2014/12/17

tingog sa tuko

karong gabhiona
nabati ko na usab ang
tuko
og matag patingog
niya sa iyang tilaok
diha sa iyang pagtuko
gisulayan ko na usab
pagtino kon unsa
ang kapalaran
sa akong mga damgo
nga wala
matuman