2015/03/31

ang uwak og ako

bisan kanus-a wala magsumpay ang
atong mga kamot diha sa atong mga tudlo
sama sa mga kadena

de amor

nga nagkatay diha sa mga lig-on nga
labat sa kilid sa balay

pahulayan

sa mga gusto na usab nga milalin
ning kalibotan nga siging gatuyok gatuyok
mobiya mobiya

apan wala gihapon mogikan

para asa ka ba nyor? paingon ko didto.

didtong lugara nga wala ko pa maabti
apan akong nadamgohan pipila na kaadlaw

samtang

nagsalimuang ako sa akong mga pangandoy
nga bisan og matuman
kanunayng mag-ingon lang gihapon kanako nga

kulang, kulang, kulang pa gihapon nahisama
sa usa ka itom nga uwak sa kilid sa
palwa sa lubi atubangan sa bintana sa akong
balay

nga mitutok kanako
nga morag miingon, ugma puhon masumbalik
kanimo ang nahitabo kanako

bun-on akog bato sa mga bata
maot ang ilang pag-tan-aw kanako
usa ako ka sambingay sa tumang kalaog

unya walay nasayod kon asa ako
nagpuyo
kon aduna ba akoy mga pispis
og kon unsa ang itsura
sa akong salag.

sa kataposang bagting sa kampana sa atong mga dunggan.

miabot ang panahon
nga wala na nato pangitaa ang
payong silong
sa kusog kaayong ulan

nga gilabay nato ang mga tsinelas
og sapatos didtos lapokan

o didto sa puting balas sa baybayon
sa bulan sa Mayo

nga ang mga sakayan sagabal na
man hinoon sa atong kagawasan
sa paglangoy sa dagat

nga mas malipayon kita kon kita lang
og wala nay lain

wala ang sapot, wala ang kwentas,
ang relo og ang singsing

miabot ang panahon sa kataposang
oras sa atong kinabuhi
nga atong gibasolan nganong ang
mga bililhon wala man nato gihatag
sa mga mas nagkinahanglan

ang panahon sa pagduko sa atong mga ulo
pagsumbag sa atong mga dughan
diha sa pagpanghupaw
ngano, ngano og ngano ba gayod
nga wala ko man hisabti
ang mas labaw nga bililhon

mao kini ang oras sa kataposang oras
sa kataposang bagting sa kampana
sa atong mga dunggan.

gipasidunggan niya ang mga nagpakahilom pinaagi sa mga bitoon

dili man tanang misubay
sa maayong dalan adunay gibuhat

adunay misimang nga pag-abot
sa lugar diin wala kaabot didto ang
mga bantugan
og mga buotan

nabuhat ang wala sukad nabuhat
nga sa mata ni Bathala
usa ka hingpit

adunay misanong sa pulong lamang
adunay walay tingog apan nagbuhat
sa wala mabuhat sa mga misanong

daghang amang, daghang buta,
daghang bakol

apan puros naghatag og kalipay
ni Bathala

nga sa walay tingog-tingog usab
nakakita sa pagkahingpit
sa usa ka tawo

dinhi mipahiyom siya sa Hangin
mipabati siya sa kainit diha sa Adlaw
dinhi gimahal niya ang tanan
pinaagi sa bulan
dinhi gipasidunggan niya ang mga
nagpakahilom pinaagi sa mga bitoon

2015/03/30

pagsalig

sa gilawalawaan mong mga

mata gisulayan kog tudlo ang ganghaan

sa simod sa akong baba


morag nahadlok ka

kay wa pa sukad naadtoan kadtong lugara

oo, nadungog lang


apan akong gihawiran ang duha mo ka

mga kamot

dayon nakog ingon, "ayaw kabalaka

pag-abot mos pultahan

moabli kini unya dunay mosugat nimo

aron kuyugan ka

sa sangpotanan natong tanan


malinawon na kanang lugara

wala na ang mga kaguliyang

dayog ingon nako, "dili ba mao man

kana ang imong gipangandoy?"


...

balikan ko na kini karon

gipaabot ko ang lawalawa nga mosulod sa

akong kalimutaw

ako ang mopasalig sa akong kaugalingon

aron kon magkita kita didto

dili mo ako pagasudyaan


wala ako mahadlok

andam sa kanunay ang akong mga bukton

sa pagsugat nimo

andam ang akong mga kamot

sa pag-abri na usa niining pultahan

wa ko na paabota nga ako pagatagboon

ni bisan kinsa


tungod kay sama kanimo

misalig ako

sa wala ko pa naadtoan

sa wala ko pa nakita masukad


oo, nadungog ko lang

ug igo na kana alang kanakosa dihang nahigmata


gabii gikamang ko
sa kamingaw

mikurog ko sa kabugnaw 
sa iyang mga kamot nga mihaploy 
sa akong buhok ug tingkoy

apan mibukhad gihapon
ang akong mga bukton sama
sa pako sa alibangbang

nga nadani sa kahumot 
sa buwak nga ilang-ilang
hangtod ang nitapot nako dayag

lunlon alimyon ra 
pagkabuntag 

zorro

ambi ang imong
maskarang itom
ambi ang imong
latigo,

zorro, ambi ang
imong kapa
ambi ang imong
leather boots
ang imong leather
shirt

zorro
ako na ang imong
sugilanon

akong hiposon

dili ka tinood
wala kay pulos
nagtakuban ka
sa imong kaisog
nagpalaban ka
sa imong latigo
og kapa og
kabayo

dili ka tinood
wala kay pulos
zorro,
zero ka para nako


dili na mahadlok
ang mga dautan kanimo
usa ka lamang ka sugilanon
dili ka tinood
busa wala kay pulos

usa ka ka isdang
tambaloslos

apan ang maigo mao lamang usab ang mga demonyo....

unta gisabot mo na lang
ang kasakit ni
bekbek
sa dihang iyang
giyatakyatakan ang
vegetarian pizza
didto's Lee Plaza
atubangan ni
Liza

(nasayod ka ba nga
siya
mao ang punching bag
sa iyang bana
24/7?)

ayaw lang og
react
lantaw lang
samtang nagsayaw-sayaw
siya sa iyang kasakit
sa ibabaw sa
vegetarian pizza

ayaw og tingog
bisan pa og labayon ka niya
sa pizza
ayaw og balos


palabya ang pipila ka
segundo

dayon pamatia ang iyang
syagit nga miabot sa ganghaan
sa impyerno
kay didto nagsugod ang
iyang kalbaryo

battered wife syndrome
ang tawag nila ana

sama sa ubang balak
kulatado sa kapalaran
busa ang mga pulong
hait, gabaga, makapaso
bato,

apan ang maigo mao
lamang usab
ang mga demonyo....

bangaw: alang sa duha ka toyab didto sa Oklo

nagsumpay ang
mga ikog sa 
duha ka alindanaw

usa ka adlaw
niana
sa dihang
mitumaw ang
nagbalikog nga
bangaw

sa dihang nagbudhi ang iyang bana

kadtong babayeng natulog sa kahayahay
sulod sa aircon nga lawak
unya nahinanok
sa kabugnaw og kahumot
sa tumang kaanindot

ayayay,

nalupigan sa babayeng didto sa salog
natulog kay ang iyang moskitero giwalis man
sa hari nga karon miluhod sa atubangan sa
nabukaka niyang mga paa
mihawok sa iyang buwak
misimsim sa iyang nektar
nahimong usa ka buyog
nga walay tingogtingog
mibatog sa iyang
kaubos

ayayay, pagkagamhanan
pod diay ning usa ka ulipon

ANG MGA MANHID SA ATONG PANAHON

alang sa upos ni andres
nga nawa na sa ashtray sa panahon

alang sa fountain pen ni jose
nga wa nay tinta

alang sa mga isog nga tabako
og mga hunsoy nga dali kaayong nangahalin

alang sa mga baston nga tugas nga nahalin na
sa public auction

alang sa wheelchair sa utok sa rebolusyon
nga dili na modagan

alang sa uban pang mga gaasoaso nga ilong
nga gisip-on

alang sa mga ngipon nga nagkagot nga nangabali
alang sa mga sundang nga nangahabol

alang sa mga mihalad sa ilang tagsa-tagsa ka
mga kinabuhi sa dapog sa kagawasan

pasensya na, nag starbucks pa mi
pasensya na kay lami kaayo ang burger sa u.s. navy

pasensya na kay nanan-aw pa mis This Thing Called Tadhana
pasensya una kay mas lami pa ang among kinabuhi

salamat sa kalinaw, salamat sa pag-asenso
salamat sa mga politikong kawatan

naapil mis himaya, napiskan mis korapsyon
makalipay sab ang atong pamunoan

bugo, hayahay, manhid sa sab
sama namo.

adios

sakit  ang liog
laylay na ang mga
bukton
lapoy na ang
mga tudlo

usa lang ka
pulong
ang kataposang
hunat

adios!

LUNES SANTO

nagtinagaktak
ang ulan
gikan sa sandayong
paingon
sa batoon nga yuta
diin ang
usa ka palmera
giuhaw kaayo sa
tubig
ning pipila na kaadlaw
nga gihikaw
ang ulan

hinaot nga
ning paghinumdom
ko usab kanimo
og kon giunsa ko
paghikaw diha kanimo
ang gipangayo
mong kalipay

unta ning
pagtinagaktak kos
akong
kahidlaw sa
atong kalay-on

ihatag mo usab
ang dili uga nga
pasaylo

"patya ako patya na lagi ako

nindot pamation
ang hinay nga ulan

ginganlan kini nilag
talithi

nga mora bag
gikan sa gihandom
nga
"talitakumi"

nga mora bag
usa ka uhaw nga
gugmang
nanawag: dali na diri

nagpaabot ako
kanimo
gaksa na ako
hagki ako
buk-a ako
dugmuko ako
pulbusa na ako

kay kon ang gugma
kuno kon imo
nang makaplagan

moabot kas punto
nga moingon
mahimo mo na akong
patyon....


"patya ako
patya na lagi ako

sa tumang
kalipay"

ug ang mga batang gutom og masulub-on mag-ilog magkabuang og pamunit sa walay bayad nga kalipay

ang punoan sa akong
mangga
atua dapit sa habog
nga bungtod
nga dili ninyo maabot
sa inyong mga
kangga

maglisod ang kabaw
og tungas
maghalhal gayod ang
iyang dila
nga moabot dapit
sa iyang tuhod

mga bata lang ang
moari dinhing dapita
nga magpaabot sa
kusog nga hangin
kay sa ingong panahon
mangaatak ang hinog
nga bunga
diha sa iyang tiilan


ug ang mga batang
gutom
og masulub-on
mag-ilog
magkabuang og
pamunit
sa walay bayad
nga kalipay

ako ang hari

ako ang hari
dinhi

sa akong palasyong
lawas
napulo ka tudlo
ang akong mga
sakop

ang akong karwahe
mao ang akong
lapa-lapa

ang akong mga armas
mao ang akong mga
kumo
apil na ang akong
mga kuko

ang akong mga tore
mao ang akong mga mata

ang akong espada
mao ang akong dila

ang akong hardin
mao ang akong tiyan
diin ang akong
pinakaanindot mga
buwak
mao ang akong pusod.

ang akong
prinsipe nagpaabot
sa iyang
prinsesa
didto dapit sa
tunga sa akong
duha ka paa.

ayaw nag isulti nga usahay naguba kining akong nawong sa kaaslom sa akong giinom.

kon nganong hubaron
pa man ang
akong gihimo
aron lang gayod nimo
masabtan?

kon nganong ang gitagkos
nako sa usa ka haligi
aron lang maligon ang
balay
nganong hubaron ko pa
man kini
aron lang ba ang balay
matumpag pag-usab?

ah, ayaw na lang,
ang mga misteryo magpabilin
sa ilang mga misteryo
ang dili nimo makita
magpabiling mga engkanto
ang dili nimo masulbad
magpabiling mga
suliran

kinsa ka ba? aduna ka bay
ngalan
nga gitagik diha sa mga
bato nga nagbikangkang
diha sa mga balod
sa dagat?

ikaw ba ang pangpang?
o ikaw ba ang pungpong?

sakto na
dili ko na usbon ang akong
hukom
lahi kamo
lahi sab ako
ako lang diri
nakig-inom sa akong
anino
nagpakaLipo
sa akong karaang
panahon,

lantawon ko kamo nga
nagsadya
nagtagay sa inyong
mga tuba

ako ania
nagtagay usab sa akong
mga bahal

ayaw nag isulti
nga usahay
naguba kining akong
nawong
sa kaaslom sa akong
giinom.

2015/03/28

ang mga pulong nga iyang madungog nahipatik sa bato

ang gamayng bata
usa ka timaan sa usa ka
talimad-on kon unsa siya
ugma puhon

ang mga pulong nga iyang
madungog
nahipatik sa bato
o dili ba kaha puthaw
o dili ba kaha
mga tattoo sa iyang
bukton og dughan

hoy! amahan og inahan
ayaw pataka!
hoy! kamong mga gamhanan
ayaw pagpasagad!

ang inyong mga nilihokan
ang iyang nakita
gibati kini niya og dili
na mawala
sa hangtod hangtod


palihog ayaw ipanugilon

kini ang sapa
nga samin
makita mo dinhi
ang nawong sa adlaw

kagabii dinhi
nihop ang bulan
ang sakayan
nga bulawan

kini ang sapa diin
ang bebe milutaw
diin ang kalayo nga
dili mapalong
nagdilaab

ang mga nakalabay
dinhi
nga nabasa
kon makadungog ka
sa ilang gipanulti

palihog
ayaw ipanugilon

nindot lantawon, humot hagkan, hamis hikapon

sa dihang misulod kas
lawak
nakita mo ang kahugaw
ang kabaho
ang wala mabutang
sa sakto
ang wala kaayo mahapnig

ang sapatos nagkulob sa
ilalom sa linkoranan nga uway
nga nabalintong
ang medyas wala matangtang
sa tiil
ang karsones nagyaka sa salog
ubos sa higdaanan
ang bakos misabod sa lapalapa
sa pultahan
galisod og abri ang kinsang
ganahan mosulod
aron molantaw sa kagubot sa
imong kinabuhi

si nanay ang naghago
giayo ang tanan
gipatindog ang lingkoranan
nga nabalintong
gitangtang ang medyas og
gibutang sa mga bulingon
gisilhigan ang mga sagbot
nga nagtuagsa sa salog
gisilhigan, gitrapohan ang
mga abog
gipilo ang habol, gihapnig
ang banig
giisa ang mga kurtina
aron makasulod pagbalik ang
kahayag sa kabuntagon

mao kini ang katuyoan sa
arte. Sulayan lang nga unta
mahapsay ang kagubot sa
kinabuhi.

nindot lantawon, humot hagkan,
hamis hikapon. Og ugma damlag
kon ipanugilon, sadya sa mga
dunggan.

isulat lang ang nindot ipalayo intawon sa kadaot.

ang kaugmaon sa papel
nga wala pa mapusgay
sa imong mga isulat unta
kagahapon
magdepende sa gihimo
nila kanimo karon,

kon unsa man ugaling

modahunog ang mga balod
sa kapungot
mokusog pagkahulog ang
mga ulan

o unsa ba kaha?

ulan init kaha
pista sa langit?

bahata ang angayan
alang kaniya, birhen nga papel
limpyo,
putli,

daghan kaayo, barato, sugdan
lang gayod

sa gamayng respeto.

isulat lang ang nindot
ipalayo intawon sa kadaot.

unya nindot kaayo ang mga awit sa kabuntagon

gisulayan na baya ang tanan
sa wala pa miabot ang
Mayo,
giyagyag ang mga dahon
gikan sa naupaw nga kahoy,
ang mga kabukiran
nangalot sa ilang mga agtang
nagbilangkad
sa kainit sa mga adlaw,

"pailob anay" mipasalig ang
bungtod
samtang gipakita niini ang
gaaginod nga pangpang

inig abot na unya sa ting-ulan
adunay maanod
mahulog
unya nindot kaayo ang mga
awit
sa kabuntagon

2015/03/27

ANG BAHANDI NI PAYANG


sukad kaniadto
human nadisgrasya si Payang
ang iyang mama
dili na ganahan motingog
nga mora bag ang maong
kahimtang sa iyang anak
nga dako na og tiyan
maoy nakapahimo niyang
amang bisan pa sa iyang
pagkatabian

milabay ang pipila ka
tuig
ang disgrasya ni Payang
mao baya ang
iyang swerte
kagahapon ang maong
bata
naputos sa ribbon
ug mga medalyon
nindot ang mga mata
tam-is kaayong pahiyom
samtang siging
click ang camera sa
samsung

sa usa ka panagsulti sa mga madudahon

adunay pakighinabi nga ang mga pulong
puros dili na magkaila
lahi ang mga pinuy-anan nila
lahi sab ang gisulat sa libreta

kining lamesa gitabunan man
sa daghang buwak
nga sa ilalom nagkamang ang
mga sagbot

tulo ka tiil og tulo ka kilid
ang ikaupat ikaw na gayod
ang maghimo diha sa imong
mga hunahuna

kon moingon ka nga mao kini
og mao kadto
dili niya lihokon ang  iyang mga
mata

tutukan ka niya unya magyango
yango siya nga morag iro nga
nagkiwilkiwil sa iyang ikog diha
sa iyang amo

pagkaanindot sa gawas
gipahiluna ang mga kahoy
unya sa ibabaw mao ang
nanglupad nga mga langgam
tupad sa mga panganod

kon makalingi ka sa langit
mopasiplat siya sa bulan
nga mora bag ingon ani na
lang gayod ang kinabuhi

dili isulti ang naa sulod sa dughan
ang dila mosiwil sa kilid sa aping
mangihat,dayog piyong, sagulan
sa makalibog nga pahiyom.

ang mga pulong nasugamak na sa kahilom

nahimo nilang
magtiayon pag-abot sa
katigwangon
ang pagpuyo nga
malinawon

ang makita gipiyongan
ang nadungog
gibungolbungolan
ang kamatooran nga
dayag
samas puting buhok
sa tingkoy
gitukoytukoy

sa tunga nilang duha
mao ang kalay-on na
sa ilang mga pangandoy

ang mga wala matuman
gipaligsan
ang mga naambat kaniadto
gidauban

dili na mag-abot ang
mga tudlo
ang mga pulong
nasugamak na
sa kahilom


kon nganong nagpadayon ang pakigsandurot sa balak

wala ka nay kadangpan
kadtong kabayo
misipa nimo
kadtong kabaw
manungag na man
kadtong iro
siging aw-aw

wala ka nay kaadtoan
gisirad-an na ang nataran
dili na makita ang
ganghaan

gisugdan na ang
pakighinabi sa baba og
anino
natun-an na ang
karinyo
ang walang kamot
mihaploy sa too
ang mga mata
wa na misupak sa
mga tiil

karon ang imong
bugtong
nga higala mao na
lang gayod
ang imong balak

langit dili impyerno

gamitan sa koryom
ang mga asong dili makumkom

sirad-an ang tanan
ang hangin walay kagawsan
wala say kasudlan

namatay ang kalayo
nawa ang aso

asa na ang aso?
layo na kaayo

dili ka makasunod didto
langit dili impyerno

ang hait nga bato sa ilalom sa akong sapatos.

mao kadto
ang akong pilion:

kadtong nabati
na nako
nga ang akong
kasingkasing
gituboan sa mga pako

bisag pispis
pa lang ugaling

apan anaa nagsugod
na og
kapakapa sa iyang mga
pako
og kulipad sa iyang
mga balahibo

kadtong imong
giingon nga nagpabukal
sa imong
lana

mao na kadto
mao na gayod kadto

bisan pag
walay masubad
nga pamahaw
bisan pag
magkutoy ang tiyan
sa halayom nga
kagabhion

hangtod na sa
hapdos nga
kaadlawon

hangtod na sa
makabutang kahayag
sa unta
nindot pa nga
kabuntagon

kadto, kadto lang gayod
ang hait nga bato
sa ilalom sa akong
sapatos.

trauma


i

ang unang pulong nga migawas
mao ang sili nga pulahon
 dayon ang baba sa usa ka bata

ii

ang sunod nga panid mao ang
larawan sa mga monggos
dayon ang mga tuhod nga
nag-iyak og nagluhod

iii

duna pay lain: kadtong gukod sa
mga tunob, kadtong gasunog sa mga libro
og kadtong nagpalong sa kalayo
nga nagbaguod sa ilang mga armas

iv

daghan pa, apan mao kini ang dakong apan
nanghambog ang tawong dakog ulat sa iyang
aping, " milabay na kadto, nalimtan ko naman
gani"

apan, mao kini ang dakong apan,
inig abot sa kangitngit mangurog man
siya dayog syagit.

alang sa usa ka rebelde

hait kining sundang
nga nasunod ko sa akong tatay
dugay na kaayong
panahon

nagamit kini niya sa
panahon sa mga bangis
nga hapon

naa kini sa sulod sa usa
ka karaang sakuban
apan hapit na ang panahon
nga kini kuhaon
aron na usab gamiton
sa bag-ong panahon

wanang, bitoon, pulong

ang kawanangan nahimong
sab-itanan sa mga bitoon

ang papel nga wa pa masulati
duhikan ko sa mga pulong

pagkahuman mahimo na usab
kining usa ka laing wanang

unya anaa na usab ang mga
bitoon, gisab-it, mogilak

managsama rag mga tudlo

kamong midagan
nga adunay gidalang mga sulo
nga adunay gipasahan sa inyong mga sulo
tawgon ko kamog
mga bulahan

kaming nagpuyo kay lagi walay sulo
unya wala usay motagbo kanamo og
modawat sa among mga kasubo
tawgon ko gihapog mga
bulahan

kay abi mo wala sa akong ulohan
o sa akong lapalapa ang
kaalaotan

kay ang nagpuyo og ang midagan
managsama lamang
kay ang walay sulo ug dunay sulo
managsama rag
mga tudlo

wa na akoy mahimo niini siya og ako, usa ra.

ang gikapungtan nga
mabudhion kanunay anaa sa akong likoran,

sa dihang nanamin ko human  og katulog
nagpakita ang iyang dagway

gusto nako siyang sumpoon
usbon

apan makalilisang
sama man ang iyang panagway kanako

gusto nakong hunahunaon nga siya dili ako
apan unsaon

wa na akoy mahimo niini
siya og ako, usa ra.

si Lolo Miguel

si Lolo Miguel
namatay sa among kamalig nga
butanganan og sinakong humay nga nag-inosara

daghang nakapangutana kon nag-unsa siya didto
ug nganong kadtong lugara ang iyang gipili isip
pahulayan

kanunay siyang gilimbongan
kanunayng gikawatan ang iyang mga sinakong humay
gibantayan kaha kini niya

iya kaha kining giihap unya kay lagi nagkulang na man usab
gikasakit kini niya pag-ayo
o dili ba kaha
gilanaban ang iyang kasingkasing sa tumang kasuko
busa siya nahapla

nalimtan kaha niya ang iyang giingon kanako nga aron
ang tawo dili madutlan sa kasakit
o kasuko
hinolan kini niya sa hampol sa pasaylo

o dili ba aron makab-ot ang gitinguhang kalipay
patas-an niya ang kuhit sa pagpailob

nalimtan kaha niya ako nga iyang gisulayan og bilin
sa iyang pangalan?

alang Kanimo

daghang dili angay kanato
nga gihatag
ug daghan sab ang para kanato
apan wala gihatag

kita ang mga walay
kahibalo
tigdawat lang
tigbagotbot usahay
tigtagay sa kalipay

sa akong bahin
gidawat ko lang ang tanan

ang nagpabiling pag-ampo
lamang
mao kini: kay ikaw ra man ang
nasayod
wala kanako ang paghukom
kon ikaw sayop
o kon ako ba ang husto

apan sa kanunay
daghang salamat

2015/03/26

hapit na nga ipanganak ang kalayo nga mosunog sa kadaotan sa tanan

duha ka kainit
sa panahon
ang usa anaa sulod
sa imong ginhawaan
lakip na diha
sa tunga sa imong
kaulagan

ang ikaduha anaa
sulod sa tiyan sa kalibotan
nga sa mga
bolang kristal sa mananagna
sa atong panahon
miingon: hapit na nga
ipanganak ang
kalayo
nga mosunog sa
kadaotan sa
tanan

mga minerong walay batasan

ang kasakit
morag mga minero nga misulod
sa akong kaugatan
unya nagdala sila sa ilang
mga huramentas
nga pangkutkot

sugod sa hapon hangtod
na sa kaadlawon
ang mga minerong sa
ilang kakugi
nahimong mga walay
batasan
mga walay puangod
kining nanggigukod
gikan sa bukton
paingon sa
kiting


2015/03/25

siging hapwag sa iyang bitiis sa silong sa lamesa

si vilma ang nag-ihaw sa
himongaan

dali ra kini niyang gibuhat

gitumban niya sa iyang
toong tiil ang
mga pako og gamit ang
hait niyang salabotan isip
sulundon nga sulugoon
giputol niya ang liog
og gisalod ang dugo sa
kabo---

sa laing bahin
si Osong
maoy nanilhig sa nataran
nga napuno sa laya nga
mga dahon
sa bulan sa ting-init

sa hulaw sa sto.niÑo
mibakwit ang bitin sa pikas
kalsada sa
pagtoo nga basin lain
ang plastada
didtong dapita

nakaingon ang karaang
timailhan nga basin
nabali na ang panahon karon

sumala sa binali nga totsada
lahi na ang porma sa
mga pechas sa karaang kansyon
sa usa ka
matronang madyongera
diin ang iyang kaatbang nga
sano
siging hapwag sa iyang
bitiis sa silong sa lamesa

sakit ang pagkaputol sa himaya pula morag dugo sa usa ka bag-ong samad hapdos morag kamansilis nga sa hait nga kutsilyo maayong pagkaabis

gusto unta nakong
moambit sa inyong bug-os nga gugma
kay gusto usab
unta akong mopaambit sa ginapos
kong gugma

apan, unsaon ba kini paghimo?

hubaron ba usab ninyo ang
inyong guha ka gapos
aron mahimo kining hapos
sa usa ka kote nga inyong
ilabay diha
sa entablado sa kahayag?

makamao akong mohubad
sayon ra ang pagkuha sa mga salipod
dili ko maghubo sa
inyong atubangan
diha sa usa ka garapal nga
pagbati

unsaon ba pagpanangpit sa duha
ka iro nga gilamian sa ilang gihimo
diha sa tunga
sa samok nga dalan?

ang mata sa lalaki maglutok paingon
sa timbangan sa baboy
unya ang mata sa babaye
molingi sa dagplin sa wala sa too
basin adunay buang nga mosablig
ug usa ka balde nga tubig
unya dayog kaputol
sa usa ka himaya

ang gugma baya usahay magyamayama
nga siya mao ang matuod
apan sud sa lawak sa kasingkasing nga
uhaw
anaa gihapon ang kabalaka basin ang
gugma dili gugma

og tuod man
adunay bata nga bugalbugalon nga
kusog kaayo ang katawa
og mikuha kini og usa ka garapon nga tubig
nga gilabay sa sampot sa iro
nga durong kiyod
unya mitapot sa hubag nga kaulag

sakit ang pagkaputol sa himaya
pula morag dugo sa usa ka bag-ong samad
hapdos morag kamansilis nga sa hait nga kutsilyo
maayong pagkaabis

pagkulit sa estatuwa sa usa ka panamilit

matag gabii
nga ikaw lumluman sa kainit
unya nagdilaab ang
imong kalag
diha sa imong kasingkasing
ngadto sa imong
alingagngag

(unya gusto nimong
patuyukon ang panahon
aron mabati
ang kusog nga kabugnaw
sa hangin samtang

ako nagkabuang og
bukot sa akong
habol
gitakigan sa imong
giingong mga damgong
wala gayod
matuman)

miabot na ang panahon
sa atong mga sampot
diha sa ilang pagtalikod
aron
pagkulit sa estatuwa
sa usa ka
panamilit

a la estrada de zamboanga y mamasapano

kon dunay
babag nga kahoy sa
dalan

kon dunay bato
nga anaa sa
tunga sa
atong agianan

unsa pa may
dugayan


iwahing ang
kahoy

og kon pungot ka
pa gayod gihapon

pulbosa ang
bato
pulbosa gayod
kaayo
himoang pulbura
kon mahimo
ipaboto
ipaboto

sanamagan
pamatya pamatya
silang tanan

alang kang flora del cielo....

mahimong
kaw ang kinakwapahan
dinhing
dapita og silang
ang mga mata
napuntirya sa imong
puti nga paa
sa imong ugdo nga
sampot
sa imong humot nga
taas kaayong buhok
nga miabot sa
imong igot-igot

morag di na
kamaong
mahigmata
sa usa ka
saloma

apan
pagkahuman
usa, o duha ka
gabii

balik na usab
sa laing
gabii

mag-inosara ka
lang gihapon....

magpauraray kita sa mga lumalabay

ang mga lugar
sa mga sanglitanan
maoy lugar nga
sa atong mga kaguol

og mga kasakit
usahay maoy atong gihimong
mga tagoanan

gani aron
dili makit-an gipangita nako
kadtong mas ngitngit pas
atong mga tanlag

og didto
nagduladula kita
og dakpanay

gitandog ko ang
imong abaga
aron ipasa ko ang
akong mga kasakit
og midagan ka
pagkahuman aron
mangita na usab
og laing kapahiran

ang mga damgo sa
atong mga pulong
kanunay naghandom
nianang mga
katulugon

inig piyong sa mga mata
moabli ang laing
pultahan
ang laing mga bintana

inig abot sa laing
kalibotan
magpauraray kita
sa mga
lumalabay

ang mga dili
motunhay
nindot baya usab
usahay

ang atong pagkalumos maoy mibanos

sa atong kagutom
sa mga katuigan
wala na nato ayoha og usap
ang mga nahisalaag diha
sa atong dila
sulod sa atong baba
paspas na ang mga panghitabo
sa pagkawala
sa mga angay pa unta nato nga
tukion

maong
miburot ang garbo
og sa atong kadangag
mahimong nawa ang
kagutom
apan ang atong pagkalumos
maoy mibanos

2015/03/21

magpabiling gawasnon ang mga pako diha sa kagabion

pasayloa nga sa akong pag-inosara
mahimo akong ngoho
basolon ko kining mga panghupaw sa kamingaw

apan ang mga unod niining tanan
Tinood gayod
ang ubang bukog gani nagpabilin
pa man

mahimong nawa kos kahait sa mga tunok
maigpot sa kangolngol
apan ania nahibalik
unta dili na kamaong manumbaling sa akong kaugalingon

pasayloa ang mga sayop sa akong lihok
sa akong nasulat

pasayloa nga hangtod karon wa pa gihapon nako nakatkat ang usa ka bongtod nga pagbasol

magpabiling gawasnon ang mga pako diha sa kagabion

gani morag ginoo

Mibatog ang kahayag sa kabuntagon diha sa usa ka hardin nga namuwak ug daghan kaayo

mabulokon
pakamabulokon gayod

apan dili lang kana ang maanindot nga talan-awon gikan sa akong gilingkoran

nagpakaon ang security guard sa tulo ka iring
nga suod kaayo niya
pakahuman gihapuhap niya ang ilang mga balahibo

ang mga iring nga nagmanya
nagtan-aw kaniya nga morag amahan

gani morag ginoo

duha ka lagyo na kaayong mga sapa

Ang nakalami niing layo ako kanimo
mao nga ikaw mahimong usa ka hulagway nga hanap
morag gapnod sa sayong kabuntagon unya
sa maong higayon maklaro na nako ang mga pulong gikan sa akong kasingkasing

kon unsa man ugaling ang hukom niining kahilom
mao ra gayod ang akong alagdon

apan kon ugaling moapas ka kanako ug balikon mo og tanom ang karaang hunghong basin
og mauli ra ang tulay
 unya maoy atong agianan balik sa atong mga
pagbati

bisan na lang kon ugaling
tulay nga kawayan kini
tali sa duha ka lagyo na kaayong
mga sapa

2015/03/17

didto sa sinuyak sa payag ni Budak samtang naghisgot tas atong mga balak nga nangapalpak 
wa pa miabot ang kwaresma
unya kita nagtapok na diha 
 
sa imong payag nga gusbat
unya kalit nga miulan og
gikanta mog balik ang 
gituli na gituli na ni kurayat
 nga og wa mamatay
wa mosikat. 
 
 

(awat awat sa balak ni doktor wong)

2015/03/16

the christian girl who cries incest

matag gabii gibati niya nga
siya gilansang sa krus og sa matag
lansang sa krus kaniya sa sulod 
sa iyang dughan makasyagti siyag
"amahan, amahan ko nganong
gidulgan mo man ako!"

butang, tawo, butang

samdan nga sapatos
gisi 
nga lapalapasampot nga nabuslot
gadugo nga
bulsa

Ako ang pulong og dayon niyag kawala.

busog sila apan ganahan pa gihapon mokaon
sila ang busog nga walay busganan nga mga walay ogam

sa laing bahin didtong dapita sa mga balay nga niwang
sila ang mga gutom nga gutom lantawon apan apan dili ganahan nga mokaon

atua ang busog nga niwang anaa ang gutom nga tambok
anaa ang tambok og tiyan apan niwang kaayong mga kamot og tiil

nakapangutana siya, "yuna pa, giduladulaan mo ba kami?"

gutom na kami pakan-a kami kay gigutom na gayod kami kaayo
ania ang mga pulong hala kan-a ang mga pulong 
pulong nga makabusog sa diha na ganahang gutmon

Ikaw ba si Hesus? wala mitubag ang maong tawo
dili siya busog dili sab siya gutom dili siya tambok dili sab siya niwang

unsa ka ba? Ako ang pulong og dayon niyag kawala.
og wa na gayod igdungog.

cadena de razon

sa mga tuba laloy
didto sa baybayon 
kaniadtong domingo
nga miagi
miingon ko, ang kalibotan
usa ka lubi
diin ang sulod dili
sabaw
kondi kalayo nga basin
mao ang impyerno
unya ang ibabaw mao ang
gahi nga bunot nga
lisod kitkiton unya dili
makaon
diin ang bagang kinabuhi
sa katawhan
namuyo unya ang lubi
gikan sa iyang punoan
nga layog na kaayo
nahulog nga ug sa uban pa
mao ang langit
diin kasagaran sa mga unggoy
ganahang mokatkat 
magdula 
unya usahay didto matulog
sama sa mga hubog nga
kwaknit nga kon makalimot
sa iyang langob
magbitay usahay aron lantawon
ang atong kalibotan
isip binali nga
saypo nga maoy kinaham sa
mga palahubog nga
sumsuman sa tuba nga 
sahay gidanggaan sa
mga sugbuanon 
nga sasing.

cassandra

unsaon ba pagpatay ang
rason?

ang lohiko, ang labat
ang  pukot, ang 
mga ang-ang sa hagdanan
unsaon ba ang paguba niini
nga dili na gayod
mauli?

nganong patyon ba ang
rason? nganong dili  ka naman
ganahan anang pasikot-sikot
sa pangatarungan?

di ba nindot kon ikaw
makamao nianang tuyok-tuyok
pasirkosirko 
unya dili gayod mabali ang
bukog?

nganong karong ulahi na man
nimo wad-on ang tanang
nindot nga pangatarungan?

ah, kabalo na ko
wala man goy mamati kanimo
walay motoo

kon moingon ka nga sa unahan
anaa ang disgrasya
unya nahitabo na ang disgrasya
walo ang patay
pulo ang angol

dili gihapon sila motoo kanimo
nga hagbay ra nimo silang giingnan
nga mao kana ang mahitabo

cassandra.

busa maayo pang sunugon nimo
ang libro sa mga rason
apil na ang mga bitoon

pulpuga kini sa usa ka
gamayng bato sa imong guna nga
tirador.

unod sa dili-tawo

kaniadto ang balay sa among silingan
adunay dakong punoan sa chico nga 
sa iyang pagkakaraan na gidungog nga
gipuy-an an og dili-ingon-nato

kon unsa ang dagway aning dili-ingon-nato
nagkadaiya ang ilang mga sugilanon: dunay
miingon wakwak, kon unsa ang wakwak
ingon siya tiguwang nga babaye nga itom
og buhok taas, taas og suwang, unya
ang iyang pako morag pako sa kwaknit, 
nga kon motingog morag kikik, kon unsa
ang kikik, mipadayon siya pag-ingon nga
kini morag higanting langgam nga itom
nga kon molupad morag dakong habol morag
dako kaaayong nigo nga nag-ayag og tahop
gikan sa tipase,

usa ka gabii niana, kay lagi gusto ko gayong
mahibaw-an ang unsa, nagbilar ako nga nagpaabot
sa wakwak, o kikik o dili-ingon-nato, ug mga
ala-una na kadto sa kaadlawon, tuod man miabot
ang galupad nga mitugpa sa punoan sa chico,
akong giiwagan sa usa ka flashlight og akong
nakita ang usa ka puting pungak nga nagkapakapa
sa mga dahon sa chico, dili tungod kay 
mokaon kinig chico kon dili abtik kini kaayong
mituhak sa mga gagmayng langgam nga 
namatog usab palabay sa kagabhion, 
pagkadaghan sa iyang nakaon, og pagkahuman
niini, sa iyang kabusog seguro, mibiya usab kini
sa maong punoan, 

nabilar gayod ako,

pagkaugma, tungod sa akong kakapoy
nanghambog ko nga nakita ko na gayod ang
maong dili-ingon-nato og akong giingnan 
ang akong mga pag-umangkon nga bisan
sa pagpamati morag katuhoan dili, akong ingon
simag kaayo ang iyang mga mata, hait kaayo ang
iyang mga kuko, pak-an, abtik, ug ang kinaham
mao ang unod....

sa dili-tawo.

Panginhas dire