2012/11/29

ang tawag sa kamingaw

si nanay nagkugos nako
naglingkod siya sa bangko sa kilid sa among balkon
sa balay nga gialirongan sa daghang punoan sa mga pomelo

mahinumduman ko pa gihapon ang kabugnaw sa kabuntagon
nga gibulhutan sa hangin gikan sa baybayon
unya nakita nako ang mga dahon nga nangahulog

sa unahan nanglaba ang among sulugoon nga si minda
sa kilid niya ang karaang atabay nga hinimo pa sa akong lolo


ang mga  manok nagpasad
nanuktok sa mga tipasi nga mais
nga gisabod ni tatay

malinawon kaming namuyo sa maong balangay
walay madungog nga kisaw sa mga sakyanan

nindot pamation ang tinga sa baka nga nagsabsab
sa mga sagbot nga buhong sa kabasa sa tubig sa kilid sa suba

ang mga kagabhion puno sa awit sa kalanggaman nga mibatog
sa mga sanga sa kakahoyan
nangumbitay ang mga bitoon sa langit tupad sa bulan

pagkatam-is sa sikwate nga gituparan sa pilit nga budbod
kuyog sa mga katawa didto sa kilid sa balkon
sa balay nga kaniadto gihagoan ug patukod ni tatay
samtang ako kanunay nga gitangkil ni nanay sa iyang kiliran

kaniadto

oo, ang kaniadto nga nagpahimo kanatong magpabilin
nga malinawon sa atong pagkatawo

oo, ang kaniadto
ang kanhiay nga kanunayng nanambo sa atong mga panumduman
nanawag diha sa kamingaw

diha sa paghinumdom sa Ginoo

kon magsakit na gani ang akong mga mata
dayon balosan sa ngotngot sa kilid sa akong tiyan
unya
manghoyhoy ang akong abaga
ug mabati na nako ang mga dagom nga
morag nanusok sa akong mga tiil ug kamot
makahinumdom na dayon ako
sa atong Ginoo.

2012/11/28

Saksi


Sa pagtamparos 
Sa dakong balod
Sa agtang 
Sa dakong bato
Saksi ako 
Sa pagkahanaw
Sa alimungaw
Sa kalimot
Sa way katugkaran 
Sa kahiladman
Sa sinugdanan
Sa tanan.
 
Akoy
2012.11.28

2012/11/26

ang dakong bakak didto sa robinson mall, faura


sa dihang nagtagbo ang
atong mga tinan-awan
nakita nimo ang sayaw
sa kahilayan diri sa akong
dughan ug busa mihunog ka
aron pagsulay kon ako mosulod
ba sa imong hawla sa
usa ka umaabot nga awit sa
kalipay

misandig ka sa kilid sa
hagdanan
ug mihay-ad aron ipakita
nimo ang imong
naandang gipamaligyang
suwaw nga
 kaulag

sa kahadlok mipiyong ang
akong mga mata
nagpaaron-aron ang akong
mga pilok nga
daw katulgon

apan sayod ka sa akong
hagbay nga nga gipangita
ning layong dapit diin
ako morag gubang
barko nga
misagyad
ug misabod sa batoon
nga lapyahan

mipasiplat ka
nagpakita sa imong
mga mata nga andam
nga modawat sa akong
gipangagho

gihawiran ko ang akong
kamot
milantaw ko sa
akong mga tiil
mora kog bag-ong
barkong midunggo
sa usa
ka naandan nga
pantalan

gikuha ko ang akong
kumpas ug
mipadayon sa akong
panaw nga
walay klaro kon
asa dalhon sa akong
mga pangutana

gituntunan mo ako
sa imong tutok
ug ikaw nahimong usa
ka pasol
nga nawad-an sa
imong paon

ako ang nagpasalamat
nga karong
gabhiona
sa tungatunga sa dakong
lawod nga
katawhan
dinhi sa robinson mall
wala ka'y
kuha kanako

ako ang danlog nga
isda
nga makamao na nga
molikay
sa mga taga
sa kasakit

bililhon pa kanako
ang mga gutlo
nga dili angayan
nga magbasol
nianang
mabaw lang kaayong
kalipay
nga itugbang mo
sa akong
mga balod
sa kamingaw

fort ilocandia

makalibog

kinsa kaha ang
wa misunod?

alas dose trenta
na sa kagabhion
habit na ang
kaadlawon apan
wala gayod ako
duawa sa
katulugon

mihigda ko giatubang
ang kisame
wala kini nawong
ug wala kini kisaw

morag dakong unos
ang kasingkasing
morag mga halas ang
akong mga ugat
nga nanggawas sa
akong panit

milapad na pag-ayo
ang lawak
morag dako na
kaayo kining patag
unya ang tanom
puros init nga
balas nga gibulitan
sa gabaga nga
nga bato sa
akong tiilan

miikyas ako
ug midagan subay
sa usa ka
taas kaayong
langob nga dalan

sa unahan ang
pultahan sa akong
kagawasan
diin ako miginhawa
sa usa ka lalom
nga atabay

sud sa laing lawak
atua ang upat
nga nanigarilyo ang
mga tudlo
ug ang mga baba
misyagit sa usa ka
subo nga awit
unya mibula ang
bino sa ilang
mga tutunlan

ang kamingaw
diha sa pag-inosara
sa usa ka lawak


usa ka gubat diri
sud sa kasingkasing
diin ang
hunahuna gitumba
ug giyatakan

makamatay
ug busa aron mabuhi
lumsan ang
kabuang diha sa
pipila ka botelya
sa bino


ang dili mabuhat
buhaton
aron lamang
mabuhi ako
pag-usab
diha sa kabuntagon

ug tuod man
didto sa lamesa
anaa na
ang bag-ong
putahe
sa lain na usab
nga hugna

sa kinabuhi

2012/11/14

ang kasakit nga nagsunod-sunod kanako

dili ko madawat.
kining kasakit morag iro.
kon asa ko, kanunayng
nagsunod

kon molingkod ko sa
kilid sa pultahan
anaa kini sa ubos sa
akong tiilan
sa ikaduhang ang-ang
sa hagdanan

giawat ang akong
pagpanampiling

apan kamao sab kong
mamuyok
ang iyang buwak nga
laya
gisulayan kog
butang sa garapon nga
puno ug tubig

kamao kong magpaabot
kon kanus-a ang
mga laya nga buwak
mobukhad pag-usab

ang mga kahoy sa kalipay
nga akong gilabyan
napuno na ug mga salag
sa sayaw-sayaw

wala nako sirad-i ang
akong dunggan
ang akong mga kamot
wala manirado sa iyang
mga tudlo aron
sugdan ang paghimo
ug mga kumo

ang mga kasakit
gaukoy-ukoy kanako
kanunayng
gaatang sa
akong padulngan

apan ako na kining
gidawat
ug gihimong mga agianan

gitun-an ko pag-ayo
ang paglakaw
nga walay lingi-lingi
kanang
dili sab ko mapandol

mipahiyom ako
sa kagabhion
ug sama sa akong
naandan
ako lang kining
gikatulgan

2012/11/12

kabahin sa usa ka draft

nakuryos ko
naghinamhinam
kon unsa
kahay sulod
didto

imo kining
gisulayan
apan
wala mahuman

imong giabtan
ang limpyo kaayong
papel
seguro imong
gitutukan kaayo ang
pagkaputi niini
ang
pagkalunsay

seguro
nagduhaduha ka
pagtunob niini
basin
ug kini
mahugaw lamang

pagkadaghan
ba sa imong
gikahadlokan


sayran mo
nga ang atong
pag-abot dinhi
gikinahanglan
sa usa ka limpyo
kaayo ug
lunsay kaayo
nga papel

haw-ang kaayo kini
ug diha sa
kahaw-ang
bisan pa ug imo
kining
hugaw-hugawan
(diha sa imong
kahadlok)
ibalewala kini
niya

gusto lang niyang
siya
mapuno
arong kini
siya mahingpit

gusto ka niya
nga siya
imong tumban
ug wiriswirisan
sa imong
mga tunob

nagpabilin ang
iyang kahaw-ang
ug ang iyang
mga kamot
walay gihawiran
ang iyang baba
walay dila
ang iyang nawong
walay mga
mata

ngil-ad ang
kahaw-ang
ug ikaw
ang naghatag
niya niini


basin ugma
ug paulanan mo kini
sa usa ka dakong
dag-om
sa imong mga
luha


ingnon ko siya
nga dili makawang
ang iyang
pagpaabot

kay dunay gustong hikalimtan


 
basin ug mao na kini ang
luna nga
imong gipangita: 
dili kaayo halayo diin ang
ang mga sugilanon kabahin lamang
sa pagpamalhin ug kabaw
ug pagtugway sa mga
baka
diin ang mga babaye
kuntento na lamang diha
sa pagpangita sa mga lusa
ug mga kuto
ug sa mabaw kaayong
kalipay sa mga
pag-irok niini

basin dinhi ka
magmalipayon
ug dinhi ka
mutonhay

dinhi mo ipugas
ang imong 
mga adlaw aron
manubo ang
pipila ka
mga katuigan

muhunong ka kadyot
ablihan ang bintana sa imong
sakyanan
ug mosuyop sa lab-as
nga hangin
sa mga kakugnan
ug mga kakahoyan

mopiyong ka
aron 
paghandom sa 
imong 
gustong likayan
sa imong
gigikanan

unya 
paandaron mo na usab
ang makina
sa imong
gisakyan

ug ingnon nimo ang
imong 
kaugalingon

nga ikaw sama
sa naandan
igo lang
molabay
kay aduna kay
gustong handomon
hikalimtan
apan 
pirming
balikan

alang sa kinabuhi

kon bug-at
kaayo ang
tigib sa imong
mga kamot
aron ikulit sa
bato ang
kinabuhi

sulayi ang
pagsulat niini
diha sa
papel nga hangin

pak-an ang
hangin
masinabtanon
ang iyang
mga balahibo

ug bisan
sa taghoy lamang
og kaha
ba mga
panghupaw

makamaong
motono ang iyang
dila
sa usa ka awit
alang
ug tungod lamang
sa usa
ka
pagpakabuhi

kon giunsa ko pagwala ang kakapoy

gihatagan ko
ang tanan

giapuran
ko ug mga lugas
ang tanang
kalamgaman

gihalaran
ko ug mga
buwak
ang tanang
lubnganan

gidagkoran
ko ang
mga kandila
diha
sa altar

gisabwag ko
ang
ang akong
mga pulong
sa
kawanangan

gitaghoy ko
ang awit
sud sa akong
kasingkasing
ug gilupad kini
sa hangin
sa kapupud-an

gamay ako nga
tawo
nga nagpakadyos
sa
usa ka
gingharian
 diha sa
gugmang
gikulit sa mga
tigib
sa akong
kasingkasing

gugma lang
kinuyugan
sa mga
paghandom
ug
pagtukaw

ug nawala
diri kanako
ang
tanang
kakapoy

nawagtang ang
tanang
kabalaka
sa mga umaabot
nga adlaw

diha sa gugma nga hardin

ang
lugas nga wa motubo
basin
kay wala kini nimo
gitisok
sa yuta

basin kon
ang imong mga
kamot
nahikalimot
na
sa kabugnaw
sa tubig

ayaw palupig
nianang
kalimot

mas gamhanan
ang kasingkasing
diha
sa gugma
nga hardin

ako ang hangin

ako ang hangin
namalihog kanimo
sa
pagginhawa

ikaw ang
yutang
gitan-ugan
diha
sa kalimot

ako ang
hangin
nga sa matag
buntag
maghatod kanimo
sa
kahomot sa
mga buwak

dili mo ako
makita
ug gani
usa ako sa
imong
gikalimtan

apan ako ang
hangin
magpabilin nga
hangin

luag ako
sa gahuot mo
nga dughan

maglapos
lapos ako sa
imong
panit

wa ko sukad
magakos sa
imong mga
bukton

ug busa
dili mo usab ako
bisan kausa
maangkon

2012/11/11

ang pag-gisi

dili masayon ang
pag-gisi sa maong sulat
nga gitipigan ko
sa pipila ka tuig

kadtong gitisok
nako nga lubi
namunga na
ug
pagkadaghan
sa lahing

labaw pa ang akong
gibuhat
kay sa tinood
gisunog ko ang
tanan

gustong hikalimtan
apan
gitago ko ang
mga abo

ug dinhi
sa usa ka ting-ulan
diin bugnaw kaayo ang
lawak

gisulayan nako
pagbati ang
kainit
sa usa ka dakong
sunog
kaniadto

pagwiwi

sa imong pagbakwi
tan-awa
misamot noon ug
kahiwi

sa imong pagtabon
midaghan ang
gabon
tan-awa
unsaon na lang
nato karon?

kon imong kab-oton
ang puhon
nawiwi na hinoon
ang ubos sa
tabon-tabon

ang sakto untang
buhaton
mao na lamang ang
pagtonton

sa usa ka panahon
ikaw hadlaon
moabot lang kini
ug gakson mo
dayon

2012/11/08

ang kalinaw sud sa atong dughan

adunay giwang
sa kalinaw
nga 
tinipigan

sudlon ko
kini
sa usa ka
pagkinto

ni kisaw
sa isda
dili ko
tugtan
nga ang
ania
sulod sa akong
dughan
matukaw

ni hunghong sa
hangin
bisan
ang kahayag sa
bitoon
sa akong kagabhion
dili ko tugtan
nga 
ako
matugaw

lantawon lamang
ang kalinaw
dili kini
pakigsultian

pagkahuman sa tulo ka adlaw

ang atong gibilin
akong gilantaw una
ako mipahawa

mga puthaw nga
lingkoranan
sa ibabaw sa
balili nga
pinutlan

akong gibati ang
dakong kahilom sa
ilang
pagpabilin

seguro gusto nilang
mobabay kanato

dili sila sama kanato
kay wala silay baba
wala silay mga kamot
puthaw sila
bugnaw kaayo diha
sa ilang
kalig-on diha sa
dili pag-ambat sa
atong
gibati

alang sa isdang nagtuyok-tuyok sa gamay kaayong aquarium nga lingin

gilantaw ko pag-ayo
ang pinirisong isda nga

pagkaanindot ug bulok
diha sud sa aquarium

nga lingin ug kini
nagtuyok-tuyok daw

gustong mogawas ug
magpalayo

sa akong pagpamalandong
niini ako usab nabuyong

ako usab nahisama sa usa
sa maong isda nga

gustong mogawas aron
unta makalingkawas

sa makabuang nga tuyok
tuyok ning gamay kaayong

aquarium sa kinabuhi.

2012/11/02

unsaon ba ang paghikalimot?

nalabyan ko
na ang
gugma

nga adunay
dakong
pensa

giambakan
ko na kini
ug gipalay-an

mituratoy ako
ug dagan
nga morag
baktin
nga di mo
madakpan

apan bisan
sa kalayo
ko na kanimo
ania
gadilaab lang
gihapon
kining kalayo
sa akong
dughan

sa kanunay
gisunog ako
sa imong
panagway

asa kaha ako
moambak
asa kaha ako
modagan

aron lang ako
mahikalimot
kanimo.

dili angayang tubayan

ayay

kining
gitawag
tang
gugma
usahay

ayay

mora kog
nahulog
sa atabay

ayay

kining
gugmang
guba usahay

mora kog
nalumos
sa ginamos

dili gyod
angayang
tubayan

makalumping
makapiang

pagdawat... sa mga pangutana

kon
higugmaon ko
ikaw
unsa ba usab
ang kalabotan
mo
kanako?

ug kon
higugmaon
mo ako
pananglitan
lang

mangilabot
kaha
ako
kabahin
niini?

Panginhas dire