2009/09/30

Ang bakak sa Gugma

Ang bakak sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC

Di ba kitang tanan mga bakakon, kay ang kamatuoran sa kagahapon kay mahimo man kining bakak sa karon. Samtang kining mga suwat nahipatik og nahilagda. Mao sab kining atong kinabuhi nahisulat man sa kamatuoran.

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga sa atong mga higala, diba lahi man ang gugmang nga atong gibati niadtong niaging tuig. Kung dili man kini tinood, daw usa kini ka bakak. Bisag pag atong itisok sa atong galamhan nga kining atong buhing gugma kanunayng nagapitik.
Pero sa takna kini guroyon sa iyang kakapoy mahimo sab kining maluya.

Dili nato matagna og malimod ang mga dagway sa kamatuoran ning nagalakaw nga panahon. Madungagan og makuha-an man kining atong pagbati dili nga gyud mahibalik ang kamot sa mga ni-aging adlaw. Bisag pag pugson pa nato ang atong kasingkasing sa pagpugong sa dagway sa kausaban aron kining pagbati sa kanunayng lab-as og walay paglubad. Ang tanan ning kalibutan may utlanan og may kinutuban. Dili gyud kini mapugngan kay sa kausaban kanunayng hilabtan.

Sud-onga kanang pagsubang sa haring adlaw sa sayong kabuntagon nga kansang naglatagaw sa kasidlak og sa paglagbas ni-ining animo sa kilom-kilom nga gihabulan sa kangitngit ang aping sa kahaponon, nananghupaw ang adlaw, inanay sa pagkanaug aron sa paghatag og dakong pasigarbo sa kagabhion nga kansang kabitu-onan og ang buwan nagahari sa kalangitan. Mao sab kini ang dagway sa kinabuhi naga-usab og naga-tuyok. Walay permanente kon dili kausaban sa tanan.

Mao sab kini ang atong gugmang gibati nahisama sa usa ka salapi naga-usab ang balor pero naay bili. Samtang ang mga bulak sa tanaman, mangalawos ug mangalarag pero sa paglabay sa mga adlaw mahimo kining mamowak pag-usab og mahimong usa ka putot. Pero kung unsa pa man ang dangatan sa atong gugma nga walay kasigurohan. Kay ang bakak sa gugma mao man ang dagway sa kausaban.

Ang Kawayan

Ang Kawayan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.
Ug samtang kining akong huna-huna nagduhiraw og walay tumong kung asa idunggo kining akong pangisip nga gidasig sa katahom sa palibot.

Pero sa tanto nakong liraw napadpad kining akong mga mata sa mga tanaman nga nag-alirong duol sa ti-ilan sa puno-an sa kawayan, nga nagyogpos kay wala makatilaw sa halok sa kainit sa adlaw kay gi-agbayan sa mga anino sa mabagang dahon sa ibabaw ning akong nahimotangan.

lawiswis kawayan


naglingkod ko ganihang buntag
sa among bangko
didto sa veranda
og sa wala damha
nakita ko ang kawayan sa kilid
sa among balay
nga mitaas na og milabong

nindot ang akong gibati
nga mora bag ang akong kasingkasing
kalit nga nakakat-on unsaon
pagsayaw diha sa hangin

ang akong mga mata nangalipay
nga mora bag adunay miabot
gikan sa halayong dapit
nga dugay ko na nga wala makita
og karon ania
mihalok sa akong aping

ang kahoy nga wala mamunga


adunay kahoy nga
pagkadaghan gayod sa iyang sanga
og mga dahon
apan sa pipila ka tuig nga paglabong niini
ni bisan usa
na lamang ka bulak
og bunga
wala gayod kini makahatag
sa tag-iya kaniya

gikataw-an kini sa adlaw
og giyam-iran kini sa mga bitoon
ang bulan wala na
mipahiyom kaniya

ang mga panganod hinoon
nakasabot
og busa usahay tuparan kini niya
sama sa usa ka
amigo nga pinalangga

ang tag-iya nagbaid na sa iyang atsa
aron putlon na kini
apan sa dihang iyang giisa ang iyang kamot
adunay misabod dapit sa iyang tilaok
aduna siya nakita sa iyang tiilan

gilabay niya ang atsa
og gigakos kini niya

2009/09/29

Kahoy ko, kaugma-on Mo

Kahoy ko, Kaugma-on mo
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Sa akong pagdula-dula ning bukid kung gipuy-an dili halayo sa payag kung natawhan
Nga akong nalantawan ang tambok nga panganod giduyan sa sabakan sa lunhawng kabukiran
Samtang ang mga kalanggaman nag-iyahay og pagpasilong sa mga sanga sa abuhon nga kahoy.
Nga kansang mga kaba-kaba padayon nagasayaw ibabaw sa mga bulak nga ilang gipanipa-an.
Pagka-anindot paminawon ang mga taghoy sa kalanggaman nga gawasnon naglupad-lupad ibabaw sa kakahuyan nga kansang bidlisiw sa haring adlaw nag-uhap-uhap sa uluhan sa mga kahoy, nga gihabulan sa mga bagang dahon. Ug samtang ang mga dahong laya padayon sa pagkalagas inubanan sa pagtayhop sa huyohoy nga hangin.
Ug gipadpad padulong sa nagduka nga sapa nga kansang mga awit sa mga kalanggaman og tingog sa dinaga-as nga tubig maoy akong nadungog.

Ug sa akong kakapoy bunga sa akong paglingaw-lingaw nidalikyat ko sa paglingkod aron pag-inum sa balon kung tubig aron tambalan kining akong ka-uhaw.
Samtang akong mga singot padayon nagtabisay inanay kining gitayhopan sa bugnawng og lab-as nga hangin.
Ako nakapanghupaw sa kamingaw sa palibot ilawom ning kahoy nga akong gipasilongan nga ang gakos sa kalinaw padayon naga-uban.
Ug dili hilayo sa akong nahimotangan ang hanay sa mga kahoy nga among gitamom ni Tatay
aron kini makatabang sa pagpugong sa mga dinahili sa bukid ug panagang sa mga buswak sa uwan
Aron kadtong among umahan sa ti-ilan sa bukid dili kini matabunan nga mao ray among gisaligan.

Ug sa akong pagyanghag ngadto sa bakilid, akong nakita ang puno-an sa mangga nga gipurong-purongan sa mga bunga ug gagmayng mga putot
Ka-anindot kining talan-awon kadtong mga kahoy nga gitanom namo ni tatay modako og mahimo kining hingpit nga kahoy
Aron sa ugma damlag, amo kining mapuslan.

Kung wala pa kining mga kahoy nga gitamon sa akong mga katigulangan.
Wala nasay kalambuan moabot ning among kabukiran kay sa ting-usbawan kini gihikawan.
Busa kining kahoy ato gyud kining ampingan ug taga-an dakong bili ning atong dughan.
Kay sa kahoy ko kini gisalig ang akong bugtong kaugma-on og natong tanan.

2009/09/28

mindanaoan

nakita niya sa
tv ang gianod nga balay
sa kusog kaayong sulog
sa marikina river

dunay nagpaabot sa
unahan gadalag pisi
aron salbahon silang
tanan dapit sa tulay

misuong ang balay
sa ilalom sa tulay
dala sa ilang mga
ulong nag-ung-ong

apan naunsa ba
nga nangawala man
silang tanan
paggawas sa unahan

sakit palandongon
apan ambot
nahikatawa ka man
inday nga mindanaoan

2009/09/26

usa ka hangin

duko sa papel nga puti kaayo
sulat sa mga pulong
lapas sa mga utlanan
debuho sa mga hunahuna
pagpahungaw sa gibati
hala duko pa gayod sa papel
pug-a ang tanan
haw-asa ang mga natanggong
sud sa dughan nga gabaga
gakalayo nga gugma
lamata ang anaa naghatag
og hapdos
lingawa ang dili nimo mawagtang
sa panan-aw sa imong kalag
hangtod nga wala na ang
tanan mawala mawagtang
mahikalimtan sa
kataposan
hangtod nga ikaw usa na
lamang ka hangin
milabay nahanaw

sud sa akong dughan

pagkalinaw sa kabukiran
pagkalunhaw sa kasagbotan
pagkalabong sa mga dahon sa kakahoyan
pagkanindot sa mga kabulakan
pagkahayahay sa mga panganod
pagkabugnaw sa hangin
pagkatin-aw sa mga sapa
apan pagkasamok sa mga hunahuna
sud sa akong alimpatakan
pagkagubot sa mga pagbati
sud sa akong dughan

2009/09/22

gugmang hilabihan nga dili kapugngan

walay bisag unsay kahulugan
ang imong paghawid sa
akong kamot

mora lamang akog usa
ka makililimos nga buta nga imong
giabayan palayo
sa disgrasya

mipasiplat ko
gamay lang
sa imong dagway

ambot unsaon na lang
dili ko gayod kapugngan
kining
gibating hilabihan

kulang lang dagway akog
kaligo
sa hamog sa kaadlawon

pagkalami nga morag
leche flan
pagkahumot nga morag
buko-pandan!

tungod sa usa ka seloso

kon wala pa lang unta'y taas
kaayong sundang
nga iyang gibaid
nga sa kahait nagsinaw
sa kalagot sa atubangan
sa udtong
tutok nga adlaw

nganong dili god kaha kita
magpadayon sa atong
panaghigala?

kasabot ko nga ang selos
wala'y ilong og wala'y mata

busa ania
sa imong luyo lamang ako
nagpahipi
sa imong mga anino lamang
ako nagtakuban

og sa gabii ako kanunay
sa imong bintana
ang imong bulan

kon nasayod ka lang

kon nasayod ka lang
daghang minggitib
sa nataran

sa akong dughan
mga gugmang dili na
maihap
sa kadaghan apan

ako kining tagsa-tagsa nga
gipangkutlo
sama sa mga bag-ong mitubo
nga mga liso
sa nangka sa daplin sa
dalan

nangamatay sila nga
wala makakita sa
kahayag sa adlaw
bisan usa kanila
walay palad

sakit kon imo akong
pangutan-on apan mao gayod
kana ang
nahitabo

kay ang imong giingon
nga angayan nga
atimanon
mao lamang ang akong
gipatubo

midako milabong og
nanahon apan

wala gayod mamunga
bisag usa lang
bisag usa na lang gayod unta

sakit ingnon ta ka
kon unta ikaw nangutana
mao kana
mao kana ang tinood nga nahitabo
kanato

alang sa akong uyab kaniadto nga naminyo og amerikano

gidala niya ang amerkanong hilaw
sa among balay og iyang gipaila-ila

nga kini si ted hutchington
(dili iyang tinood nga ngalan ha)
usa ka mechanical engineer sa Texas
(dili pod tinood nga lugar ni
to protect privacy lang god)
divorcee og duha ang anak
nga puros na independent

nga nagpuyo na sila karon sa
houston og

well, "very happy"
(qoute unqoute)

namati ko sa iyang mga pulong
nga mora bag nag-ingon

nga

"See! I have my own life now
a happy marriage!"

unya mora bag iya kong gitulisok sa
iyang mga tudlo
og iyang gipasabot nga ako makalolooy
kay nganong
nagpabilin dinhi sa Pilipinas
nga morag bag usa ako ka
"hopeles" nga tawo
nga morag unggoy na jud ko sa iyang
panglantaw

kaming duha wala magkadayon bisan pa
sa mga tam-is nga nanghitabo namong
duha kaniadto didto sa Manila

(nga og dulse pa ming duha na
giayo na jud untad kulipad sa daghan
kaayong mga hulmigas
didto's iyang condo
nga iyang girentehan
kaniadto)


ako unta siyang ingnon nga
ako pod malipayon man sama nimo

nga unta
kadtong tanan ng mga
makatulog laway nga mga
events

(from round one to twenty
da, galot jud)

morag mga damgo na lamang

mga bunga sa among
kabatan-on
mga pagsulay sa kapalaran
sa maong mga kaulag
nga morag mga kalayo sa
impyerno nga walay
pagkapalong
(analogy lang ha
kay wa pa ko kaadto didto)

apan mas malinawon na ako diri
sa akong pagpakahilom tupad sa akong
hinigugma
nga akong gipakaslan

og busa
to tell you the truth and nothing but the
torotot

(kahinumdom ka
nga imo kong)

the truth,
well, " i am also very happy"

in my country
og labi na sa dughan sa akong
pinalanggang
asawa nga nasuko kaayo nga imong
gipadunggan nga

"so what if he is married?"

aksep na lang god inday
nga kitang duha
dili gayod para sa usag-usa.

good luch baby
lipaya ang kano kay dollar ka na
(pero kon
soft as the voice of an angel
na siya

ayaw kabalaka
andam gihapon ako og tagana
sa paghatag kanimo anang

lig-on kaayo nga
hardiflex.

bitaw, good luck baby.
have a nice day, kay alas dose na sa gabii diri's among payag.


aw, good night diay. sleep tight.

kon dili na gani kaayo ganahan sa gugma

kon dili na gani kaayo ganahan sa gugma
motumaw ang daghang mga
buluhaton

kay ang baboy wala pa malawgi
ang mga manok wala pa nahukti
ang kabaw wala pa matugway
ang mga pato wala pa mabalik
sa ilang kurungan

kay ang mga balde wala pa mahugasi
ang mga plato wala pa mahipos
ang mga banggera wala pa matrapohi
ang salog wala pa masilhigi

kay ang mga ponda wala pa maalisdi
ang habol wala pa mapilo
ang mga baso nagtuagsa og ang
mga trapo wala pa mahumol

apan kon ganahan na gani
bahala na bisag wala pa'y hugas
bisag wala pay hilam-os

nga bisag wala pa nagaplastar
gusto na nga mopayer...

talimad-an

og nahimong samin ang imong
mga pulong
naaninaw ang ikaw sa mga
silaba
nga misilab sa akong galamhan
sama sa
akong nakita nga hulagway
atubangan sa
kahayag sa mga sagbot og
kahoy
nga atong gidauban
pagkahuman sa pagdap-ig
sa atong mga pus-on
og pagduladula sa atong mga dila

niadtong gabhiona ambot
og natalimad-an mo ba
nga wala ang bulan og ang
mga bitoon
mora bag nahisama sila sa
mga anino
nga nagpahipi na lamang
sa baga kaayong mga
dahon sa punoan sa
mga kahoy
didto sa daplin sa
puti kaayong mga balas
sa baybayon

2009/09/21

sayod ka og sayod usab ako


kon mag-away na gani
kitang manag-soon
mahinomduman ko
dayon si nanay

nga sama kanato usab
dili usab magkasinabot
sa iyang mga igsoon
kaniadto

nga sama sa mga tudlo
sa atong kamot
dili gayod kita managtupong
og lain-lain na ang atong
mga tumong

apan dili kana magpasabot
nga dili na kita magkahiusa pa
isip mga tudlo nga
tapot og gikan sa usa
ka kamot nga karaan
og balaan

2009/09/20

gitaban sa dog
ang kitten

ang bitch
nakaingon bayag

"iring!"

yanong kalipay


maglipay ta
kuhaon ko ang gitara
og kuskoson
ang duyog sa
atong mga kanta

ako og ikaw og si
samsam og si dalila
sa silong sa mga
bitoon
sa bugnaw kaayong
huyohoy sa
hangin sa atong
kagabhion
bungtod ang abaga
ang nawong
ang bulan

nga mihalok sa ngitngit
nga kawanangan

mipiyong ang mata
gipangita ang wala


wala na nagselos
si samsam
kay ang iyang kadulog
mao naman si gina

karon ang nagselos
mao na si Olos..

piskot

naunsa ba kining
hitaboa
nanghinuklog siya
sa ibabaw
sa iyang suwang

nga kining gugmang
walay katumanan
di man gyod hinoon
dali-daling
mahikalimtan...

piskot!

2009/09/18

ut sit finis litium

aron lang matapos ang
tanan
akong gihuman ang
inyong nasugdan
og kon mangutana ka
kon giunsa
og ngano
kon anaa na ba ang
hustisya og kaangayan
ako lang kining
gisulayan
sa matinud-anong
paninguha

apan kon wala kini nimo
mabati
wala na ako'y mahimo
ang tanan mosibog
mangalarag og mangahanaw
sama sa usa ka
daotan nga hangin
nga misagpa kanimo
og imong
gikamatay

usus est magister optimus

ang tinood nga
magtutudlo kon unsaon
ang pagmugna og
maanindot
og lami paminawon
nga mga balak

mao baya ang
matag-adlaw.

una hirundo non facit ver

ang usa ka
maya wala nagtimailhan
sa pag-abot
na sa ting-ani

dugay nang nagpaabot
ang gugma
sa pipila ka tuig
namintana ang imong
kasingkasing
sa abog kaayo nga
kalsada

og miabot ang gugma
og nalipay ka
abi nimo og ikaw ang
iyang tuyo.

dili baya.

ubi solitudinem faciunt pacem appellant

paghimo una og lapad
kaayong disyerto

og didto imong isugilon
ang mahitungod sa kalinaw

ubi mel ibi apes

kon asa ang dugos
anaa ang mga buyog

kon kinsa kadtong
nagpasabod
anaa ang mga inaan

kon asa ang mga langto
anaa ang mga halas

kon asa ka na ikaw
aron ka malipay

akong paningkamotan
nga didto wala ako.

graviora manent

dili na kinahanglan
ang paglalis
kay sayod ka
nga ang mas bug-at
mao gayod
ang imong ipabilin

ako ang mobiya
diha sa usa ka gaan kaayong pagbati

spontaniety

walay kurso
kon unsaon paghalok
o paggakos
sa tumang kalami
ang imong
gihigugma

ang pagkapuol

na tan-awa
miabot ra gayod ang
imong pagkapuol
sa pagsunod-sunod
sa akong mga
tunob
kay seguro abi
nimo og aduna kay
makita sa unahan
kay abi nimo
og aduna ako'y
padulngan
og hantongan

dugay ko na ikaw
nga giingnan
nga wala ako'y
padulngan
og wala usab ako'y
gisundan og wala
usab ako labaw sa
tanan
nga sumdanan

buta ako nga
naghimo sa akong dalan
nagdampas sa
baga og daghan
kaayong kasagbotan
naghawan
nanglimpyo

bungol ako
og wala ako'y nadungog
sa mga tanghaga nga
nakigsulti kanako

amang ako
sa akong gibati
og bisan pa man seguro
og duna'y mga pulong
nga namugna sa
baba sa akong
kasingkasing
dili og dili ko gayod
kini isaysay kanimo

miabot na ang
pagkapuol
og busa ania ako
nagpasalamat
pag-ayo kanimo

nauwat

nauwat ang
sayawsayaw
sa iyang kaugalingong
panagway
sa samin
iya kining gibanggaan
sa usa
ka kusog kaayong
paghadyong paglupad
og mao
kini ang iyang
gikamatay

2009/09/15


didto sa dakong suba
sa Dicayo
hagbay rang nangawagtang
ang mga isda

ang mga mamasolay og
mamubuhay kaniadto
hagbay ra usab
nga nangamatay og ang
ilang mga anak

nga gitawag nilang mga
bag-ong tubo
og mga salingsing
wala na maghandom anang
mga siwil og mga rami og
mga haw-an

sila na ang mga mamalahay
og mga graba
mga balas
sila na ang nagsapsap sa mga
pangpang

samtang ang nanuhol kanila
nagtindog lamang
og nag-ihap sa ilang mga
ginansya

kon unsa man ugaling ang dangatan
sa kinabuhi sa Dicayo
kibir
unsa ba god kuno'y ilang labot?

2009/09/14

non sequitor

mikinto siya
nagsuot pa gani og
taas kaayong
sapatos
mitungtong
sa bangko
og miisa pa
sa iyang kamot
aron lang unta
niya makab-ot
ang tingog
ni whitney houston.

2009/09/13

mantra


Dios nga gamhanan
Dios nga manggiloy-on
Dios nga matood
Dios nga akong agalon
Dios nga dalaygon
Dios nga dili limtanon
Dios nga manggihatagon
Dios nga Amahan
Dios nga Anak
Dios nga Ispiritu Santo
Dios nga Timaan
Dios nga balaan

Akong Dios
nga Nagmugna kanako
Ikaw na ang bahala
kon asa ako isangko
paghisgot kabahin sa
gamayng bato
kadtong mutya nga
gamhanan
kadtong makahimo
natog tagolilong

sultihi ko nga kini tinood
nga kon akong tunlon
mahimo akong gamhanan
makalupad sa
kapunaw-punawan
og sa mga pusil
dili na ako madutlan
og ako kusgan
og ako dili na gani
mabasa sa ulan diha sa
maong mutya
anaa ang
panagang anang
mga sakit og hapdos

tugoti nga kanang mutya
nga ilang gihisgotan
maangkon nako bisan
og kadali lang kay

dili ko na maantos
ang mga paglutos kanako
sa mga gaway sa
halas nga kapalaran

sa sayong kaadlawon
nadungog na nako ang bagting
sa kampana sa
daang simbahan ning
among lungsod
nag-aghat kanako sa
pagsimba karong
adlaw sa Domingo
apan nagpatigkong ko
og sahi sa
akong naandan nga buhaton
miabre ko sa akong computer
nagbasa sa balita karong adlawa
kabahin sa tambag ni Binay
kang Noynoy nga unta
kon molansar man gayod siya
pagkapresidente sa pilipinas
undangan na niya ang
pagpanigarilyo
magtoon siya unsaon pagtindog
og paglakaw og tarong
sama sa usa ka katahaan nga leader
og dili na unta siya
mag-ubo sa iyang pagsulti
og kini ang labing importante
nga unta siya
magminyo na kay kiwa kuno ang
usa ka presidente nga walay asawa
kay kini nagpaila lamang
nga siya
fickle-minded.

didto ko nahunong og dugay
sa pulong nga
fickle.

morag dunay laing tumong si Jejomar
apan sa laing bahin
bisag dunay tunong nasina gamay o
dili ba pungot nga sagol
biay-biay
(ako ra pod ni)
apan duna baya siya'y punto.

satol siya og si noynoy basin
fikol.

2009/09/12

usahay makaingon ka
nga malas ang kinabuhi

nga ang imong mga damgo
wala gayo'y katomanan

nabutaan ka lamang sa
mga tabon sa imong mga

pangandoy og wala na nimo
hunahunaa nga ang ang imong

mga kamot napuno sa mga
prutas sa grasya nga ikaw

nagtungtong baya sa usa ka
dako kaayong bungtod nga

bulawan nga ang imong mga
luha mga perlas nga ang imong

kasingkasing migilak sa kahayag
sa bag-o kaayo nga adlaw

usahay wala nimo makita ang
mga butang nga naghatag kanimog

kalipay nga anaa ra sa tungod sa
imong mga bukton, duol ra kaayo

og dili na gani kinahanglan kab-oton.
niadtong higayona
wala ko kasabot sa

akong gibati morag
ang akong kasingkasing

mibalhin sa akong lapa-lapa
og ang akong mga mata

morag duha ka langgam
nga nag-iyahay og lupad

paingon sa layo kaayo
nga kabukiran morag

wala na ang mga kakahoyan
og wala na mabati ang kakapoy

bisan og wala nay kabatogan.
sa pagdawat sa
maong balita

adunay nahugno
apan dili nako

kini kanimo isulti.

Ang Galamhan

Haw-ang ang hangin.
Way timik ang lawa
diin nahulog ang anino
ug ang balilihan mikunhod
sa dihang hingkod
na ang kangitngit

Ang kunuhay'ng makinaadmanon
misalikway sa
kalawom sa galamhan
nga kung tuki-on
may tubod nga molapas
pa sa kamatayon

Sa dihang ang
kahayag sa bulan
inanay'ng napalong
ug misambog na sa banagbanag,
miusbaw ang mga
nahi-agom nga nahikalimot
na sa ilang damgo

Mabaw ang akong pagkatulog.
Ang akong amahan
nabuhi apan gilansang
pag-usab sa krus

Mga luha'ng mituhop
sa lumalabay nga
kagabhion

way sangkoanan...


.

2009/09/11

limatok

adunay mga panghunahuna nga
morag limatok nga motapot sa atong
utok

lisod kaayong tangtangon
nga og kon imong birahon maghatag

noon og labaw pa nga kasakit
apan kinahanglon gayong birahon og

iwakli og ilabay kay og kon dili
kay og kini magpabilin

magpasabot kini sa atong
kamatayon

dunay mitapot kaganiha
labaw pa sa limatok

wala na nako sulayi og
tangtang pa.

si Li Po samtang naglantaw sa bungtod

si Li Po
nagtungtong sa bato
atubangan sa usa ka dakong bukid

misaka siya og
misandig sa dako kaayong pangpang

samtang ang usa ka asul kaayo nga panganod
milabay sa iyang kilid

wala pahikap
gadali kining mikuyog sa hangin

ingon siya
wala kuno sila pul-i og tinutukay

siya og ang panganod.

ako, ang gipul-an apan
wala ako'y mahimo.

2009/09/10

hisgot sa usa ka bana nga gibudhian sa usa ka asawa

(alang kang Eddie)


tupad ko ang kangitngit

gipungkoan ko ang samang kangitngit
gipugngan ko ang akong mga kamot
sa angay unta nakong buhaton

dugay na nakong tupad ang kangitngit
nga naghunghong kanako sa angay
nakong buhaton diha kaninyo
sa nadungog kong agik-ik diha sa dulom

wala nako mabuhat ang angay buhaton
gihapuhap ako sa sa mga kamot sa gugma
walay sama sa usa ka pagpasensya
sa usa ka pagpasaylo og dayon sa usa
ka pagpalayo

daghang salamat
walay mantsa ang akong kasingkasing
walay sala ang akong mga kamot
gaan ang akong dughan
nga mosugat sa akong ugma

kaganiha misulod ako
sa lawak
og nadungog ko ang imong
tingog

bisan unsaon ko pa og tuali
ang mga lingkoranan
ang mga lamesa
og bisan og unsaon ko
pa pagbungkag
ang tanan nakong mga
libro

dili ko na gayod ikaw
makita
bisan kanus-a....
sa makausa pa
lantawon ko ikaw

nahisama ka sa
kagabhion nga
sa makausa pa
gidan-agan sa
bulan

gugmang wala
matuman
milayat
sa kapunawpunawan

kutob ra sa paghandom
patay na ang paglaom

sa makausa pa
mananghid ako kanimo
sudlon ko na
ang pultahan
sa hingpit nga kalimot
nag-atang ang
dakong baba sa dagat
nga motulon kanimo
ikaw nga
hubo na sa kamatooran

sa hamubong panahon
milingi ka sa
misalop nga adlaw

napalong ang imong
panan-aw
sama sa pag-abot
sa tumang kahilom
sa imong paghunahuna
nawala ang
lami sa
sex...

lahi ang kalibotan sa
lamian
kon sex sex lang
wala na ang hunahuna
gipatay
sa kalami sa nahitabo natong
duha

mao nga sakto sila
ulahi ang
pagbasol
pero ok lang

nakatilaw na ko
og sakto na kana alang kanako..

mubo lang ang kinabuhi
aron magdili ako sa akong kaugalingon

mamakak ako
og mamakak pa gihapon hangtod
na kini sa akong
kamatayon

naanad na ako niini og sa akong konsyensya
nawala na ang inyong
giingon og gikalisangan nga mga sala og
ang mga silot nga kuyog niini

miabot na ako sa akong kalibotan
nga puro gugma
wala'y sad-an walay silot
ang tanan
nindot.
kon sakit man diay
ang tinood

sulayi ang bakak,
basin
og matambalan ra
ang imong
mga samad

sa mga pasalig nga
morag hangin
sa mga saad nga morag
mga dahong nangahulog

kong mabuhi ka sa
mga bakak
nganong dili god nato kini
sulayan?

mas labaw ang kinabuhi
bahala na

dili na nako mahakop ang tanan
og ang mga tam-is nangahulog
sa akong tiilan


ayaw na ako pangutan-a
sayod ka na
kon unsa ang dangatan

ang labong pagapul-ungan
ang mga laya nga dahon mangahulog
og mangapalid
ang mga patay nga sanga
pagaputlon

ang mga gamot sa ilalom sa yuta
dili nato makita
kon buhi pa kini o patay na
siya lang ang nasayod

nindto kaayong lantawon ang paglupad
sa tulabong
paingon sa kabukiran

wala ako masayod kon asa ang ilang mga salag
kon asa ang paghigugma ako kaha nasaag?

awit alang sa kahaw-ang

mibakante na usab ang lawak
nagsugod na og abot ang mga abog
nga mopuli pagpuyo
diha sa kilid sa mga bintana

abre nga pultahan
gisirad-an

mga tunob nga mipalayo
dili na mobalik
sa kagabhion nga pagkangitngit
motayhop ang hangin
og wala ka na'y mabati nga mga tingog

2009/09/09

nindot ang pagsulat
pagkahuman

sa paghagwaay sa duha
ka uhaw kaayo
nga gugma

mas maanindot ang mga balak
kon dili ka na gutom
sa gugma kon miawas na ang tanan

diha sa imong dughan
sama sa tubig nga gidagit sa baha

og miambak diha sa
dakong pangpang

mas maanindot ang balak
kon mipahulay na kita pagkahuman
sa usa ka
damgo nga natuman tungod
sa atong
pagsinabtanay nga kita magminahalay

nindot ang balak pagkahuman...

mgahalad kang Bathala

ang daghang mga bulak
sa hardin
puros matahom

pagkadaghan
pagkahumot

wala na nako mahakop
wala na nako
madandan pagkutlo

apan dunay usa nga
wala pa
kabukhad

kalit lang
nalaya kay walay mikutlo

dugay niyang pinaabot
kanako
apan ako nga ilang ginganlag
walay puangod
mipatoo

daghang mga bulak
daghang mibukhad

wala untay nagmahay
kon silang tanan
imong gikutlo kay walay pulos

ang mga bulak
kon walay mokutlo niini og mohalad
niini
ngadto kang Bathala.

dag-om

dag-om
and sud sa imong
hunahuna

og sa kabug-at
sa imong
gibati

nahulog ang mga
luha

ang tanan
nahug sa
tig-a ko nga pagbati

gipangita mo
ang akong kasingkasing

dugay ra kining
nawa

lahi nga kalibotan

kasagarang pagmahal
mao
ang pagpadool sa
imong
gihigugma

apan usahay
ambot og nasayod ka ba
nga miabot sa
akong kinabuhi
ang pagpahilayo
kanimo
tungod kay ikaw
gimahal ko
pag-ayo apan ako
dili angay
kanako og ikaw usab
angay lang
gayod kaniya

ikaw

kay dili man makab-ot
ako ka na lang gilantaw
sa langit
tupad ka sa mga bitoon
og bisan og layo
ka kaayo kanako
igo na kining nakapaawit
sa akong
kasingkasing

subo kaayo nga awit
apan
nagmakanonayong
buhi

2009/09/05

nanamin ang tibook
nga bulan

sa nawong sa dagat
usa ka kagabhion niana

nakita ko ang tanan
diha sa tungatunga sa dughan

sa kangitngit
og nawagtang ang akong

mga kasubo
nahilom ang kasamok

nindot ra kaayo ang kalibotan
aron akong mantsahan sa

akong kagul-anan
pagkamalinawon sa mga sapa

nga morag seda nga sanina
nga imong gihubo sa akong atubangan

ang pula nga
kalachuchi

nahulog sa
lunhaw kaayo
nga silong

tupad sa iyang
mga gamot

akong nakit-an
gipunit og gihagkan

ang dili ko
malimtan nga
kagahapon

ang imong kahumot
ang imong katahom

sud sa akong ilong
sa bintana sa akong kalag

sa pultahan sa damgo
ako kang himamaton

sa adlaw sa imong kamatayon

walay kisaw ang
suba


sa kinabuhi
nagmalinawon ang
tubig
og ang mga anino
sa bungtod og
sa mga kahoy
nahinanok pa gihapon
sa ilang
nindot kaayo nga
katulogon

ang wala nimo
hisayri
mao nga ang sakayan
alang kanimo
nagpaabot

aron ka dalhon
sa pikas tampi
diin nahisulat nga
ikaw
dili na ibalik dinhi
sa isla
nga imong gikawilihan

inig tugtugaok sa
pula nga sunoy
putlon na
ang tanang mga
pangandoy

gugma?

hunahunaa kuno
kon unsay dangatan
kanako

nga imong gigaid
sa pisi
gitabunan ang mga
mata
og baba

og dayon imong gisulod
diha sa kahon
sa imong paghigugma

hunahunaa pag-ayo
kon unsay
nahitabo sud sa milabay
nga napulog duha ka
tuig

abi nimo og mamatay
ko

wala og dili gayod
kana mahitabo

tungod kay bisan pa
og kanihit na sa akong
paginhawa
og bisan pa og dili
na ako
makakita
og dili na gani ako
makalihok

nagpabilin ako
nga buhi
nagpabilin ako nga
malinawon
og malipayon

hunahunaa kuno pag-ayo
kon wala ba usab
ako
mahigugma kanimo.
sa matag hulog
sa ulan

mahinumduman
ko dayon ikaw
mahinumduman
ko ang mga luha

ang mga balod
sa akong hunahuna
nangita sa
lapyahan
aron kadunggoan
sa sakayan
sa akong panumduman

wala ako
magbasol
kay unsa ba
gayod ang
akong salaod?

kong nasayod
ka lang
wala na kanako
ang lunsay nga
hangin sa
kagawasan

kon nasayod ka lang
akong gipalupad
ang usa ka alibangbang
aron dili
kini mamatay sa akong
palad

paglipay
diha sa imong panaw
og ako nga
nahibilin dinhi
sa akong tugkaran
naghandom
nga unta
wala na'y makatugaw

ugma kon moulan man
og mobalik ka na
usab sa akong panumduman
ako na lang
ihalad ang tanan
sa kahitas-an

mosulod ako og
balik sa akong lawak
og dulgan nako og
balik
sa akong mga damgo
ang akong
mga pagpamakaksa akong pagtuk-ong
daghan ang
nahimong mga sugilanon

nga kuno
(que este que por aqui)
nahimo na akong
banggiitan
nga hari sa mga
inodoro

nga kuno
aduna ako'y gitago
sa ilalom sa
akong sampot
nga makapalisang
og makahugyang
sa atong halangdon
nga katilingban


nakatawa ko
silong sa bulan
og sa mga
bitoon nga
nanglili kanako

sus ginoo
kamong malisyoso
og mga tsismoso

naghimo lang ko og
balak
samtang nalibang ko.

ang moralidad
gihimo mong kadena
sa imong liog
og sa imong mga tiil

og miabot ka sa punto
nga dili magbuhat
sa angay untang buhaton
aron maluwas ang usa
ka nagbangotan nga
igsoon

tungod sa moralidad
gisalikway mo ang
gugma
ang kalooy
ang kagawasan

sa kadaghan sa kunot
sa imong nawong
og sa pagwagtang mo
sa kahinam
sa imong mga unod

kinsa ba'y makasulti
nga ikaw
malipayon?

wala ka ba masayod
nga usahay
ang moralidad mismo
maoy
prisohan sa imong
lawas og kalag?

tawo ka lang
busa
pakigsabot
pakiglambigit
sa imong
mga unod
bukog og panit

diha sa
tunga-tunga og sa
mga hubon-hubon
diha
ang imong
sa pagkakaron
pinuy-anan
sama sa mga poste
nga kawayan nga kanhiay
lambigit sa bungsod
ni tatay

ang akong mga tinguha
usab naglaray
nagbarog
pagkahuman sa paglabay
sa mga dagkong balod
sa mga unos
sa akong kinabuhi

wala matandog
bisan sa kahanap sa
kahaponon
bisan pa sa kabaga
sa mga gabon

sa unahan
akong gilantaw
ang kalamposan

ikaw nga akong pinangga

pagkagamay
pagkaanindot

pagkalisod
pangitaon
pagkalisod
tuhuan

apan sud
sa akong dughan
ikaw lang gihapon
ang gihimong
handurawan

2009/09/04

usahay
maghandom ta
anang pagsulat
sa nindot
kaayo nga
balak
kanang makapalanay
sa mikubol
na nato
nga kalag

kanang balak
nga labaw pa
sa kaanyag
sa rosa diha
sa kabuntagon
nga gidayandayanan
pa sa mga perlas
nga mga yamog

(morag first class
nga prosti ang
dating)

apan
pakyas lang gihapon
ta
kay ang mopagtibabaw
mao man
ang kamabaw
sa atong
mga tanghaga

taga kiting
nga panghunahuna
nga dili
kaabot sa liog
kalalom
sa kinaadman
sa mga bathala

kapoy ang
paghandom
labi na kon
sagulan kini
sa mga kasakit
sa atong
mga kapakyasan

(nga haskang
daghana og dili
na maihap
sa atong mga tudlo
apil na ang
atong mga kumagko)

daklit
gusto na unta moundang ako
sa pagsulat

(kay sa tinooray
nagduda ako
nga wala baya
poy nagkalaskalas
sa ilang oras
aron lang pagbasa)

apan ambot
ba nga bisan
og sa kadaghan
sa akong buluhaton

ania lang gihapon
ang akong mga
tudlo
nangita sa mga
letra nga
ilang tusoktusokon

kuyog sa mga paak
sa mga lamok
sa akong mga bitiis
og sa walay puangod
nga uk-ok nga
ulagan nga mibatog
sa akong agtang

(pwe pagkabaho!
pagkalangsa sa
iyang mga tiil
nga gilok usab
kaayong mikitik
sa akong tingkoy)

asa na ba ako
paingon?

ah, kabahin sa pagsulat
ania
way puangod nga
mga letra
og mga tanghaga
nga basin gani
ako apil
sa pagduda nga
wala ako
makasabot niini

gidikta lang
og busa dili ako
makabalibad
sa mga pulong nga gikan
sa baba
sa akong mga diyos og mga
diyosa

gisulat ko lang
apan basin sa pagpaniid
sa uban

ako basin lang,
basin lang ha, pamasin lang

basin og kining
akoa
pagsalimuang lamang...
si inday lilia
nga gikiha karon og estafa
sayo sa buntag
nanuktok sa balay
aron unta siya
tabangan
sa pagbayad sa
iyang
mga giutangan

(nakalimot
baya siya seguro
sa iyang
duha ka libo nga
utang diri kanako)

nag-iyak
naghinuktok
kay basin na
og panahon na
nga siya
mapriso

(sa sud sa akong
dughan
sama sa imong
gihunahuna

nakaingon kog

mirisi!)

pero sa iyang atubangan
lahi
ang akong nabungat

kabalo ka?

nakaingon kog
relax lang inday lilia
kay walay
tawong mapriso
og utang....

Panginhas dire