2018/05/31

sulat

nagsulat ako sa balas
nga gipapas sa
balod sa baybayon
sa usa ka higayon
sa pagtaob

nagpatik ako sa akong
mga utlanan
didto sa dagat samtang
ako nagsakay
sa usa ka buslot nga
sakayan

mabasa mo ra kining tanan
ugma damlag
nga mao ang mopadayag
sa tanang mga bihag

mahimong dayag ang 
tanan mahimo kini inig
human diha sa usa ka awit
sa gilukot nga banig

mouyon ako kon imong pangayoon

sayod ka nga
bug-at kining mga butanga
nga akong
gipas-an

gani ikaw nga nagtan-aw
nagsangkiig man
nga mora sag ikaw ang
nagpas-an niini

kon masulat na kini sa
bato
nindot na kining tan-awon
labaw na kon 
mabasa kini sa kaasgad
sa dagat

kon mapatik na kini 
sa imong kasingkasing
mahimo kining usa ka
maanyag nga babaye
nga mogawas lang
sa kagabhion

kon imo kining gustong
pangayoon lamang
bisag walay pakapin
bayad sa usa ka 
tangkugi
mouyon gihapon ako 
niini

kay ang kaanyag niini
wala man diri kanako
kay ang kalami niini
diha sa man gayod
kanimo....

sa wala pa kita nagkahibalag

gihatagan mo ako
sa debuho sa usa ka babaye
nga daghan ug
nawong

tisa ang ilang mga
suwang
uwang ang ilang mga
mata
daw mga bagon
sa lasang ang ilang
mga buhok

wala na ako makasabot
kon kini 
kabahin ba sa imong
gugma kanako

sa akong kabahin
wala na ako mitoo sa
mga debuho
mas gusto ko pa nga
mogawas ning
balay aron subayon 
ang mga pulong sa ulan
diri kanako

miingon ka
dali lang sulbaron ang
mga kahigwaos
diha sa yamyam sa
bitin 
nga imong nahibalag
kaniadto pa
sa wala pa kita
nagkahibalag

pag-antos

ang kusog nga
ulan mikastigog
lagubo sa
mga dahon sa
makopa

apan ang mga
sanga niini
nanghitik man
sa pula kaayo
nga mga bunga

2018/05/30

dayon nakog katulog

nagpaabot ako nga imong
gakson kanang
imo akong gihigugma
kanang gihangop mo ako
sama sa usa ka
alugnan diha sa ting-ulan nga
mga kagabhion.

apan bisan kanus-a
wala kini nahitabo.
apan bisan kanus-a
dili gayod kini
mahitabo.

kanus-a kuno matam-is
ang asin.
kanus-a kaha
mabali ang kalibotan?

pugson ang gugma
pug-on nga morag tuno sa
kanagod nga lubi
hangtod nga makuha mo
ang sapal.

lain ang tag-iya sa botbot
lain ang tag-iya sa lana.

anaa mikusmod ang imong
nawong sa akong nawong
giasloman ka gayod sa akong
halok.

init ang akong mga kamot
diha sa nangahulog mong buhok.

mas tam-is ang hinimo sa mga kiyot
bisan pa sa kahugot sa akong pagkapyot

ah, wala ko na kining tanang giambat
sa akong kamingaw karon, 
ang ako mao
lamang ang karon.

kining gugma ko kanimo
dili mangilabot nimo.

human niining tanan,
 motaghoy ko
sa bulan.
awitan ko ang mga panganod
dayon nakong katulog.

sabta lang

gusto baya unta nako
kana
apan ang akong gikuha
kadto man.

bisan gani ang akong
kaugalingon nakaako man
ug pagpamakak
diri kanako.

ako pa kaha diha nimo?
sabta lang nga kini mao
ang pagpaningkamot
aron mabuhi.

aron motindog nga
anaa gihapoy
barog.

sabta lamang nga kitang
tanan
susama usab kanato
walay kalainan
nagpabilin dinhi sa usa
ka desenyo.

bato sa layo.
kahoy nga gabok sa
duol

init pamation apan kon
hikapon
pagkabugnaw.

ilabay mo sama sa usa ka
kinumo unya ang mibalik kanimo
patay nga dahon.

apan unsaon kaha?

nabasa nako, nasabtan, kon ngano
kay mao usab ang nahitabo kanako.
pananglitan kanang mamakak ka nga
giganahan ka sa iyang giluto nga pansit,
moingon ka nga haskang lamia apan
sulod sa imong kasingkasing parat ra
baya pod unta kaayo.

pananglitan kanang wa ka motingog
dayon mangutana siya unya moingon
ka lang nga duna kay laing gihunahuna
kabahin sa imong trabaho apan sa tinood
lang kasukaon ka na sa inyong kahimtang karon.

duna kay laing gihandom nga dili nimo
masulti tungod kay masakitan lamang siya.
duna kay lugar nga kanunayng giduaw sa
imong mga pagbati ug didto silang tanan
mibati sa kahayahay, kanang mora bag
nakit-an mo na ang imong tinood nga
panimalay. 

Apan dili mo kini ikapanugid
bisan kinsa, bisan gani sa imong kaugalingon
sa atubangan sa samin.

maong nasabtan ko na ang imong gisulat
ang imong buot ipasabot diha sa pagpakahilom
lamang sa paglaom nga kining tanan
molabay lamang, nga puhon puhon makuyog
ka sa mga nanglabay, dayon wala ka na dinhing
dapita, unya walay masakitan.

apan unsaon kaha? 
unsaon mo kaha pagtugkad
ang imong kabuang?
 ang imong pagkawalay puangod?
ang imong pagkamananap, 
ang imong
pagkahangal.

kan-on mo ang gikalisangan.
itulon mo usab ang dakong kaulaw.

2018/05/23

kaming mga salamangkero

kaming mga salamangkero
nagtago sa kulaknit sa kilid
sa balombong nga gikatayan
sa mga kalayo.

lahi ang among mga nawong
sa among gibuhat. Lahi ang 
gipuy-an sa among mga pulong
ug sa among mga gitakbas.

mas malipayon ang mga walay
nahibaw-an
bulahan ang mga mitoo
apan mas bulahan ang nagpatootoo

daghan ang mga pangagpas
mas daghan ang mga nangapas
ang mga paspas nabugaw sa paspas
ang mga tugas wala nay lugas.

kaming mga salamangkero
nagbira sa baktin diha sa inyong
mga kawo
mihalad sa buwak gikan sa
mga wakwak.

balak nga walay kahumanan

ang isulat
nga balak
walay kahumanan

hangtod na
kini sa kagabhion

amang ang balak
sa nauga nga papel

ikaw nga nagbasa
ang maghatag ug
tingog niini

naamang ka usab
natakdan sa balak

nauga ka usab
nahisama sa papel

ang mga adlaw
moduaw sa balak

ang mga kagabhion
mohapwag niini

maburos na usab
ang balak sa mga
saad sa
gamingaw nga
kaadlawon

magdala na
ang kabuntagon sa
haploy sa gugma

naglingkod ka
sa hagdanan atubang
sa taas nga dalan

walay kataposan ang
dalan 
sama sa balak

amang ang mga abog
nga milugdang sa
mga dahon

ang mga buwak mibuswak
ang mga langgam nanalag

walay kataposan ang
panghitabo sa
balak
tuyok sa kalibotan
latas sa kawanangan

alang sa nag-antos sa kalipay sa buyog

sabta ang
kamingaw sa
buyog

kon magpabilin
na kini
sa iyang suyod

ipiyong lang ang
mga mata

damgoha ang
langit nga unya
moulan


dili dugo
kondili dugos


buak

misaad ako
sa akong kaugalingon
nga unta
wala na
ug dili na unta
ugma.
apan walay ugam
ang karon
maong ang ugma
kanunayng
miabot nga miguba
sa mga saad.
ania ang sala
nga lamian
gisukad sa lamesang
galamhan.
gustong mahikalimot
gustong magdili
apan dili.
ania sugamak lang
gihapon sa kalami
nga iya ra 
nga wala hisabti sa
monyeka
nga nabuak na ang
kamot
sa dihang gibunal kini
sa puthaw
nga ulo.

tanghaga sa usa ka tanga nga gugma

wala pa kita
anaa na kana siya.
gisulayan nato
pagsabot ang
nahauna pa kanato.
nindot, lami apan
gubot. Lasang apan
sa sulod hayahay
man diay.
wala pa kita matawo
anaa na siya diha.
tanghaga sa usa 
ka tanga nga gugma.

2018/05/16

pasayloa

gihakop niya
ang bonbon
giayo niyag 
hulma, gikumot,
gitayhopan,
gibasa sa iyang
singot
sa paningkamot
nga kini
mahimong tawo,
o bisan ok-ok
man lamang,
bisan ug tungaw 
na lang,
bisan bonhok
apan 
nagpabilin kining
bonbon
bisag gibasa pa
kini niya sa
iyang laway.

tawo lang siya
nga namatyan
sa usa ka
minahal apan
wala nawad-i
 
sa paglaum, busa
palihog 
pasayloa.

mas init ang dagat sa kagabhion

niadtong domingoha
gialikan ko ang dagat
nga ako lang.

nadungog sa balas 
ang akong mga pag-ampo
ug busa namalik ang
mga umang.

gibalikan ko ang ang
akong mga tunob.
ang dagat mihunob.
miabot na ang banog.

hapon na kadto.
mikanaog na ang adlaw
sa iyang trono.
bugnaw na kaayo ang
kagabhion
nanindog ang akong
balahibo.

nindot ang pagbati
sa akong bag-ong paaboton.
batan-on ang kagabhion.
nagsugod na ug pangatol
ang halok sa bulbog
sa akong kiting.

mosalom ako sa dagat.
init kuno kini sa bugnaw
nga kagabhion.
mas mabati kuno ang tumang
gugma
kon makapaabot lang kita.

gaan

ang mga laog
gihatagan nato
sa ilang kalaog.

hala, inyoha na
ang tanan
nagsultianay tang
duha didto
sa sulod sa lawak
human natog
salo sa kalipay.

hala, ihatag kanila
ang tanan.
wala sab kitay
kinahanglanon pa.
ipadala na nila ang
tanan
apil pa ang atong
mga tinigom.

sa akong bahin
gusto lang pod nako
nga gaan lang ang
akong pamati

lisod ang maglakaw
nga bug-at ang dala
magsankiig lamang
kita
sa atong padulngan

wala may mapalit
didto
mag-unsa man ang
kwarta.

wala say makaon 
didto
mag-unsa man ang
damgo sa
kabusog?

basta ako
gusto lang nako ang
gaan nga pamati
didto sa akong
padulngan 
ugma damlag

dili ko magdalag
abog lamang
bisan gani abo
bisan gani asin
mahilis lang kini
sa akong gipaabot
nga ulan
kay unya 
mosayaw ako
sa ilalom sa langit
nga mibisibis
usab sa kainit.

wala nay gibati

 masabtan lang diay ang
tanan inig kahuman na.
kana bang mibiya ka unya
ako walay gibati nga bisag
unsa. 
dili na ka kapili. 
sa too ang kalipay
sa wala ang kasakit.
magdupa ka sa langit
atubang sa buwan.
ablihan mo ang imong
mga palad.
nga walay sulod.

nakat-onan

mahuman na ang mga balak
nahisama kini sa gugmang
nahupas. Ingon ani diay kini.
wala nay kaasgad ang akong dagat.
wala na ang kagilok sa mga balod
diri sa akong lapalapa.
kadtong larawan sa karaang kaban
dili na kaayo nako maklaro kon
kinsa kadto. Wala na ang kakulba
sa dughan. Wala na ang kulbahinam
matag sulod nako sa lawak.
nahurot na ang kahadlok sa umang.
wala na ang awit sa gangis sa
lasang sa dakong hulaw.
gikalipay ko na kining tanan.
ako lang ang mibati.
ikaw, kanunayng wala.
mahuman na ang mga balak.
lawos na ang mga buwak sa
plorera. Gisilhig na ang mga dahon
sa akong tiilan.
nanglupad na ang mga pispis sa
salag unya ang inahan mibalhin 
na sa layo kaayong isla.
ako lang man god ang mibati
diha kanimo.
ikaw sa kanunay ang wala 
kanatong duha.
salamat. salamat. nanglupad na
ang mga pispis gikan sa ilang salag.
mabuhi na sila bisag wala ang ilang
inahan. Nakat-unan na kon unsaon
ang mga ulod.

2018/05/12

ayaw ba

sshhh, ayaw ug lihok
ayg saba diha
kay ang imong gikahadlokan
natulog na

shhh, ayaw ug saba
ayaw ug lihok
ang imong gikahadlokan
nagmata na

shhhh, shhhh,
ayaw na ug lihok
ayaw ug saba
kay ang imong gikahadlokan
anaa pa
wala pa mibiya

shhh, shhh, shhhh
ayaw lagi ug lihok
ayaw lagi,
nan tan-awa
natukwang ka hinoon

ayaw kog basola
milihok ka man god
misaba ka man god

ayaw ug sangpita ang
ginoo
kay wala pa diha....

duna pa ba kaha?

unsaon ko kaha
paghimo ug balak ang 
pagkahulog sa usa
ka dahon?

ikaw man god unta
ang akong gihangyo
kabahin niini
apan wala ka man
hinoon mitingog

ang atong pagtoo nga
kadtong bag-ong nahulog
nga dahon
lahi, busa angayan gayod
nga buhatan ug balak,
apan nganong 
wala man kitay
gihimo?

basin ug naandan
na nato ang pagkahulog 
sa mga dahon
maong bisag lahi unta
kadto
wala na kini nato kaayo
maambat

gusto nakong himoan
kadto ug balak
kanang makasamad
sa akong dughan
nga mora kog nakawrasan
 sa iring
o nasungagan sa kabaw
o kaha ba
nasipaan sa kabayo nga
imong gipagutman ug
lima ka adlaw

apan wala gihapon nako
kini nahimo, basin,
balikon ko ug
naandan na nako ang
pagkahulog sa mga dahon
maong wala na lang
gayod ako
mag-ambat pa kon 
himoan pa ug balak
gani
wala man seguroy mausab
kon mobalak pa ako

mangahulog napod
ang mga dahon
unya sa matag adlaw
nga mangahulog kini
wala na kini
kahulugan alang
kanato

busa balikan na lang
nato ang naandan
momata ug sayo
maglung-ag
magluto sa sud-an
manglimpyo sa salog
mamilo sa habol
manghipos sa banig
maligo
mosulod sa trabahoan
walay ambatay
sa uban
balik sa balay
pagkahapon
manihapon, molantaw
sa TV
dayon kon katulgon na
matulog.

unsa pa ba ang
angayan nga balakan pa?
duna pa kaha?

2018/05/11

paghulho

miabot ang panahon
nga wala na akoy gikinahanglan
bisag usa sa daghan
sa akong atubangan

kadtong ilang giawayan
nahimong mga layang dahon 
alang kanako
kadtong ilang gibugnoan
nga mikalas sa kinabuhi sa
uban walay bili 
kanako

misamot akong kalibog nganong
dako ang away sa kalibotan
nganong miulbo ang kalayo
sa kinatibuk-ang dapog sa 
kamatayon

ang kaniadto lamian
pait na sa akong dila
ang tam-is sa ngipon sa
bata
taya sa puthaw sa akong
alingagngag

nakapangutana ako kon
ako na ba kadtong piniriso
nga bag-ong nakabuhi
sa rehas nga puthaw 
sa hagip-ot nga lawak sa
tumang kamingaw

sa kagawasan wala na ang
atong kaugalingon
matag lingi wala ka nay
makita pa
bisan gani ang imong anino

ang tanan biyaan na
bisag usa wala nay pulos
matag kandos mao sab ang
pagloslos
gihulho ang tanan
sa karsones sa katuigan

ang uniberso ko

kadtong makita niya
mahimong bato
kadtong mahikap
mahimong
bulawan
kon makita ko ikaw
mahimo kong
tubig
kong mahikap ko
ikaw
mahimo akong
tagolilong
sa atong panaghalok
nahimo akong kawanangan
sa mga planetang
bisag usa wala akoy nailhan

kabahin sa duha ka monyeka

bisan gani sa gagmay
pa sila
kon giunsa sila pag-apod ni nanay
ug hatag sa ilang tagsa tagsa
ka mga monyeka
wala gihapoy nahitabo nga
kausaban
anaa ang panagbangi nila kay
lagi
mas balod kuno ang pilok sa
iya kaysa iyaha
mas nindot daw ang panapton
mas dako daw gamay
ang tiil
mas sanag daw ang pahiyom
mas humot
gayod ang kasina kaysa
pagsinagtanay

sa pakigkuyog mo sa hangin

sa pakigsandurot sa
hangin sa dugay dugay
na usab nga
pakighinabi hangtod
nga ikaw mikuyog na kanila
gilabyan mo na 
ang mga bato ug ang mga
pangpang
gilakangan mo lang ang mga
dagat ug ang mga
kabukiran
maong dali mo na lang dayon
gikalimtan ang tanan....

2018/05/10

sa mga nanglabay

sa dihang gibatbat ko
ang nangagi sa inyong
atubangan
wala madugay nahibalag
ko ang akong
mga kapildihon

apan wala kini nako gipakita
sa akong nawong
nga saya lang kini gihapon
nga mora bag 
nag-ingon ko nga ako lang
gihapon ang
nagmaduogon


moingon ako nga wala ko
kadto damha
wala ko kadto gipaninguha
nakigdula lamang ako
sa akong palad

nagdagan dagan ang perlas
sa akong pusod
ang hunahuna misayaw
sa entablado sa akong agtang

sayran ta ka nga
balewala na nako ang tanan
milabay lang ako
sa imong kasadya
sa inyong pag-inom sa inyong
mga kadaugan

kamo nga naputi na ang buhok
kamo nga limtanon  na kaayo
kamo nga nanglimbong kanako
ug ako nga wala na gayod
nag-ambat sa mga nanglabay.

paglitok sa pulong

gisulayan nako
pagtugkad ang akong
mga pulong

kon malitok ko na
kini
mora kinig uwak nga
mipalayo kanako

ang pagpamakak niini
sa nahitabo
usa na lamang ka anino
nga nahilis sa tumang
kalay-on

bisan unsaon paglitok
ang laing pulong aron
apson kadtong 
nawala
wala nay mahimo

hinoon sa panahon nga
ako nagpakahilom
didto nako nadakpan ang
nakabuhi nga
salampati

sa akong palad milingkod
ug nabati nako ang
katulugon sa mga balahibo

 

2018/05/09

ang bao sa atong pamilya

ang mga ginagmay
ambot nganong lami man gayod
ninyong awayan, sama sa 
atsa nga nawala nga gihulaman
apan wala mauli,
sa karaang banga nga gipasagdan
na lamang sa kilid sa atabay
nga unta kini imnanan man
nato kaniadtong gagmay pa kita
nga mapuno kini sa mga
pag-sag-ob gamit ang
taas ug dako nga kawayan,

gahapon naghisgot kamo sa
karaang lamesa nga hinimo sa
tugas nga nahibaw-an na lang
nato nga ipaputol kini sa atong
magulang kay lagi gitas-an ra
siya kaayo niini, maong nasuko
usab ang manghod tungod kay
didtong lamesaha daghang
kumbite ang nanglabay sa 
atong kadaghan, ikaw, ang lima
ka magsoon, ang lolo ug lola,
ug ang talaaway natong
amahan ug inahan,

dunay bukag didto sa ilalom
sa maong lamesa
nga akong gituyo pagbutang
kay kon manglupad na gani ang
mga plato, kutsara, tinidor apil na
ang mga kalaha ug kaldero,
bation gayod nako nga dili 
ako maigo samtang modali
dali dayon ako ug tago dito nga
mora na dayon akog bao
sulod sa akong balayan
nga hinimo sa bato.

balak sa talad-kan-anan ning sayong kabuntagon

nagpahungaw ang 
asgad nga inun-unang diwit
sa iyang mga pagbati
sa sugang dagitabnon nga
siging gapalongpalong diha
sa nagbitay nga electric
bulb sa ibabaw sa kisame
samtang ang humba nga
nlabihan katam-is sa 
kamay nga morado gaduka
lang gihapon sa tunga sa
yahong nga binulakan ug
rosas.

lami ang magkinamot nga
makamaong mokumot lingin
lingin sa kan-on hangtod nga
mahimo na kining usa ka
kinumo nga sayun kaayong
ihungit sa baba nga kagabii
naughan sa laway kay lagi
walay kaharong sa pagbatbat
sa mga sugilanon sa ngingit
nga kagabhion

2018/05/07

bahala na

ngano kahang
mipahawa man sa pagkapari
ang gwapo natong
amigo nga lakas kaayo sa
atong prefect nga toyab
kaniadto sa arvisu house pa
kita nga galumlom sa atong
mga itlog nga hapit na
mangadubok sa
kauga niadtong dapita

maulaw sab kong mangutana
hmm dugay sab siyang nagpari
o nagparipari, abi gani nakog
siya na gyod ang tinood nga
pinagpala , 
ang chosen, ang usa sa mga
few lang,

apan nakita nako sa iyang fb
naminyo man diay siyag byuda
didto sa subic
dili hinoon ita, medyo mestisa
pero dunay upat ka anak maong
na instant tatay intawon ang
peg sa manna from heaven
kadtong atong tawag sa iyaha
kay lagi nagselos gyod ta nganong
malakas kaayo siya kang
Fr. P.

well, do not ask about me,
i am ok. and i won't ask about you too
i know you have managed well,
whatever that means,

sa laing bahin
hope kabalo ka nga nag TNT na ang laing
malakas kang fr. P.
kadtong itomon nga ambot lahi sab kaayo
nagkasakit daw,
reactive sa HIV, Omg!

ako kadtong giignan ni Fr. P
nga ' do not use your spoon and fork
like garden tools?

kadtong  pangutana nga
do you have news paper in your town?
ambot unsa kahay iyang buot ipasabot
pero hangtod karon wa ko kasabot
nganong akoy siging initan
nga i am just poor boy man lang gayod
intawon

musta ka na alan,
hmm puros kunot na man nang imong agtang.
ayaw palabi
makit-an ra ang kwarta
apan ang panahon 
nga molabay dili na gyod.

salamat sa pagbasa.
larga tokar na sab kos
laing bakasyon.

bahala na.

2018/05/06

gusok

nasabtan mo na ugaling ang
sugilanon sa mga gusok nga
gikuha sa kilid sa tawo aron 
kini himoang sumbanan sa 
balak, sa laing mga sugilanon
diin dili na angayang angkonon.

matag gusok, matag sakit sa
paglangkat, matag tinga sa 
pagbali ug pagtisok sa laing
kiliran, ang gusok mosyagit
sa usa ka kapait nga nahiaguman
human kini mawala sa iyang
gigikanan, ang lawas nga 
nagpabiling buhi, ang mga 
mata nga anaa naglantaw sa
kalapad sa dagat, ang mga
dalunggan nga anaa nagpamati
pa gihapon sa mga sugilanon 
usab sa mga balod sa kinabuhi
gikan sa mga nasaag ug napadpad
sa mga bag-ong baybayon.

paghimo sa usa ka salag

ang gabok nga kiliran sa 
patay nga punoan sa lubi
nga naigo sa kilat unom
ka tuig na nga milabay
gituka sa langgam nga 
wala ko kaila kon unsa
ang ngalan kay lagi 
sige man akong wala 
dinhing bukira sa akong
amahan nga hagbay ra
usab nga milalin sa laing
kalibotan, hangtod nga
nahulma na ang usa ka
buslot sa sulod niini, unya
sa pikas sanga sa punoan
sa mangga atua nagtagad 
ang laing langgam nga 
susama niyag bulok dayon
nagkuyog silag panglupad
nga nanguha ug laya nga
dahon dayog butang niini
sulod sa lungag aron kini,
sumala sa akong nakita
himoon nilang salag.

2018/05/05

unta

walay mobangon
ning lawaka nga
suko

unta kon mopahawa
na unta
ang nawong 
saya

ang lakra sa palad
sa bilbil 
dili unta lagom

ang kawras sa likod
dili unta
hapdos ug sakit

walay kuko nga putlon
walay buhok nga ibton

unta walay laway
sa ngabil nga mauga

unta walay pulong nga
malitok kabahin sa
unsa

gugma

nanapot ang
kahumot sa gugma
didto sa nipis nga
habol

dunay nausik nga
gugma sa
salog

dili pa ganahan
momata ang 
benta

gitapol ang adlaw
gaduka pa gihapon
ang imong
hilaw nga pahiyom

2018/05/04

ang samin

miabot ako sa punto
nga nasobrahan ra diay
nako ug dukoduko
aron makita lang ang
usa ka dako

dunay nagsulti kanako
bag-o lang nga
naalaan niya ako nga
usa ka unggoy sa
dalan paingon sa
merkado

pagkabuang ko diay
nga nahigugma pa gihapon
kanimo

wala baya pod nabuak
ang samin nga akong 
gisugiran bahin niini

ang akong mga tiil

gipalitan ko ikaw
sa usa ka
pahumot

wala ako 
magsaba kanimo

ihatag ko na
unta kini
kanimo karong
tapos sa
bulan

apan nausab ang
akong hunahuna

dili ka diay
angayan niini

ang nalipay mao
ang akong mga
tiil
nga dugay na
diayng
nangandoy niini

dakong baha

sa usa ka dakong
baha
nadagit ang tawo
sa kaasgad sa
iyang mga luha

ang kusgan nga
kamot sa mga
balak
nga nag-atak didto
sa ilalom sa
tulay
maoy nakaluwas
sa hapit na
unta malumos nga
amang sa 
walay ngalan nga
balangay.

byernes

ang byernes
wala na nagpadala
natun-an na niini
ang pagsupak
pinaagi sa pagsulti
sa matood
bisag wala na gani
migamit ug
usa ka pulong,

dali lang kini
kaayong sabton
sama sa pagsabot
mo sa
mga dahon sa
mahogany nga 
nangahulog
nga gikan karon
dili na nato
silhigon

kon ugaling mausob
man ang imong
hunahuna
kon matugkad mo na
ang kalalom
sa kasakit sa ubang
hangtod karon
nag-antos pa gihapon
sa kauhaw ug
kagutom

ayha ko pa sugdan
ang pagpanilhig
ang pagbalik sa hardin
sa kinabuhi

bisan kanus-a
sa paghilak sa usa ka
dakong baha sa
luha
ang kaasgad niini
dili makalumos
kanako.

ngano bang 
gitunol mo man kanako
ang akong
gikasilagan?

ngano bang gisukad
mo man kanako 
ang dubok nga isda
ang pan-os nga
kan-on?

nagpakabuta ako sa
kaudtohon
gipanghimakak ko 
ang mga bitoon
makamao kang 
moharos sa hinog
nga bunga sa
bayabas
mikaon ka niini
samtang nagpaibog ka
sa usa 
ka bata nga wa pa
sukad makatilaw
niini

naghalhal ang tiguwang
nga iro
sa piniritong manok
nga imong 
gibilin didto sa habog
nga pader.

2018/05/03

morag tubig morag hangin

ang gugma
morag tubig
sa kanunay
kini
mangitag
agianan
bisan diha
sa dakong
bukid nga
nagbabag
sa akong
agianan

mora kinig
hangin nga sa
kanunay
adunay lutsanan
dayog
puno sa kahaw-ang
nga imong
gibiyaan....

matang nagbuka

nagpiyong ka man usab
diay 
sa akong gitisok nga
halok
abi kog tinood
kadtong
imong giingon
nga wala
na ang kagilok....

pasayloa kay
ang akong mga mata
mao man 
hinooy nagbuka....

sa kahidlaw

ikaw ang akong
adlaw
sa akong kapatagan
nakita ka sa tanan
apan ako lang ang
makamaong
mohikap kanimo

ako ang bulan sa
imong kagabhion
ang akong kahayag
midan-ag usab sa
tanang mga 
bentana nga 
gamingaw
sa mga wala na
nanglabay

ikaw lamang usab
ang nakapahunong sa
akong paglangyaw
ikaw ang milantaw
kanako
samtang ako 
nagpahulay didto sa
lanaw
nga gisalagan
sa mga kahidlaw

ang akong lapyahan

tungod kanimo
daghang 
nasulat ang ulod
didto sa patayng
lawas nga
gilubong dugay
na sa menteryo,

ikaw nga walay
muwang kon unsa
ang nanghitabo
sa hardin sa mga patay
ug buhi

ikaw nga wala na 
makahinumdom 
kon unsa ang kalainan
sa pahiyom
ug sa pangagho,

naa pay gatas ang
imong dila
baga pa ang imong
mga buhok
hugot pa ang panit
sa imong aping,

apan ikaw ang
magatudlo kanako
kon unsa ang
kabahin kanako

kini ang isla
ikaw ang baroto
nga miabot
sa akong galagom
nga lapyahan

ang bulan sa 
kagabhion nato
bulawan lang
gihapon
ang hangin
sama sa ginhawa
sa bata nga
bag-ong nagmata
gikan sa
katulugon

ugma sa buntag
putol na ang imong
katig
unya sa akong
lapyahan
daghang mga
patay nga sanga
nga dayo
gikan sa kasadpan

andam na

sulod niadtong lawak
nga gipalong ang suga
kay matud mo dili ka
ganahan sa imong 
makita, 

nadungog mo ang
duha ka tingog, usa 
bugnaw ug lig-on nga
morag pisi nga gihukot
sa dakong haligi sa
pantalan aron dili 
ang sakayan maanod
sa dakong sulog,

lain pod kadtong tingog
nga napiit sa kalisod
nga morag tingog sa 
batang ang baba gikumot
sa inahan kay lagi
palaiyak man,

dunay ikatulo didto bahin
kanimo nga namati,
naniid, nagtimbangtimbang
kon unsa kining
mga panghitabo,

dunay naghatag sa iyang 
kamot 
milamano kanimo, dayog
ingon,
"wala ka pa ba gihahapon
nakaila kanako?"

miyango ka, wala ka miiyak,
isog mong gidawat ang 
iyang kamot sa pagtubag,
" sakto na ang imong 
pag-abot karong panahona,
andam na ako
kanimo".

kalaw

gibuhat ko
kini sa usa ka
pamilok lamang

wala ka man
god 
maglantaw

abi mog kuyaw
ikaw, kalaw

kausa na lang

kausa na lang
oo, kausa na lang

saad
nga siging
gianad

puros bali
ang bukton
sa 
pasalig

dagom nga kahilom

nindot kang
lantawon sa imong
dagom nga kahilom

ang mata nga budlat
dili gyod kadawat
ang kamot nga 
gakurog
gahaploy
sa dalogdog...

rayna nga dila

maandan mo ra
ang galamog nga kapait
ug kaaslom

usa na lang ka adlaw
makapiyong ka sa
kalami

ang kapait nga dili masabot
ang kaaslom nga dili mo
matugkad

dinhi sa kangitngit
gitudlo ang hari
sa rayna nga dila
sa alingagngag
didto ang mga panganod

si juan sa isla sa mga unggoy

miabot ako sa lugar
diin ang mga namuyo puros
mga unggoy

nanan-aw sila kanako
sa dakong katingala nganong
ang tanan
kanako ngil-ad

nangyam-id silas akong
panapot
nangatawa sa akong nilak-wan
ug sa kapyotay
intawon ako
kanunayng nabintaahan

dinhing lugara
nagsugod ang akong
pagpakahilom
usa lamang ako ka tawo
nga daug kaayo sa mga
unggoy
nga dili gani
edukado

Panginhas dire