikulit sa
kahoy

gituman ko kini
wala ako
milakang o
miambak

akong naaninag
ang kainit sa akong palad
og sa unahan
nagdilaab ang daob
atua ang kalayo

anunugba ako
kon mopadayon

sunugon mo ba
ang akong
mga pako?
daghan na ako og
nakalimtan

og busa kagabii
nakigtagay ako
sa bulan
ang buktot
nga ilang gikataw-an
tul-id
og kinabuhi

una, wa kini mangawat
sa bahandi og
kalipay sa uban

ikaduha, wala kini
nanulis og kalooy.

balikan ko ang hunahuna

anaa lang sa pagpili
ang tanan
lantawa pag-ayo
ayaw padala lamang
sa hunghong sa
kasingkasing

kapila ka na ba niya
gibanhog sa
kasakit?

bisan og wala kaayo'y
gihatag nga
kalipay ang hunahuna
ayaw kini
ilabay
kay mao kini ang naghimo
sa imong
tul-id nga dalan

2011/04/11

pati gani ang
lamesa
nabawog sa
dihang
nadungog niya
ang imong
tingog

pagkapait
sa imong gugma
pagkaasgad
gayod sa gabaha
nga luha
pagkaaslom
sa imong
kapalaran
morag giabis
nga hilaw nga
mangga
nga ginusnus
sa gisilihan
nga suka

sa usa ka pakighilawas

sa gababag mong paa
naunlod ang
iyang sampot

gipriso ka niya
sa kalami
nagpapriso ka
wala maghandom
og pyansa

walay gamit karon
ang mga sapot
sa pagbuswak sa
mga pagbati

sa dihang gipiyong
ang
mga mata
dihadiha nakit-an mo
ang langit

ang nagpahiyom nga
nawong ni
Bathala
puti na ang suwab
sa hunasan
dihang misibog ang kangitngit

nakipagsandurot
na usab ang mga bato
nga nag-asoy sa ilang damgo

ma-aghop ang huyuhoy
nga misapu-po
sa imong pahiyom

sa dayag mong mga bukton
natunaw ang tinipigan
kong mga pulong

Rai Rai Ken, Harrison.

sa Rai Rai Ken
nagpista kita sa sushi, sashimi,
uni, og atami
maayo kitang mokiwilkiwil
sa tsapstik
og dayon og inom
sa init kaayo nga
tsa

ang samin lang sa
maong kan-anan ang
nagbulag kanato sa pikas
nga bahin
ning atong hupong nga
kalibotan nga og ikaw pa
imo man
sab gayod nga
gikugihan

atong nasiplatan ang
bata nga bulingon
natulog sa banig nga karton
diha sa daplin sa
sementadong karsada sa
kilid sa century park

akong gitan-aw pag-usab
ang akong relong Seiko Kinetic
(nga tag-kinse mil ra
ingon nimo)

alas dies kinse na kadto sa buntag
init na kaayo ang adlaw
daghan na ang mga sakyanan
traffic na
og kon imong pamation
didto sa gawas
kay lagi di man nato madungog
diri sa sulod

pagkaalingog-ngog na gayod
sa syudad
kining sementadong lasang
matud mo

diha sa batoganan

ang manok nga walay
panimalay kamaong motultol sa
iyang naandan nga
batuganan
nga kon imong ulanon
og mabasa
monaog kani sa sanga
nga walay tingog
mobalhin sa pikas
og magpaabot
nga og kon mahuman kana
nianang imong
pagpasirit
og dayon nimog pahawa
ang manok nga walay panimalay
mobalik na usab sa iyang
batoganan
aron hutdon una
ang kabugnaw
sa kaadlawon

pilosopiya

anaa na kini og nasugdan na
nagpadayon sama sa usa ka adlaw
mopiyong sama sa mata
og maghatag sa usa ka pahulay sa
kagabhion
apan pukawon kini sa kaadlawon
aron sugdan na usab
ang mga wala mahuman
magsugod na ang panaw
tuyok-tuyok lang
adunay maabtan apan wala ang
pagbalhin
ni ang pagsibog
kon unsa ang gisugdan mao
usab ang taposon
apan kon sutaon wala diha
ang kataposan
anaa lamang ang kanunay nga
pagsugod
nakapangutana ang gikapoy nga
nagbasa
asa ba ang kataposang
pulong?

anaa kana sa imong
pangutana

nihit

ang unang pulong
nga misud sa akong dughan mao
kini, dili nihit,
mao kini ang una,
dili kini,
mao, mao ang una, kon nagbinantayon ka lang unta
nasabtan mo unta kon unsa ang
mao, og ang dili mao,
mao gayod unta ang angayan,
ang mao,
mao kini, mao ang unang pulong nga mikuyanap sa
akong kasingkasing
gusto sab nako
ang mao, dili ang nihit nga mao ang nagtakuban
nga una
isip usa ka uluhan
ning gapasagad nga balak.

2011/04/10

ang kamot
kamaong mohawid og sama sa kasingkasing
kamao sab mga motipig
sa bililhon

sama sa paghandom sa tinood mong
gihigugma nga bisan og kaniadto pa kadto
bisan og napapas na gani ang tunob
magpabilin kining gihambin
bisan gani og wala na ang mga kamot
mahimong salag ang
dughan
diha sa mainiton lang gihapon
nga gihigdaan
nga kasingkasing

ang pahiyom dili molungtad apan
mahimo kini nimong balikbalikon og hulma sa imong ngabil
hangtod nga ikaw na mismo ang usa
ka pahiyom

ingon ka
adunay panahon nga moabot ang kahinog
og dayon ang
pagkahulog sa yuta
og pagkalata

nakapanamin ko
og nakaingon nga kining akong kagabhion
mahimong magbalikbalik sama sa usa ka pahiyom
hangtod nga ako
mahimong usa ka kagabhion sa akong kaugalingon
nga ako usab mahinog
mahulog, malata

og balikan na karon nako ang molungtad
kadtong bisag wala na ako
apan nagpabilin

wala na'y makahinumdom pa kanako apan
ang awit sa suba
ang taghoy sa hangin
anaa milungtad sa tanang
pagkahinog
pagkahulog sa mga kagabhion
sa ilang
panahon
sama sa ihalas nga
gangsa gusto usab mulupad
ang isda sa lim-aw

gustong kab-uton sa kahoy
ang langit apan gihuptan
ang iyang ti-il sa yuta

dili sagabal ang bakak
sa damgo way kamatayon
nga dangatan

kabahin kanato didto sa lawak sa mga balak

gisud ko ang lawak
nga dili na kaayo hayag

igo-igo lang ang
kangitngit dinhi

bugnaw sa mata
dili hapdos ang kasingkasing

gibasa mo ang imong
balak og ako
sab miduko aron sa
tarong nga
pagpamati

sa usa ka pagkahinuklog
diha sa lalom nga
pagsalom
nahulma ang pipila ka
lugas sa luha
gisubay ang agianan
sa kunot nga
aping

gibutang ko ang akong
mga kamot sa
akong dughan
gihapnig nako ang
mga hunghong diha sa
akong kasingkasing

giangkon nako ang dakong
sala
sa wala pagsabot sa imong
mga pulong

sakto ka
ang kalapati nga
gisud sa usa ka hawla
nagpabilin lamang
diha sa
usa ka bagotbot

ang tamsi nga layaw
pagkaanindot
sa iyang awit
pagkaabtik sa iyang
mga pako
pagkahamis sa iyang
mga balahibo

kabahin sa atong pagsalop unya

palihog
ayaw lumsi
ang
mga kapakyasan
diha sud
sa baso nga
puno sa
bino

hinonoa
kuhaa ang
duha ka tasa
tunawa ang
kape
diha sa init
pa kaayo
nga tubig

butangi
og usa ka
kutsarita nga
asukar

manglingkod
ta atubangan
sa misalop
nga adlaw
og atong higopon
ang mga ginagmay
tang
kalamposan

pagkaanindot
sa mga bulok
sa atong pagsalop
pagkabugnaw
sa hangin
nga midap-ig
sa atong
dughan

palihog ayaw tubaga ang pangutana...

diha sa paraiso sa dili pagdawat
anaa ang tanan
sa usa lamang ka panaghap


ang mga alibangbang
mga bulawan
ang mga dahon sa punoan sa
kahoy nga tingga
pilak

mangabot ang mga kutsilyo
nasagang mo
sama sa usa ka sinesine lamang

sakyan mo ang barato nga pak-an
sa langit
nanambid ka sa paa sa bulan
og gilantaw mo ang
pasundayag sa kalibotan

milutaw ka sa hangin
lupig ang mga panganod
misalom ka sa lawod
sama sa usa ka bitoon nga
nahulog

daghan kag mga pangagpas
adunay daotan nga mahitabo
apan imo lang kini
giuyugan sa imong abaga
gipapha mo ang mga abog
sa imong sapatos

dinhi sa paraiso sa mga bakak
aron mabuhi ang imong lawas
gibuntog mo ang kamatooran
apan, hangtod kanus-a ba?

sa Iba, Zambales

nagprusisyon ang mga santos
kuyog sa dakong sulog sa suba sa hunahuna
korona ang kahayag
gisanina ang kilomkilom

ang kataposan nga mipasundayag
mao ang babayeng puti og sanina
sama sa kaudtuhon og itom kaayo
ang buhok
sama sa kagabhion

ikaw og ako lamang ang nakakita
sa daghang mitulo nga mga luha
ang uban nagnganga
nagtulo ang laway
diha sa usa ka lalom nga katulugon

2011/04/04

diha sa usa ka lam-aw


adunay katuyuan
ang kahilom sa lam-aw
ang mga dahon sa sagbot
nga morag kamot nga miampo
sa langit
ang mga naglutaw nga dahon
sa water lily
ang samin sa tubig nga
gipanaminan sa mga panganod
nga minghapit og dayon
mipahawa
anaa ang alindahaw
mitugpa og mipahulay
sa iyang mga pako sa kakapoy
anaa ang buwak
nga amarillo nga mibuswak
mihatag og kalipay
sa usa ka subo og kum-ot
nga kalibotan
ang mga gagmayng anak
sa mga baki
anaa mikiwil ang
mga ikog
misulay sa usa ka
sayaw
suma sa pagtudlo sa
kinaiyahan

2011/04/03

kabahin ni tatay gorio og ni nonoy


gikalipay ni tatay gorio ang
kusog nga ulan kay ang iyang anak
nga si nonoy nga
angkas sa iyang kabayo paingon
sa bukid sa Bulawan
dili makatulog sa kabugnaw
og mapugos kini paglantaw sa
ilang giagian nga mga pangpang
og kagwangan

ang maayong panahon sama sa usa ka
adlaw nga anaa
nagpahuraray sa mga dughan

sa kabungtoran
matod pa ni tatay gorio
dili kamaong mohatag sa mga bulawanong
timailhan paingon sa usa ka
masanagon nga kagabhion

kagahapon man god
sa ikanapulo kaadlaw

nilag sakay sa kabayo
nianang halayo pa kaayo nga panaw
nahikatulog si nonoy og ang iyang hawid
sa hawak ni tatay gorio naluag
og hapit kini siyang nahulog sa bukobuko
sa itom nga kabayo
ubos sa hait kaayo nga kimpa sa
pangpang

gusto ni tatay gorio nga si nonoy
lig-on

mabinantayon
dili hingatulgon
abtik
dili huyang sa hagit sa kinabuhi nga
usahay
maayong molatos og mokastigo
sa mga mapasagaron

gipaabot ka niya...


hinay, humok, mainiton nga
pag-abot
kining usa ka pagbati

sama sa iring nga puti
nga misulod sa usa ka lawak
agi sa bintana
wala kini mohigda sa
katre
nanambo kini sa bintana
milantaw sa dalan sa milabay
nga katawhan
sa kahaponon og
gitilatilapan
ang iyang mga kamot og tiil
ang iyang lawas og
wala kay madungog
nga tingog o kasikas
man lang sa iyang
pagsibog

sa iyang pagpaabot
kanimo

estrellita

nahisama ikaw
sa usa ka punoan sa
mangga
nga gahitik ang
bunga

labong ang imong
mga dahon
og lig-on ang
imong mga sanga

ang akong gikalibgan
nganong
walay mipasilong
kanimo
bisan sa kainit
sa panahon

nganong walay bisag
usa ka laagan
nga natintal og katkat
sa imong mga sanga
og pupo
sa hinog na kaayo
nimong mga mangga

pagkasayang ba
nangahulog lang ang
tanan
og diha sa yuta
nagpasad
og nangalata

kinaiyahan

sabton mo
ang mga dili kapugngan
dili sa ingon
nga mangambot ka
og moingon
nga wala kay labot
kabahin niadto
nga mora bag wala
diha ang pagpili
og pakiglambigit
ikaw kadto
oo ikaw, ikaw,
ayaw og uyuga ang
imong abaga
dawata nga
mao kini ang imong
unod og bukog
sa usa ka ngil-ad
nga sayaw sa kinabuhi
nga bisan og
unsaon mog pamakak
nakahatag
sa usa ka pintik nga
kalipay
bunali ayaw ang
imong dughan
sakit na kining
daan
dungagan mo pa
ba?
diha sa mga aso
sa tumoy sa imong sigarilyo
gihulma ta ang atong
mga damgo

mibalak ko sa pipila
ka tuig nga milabay

mora akong tamsi nga
miawit diha sa gamayng sanga sa bayabas

napalong ang sigarilyo
napaslot ang imong tudlo

pagkakusog sa ulan
mibaha ang dalan

wala ka mipasilong
wala ka na midagan

ang mga aso sa sigarilyo
wala mabasa sa ulan

gipalid sa hangin
paingon sa langit

ako nga nakakita niini
mihangad

gisunod ang panaw sa
mga aso sa atong kagahapon

ang gugma ko kanimo

ang kahaponon
nagdilaab

apan kini
napalong dili sama

sa gibati ko diha
kanimo

hangtod pa kini
sa kaadlawon

magdilaab lang
gayod gihapon

mga pinutlan

adunay mga pagputol
nga walay duyog ang kasakit

gihimo mo kini sa imong mga
kuko, sa imong buhok

mahimo mo usab kini kanato
nga sama sa mga kuko og mga buhok

nawad-an na og mga
pagbati

mga patay nga kanhiay buhi

2011/04/02

Hapit Sa KahilomHapit sa kahilom.
Lantawon, tan-awon.
Binlan og pahiyom.

Akoy
2011.4.1

ang gahi nga bato og ang pondol nga sundang...

ikaw ang usa ka
bato og ako
ang pondol nga
sundang

mahimo kang
bairan alang
kanako

og
samtang gibaid
ako sa
imong kagahian

lantawon nato
ang kidlap
sa atong kainit
diha sa
tungatunga tang
mga
pagbati

di ba mora man lang
usab og mga
bitoon?
pag-agi ko
sa pipila ka adlaw
miabot ang panahon
nga wa na ako kinahanglana

ta-as ang gibagtas kong
mga pulong ug ang akong
panghina-ot napalid
uban sa pagsibog
sa lapyahan

ang mga anino mibalik
na sa kasadpan
dihang nayag-yag
ang kahayag sa bulan

ang nahibilin
mao na lamang
ang imong ngalan
napandol ko sa
ubang pulong
sama sa pagsalikway
ug paghikalimot
og unsa kahaw-ang
ang gihuptang damlag
ugaling wala ka na
sa dihang wa ko pa agpasa
ang imong mga tunob,
wa ko masuta ang kasubo
sa pag-inusara


abli ang bintana
sa akong mga damgo,
nakita ko
ang imong pahiyom
nga way luna
sa kasakit

sa akong paghigmata,
kon mobiya ka man
pili-a ang tag-init
kay di ko masugakod
ang  kahait sa batunaw

lingaw lingaw lang..

kagabii mora tag mga batang
walay buot
nagpilopilo tag mga pulong
morag
mga dahon sa balimbing
nga atong gihapnig
sa gamayng lamisa ni Nanay
samtang nagbasa siya og
libro og wala mangambat
kanato kaniadto
imo sang giplapla ang imong
dila
morag dunay gikaon bisag
wala
mikatawa ka
lupig ko nimo sa
surahay kabahin anang
pagpakaaron-ingnon
wa ko masuko
anad na ko nianang
mga dula-dula anang mga
estorya nga walay
tumong
kana bang morag milakaw
ka sa dalan unya
wala kay gihunahuna kon
asa
apan wa kay kahadlok
gusto lang nimong
hutdon ang oras
og lantawon ang palibot
og labyan ang tanan
nga walay hapitan bisag usa
ka balay
o nataran ba kaha
subay ka lang sa kilid sa
karsada paingon sa
unahan nga
walay kahumanan hangtod
nga mopahulay ka
og manghayhay
sa imong mga hunahuna
nga morag
basa kaayong mga
nilabhan
sa silong sa adlaw

hangtod nga imong
gihawiran ang akong
abaga og
miingon ka nga

"makalingaw lagi ka oi!"

kagabii
walay nahitabo kanato
apan
nalingaw tang duha
wala
ta'y sala

2011/03/30

usa ka paghandom sa gugmang hagbay rang naguba...

matag adlaw
adunay tagay ang kasingkasing

nagsandurot ang mga
paghandom sa mga kaagi
kabahin natong duha

didto sa suba
sa basakan sa kamalig
sa landahan

sa bungtod sa ilalom sa punoan
sa kamatsile

adunay mga hunghong
sa matag
kaadlawon

paaboton mo kuno ako
ugma damlag
sa laing hugna na usab
sa atong kinabuhi

hagkot ang akong mga singot
nagbasa ang akong
paa

paghimo og balak samtang ga chat

nganong hunahunaon pa man gayod kaayo
mawala na hinoon ang

spontaniety

isulat lang ang unang miabot sa hagdanan sa imong utok
pasudla sa pultahan
og palingkora sa imong bangko

ayaw na pangutan-a kon dis-a kini gikan
og naunsa kini
nganong napadpad siya sa balay sa imong panumduman

imbitaha nga matulog sud sa lawak sa imong kasingkasing
human sa usa ka panihapon

kon mahaluna na siya
padayon sa

chat sa imong mga amigo og amiga
nga ganiha rang gapaabot sa imong mga tubag sa ilang mga pangutana

asa na gani ta?

pamalihog sa usa ka nagluhod kanimo

tungod sa gugma
miluhod ako kanimo
og gihagkan nako
ang imong mga
tiil

gikaulaw ko kini
apan wala ako'y
nahimo

mipahiyom ka
nga naglantaw kanako

palihog
ipalong na lang ko
sa suga

ikaw lang ang makasabot niini

sa usa ka patay nga
dahon
sa silong sa mga sanga
nga uga
diha sa punoan nga
nakalabira
sa tumang kainit sa
kaudtuhon

daghan kag malad-ok
sa imong tutunlan

tunlon mo ang tanan
sa walay tingog

usa ka librohan

kahayag

kadtong mga bakakon
sayod ka
dili gayod kaharong sa
moabot nga
kahayag

imbis makakita
mabutaan...

ang imong kasakit

ang sakit sa dughan
gisulayan og kumot sa kamot
aron ang sakit
malimtan sa laing sakit

apan nagpabilin ang sakit
sa dughan

busa misulay ka og awit
diha sa silong sa bulan
giduyugan ka sa bugnaw nga
hangin sa kagabhion
mitayhop og apil ang dagat
sama sa usa ka taghoy


nadungog kini sa mga nahikatulog
nga mga gangis

gusto unta nilang moapil apan
nahingaw sila
nabati nila ang imong kasakit
og namati lamang sila

pagkaugma
pagkadaghan sa mga dahon sa naga
nga nangahulog
diha sa tiilan sa usa ka dakong lasang

pati gani ang mga
bitin
nalisang...

ang dili ug ang unta...

dili mapapas
sa kusog nga ulan ang
tunob diha
sa lapok

dili maguba sa panahon
ang mga tunob
nga mitaplak sa
bato nga
kasingkasing

unta kon diha lang
sa balason nga
baybayon

nalimtan ko na unta
ang tanan kanato
sa dayon...

kon mawa ka, akong adlaw...

naghisgot siya
sa pagkahulog sa tulo ka bitoon
wala'y nawala
daghan pang nahibilin sa langit

kagabii
nahugno ang iyang dughan
sa dihang
nahulog ang bulan didto sa
lanaw
nag-aso ang tubig
sa tumang kainit
dayog kawala
sa kahayag nga hinulman

karong buntag
wala mitunga ang akong adlaw

Ang tahas sa ulan

nagpabiling lig-on
ang balikong sanga
dihang gibanlasan
sa ulan ang lapukong
mga tunob

2011/03/28

kabahin sa kamingaw...

dili angay kahadlokan ang
kamingaw

kay kon mahadlok ka
sungog-sungugon ka man hinoon

bitad-bitaron niya ang imong tiil
og iyang kuso-kusohon ang imong buhok

apan kon imo kining hangpon sama sa usa ka amigo nga dugay na nimong wala makita
gakson, hagkan, amomahon, paimnon, palingkoron og imbitahon og katulog sa imong tupad sud sa napulo ka adlaw

nan, moingon ang kamingaw, " kining tawhana isog, adunay kalalom, dili mahadlok sa tumang
kahilom, dili malisang kon magdugo na ang kasingkasing..."

lantawon ka niya gikan sa imong buhok hangtod sa imong lapa-lapa og magpabilin sa iyang
kataposang pulong, " ikaw, makamao na nga mabuhi diha sa pag-inosara og busa si Bathala
misalig na sa imong kalig-on"

og dayon kinig biya sa imong balay
nga dili na gani mananghid og wala na kini maghatag kanimog mga timailhan nga ikaw
iya pang balikan

nalipay ka kintahay
apan sa pipila ka gabii miabot ang usa ka paghandom diha kaniya nga imo na
nga naandan....

2011/03/26

ben thanh

ang bulingiton nga bata
mitutok sa usa ka dulaan

nga gihawiran sa tindero
og ikaw namili og ang mata

sa bata nga iyang kalibotan
naglirawliraw sa usa ka

damgo sa ala una sa hapon
wa nimo maantos mihirit ka

sa imong pitaka gipalit ang
maong dulaan og imong

gihatag sa maong bata og
sa usa ka hapsay nga pahiyom

gibati mo ang kinabuhi
nakita mo ikaw, kaniadto....
gitultol nimo ang lawak
sa usa ka kaadlawon og

gibuhat mo ang naandan
ang kalami nga dili kabayran

sa mga nagdilaab nga mga
pulong nga dili mo na gayod

mapalong sa mga pakiat sa
kangitngit diha sa umaabot nga

kahayag sa mga kitik sa damgo
diha sa imong dughan

pagkabuntag bation mo na
usab ang lahi nga katulugon.

pagmata nimo sa usa ka damgo...

adunay mga panghitabo
nga dili kapugngan

sama sa kamatayon sama
usab sa gugmang nagbaha

nga bisan unsaon nimog
kalimot sa adlaw motunga

lang gayod gihapon diha sa
imong damgo

naglagot ka apan usahay
mopahiyom ka kay bisan

unsaon lami lang gayod
gihapon.......

2011/03/21

sud sa kinamahalang kotse....
sakay sud sa kinamahalang kotse

misakay ang iyang lawas nga adunay duha ka lig-on kaayong mga kamot
nga nagmaneho sa manobela paingon sa
dakong syudad nga nagtimpla-timpla og daghan kaayong
lamian nga sala,

dili nimo makita ang sulod kay tinted ang samin nga bintana
og dili nimo maabri kay gihipos didto ang remote control
dili nimo maaninaw ang kalag nga nagdaot og laksot
nga kusog kaayong misyagit sa tumang pag-antos
sa kasakit nga gidulot sa tanang mga kaunuran,
kabukugan, og mga kaugatan...

ang kamatayon nahisama....
igo lang niyang giwahing ang
kurtina sa bintana og
nanirado siya sa pultahan sa iyang balay

mora lang siyag natulog sa
katre
wa siya masayod ko aduna pa
bay laing panaw
sila nga naglantaw kaniya
nangiyak
mikumpisal sa ilang gugma diha
kaniya
nga karon dili na niya mabati
og wa na sab niya
kinahanglana

sud sa kwarto...gikapoy kog himog mga balak
sud ning kwarto
og aron ako malipay
gipalong ko ang suga og
mitupad ako kanimo

dili una kita matulog
palihog lang...
ang atong mga anino
bisag walay ikasulti

sa hilom suma sa iyang nabatasan
kanunay nga mag-awat-awat kanato
nga kon ambaton
makahatag og labad sa ulo

sakit sa mata
og aron mawala kay morag siging pangayo og tabang
pwes
kining sugaa nga maoy naghimo kanila
mas maayo pag
palongon natong duha...

ang gisulti sa iyang lover boy....(alang kang Dr. T.)


gusto niyang mahinumduman siya
sa usa ka tapot kaayo nga kihat
diha sa usa ka hawan nga bangas
sa buhok nga kalkag
sa mga balod sa iyang pilok
sa ilong nga tugsoy og hangad
sa sigarilyong iyang gikitkit sa iyang
ngipon

nga gisipitan sa duha ka init
niyang mga ngabil

akong gitutukan ang mata sa bata
samtang ang iyang amahan nagsudlay sa iyang buhok
isog ang amahan
ang bata napuno sa kahadlok morag kamalig nga napuno sa mga tipase sa humay nga basa kaayo

ang amahan usa ka bagyong Lelang
ang anak usa ka payag lamang

wala pa kaniya ang mga pulong
apan moabot ra ang panahon nga ang tuhod sa tatay malup-og
og ang mga bukton ni Dodoy managko, mabus-ok og malig-on

kon moduyog na gani ang pulong og ang lawas
magsulti na ang bata sa tinood
dili siya gusto nga sudlayan sa usa ka hinapay nga sama sa iyang tatay
baho ang pomada og ang lana sa lubi
og ang iyang sudlay haskang haita
sakit sa iyang ayuyok

moingon ang bata
tay dili ko nimo sudlay
anak mo ako
dili ko imo
anaa akoy akong kaugalingong hunahuna og kasingkasing
gikan ko nimo apan
dili ko maimo

mosulti pag-usab si Kahlil Gibran
mangamuyo pag-usab sa tigulang nga nagluya sa iyang higdaanan
nga maghandom sa anak nga wala na diha
kay nangita sa iyang kapalaran....
kon papilion ka
sa pagbasa ning balak
o mag-chat sa
facebook
sayod ko kon asa ang
imong pilion

ayaw og kataha
ayaw na ko ug sultihi
sama nimo
mao sab ang akong buhaton

di na lang taka sultihan
dili ta managsama
mas nabuang ko
diri sa balak

ikawikaw ang ilang giawayan
duha sila
ang kalag og lawas

pilia ang maghatag kanimo
sa kinabuhing dayon
ayaw kalibog
ayaw na og pangutana kon ngano
pagdali
kay hapit na baya mapalong ang
upon mong kandila

batia ang sakit sa imong kutokuto
ayaw panumbalinga ang
gasakit mo nga pus-on

pakan-a kadtong
motilap sa imong kasingkasing
ayaw kadtong
mopaak sa imong kiting

ang tsunami og ang balak ni Basho...ang tsunami walay gipihig
tawo, babaye, lalaki, anak, amahan
awto, balay, basura, habol, katre,
koryente, barko, bagtok
kabayo, humay o pan
iyang dalhon
kan-on,gub-on, wad-on,
langkaton, ilubong,
buntugon, kawrason,
paakon, gision, lat-an,
lumpingon, kuso-kusoon,


lahi kaayo sa balak ni Basho
gipili ang
tumang kalinaw sa sapa
ang katin-aw sa tubig
ang kalunhaw sa mga dahon
sa mga kahoy
ang mga napalutawlutaw nga
mga water lilies nga durong
pamulak sa silong sa adlaw

og duna may gamay kasikas
wa nay lain
kadtong baki na usab nga
miambak sa tubig
usa ka nipis kaayong
kisaw
morag sapot nga seda....

Panginhas dire