2015/03/30

pagsalig

sa gilawalawaan mong mga
mata gisulayan kog tudlo ang ganghaan
sa simod sa akong baba

morag nahadlok ka
kay wa pa sukad naadtoan kadtong lugara
oo, nadungog lang

apan akong gihawiran ang duha mo ka
mga kamot
dayon nakog ingon, "ayaw kabalaka
pag-abot mos pultahan
moabli kini unya dunay mosugat nimo
aron kuyugan ka
sa sangpotanan natong tanan

malinawon na kanang lugara
wala na ang mga kaguliyang
dayog ingon nako, "dili ba mao man
kana ang imong gipangandoy?"

...
balikan ko na kini karon
gipaabot ko ang lawalawa nga mosulod sa
akong kalimutaw
ako ang mopasalig sa akong kaugalingon
aron kon magkita kita didto
dili mo ako pagasudyaan

wala ako mahadlok
andam sa kanunay ang akong mga bukton
sa pagsugat nimo
andam ang akong mga kamot
sa pag-abri na usa niining pultahan
wa ko na paabota nga ako pagatagboon
ni bisan kinsa

tungod kay sama kanimo
misalig ako
sa wala ko pa naadtoan
sa wala ko pa nakita masukad

oo, nadungog ko lang
ug igo na kana alang kanako