2011/05/26

hubad sa balak ni lia lopez-chua

she lived in that house
the windows were like her
tight-lipped
their tongue never showed

nagpuyo siya anang balaya
sama kaniya ang mga bintana
sirado
ang ilang dila dili makita


the front door was a watchdog
it guarded her from harm
guarded the doorknob from
falling

ang pultahan sa atubangan irong gabantay
gibantayan siya sa kadaut
gibantayan ang trangka nga dili
mahulog

one night
as in any other night
the lights remain blindfolded
a man disguised as the wind
stole in
through the soles of the door

usa ka gabii
sama sa laing mga gabii
ang mga suga natabonan
ang lalaki nga nagtakuban nga hangin
mikawat og sulod
diha sa giwang sa pultahan

in the morning
the watchdog was dead
the windows talked endlessly
without sense
the furniture broke down like nerves

pagkabuntag
ang bantay nga iro patay na
ang mga bintana nagsalimuang og sulti
walay unod
ang mga kasangkapan nangaguba nga morag mga ugat

a lock of masculine hair
lounged on the floor

adunay buhok sa lalaki
nga nagtambay sa salog

wa na siya hikit-i

she could not be found

Lia Lopez-Chua

2011/05/22

ang pagkatawo

ambot ug unsa kaha ang imong
panglantaw sa tawo

tawo man ko basig nakalimot ka
og ikaw tawo sab

ingon ka
gahapon wala na ikaw makaila kanako

dili na ako kadto og gusto nimong
ipasabot nga ikaw nakaila kanako og ako wala nay kausbanan

sayop ka
ang tawo usa ka suba

mahimo kining mobalhin sa iyang agianan
dili na mao ang tubig sa iyang dughan

kon ilhon mo pag-ayo ang suba
tagaan mo kini og lugway nga ipakita mo kaniya ang

mga kausbanan
og ayaw sabta nga kausa ka lang moagi niini og dayon mog ingon

mao kining subaa ang akong natumban
og kinahanglang mao gayod kini siya sa kahangtoran

tubig ako nga naglibod-suroy sa yuta
sa kainit sa adlaw mahimo akong hangin

dili ako suba, dili ako tubig, og labaw na nga
dili usab ako yuta diha sa imong hunahuna

pasundayag sa hunahuna og pagtoo

ang nakanindot mao kini

ang dili masulti sa usa ka bato
nga walay dagway
madungog mo og
imong makita

mahisupak siya niini

apan kon sugdan niya og
pagtoo
ang kabahin sa mga langgam
nga walay mga pako
nga nakigsandurot sa mga bitoon nga
mibatog sa ulo sa
mga kahoy

nan maaninaw niya ang mga
anaa diha sa kasingkasing nga
bato
sa hunahuna nga hangin
sa mga kamot nga gamot sa
mga kahoy

sa panglantaw sa adlaw kabahin
sa usa ka kagabhion

2011/05/21

Birhen sa Peñafrancia

gikan sa usa ka pagsimba
naglakaw kang ikaw ra

paingon sa karsada
gawas sa pensa

mao pay pagtugdong sa
adlaw sa sanga sa pili

unya wala pa ang makina
og ang syagit sa mamaligyaay og mga kandila

ikaw og ikaw lang gihapon
dili mo kuyog sila nga

dili mabuhi nga sila lang
wala manggawas sa ilang lawak

natulog hangtod sa kaudtohon
patay lang gihapon

lig-on ang mibangon nga mihalok
sa sidsid sa seda ang kupo sa abaga

sa mahal nga birhen
diha sa ibabaw sa entablado nga mga bitoon

ang kalalom sa pag-inosara

nindot baya usab ang
pag-inosara

nahimo kang lalom
nga pangpang

unya ang hangin
pagkabugnaw

lagom ang salog
sa hunahuna

unya bisag layo ang
kahayag apan

ang kalinaw labaw pa
sa upat ka adlaw

walo ka mga bulan
og libo-libo ka mga bitoon

Zorse o Hebra

Si Zebra imong mama
Ug si Horse imong papa
Kinsa ka Zorse o Hebra?

Akoy
2011.5.21


2011/05/18

ang pagkatkat sa kalamposan sa kinabuhi

kon mokatkat ka sa taas kaayong bungtod
diha sa kilid sa iyang dagkong mga bato
og unya bakilid na kaayo
ayaw gayod og lantaw sa ubos
kay basin og suyupon ka
sa bung-aw

pamidpid lang
bantayi ang imong mga kamot kon unsay
gihawiran
og ang imong tiil kon unsay iyang gitumban
ang imong mga mata
itutok mo diha sa kilid
sa bungtod
og hinay hinay ka og
saka nga morag
hulmigas
hangtod nga moabot ka sa
kinatumyan diin nagpaabot
ang bugnaw kaayong
sapa og dinhi
ka magpabugnaw og
maligo

sama ra usab kana sa kinabuhi
kon lantawon mo kanunay ang
kagahapon
o taas ra kaayo ang imong
panglantaw sa kaugmaon
dakong posibilidad nga
ikaw mahulog
og mamatay
suyupon ka sa bung-aw
sa imong kagahapon
og paliron ka sa kusog kaayong hangin
sa imong kaugmaon

ang mga kamatoorang nakapaiyak kanato, og mahimo ganing makamatay kon atong tinod-on og hikap

bisan unsa ang akong gisulat dinhi
hunahunaa nga dili kini tinood
paghinuklog
unsaon ba kaha nga matinood kining akong
mga gipanghagdaw nga mga bakak
didto sa kaumahan
sa atong mga giagian

mao kana ang akong gusto
ning pultahan nga adunay tabil
og kahayag nga gikan sa usa ka kandila
lantawon mo lang
ang mga anino sa iro gikan sa akong
mga tudlo

adunay agila nga akong gipalupad
og mibatog kini sa habol
anino lang
anino lang
ayaw damgoha ang tinood nga mga pako
ayaw hikapa
kay mahiubos ka lamang
og dayon bation mo ang kalagot
nganong ang
tanang ipaagi pa diha sa paigot

paspas ang paglabay sa panahon
og ang mga kamatooran nga akong nahibaw-an
nga mas sakit pa sa paak sa usa ka irong buang
nga makamatay
gihimo ko kining mga anino nga manglupad og
mobatog sa puti kaayo nga habol
nga akong gitabon diha sa bongbong

dayon kon makita mo na ang tanan
og gusto nimong moiyak
ako dayong tayhopon ang kandila
patyon ko ang kahayag
og diha sa kangitngit
sa atong pag-inosara
makita mo kon unsa gayod ako
sa akong
pagkabakakon

panglantaw, ang sugilanon sa amahan og anak nga nawala sa dalan

ang usa niya ka anak
nga nahisalaag sa dalan
maayo na kaayong magbuhat
og mga bakak
magmugna og mga sugilanon
nga nakapaiyak kaniya

sa dugay niyang pamati
nakaamgo siya nga siya gilingla lamang
giilad
og gani gibaligya pa siya og nahalin
diha sa pipila niya
ka mga silingan

sa iyang kalagot
iyang giputol ang pusod niini
gipul-ungan niya ang taas kaayo nga dila
og iyang gitumban ang iyang mga tiil
og kamot
sa dihang nahapla kini sa dalan
kay iya man laging
gisikaran

misamot og kawala ang iyang batang lalaki
wala siya masayod nga nagmugna kini siyag mga sugilanon
sa paglaom nga makita niya pagbalik
ang kahayag sa dalan
nga napapa
misamot og kangitngit ang agiaanan
kay ang tanang mga bitoon nangahulog man
didto sa lalom nga dagat
og ang bulan gilamoy man
sa dakong baba sa kasilag
sa kaadlawon

wala maghaom ang sakuban og ang sundang
wala magsibo ang mga hunahuna
sa usa ka batang lalaki og sa usa ka amahan
nga nagtoo nga ang tanan dinhi sa kalibotan
kinahanglang walay sipyat
kinahanglan nga ang dalan tul-id lamang
og wala'y balikog
og sangkong

usa ka adlaw niana nakaplagan ang batang lalaki
nga gisunog sa adlaw
sa udtong kusog kaayong mitutok sa iyang
naputol nga pusod

kon nasayod pa lang unta ang amahan
nga ang anak niyang lalaki
adunay lawak
usa lamang ka lawak sa iyang kasingkasing
og kini
gipuy-an sa larawan sa usa ka amahan
nga bisan kanus-a
wala gayod magpakita sa iyang gugma
giha kaniya

dili gayod tul-id ang mga dalan
liku-liko kini
morag tinae sa manok
morag suba sa bukid nga abi natong usa lang
apan
pagkadaghan diay
kon ato lang unta kining gilantaw
gikan sa agtang sa mga
panganod....

pagpakaon sa mga bitin

bisag bitin
akong gipakaon
gitunol nako ang usa sa akong
kumagko
aron iyang paakon
wala na nako gibati
ang kasakit
og ang kahapdos kaniadto
wa nay epekto

kanunay ko kining gihangad sa
langit
gitug-an ko kang Bathala
og sa walay tingog
sa dihang nahuman na og paak
ang maong bitin
og nagdugo na ang akong
tudlo
gitagaan ko pa kini
og pakapin nga
pahiyom
og tugon nga og mobalik
siya mas tam-is pa ang dugo
nga dia sa akong
kasingkasing

kay miingon baya si Bathala
nga ang mga bitin
bisan pa og mga bitin kini og gawi
og batasan
mga igsoon ko pa kini
sila gihapon

panagtagbo sa balay nga karaan

aduna siya'y gibalikbalikan nga balay
nga gitagoan
sa matag gabii kini niya
adtoan

gidalikdik na ang mga bongbong
og ang atop nga nipa daw sama sa mga abo na lamang
nga og kon maulanan
mahapay

ang mga hagdan hagbay rang pangag
dili na gayod maayong lantawon
adunay higdaanan sa sulod sa usa ka lawak
nga morag gitara nga ang kwerdas kasagara
putol na og ang uban nga wala pa
haskang tayaa na

sa salog milingkod siya
giila-ila ang mga kuting og bonhok
adunay ok-ok nga isog og milupad tugdong sa kisame
nga morag kwaknit
kay binali na ang iyang panglantaw

og siya mitaghoy
og mibalos ang laing taghoy
nahanaw ang mga abog
kalami sa labog

diha sa sapa nga walay kisaw

ning sapa nga walay kisaw
naalaan na hinoon
nga ang tanang isda dinhi
patay

aduna pod untay
bag-ong dahon nga nahulog
nga nakahimo
og gamay kaayong balod
apan
sa pipila lamang ka gutlo
naunlod man

nanan-aw lang ang mga isda
sa dihang ang maong dahon
mitiurok
sa salog nga lapok

ambot naunsa ba kining
gamay tang kalibotan
nga bisan og ginhawa
diha sa usa ka bula
gikan sa baba
gitipigan man gihapon

damgo ba usab kaha kini
nga patay na?

karong buntaga

Karong buntaga
wala ang mga kanaas
sa karsada

lahi kay wala na ako'y
nadungog nga
mga tunob paingon
sa merkado

wala na usab ang
mga sayaw-sayaw
walay awit ang akong
kabuntagon

nag-ulan og hinay kaayo
diha sa atop nga nipa
ning balay
nga akong gipuy-an

nagsugod na usab og
pangabot
kining mga babayeng
mingaw kaayog
mga dagway

og ako nga mitagbo kanila
sa hagdanan
mipahiyom man gani
apan
hilaw

sugdan na dayon ang
pag-abi-abi
sa pipila ka takna
didto sa hugaw nga
kusina

pasensya sila
kay kining akong
bulingon nga purol
sayod ko
sa ilang ka-arti
masimhot gayod
nila...

TALISAY, DAPITAN CITY

Didto kuno sa Talisay
diin siya gi-exile
tungod sa ilang pag-unot-unot
didto sa
Love Rock
nagbunga ang ilang
gugma

Naburos ang imported nga
babaye
kuyog ang iyang uyoan nga
buta

Ambot og tinood ba
apan mao kini ang chismax
sa mga katsila nga
iyang kontra

sa dihang nanuroy sila sa bungtod
unya diha sa ubos
ang busay
iya kunong gisikaran ang
maong babaye
og dayon baya kining
nakuhaan

ang mga katigulangan
nasayangan
kon nganong nahitabo
nga namatay
(o gipatay) ang iyang
unico hijo
nga liwat

2011/05/17

Talisay


Landong sa ubos sa imong punoan
ug bulawanon ang mga dahon
nga gihanig sa tiilan.

Akoy
2011.5.172011/05/16


daghang linya ang mga kamot
diha sa mga ugat gitagoan ang
mga pipila ka mga tuig nga
milabay
sa usa ka pagdaugdaog

diha sa mga kuko
nga wala na putli
gisugilon ang pipila ka
gutlo, bulan
sa imong pagkawalaypakabana
ikaw, anak nga
masupilon
og siya ang imong inahan
nga balo
nga sa pipila ka tuig
nagmatototo kanimo

nagpalig-on sa imong
mga bukog
nagpahimsog sa imong
mga unod
ikaw, anak nga
masupilon,

kinsa ba ang imong
tinood nga inahan?
lingkod
lalaki og sabaka
ang sampot
sa babaye

higda lalaki
tupad sa babaye
ihunghong kaniya
ang iyang
kahumot og katahom

paghawiray kamo
sa inyong mga
kamot
og pagminahalay
kamo
sama sa duha ka
palad
nga nanirado diha
sa usa
ka pag-ampo

pagdinayganay kamo
sama sa
pagtak-om sa inyong
baba
sa dihang gisalohan
ninyo ang
katam-is
sa inyong mga ngabil

pagkadaghan gayod
sa mga awit nga gimugna
sa kalibotan

sama sa mga huni
sa kalamgaman

mga pagbanlas-banlas
sa mga balod sa dagat
diha sa kilid
sa mga kabatohan

mga bisibis sa ulan
diha sa mga dahon

ang mga paghulog
sa mga balas
diha gikan sa imong
mga kamot
didto sa ubos
sa imong tiilan

pagkaanindot gayod

og busa misayaw
ang mga buhok
sa huyohoy sa
hangin

og ang imong mga
ngabil
wala kapugong
og busa mitaghoy


pagkaalaot ba gayod
sa mga
wala pa gihapon
makadungog niini

2011/05/15

Tuko

Kay naipit sa pultahan
Nahulog  sa salog ug giitsa sa tugkaran
Alang sa manok, pato, iring kun si kinsa nga bulahan
Itom nga iro ang misimhot apan gapanglingo-lingo
Ug gitalikdan ang patay nga tuko.

Akoy
2011.5.15

Ang Gamay'ng PisoSa akong palad
Nakabsan og ginhawa
Ang gamay'ng piso.

Akoy
2011.5.15

2011/05/10

ang uban hadlok nga ang ilang balak
dili balak
og busa bisan dunay gagmayng kisaw sa mga isda
diha sa ilang baba
dili na lang gyod motingog
kay naay uban man god
naghimo og mga pensa sa balak
nga kini ang balak og
kana yawyaw

kasingkasing lang ang dunay katungod
maghukom sa balak
ang tingog niini nga gikan sa tungol
lapos
either paingon sa sampot
o
sa baba
nga tuhog ang baga nga ngabil
sa kasingkasing
mao lang gayod
ang
maka
tell kon kini balak ba o dili

ang balak
dili kana sapot
lawas kana
kalag kana
nga bisan og unsay iyang suoton
mahimo
basta lang
nindot og tinood
o tinud-anay
mas nindot ang atong panagsultian
kanang giingon nilag bayloay og pulong
sa walay paggamit nianang
kwarta,

mas ganahan ko kon ang atong hisgotan
mao lamang ang

kabahin sa mga bugnaw nga mga prinsesa
sa hangin nga
nag-igat igat diha sa mga nangalimyong buwak
nga gibirigbirigan usab sa
mga palautog nga buyog

unya na lang nato hisgotan
kon pila ang utang, ang nawa, ang ginansya
og ang inilad.

ang pagbalik sa pagbalak ni alan

milupad ang akong kasingkasing
nga morag
kwitis didto sa langit

tungod kay nakabig ko na usab
ikaw sa pagbalik
sa pagbalak

og dinhi makaingon ko nga
mas dato ko karon
kaysa gahapon

kataposang text

"mas gipili ka
kay ni boy, ur so unfer...
hurting me so much"

mao nay kataposang mensahe niya nako
human sa iyang text nga nagkanayon:
"Am hapi 2 know dat u dedicate ur life to da lord,
meaning ur gone frm me na...ds is my last msg."

gisakitan bya sab ko,
kinsa may di sakitan ana
nga bag-o pa man mi nagsabot
nga di jud mi magbuwag
bisan masakpan pa mi?

Wa pa gani mi sakpi, buwag na?
hahaay, kay ako man sad gud siya giingnan
nga nikumpisal na ko,
unya mobalik na ko ug alagad sa parokya,
tabang sa pagsangyaw sa maayong balita ni kristo.

Nasuko siya,
Buwag mi.
Mao 2.
Humana.


yawyaw sa kabuntagon

ning kalaay usahay
mangita ta og ka chat sa FB

Gisugdan nako og good morning
si Adre
nga morag bag-o lang nahuman og misa
sa simbahan diri sa katipunan
unya wa pa gani ni kapamahaw
kay morag luspad man ang iyang mga
pulong
sahay rambol ang spling
kulang og vowls


dili kontento sa pari
mi greet sab ko sa akong amigong nurse
nga bayot based sa Chicago
si Tita Sam nga uyab pod sa laing
bayot nga si Tita Rey
nga ang language napuros Lol
og kacharotan
naa ginagmay nga shit
nirvana

chakra
og karma
og miabot sa molded
vagina
gift daw niya nako pag-abot niya
karong October,
char jud
hahaha


then miadto ko sa Jolo section
tua si Muling ang akong classmate sa highschool
nga musikero nga nagtudlo na karon
sa usa ka katolikong college didto
(kalimot kos ngan oi)
gimmick niya ang commercial ads
plus love songs
para atong gusto pang ma-inlove
ngutana ko kon unsay iyang inspiration
ingon siya depende
kon commercial ads, siempre
pesoses
ang inspiration

pero kon mga love

songs
which are too personal
dapat ingon siya
devote jud ang heart
into it

ingon ko para mas inspired siya
dapat change peso sign
to dollar na lang kaha,
lol! balos niya

kaniadto abi nako ng Lol
abbreviation lang sa Ulol
di man diay,
stupid me, really
ulahi sa IT.


then mora silang mga stars nga
naghinayhinay og kawala sa langit
sa pag-abot sa kabuntagon
sa kataposang tugtugaok sa
sunoy

si Romy mi excuse me na
kay mopalti

pa kuno og pandesal,
mag-init og tubig

kay magkape
then balik dayon
og compose sa iyang

mga bag-ong love songs
og commercial ads
sa Mediatrix Subdivision
og Villarino
Funeral Homes

dugay dugay mi ni fr.
nga ga chat

daghang topics,
from RH bill to

amendments sa labor code nga
medyo puros pakatok lang
apan nawala ra pod siya
kay mamahaw pod
dayon magpakumpisal
pa sa hapit ng mamatay
nga ex-mayor dinhi
sa among lugar
(nga suspect sa pagpatay
sa usa ka kapitan
sa barangay
chismax na pod)

then si Charot
mi excuse na kay mo report pa sa work
kay ang atong buntag diri gabii baya sa ila
manibot na pod og mga dolyares
sa lubot sa mga
americanong tigulang nga
dili gani kuno
bisitahan sa iyang mga anak

morag mga stars sila nga slowly nag fade
sa FB cyber skies
og ako na lang gyod ang nabilin nga
ania
gibalikan ang balak nga wa pa mahuman

pero karon,
star pod gihapon ko nga mo fade
sa man made heaven
offline na ko
kay kalibangon na ko kaayo.

sakto si ate sam, shit!.

pagsulat bahin sa kalbaryo

unsaon ba kaha nato pagsugod
og sulat ang kabahin
sa kalbaryo?

sila gisugdan nila sumala sa giasoy
busa nagsugod kini sa
usa ka pagbudhi
paingon didto sa pagdakop,
paggaid, pagkorona sa tunok
pagdala sa krus,
pagkadam-ag, pagtamparos,
pagbangkaw sa kilid,
paglansang og
hangtod sa paghangad
og dayong pagkamatay

manglangtod na lang ko
sugdan na nako
ang pagkabanhaw

ikaw diha? wa pa ka kapoya?

tugon sa mouli gikan sa amerika

kon imo kong dalhan
palihog ayaw na kanang
mapalit
kay wala nay lugar ang akong
balay og
kamalig alang anang mga
niana: mga butang, mga basura
lang kana sa akong kinabuhi

kon gusto kang dalhan mo ako
hatagi ako nianang
dili na mapalit
kanang dili na mahikap
kanang dili na magkaon sa akong
lugar nga gubot na kaayo
sa mga nagpasad nga
mga papel og
mga kaban

kon unsa kana
ikaw na ang maghunahuna

bug-at ba kini kaayo?

PAGDAWAT OG PAGDAPIT

kon dawaton mo lang sa
walay pagpihig
ang mga nagpaabot og
ang mga umaabot
mabati mo gayod ang
kalipay

hala, dali kamong tanan
sud sa akong balay
og tungod sa inyong kadaghan
nan kamo
magtinindugay

hala, dali na
ikaw unsay ngan mo?
ah, Kahiubos?
ikaw? unsa to'y imong ngan?
Kahadlok?
Kapakyas?
Og ikaw? Ikaw nga arti kaayo?
Ay syangan
Ikaw ang Garbo?

Yuna pa, asa na ba ang
Kakugi? ang Kabuotan?
Ang Pagpaubos?
Asa ba ang ginganlag Pag-antos?
Pangitaa palihog kon anaa
ba usab ang
Kalampusan
og ang Kamatooran

Pasak-a usab kana sila
Kay akong pakan-on.

2011/05/06

ang mga kamot ni lola pepay
hugot nga mihawid sa usa ka gamayng tasa
sa tsa
samtang gautubang siya kanamo
kami nga mopahawa na
og mangita sa among mga palad

sud sa iyang dughan
hinam usab niyang gipaabot ang saktong
takna sa iyang pagpahawa
kanang kaming tanan
moiyak
tungod kay ning kataposang panaw
dili na gayod siya mobalik

puno sa mga pulong nga wala malitok
ang mga mata ni lola pepay

ang iyang mga panaghap
sama sa mga hulmigas nga
mikatay sa iyang mga ugat

og minaog
paingon sa iyang mga tudlo
nga nagkurog pa gihapon sa
katugnaw

diha sa usa ka kahadlok sa pag-inosara nga hangtod
karon
wala pa gayoy tambal
ako si sigmund freud
ayaw kaulaw
ang tanan nimong problema
masulbad ra kana
diha sa kama...

nagpista ang mga patay
sa laing patay
nangatawa ang mga patay
sa bag-ong patay
miingon ang mga patay
"da! igo niya! nakabalos na
gayod kitang tanan!"
naghudyaka ang kadaghanan
nga namatyan
sa bag-ong patay nga
nga gilabay sa dagat
og pati gani ang dagat
bisan og sakit sa iyang buot
gitulon na lang
ang tanan aron walay masakitan
niining dakong kalapasan
gikan sa kahitas-an
nianang mga bakak
nga karon
ato sang gisaw-an

kalinaw


balahibo ako
nga gitayhop sa hangin ngadto
sa balas
sa daplin sa
baybayon
gipanaminan ko
ang kalinaw
samtang ang mga
panganod
hinay hinay usab nga
nanglabay

2011/05/04

dili ta pareho....

bungtod lang gihapon ang akong
padulngan
bisan pa sa daghang mga tuig nga
milabay nga
wala mihaploy kanako

kasagbotan lang gihapon ang
akong agianan
sa ilalom mao lang usab gihapon
ang nagbasa nga yuta

ako ang kanunayng dayo ning
dapita
tood mingaw dinhi og gani sa
makadaghang higayon ako ang ang
usa rang
nagtikawtikaw dinhi
apan sud sa akong dughan
misayaw ang mga manatad sa
kalipay

idlas ang kalibotan sayod ka
apan nining akong padulngan
og akong maabtan
kanunay kaming nagakos
naghalok
ning ginagmay kong mga
kalipay

wala ako magpakuyog kanimo
kalipay ko ang mag-inosara kuyog kaniya
og kon idugang ka pa
unsa samoka kaha?

busa, pagpabilin diha lamang sa paghandom kanako
dili ikaw ang tag-iya kanako
sama nga ako usab dili gayod makapanag-iya kanimo

langitnon ka
yutan-on ko.

sugilanon sa usa ka singsing

i (unang bersyon)

tungod sa pagmahal sa apo
nabaligya ni lola ang
iyang wedding ring

ii (ikaduhang bersyon)

dili na tinood
iya rang giprenda
og unya
gilukat sa iyang apo

iii(ikatulong bersyon)

nawala lang ang singsing
apan nakit-an ra
og gibalik og suot ni lola


iv(ikaupat nga bersyon)

gikawat sa apo
og gibaligya sa insik
nga comprador og copra

v(ikalimang bersyon)

gitago sa iyang kamagwangang
anak nga babaye
nga nakasabot nianang
sentimental value

vi (ikaunom nga bersyon)

gikulata ang maong anak
sa banang palahubog og sugarol
og gibaligya ang singsing
didto sa madyongan

vii(ikapito nga bersyon)

nakonsyensya ra ang nakapalit
og giuli sa giango-ango na nga
tigulang nga suod nga higala
usab sa iyang lola kaniadto

viii(ikawalo nga bersyon)

wala papiri ang palahubog
gibaligya na usab
kay nagkulang ang puhunan
sa sabungan

ix(ikasyam nga bersyon)

nahibaw-an kini sa anak nga
abogado
gilukat sa nakapalit nga
politiko
og gibalik na usab sa tigulang

x(ikanapulo nga bersyon)

namatay ang tigulang sa
edad nga 93 anyos
malinawon na ang singsing
sa iyang tudlo
kuyog kaniya didto sa
ilalom sa yuta

og dinhi natapos ang
sugilanon kabahin sa usa ka
singsing

2011/05/03

nakadungog ka ba
sa santos nga nangasaba og
misyagit

" kay si kinsang que se hoda
ka ba?"

wa mo pa ba sugod nadungog
ang anghel nga
nahulog sa langit og
milanding sa dakong ugdo
nga tae sa kabaw
didto sa pasto
nga mihirit og

"sHIT! Shit! Shittt!"?


Adunay miingon nga si
Kristo
( ayaw sag hisgot og
blasphemy)
nagsalimuang sa krus
og nanumboy
nga morag nasuko
sagol kahiubos
nga dulot sa unod
lapos sa bukog
og mibungat sa mga
dagkong pung

"Amahan ko! Amahan ko!
Nganong gibiyaan mo
ako?"

tan-awa daw ko palihog
lantawa ko gikan sa tumoy sa akong buhok
hangtod sa tumoy
sa akong mga kuyamoy
kay sultihan ta ka:

"Ako pa kaha?"

papel de hapon nga kalipay


aron mabuhi
dibuhuon mo sa imong mga kamot
ang imong mga
kakulangon

tugoti nga ang kamingaw
o kasakit ba hinoon
tapakan
una sa usa ka
papel nga kalipay

pahimangno

sa dihang nanamin ka
wala ka mahimuot sa imong nakita
og miiyak ka
diha sa usa ka maot nga
aninaw

dili ikaw ang samin
aduna usab kini siya'y
kaugalingong panglantaw
sumala sa gamugna
kaniya

usahay hibat sab siya
busa
ayaw og kabalaka

piyong lang sa
sa makadyot ang imong mata
og pamatia ang
mga pulong nga gikan sa imong
kasingkasing nga sa kanunay
naghaploy sa imong
mga buhok
paingon sa imong katulugon

"maanyag ka
but-an ka
kasaligan ka
malipayon ka
ang Ginoo mao'y
gamugna
kanimo"

pamatia lang
tagai og higayon
bisag kadyot lang
nga ikaw
lipayon sa imong
kaugalingon

IKAW OG AKO


ang mga pulong lig-on
ang mga lig-on makapalig-on
makatakod ang lig-on
wala'y molugti og
maputol ning atong
pagkat-on sa pagkalig-on

ikaw ang kinalamian sa
akong adlaw
Ikaw nga gihigugma ko
og nahigugma usab kanako
ikaw ang nakapalig-on kanako
dili ako usa ka hikot nga abaKa
nga malugti og
maputol
ako ang yuta og ako usab ang langit

ikaw nga wala mitoo kanako
nga nagbiaybiay kanako
hangin ka
nga haw-ang diha
sa akong
tungatunga.

pagkat-on sa paglupad diha sa dakong hawanan sa wanang

BUHII ang imong gihawiran
kon mahimo
putlon mo man gani ang imong mga kamot
aron ka makamaong
molupad

ayaw panghawid
pagpatihulog ning dakong hawanan sa wanang
walay mga kamot ang mga panganod
og wala silay gahom sa pagsalo kanimo
walay pako ang mga hangin
og wala silay mga likod aron imong angkasa

karon nga ikaw na lang
sa tumang kahadlok

ikaw, nakalupad na

kinakhaag manok

ang ako kunong agi
morag kinakhaan og
manok

daotan ba ang
kinakhaag manok?
wala ba kini
gamit sa kinabuhi?

wala ka ba kakita
nga diha sa
kinakhaan sa himongaan
nahimong mga sunoy
ang usa ka dosenang
piso?

mga pangutana sa mibalak sa dihang nakainom

tungod lagi kay
huwes man ako
mataha gayod ang
mga abogado,

kon makainom
gamay
mohirit sa mga
balak nga
tinipigan

mahilom ang
mga banggiitang
bakakon
kunohay mamati
moduko
morag tininood
nga namalandong
sa mga
tanghaga

respetahan kag
"nindot Judge"
dayog pakpak
sa wa gidungog
nga mamamalak

medyo kiwa
nahigmata ka
dili angayan
nga hisgotan
kining mga
butanga

ang kasingkasing
nga nagdugo
dili ba hilas?
ang mga samad
nga wala pa
maalim
dili ba gil-as?

apan saon taman
nahinaykan
nawa sa kaugalingong
balay ang
tiguwang nga huwes

ulahi na ang
imong pagbasol
ingon ana gayod
kana og

busa mitindog
ka nga gahambin
sa gamayng kauwaw
(sensitive ra seguro
nawa ang objectivity
ingon ana sab kaha
siya kon
maghukom na
sa mga kaso?)

"i have to go" ingon ka
"thanks judge" tubag sab niya

sa wala pa gani
mitak-op ang pultahan
nga imong gisirad-an
ikaw nga mat-an
pas pinya
nakita nga mikihat
ang sipat og
medyo
nagpasiplat
sa iyang pagkapuyok

migawas ka
gipaspasan ang mga lakang
nawa ang pagkahubog
misud sa kotse
og gilamba ang
pultahan

sirado na ang kotse
apan wa pa nimo
gipaandar

nauga ang imong
singot
namugnaw og sud
sa imong
kaugalingon
nakaingon kag

asa ba god kaha ang
hawanan sa mga balak?
wala sa ilang mga
dughan
sila nga nagtug-an
lang sa tinood

ikaw? morag maoy
ilang gihisgotan
sa wala ka na didto

unsa man usab
ang imong tanghaga?
nganong dili mo na lang
man isulti
sama sa usa ka tul-id
nga dalan
sa kahayag diha
sa kaudtohon?

unsa ba ang kaanyag
og kasayon diha sa
dalan nga morag
tinaig manok?

Panginhas dire