2014/04/22

NING KALIBOG UG PAGPANGLOODang iro migukod sa iyang ikog
ang anino kanunayng magsunod sa iyang lawas.

ang atong nawong gibuhat aron dili nato makita
hangtod nga miabot ang samin
hangtod nga naatubang nato ang tin-aw nga lanaw
niadtong giuhaw kita ug gustong moinom ug tubig
gikan sa mga kabugnaw

kon nganong gihimoan kitag likog ug atubangan
sabton mo nga adunay lugar sa atong kaugalingon nga alang lang sa uban
ug ang uban alang lang gayod kanato

ayaw panglood. ang alang kanimo bisan pag imong balibaran
atubangon ka gayod niini ug hawiran ang imong duha ka palad.

ayaw kalibog. ang mga hanap gituyo aron dili ka masakitan
aron dili ka mahadlok. aron ka katulgon, dayon makapahulay.
kabahin kini sa kahayag gikan sa adlaw nga
midan-ag sa mga dahon sa punoan sa bwahan
sa mga tamsi nga tawgon kog kuragan nga siging
paigat ug lupad-lupad tugdong sa mga sanga sa
mga punoan sa bwahan

sa mga dagkong hulmigas nga nagsigig hakot sa mga
mumho sa kan-on nga sobra sa pamahaw sa mga iro
nga busog na kaayo ug karon namahulay silong sa
mga punoan sa bwahan
sa mga salag, sa mga dahong nalaya ug nangahulog sa
tiilan sa mga punoan sa bwahan
makita mo kaha ang pagkabalaan ug pagkabulahan ning
tanan dinhi sa kalibotan sa mga punona sa bwahan?

sumbat sa kasingkasing

aykog ingna
nga dili na ikaw ganahan
pa ug halok ug
gakos
sukad ka gibudhian sa
tawong
gisapopo mo sa tanan
mong gugma
nga nausik lamang
diha
sa usa ka
pagbudhi

sa dhang milabay na
usab ang
kaanindot sa dalan duol sa
kilid sa imong balay
mipasiplat ka baya
pag-usab ug
giwakli mo pa man gani
ang kurtina nga
baga nga
niadtong isang adlaw imong
gitaod
diha sa bahad nga
ikaw
hangtod sa imong kamatayon
mag-amoma
na lang
sa kaisog diha sa
pag-inosara

tawo ka dili
kahoy
dili bato
dili abo
dili balas

ang imong kasingkasing
nagyamyam
sa mga pulong gikan sa
baba nga nanimahong
tuba.

unsaon ba?

unsaon mo ba pagsunod ang
gilabay mong bato nga mitiglom sa
sapa nga naghatod ug mga balod sa pikas nga
tampi?

unsaon mo ba paghikap ang balahibo sa tamsi
nga imong gibuno ug bato nga milupad na palayo kanimo didto sa pikas bungtod?

ang imong iro nga sigi mog gisipa dili mo na mahaploy ang iyang ulo ug ikog
ug bisan unsaon mog ingon nga sulod na balik sa imong tugkaran
dili na gayod kini mosunod pa kanimo
kay ang iyang paaboton aron momando kaniya
lain na man nga amo sa pikas nga labat.

unsaon mo pa kaha pagsumpay ang putol nga sanga sa
bulak nga gumamela human mo kini kutloa kay lagi
imo man kaha kining gihigugma?
walay balak sa tumoy sa imong
dila ang
mobalibad nga imo na siyang isulat
ang tanang balak ganahan nga moambak
mga pispis nga gusto na nga mobiya sa salag
mga pawikan nga nakagawas sa itlog ug gusto na
nga molangoy sa dagat

ang tanang gusto motaliwan
walay gustong magpabilin.

2014/04/21

alang kang A.

kapila ka ba nila timbangon, unya dayon nilag ingon,
kulang, kulang pa gayod,
gisukod ka kanunay sa ilang timbangan
nga sa kanunay magsulti nga
kulang, kulang pa gayod,
nakahatag kini kanimo og kahiubos,
mibalik ka sa lawak, natulog, nagpatulogtulog, aron lamang
hikalimtan usa ang tanan,
miingon ang nagtimbang kanimo,
makatabang kanimo ang pagkatulog kay diha mo habokan ang imong
mga damgo
pahulay lang usa, ayaw kaayo ug hagoa ang imong hunahuna
nagdugo ang imong kasingkasing
nakatulog ka diha sa nauga mo nga mga luha
miingon ang tigulang nga bako ang likod,
ugma, timbangon ka na usab namo
unta wala nay kulang, unta sakto na ang tanan
apan wala ka na namati niini
pagkaugma sayo sa kaadlawon sayo ka nga mikagiw
gisunod mo ang imong tingog
ug sa usa ka sako mo nga dili buslot
gidala mo ang imong kaugalingong timbangan
motabok ka sa tampi
ug didto sa usa ka isla diin ikaw lang usa
sukdon mo ang imong kaugalingon
ug sayod ka nga layo kanila
sakto na ang imong timbang ug ang imong kasingkasing
haskang gaana na gayod kaayo
sa langit nakita mo ang banog nga nagpahurayray sa hangin
usa ka damgo, nga sa pag-inosara mo
nagtudlo: sakto na ang imong timbang
sakto na gayod, wala ka nay kulang.
GRAVITY

wala man ako sukad
nakalutaw sa imong kawanangan
apan
gibati ko ang tanang gibati mo.

dili maihap ang higayon nga ako
naglutaw lamang
nakigsulti sa akong kaugalingon
misaad, midamgo, gani usahay
magmahay man nganong
nabuhi, niining dakong wanang
diin ikaw wala na,
adunay usa ka higayon nga gipalong
ko ang tanang suga
ug ang akong nakita mao lamang ang
kangitngit
ug ang akong madungog mao lamang
ang pinitik sa akong kasingkasing
diha sa usa ka pangandoy nga unta
mahuman na ang akong panaw diha
sa usa ka paglutawlutaw
apan sama sa atong nakita kaniadto
kalit ka nga miabot
nga ambot ug diin gikan ug ngano
ug gipakita mo kanako nga ang mga panghitabo
usahay atong balit-aron
aron matugkad ang matood aron makaabot kita
sa atong gustong adtoan
nga ang paglupad ug ang pagtugpa mao ra
nga ang pagsaka ug pagkanaog usa ra kana
nga ang kasakit ug kalipay usa lamang ka nawong
nga ang kinabuhi ug kamatayon mga pultahan lamang
nahibalag ko ikaw sa usa ka pagbiya
ug ang imong pagmahal mao ang paghatag mo kanako
sa dili tiaw nga kamingaw
napadpad ako sa lapyahan sa dagat
miabot ako isip usa ka nagdilaab nga kalayo
gihagkan ko ang balas, gihawiran ko ang balod,
mibangon ako, ug milantaw sa bukid
ug gibungat ko ang dakong pasalamat.
si eloy, upat pa ka tuig.
pinangga sa inahan, kay lagi bugtong man.
ganahan si eloy ug dolsi. kon mahimo lang ang iyang pamahaw,
paniudto, panihapon dolsi.
matag gabii, makamata kini ug manugilon sa iyang inahan
kabahin sa daghan kaayo nga dolsi sulod sa iyang damgo.
nahadlok na ang iyang inahan kon unsa ang mahitabo sa iyang bugtong ug pinalanggang anak.
gani gusto ni eloy nga ang iyang ngalan usbon.
dolsi ang iyang gusto nga ngalan.
mitambag ang inahan, nga eloy, ang imong ngalan, ngalan kana sa
imong amahan, nga patay na.
kaniadto siya ang banggiitan sa atong baryo.
apan si eloy nasuko, miligid sa dalan, misyagit ug iyak, ug aron
magmalinawon, gipauyonan na lang kini sa iyang inahan.

nangapodpod ang tanang ngipon ni eloy.
nangahumok ang iyang tanang bukog.
gihulmigas ang tanan niyang lawas.
nalata ang iyang tiil.
walay nahimo ang inahan.
lahi si eloy, lahi gayod, apan iya kining gipangga
bahala na ug mamatay si eloy
sukot pa sa inahan, basta lang siya magmalipayon.
EKSTRA

sakit lantawon ang
imong pahiyom nga hilaw
sa kataposang
pasiyo,
gilantaw mo ang
akong gilantaw
kadtong damgo nga
aslom
kadtong gustong
kab-oton nga dili
makab-ot nga ug
makab-ot man ugaling
dili baya usab unta
alang sa atong
kaugalingon

ang atong ganahan
dili dali makalimtan
unya ang atong
kasingkasing
kulitogon
sa usa ka tinood
nga atong nasugdan
na unta
ug atong gipanugilon
sa atong minahal
apan nasuhong
dili nato sala ang
ang damgo nga wala
matuman
nasuhong lang
diha sa usa ka
laing panag-ignan
sakit gayod apan
unsaon ta man
trabaho lang kini
ug dili personalan.