2015/02/28

milantaw ang mama og papa
samtang ang ilang anak nga tulo pa ka tuig
misuot sa pantalon og sapatos sa
iyang lolo,

mipahiyom ang papa
unya ang mama giaswat ang bata og
iyang gihagkan ang agtang
unta ang luha
nga imong gipaagas sa imong mga mata dili luha sa

buaya unta ang imong talagsaong kataw dili katawa sa

hyena unta ang imong pagpamati dili sama sa mga buslot
nga bukag

unta kitang duha pilit gihapon nga sarang makapatangtang
sa mga pustiso sa mga pangag tang higala

unta dili ka magmahay nga ako lang gihapon ang bahandi nga
anaa

gitagoan mo sa imong dughan unta taas pa ang panahon aron
ako

usab magmahal kanimo sama sa usa ka dagon nga ako kanunayng
gisab-it sa akong liog duol sa akong dughan
wala bayay magpaulipon
kon walay hinungdan

ang iro nga nag-atong
sa imong kan-anan tupad
sa imong tiil
nag-atang kon kanus-a
nimo ilabay ang
sobrang bukog sa manok

nagpaabot lang kini
sa saktong higayon nga ikaw
malukmay sa iyang mga
mata nga hiyong

kon imo kining kasab-an
maghilom lang
moduko, mobahag ang ikog
moluhod

apan moabot ang panahon
nga kon dili na kini nimo lawgan
magkahiusa silang tanan
nga ikaw ilang bahinbahinon
og unya
himoon nilang
lamiang panihapon
nagpunay siyag tabon
sa maong bahin
sahay gamit ang kalo
ang dahon kon wa
na gyoy lain
gahapon gigamit ang
puting panyo

abi kog iyang ulo
abi kog siya si adan
abi kog usa siya ka
mata nga nag-iyak
daghang nabalaka
ang uban nagpanuko
apan labaw gayod ang
kahinaw
kon unsa gayod ang
maong tinabonan
langgam nga gamay
unya wala milupad
nakapangagho gayod
ang igat og ulagan
ang dalan paingon sa Bitoon mamahimong
duha ka sugilanon
diha sa kum-ot nga kasingkasing
nga gustong plantsahon
sa dalan nga batoon
nga sa pag-untog-untog og
kakapoy og kalapoy sa kalawasan
maabtan ra ang himaya
kay didto sa Bitoon
nga dyes tabos na lang
ang kulang aron moabot kas langit
mahimamat nimo
ang kahilom nga maoy
maghunghong kanimo kon
unsa ang kalami sa kinabuhi
kon naa kay kakuyog
isip katig sa imong panaw
diha sa lawod sa kinabuhi
gikan kos Bitoon
ug sa dihang minaog na kos
iyang kabukiran
nahimo kong amang
sa tumang kalipay.
gusto nimong sulaton ang pinakaanindot nga
balak ang pinakapayter nga sugilanon
usa ka adlaw niana sa imong kinabuhi nga
usa ka kandilang hapit na maupos, karon
mahitabo lamang kini, kon ikaw moapil na
diha sa usa ka pagpangilabot, kanang imong
mga kamot nga naghawid sa baga, kanang
imong mga palad nga napaslot, mga tiil nga
nabun-og,

dayon didto sa kataposang mga pulong
imong ipasabot kanila nga kining tanan puros
bakak, unya ikaw usa lamang sa ilang mga
sugilanon nga ugma ipansak sa kilid sa dapog
usa ka papel nga isugnod aron maluto ang
inun-onan nga pirit.
atheism...


kon gikuha na ang tanan
sa yawa gikan kanimo
og wala na lang gayoy gibilin
bisag usa na lang ka
tipik sa
pangagho
nan unsa pa mang ginooha ang
imong ampoan?
niining larawan
makita mo ang babayeng
nag-inom sa baso
anaa siya sa tunga
gani gialirongan siya
sa daghang tawo
apan usa lang gihapon
siya ka langkat
layo
wala siya diha
bisan pa og naa siya
sa kadaghanan

morag ikaw.
dunay tunok
sa imong dughan
gusto nimong
ibton
apan sakit man
nagpabilin ang
tunok sa imong
dughan
og wala kay
kaisog sa paglangkat
niini
mingutngot ang
imong dughan
milatay kini
paingon sa imong
kasingkasing
sa imong
utok
hangtod karon
wala gihapon
nimo matangtang
ang tunok sa
imong dughan
ikaw, rosa.
ambot kon
nakaagi na ka og
himo sa usa ka butang
nga dili nimo mahuman
tungod kay ang panahon
mubo na lang kaayo
maong nakita nimo ang
iyang gitagoan
kay ang panahon sama
usab sa usa ka babaye
nga mubo kaayog saya
unya wala diay
panty.
KON NGANONG LAMI KAAYO ANG SARDINAS


tungod kay kusog
kaayo ang ulan sa bukid
unya mao pa gyoy among
pag-abot sa payag
humag lakaw og lima
ka oras kapin
labang makapito
sa subang galikoslikos
sa bukid
unya naglung-ag ang
tagbalay og nilubok nga
humay nga pula sa bantok
maong lami kaayo ang
usa ka lata nga Rose
nga sardinas.

2015/02/27

ang kabayong puti
patay na
mahimo na sang
dili tinood ang
kabayong
itom
ang nagsakay sa
kabayong puti midagan
ang iyang ngalan
mahimong matood lamang
kon makita ang
kalag sa kabayong puti
nga karon sumala sa
mga magtotoo
atua pa sa purgatorio
gisakyan sa mga
gipangkapoy og suroy
sa dalan nga walay
kataposan.

2015/02/26

mitoo ako
sa pagkawala
mitoo ako
sa pagkaplag
mitoo ako
nga hadlok
ang walay
pagsalig
mitoo ako
nga buhaton
lamang
bisag dili
ko na kini
tuhoan
wala akoy
gahum
nga mabuhi
nagubot ang mga
bagtok
batok sa laing
mga bagtok
tungod lagi kini
sa ilang kadaghan
unya gamay ra
kaayo ang
kisame alang
kanila

sa gawas ang
mga iring
andam mokitkit
sa dili makaantos
sa kagoot
sa kisame

mora sila karong
kusog nga ulan
nga miawas sa
sandayong

nga saloron sa
baba sa
mga iring
walay motoo nga
ang sayop mao ang
hilabihang
paghigugma

nahisama sa
iro nga sigi nimong
gihangop
gigakos
gikudkod unya
sa dihang imong
gibunalan
kay paakon ka
man

dayon niyag pakita
sa iyang mga
bangkil

ang iyang kapungot
imong
gipagawas
kusog ang ulan
ania ako sa pikas lawak
akong gipiyong ang akong
mga mata
og gipidpid ko ang akong
dunggan diha sa
bongbong aron pagpaniid
kon unsa ang nahitabo sa
pikas,

nadungog ko ang
kanaas
mga hungihong
dayon akong
nahinumduman ang
dumalaga
nga nagtabon sa iyang
baba nga
morag di  makatoo
sa usa
ka panghitabo

2015/02/25

ang nahitabo
ikaw ang nahimong
hadlokan

sigi nimong
alam-alam sa atong
kaatbang
nga dili na
pabangbang


ugma unsa na pod
kaha
ang imong
ipasalig
aron kunuhay
ang kalinaw
molahutay?

moabot ra ang
panahon
nga ikaw ang
ilang patyon

sa pagpangita ug kalinaw
daghang kang antoson
sama sa naandang pagkulata nila nimo
dili ka lang gayod moreklamo
sa dihang gipatay ang imong igsoon
iampo lang kuno nimo gihapon
sa dihang gisunog ang imong balay
mibalhin kas pikas tulay
sa dihang gibalikan kag sukna
tubag mo, "pasayloa ko bay"
bisag siya ang sad-an
ikaw ang midagan

morag dili naman seguro ni
sakto bay
morag kinahanglan na man
segurong bairon
ang sundang ni Tatay?
pila ba ka tuig
kag nag-una sa kalibotan?
dili nako kini
kwentahon
pila ba ka tawo ang imong
gikuhaan og buot
gituklod sa hagdan
nga naligid intawon og
wala kabakod
nagsakit ang kutokuto
og imong gipasagdan
hangtod
sa ilang kamatayon?

mao kini ang akong
iphon
mao kini ang akong
gisulat
kay mao kini ang
imong
mga tulubagon

ang pagpasiga mo sa
imong mga mata
punting diri kanako
wala kini sarang kahait
aron ako
masamdan

ang akong kangitngit
maoy makabuntog
sa imong kahayag

pila kaha ka bunol diha
sa imong agtang
ang mahimo ning
akong habol nga sundang?
ang makamao kabahin sa
kinabuhi
adunay ulo nga nag-ung-ong
sa bintana sa
sakyanan

bisan og wala pa miabot
nahibaw-an na niya kon unya
unsa ang mahitabo sa unahan

bisan pa og dili na kalikayan
bisan og apil siya sa panghitabo
bisan og usa siya sa
mapapas

nagpabilin gihapon ang iyang
kasayoran
og sa iyang kahibalo
dili niya kini
sibugan

ang gihulbutan

dunay panahon sa pagputol
sa usa ka
sugilanon bisag
wala pa kini
mahuman

nanampiling ka
hadlok nga unya ikaw
masakpan
sulod sa gipangtuali
nimong mga
letra

lipot

kamaong mopasensya ang
kangitngit
taliabot sa katulugon
nga nahisama sa
tiki diha sa kisame nga
nag-ukoy-ukoy sa
alindanaw nga nawala
sa iyang mapa paingon
sa dahon sa kahoy
samtang ang tuko sa kilid
sa kisame
nagsiga ang mata
naglibog kon kinsay
unhon nilang
duha

2015/02/24

pilit nga panamilit

gisulayan niya og palalom
ang iyang kaugalingon

dili gamit ang piko, pala
og uban pang mga huramentas

gilubong niya ang mga tanghaga
sa abog, sa abo,
morag adobo og taklobo

misalom, mipadodot didtos
pusod sa lawod

nawala siya sa kaugalingon
diha sa tunga sa kangitngit

dunay naglantaw didtos mad-an
way kurap kurap ang mata sa

iyang naalaan nga isdang tambasakan
ning usa ka Felimon,

nga namasol sa kadagatan
walay kuhang iprito sa kalaha

human sa panag-ambit

matag adlaw
pil-on ko ang mga habol
nga sa kaadlawon
gilukotlukot sa
kalihok sa atong
mga kalipay

asa na kaha ang banig?
ah, dia ra ang alugnan dapit
sa akong tiil

mahimo bang kuhaon ko ang
akong sapot sa ibabaw sa imong
lubot?

kon imo kong awayon

mahadlok gyod
ang garapon
malisang ang
sundang
motago ang
kinayn

busa palihog
ayaw pagsuko-suko
ayaw kog
awaya

kay unya basin og
unsay mahitabo
nilang tanan

garapon, sundang,
kinayn

ngayo ko daang
pasaylo unya sa
bairan, sa gato,
og sa tuba

2015/02/22

kalawat sa kaminyoon

Human nang
Gikaon ang unod
Giinom ang dugo
Karon
Maghawiray na ang
Pinakatinoodkon ako nasayop man ugaling
 
 
Abi mog di mayabag
Ang tamsi?

Bisan gani ang tuko
Nga tapot kaayo

Sa dingding
Nahulog man
Gihapon

sabado, 11:30

Mao kini ang
Wala nako gisulti kanimo
Sa wala pa ko milantaw sa
5o shades of grey

Upat ka pieces nga salmon
Sashimi tupad sa lima
Ka slices nga fried tufo

Ang kalaay kon wala ka
Dili nako maispeling
Unya ang mga kamot sa
Orasan gitay-an

Giatay ning morag-geisha sa
Rai
Rai ken

caramoan blues

Si marvij sa iyang adlaw nga natawhan
Milupad sa caramoan

Libre daw ang usa
Ka gabii

Wa baya pod niya giklaro
Kon unsa gayod

Aning bahina nindot ang
Mga letra nga hanap

amen

ang nakaparat nimo kay
gusto nimo nga ang adlaw usa ra

nga ang tanang kahayag nga anaa
sa iyang mga kamot
padulong sa gayod nimo

ang imong mga pangutana gani
puros gihapon para imo

kon sutaon mahimo man namo
kining tubagon

apan, gingil-aran ming tanan
busa amo kang gibiyaan

wala na kami mag-ambat sa usa
ka babayeng nasunog didto's bungtod

kon napalid na man gani ang imong
mga abog

pwera buyag, ayaw intawon paingon
diri sa amo

dili na mi ganahan motubag sa imong
mga pangutana

karon nga gipanag-iya ka na sa hangin
magsadya na gayod kadtong imong

giukon-ukon nga kalinaw
nga sa kanunay gihandom sa imong hubon-hubon

kaniadto kadto, karon manglakaw na usab kami
kay bisan og wala ka na, magpalayo lang gayod

kami sa gihapon, karon, hangtod sa
kahangtoran. amen

pagpaminaw

ang mga landong sa mga dahon sa kahoy
diin anaa ka
nagpabugnaw bisan nabati mo kini diha
sa wala pag-ambat
nagpabilin ang
kabugnaw nga unya dapit sa pagpanilhig
sa orasan sa pagpiyong sa kahayag
mabanlas
unya ikaw nga nagsigig hunahuna sa imong
nabuhat nga sala
batok sa imong kaugalingon
naghinuktok

kabahin niini ang imong nakita mao lamang
ang anino sa imong pilok nga gimugna sa usa
ka kahayag gikan sa kamatyonon nga
kandila

2015/02/18

ang iyang kasakit mora
siyag isdang nakubit
dayon gituhog aron
ibulad sa kainit sa
adlaw,

sa tumang kasakit
wala jud ang kaulag

2015/02/17

ang relasyon sa mga
pulong
sama sa usa ka hangin
nga nakatagbo og
hangin

hapuhap sa bungtod
latas sa mga upaw nga
kakahoyan
lukdo sa mga panganod
unot sa mga balod
hapuhap sa mga bato
sa pangpang

ang panagkita og
pakighinabi
lahi, ang mga pulong
dili na kamaong
moangkon

dili na molitok
motutok, dili na gani
mohikap
magnganga ang
kabalaka
mobiya nga walay
pananghid
nakalimot na gani
og pangayo sa
usa ka pasaylo

lakag sa panaghap

kon gabson mo ang sanga
angan mong mahibaw-an
kon asa ka
nagtungtong,

kon kalit kang misakay
sa trak
kabawo ka kon asa ka
hunong

daghang mga pamaagi
sa pagpatay sa manok
sama sa pamaagi sa
imong pagsupak

karong adlawa usa ka
ka sakayan nga
naputlan sa pisi
nga gibiyaan sa hubog
nga mangingisda

kusog ang balod sa
dagat
walay tawo ang
baybayon

sa ilalom sa dagat
wala pa gihapon
nag-ukang ang duha
ka pawikan

didto sa sulod sa
lawak sa imong gihunahuna
gisapnay sa dughan ang
matang giduaw na sa
katulugon

ambak ambak sa hunahuna

matag adlaw
nagbara ang
atong
pagtulun-an

morag bukog
sa atong tilaok
nga kawrasonon
sa iring

ang imong tiil
natunok sa gitaya
nga lansang,

ang bata nga
nagdula napaakan
sa irong
nakuratan

ang monyeka
sa batang babaye
nabalian og
tiil

naguna ang
goma sa tirador
nga nakaigo
sa tamsi

ang langgam
nga imong nadakpan
namatay sa iyang
halwa

nalamog ang puti
og de kolor
og haskang sukoa
sa imong mama

duha ka disgrasya

ang dakong bulig
nga saging sab-a
nahinog sa iyang
punoan,

ang itom nga uwak
mibatog, mituhak
sa panit, mikaon
sa unod,

ang batang dunay
tirador mitago sa
kilid sa punoan sa
narra,

ang bitin nga pula
nga nagtago sa
sagbot, iyang
natumban

2015/02/16

gusto nimong isulti
apan naay nagpugong
dili laing tawo kondili
ikaw mismo, makalibog,
morag bulkang nagkisikising
moboto apan dili sab
kabuto,
nanayming kang ibatbat
sama sa pagguba sa
kawayang hibat,
kadtong labat nga
morag libat,
apan sa imong tan-aw
bisag dili iyagyag
morag kabalo naman
ang payag
sama sa mga kamatoorang
dayag nga
morag langaw nga ilang
gipagpag,
nagpadayon ang paghipos
sud sa dughan
tamsing miawit
apan di madunggan.

2015/02/15

"ayaw kana siya ninyo awata"

miabot na ang mga salampating puti
gikan sa amihanan
nga karon nanugdong sa akong tugkaran
og miingon sila kanako, " ania na kami
aron paghapit kanimo,
gidapit na ka namo aron ka
mukuyog kanamo sa atong
pagapuy-an.Nagpaabot na ang
daghan pa kanato didto.
Gipaabot ka usab nila"

miingon ang usa, "kuyog kanamo
biyai na ang kamingaw dinhing
dapita. Biyai na ang kasubo.
Gialirongan ka man sa daghang
uwak."

pagkamalipayon nila, wala kini
gipanghimakak sa ilang lig-on nga
mga pako, sinaw og limpyo nga
mga balahibo, abtik nga mga mata,
og talinis nga mga sungo

apan mitubag ako, " sakto na kining
lugara kanako. wala nako gipangita
ang kalipay. wala nako likayi ang
kasubo og kamingaw.
mao kini ang akong hukom.
dili ako alang sa kadaghanan.
kini lamang ang akong natawhan.
og dinhi usab ang akong kamatyan"


nanglupad silang tanan.
miingon ang gauna kanila
"ayaw kana siya ninyo awata"

ang halok

ang halok maoy
tukmod sa kaibog

sa katulugon ang
halok mamukaw

ang halok kamaong
moantos, mopailob

kadtong gabii sa
kamingaw nga miabot

ang halok wala siya
mibalos ug halok

ang halok wala
matigulang nagpabiling

usa ka batan-on nga
pagdapi diha sa aping

nga kunot bisan diha
sa paghikalimot

alang sa usa ka napaso kong pinangga

ang iyang tugon akong balikon,
aron dili ka mapaso, ayaw pagpaduol
sa dapogan,

karon napaso ka,

unsang hitaboa nga kanang dapogan
nga nagpuyo lamang
mao man hinooy akong gibasol nga
maoy sal-an ning tanan?
ang ilang nakita nga kitang duha mao lamang kitang duha
naghawiray sa kamot naglakaw sa daplin sa karsada nagtagad
sa saktong panahon aron motabok sa pikas,

dili nila makita ang atong gibati, --sa akong kabahin lahi ang
akong gibati, sa akong gusto nga ikaw magpabiling ako, mitaas
ang akong mga kamot og tiil, sa akong paningkamot nga dili ka
masaag, nga unta dili ka maligsan sa imong kadangag usahay,
gihawiran nako ang imong liog, nahisama ako sa usa ka lastiko
diha sa usa ka tirador, usa ka tuko sa punoan sa saging nga katumbahon,
sahay gani, mabati nako nga ang akong mga kamot nahimong mga
gamot sa kahoy, unya ang kalibotan nagpula, morag baga sa oling,
nga giduslitan sa kalayo, unya ikaw nga akong gikatahapan nga usa
ka kandila nga hapit na mapalong sa kusog nga hangin gikan sa
gawas, naghadlok kanako kanunay. Nahimo kang palito, nga unya
aron dili mausik, akong ibalik pag-usab sa iyang kahon. Tagoan
kanunay. Gipalayo sa ulan. Gitan-ogan ang polbora aron dili mobuto.

bisita


ning akong lawak
usa lang ang lingkoranan
ang katre nga uway
igo lang sa akong lawas
gamay lang ang balay
usa lang ang kaldero
mao sab ang sug-ang
duha lang ka bintana
sama pultahan nga 
sarang maghatag nako 
og duha ka kapaingnan
sa pagsulod sa paggawas
namisita lang ako dinhi
ug dili ko magdugay


-- RIC S. BASTASA

sa pantalan


Gabitay sa kabilya ang taya--
daw mga luha nga gikalawat 
sa dagat nga daghan og dila.


-- RIC S. BASTASA

dugta


nadunggan nako 
ang imong pagpanilhig sa nataran 
ning sayong kabuntagon
samtang sakit pa ang akong ulo 
sa kahubog kagabii

sakit pa gihapon ang kasingkasing
tungod sa dili kapugngan
nga paghinumdom

sa pagkakaron pasagdi
nga pamation nako ang awit sa silhig
nga gatapok sa mga laya nga dahon

kini unta unya na lang nimo
sunogon


-- RIC S. BASTASA
kon ang kinabuhi mao
man ang pagpili
gipaninguhaan nako
nga ako
kamaong mopili

unsa ba ang sukod?

wa nako gisunod ang
tambag sa unggoy
namati kos bao

unsa ba ang akong gipili?

wa nako gipili ang kalipay
dili ko usab tinoyoan ang kasakit
gisulayan kog pili ang molungtad
dili ang karon mobuswak unya
pagkaugma molawos


kon ikaw ang naa sa ubos
kab-ota ang langit
dakpa ang tanan mga bitoon
kusga ang imong pagsyagit sa
kalipay
uyuga ang kawanangan
ipiyong ang imong mga mata
lantawa ang nawong
ni Bathala

kon ikaw ang nagpatong
diha ka sa ibabaw
lantawa ang kalibotan
hagki ang mga kabulakan
hagpata ang mga lunhaw nga dahon
daroha ang abono nga yuta
kahiga ang dagat
gukda ang mga utlanan
sa kaadlawon og kagabhion

ingon ana ang tinood nga pakighilawas
pati ang kasingkasing manghaw-as
ah, lami man tood
busa gikalimtan si tatay og si nanay
nagpadala ka sa
inyong mga kagabhion
wa ka mipatoo sa mga adlaw
diin maaninaw mo unta
ang tinood nga
dagway sa kinabuhi

ganiha nanawag ka
abi kog pakitabang
dili, nagpahungaw ka lamang
kasabot ko

bisag kayamukat
padayon sa pagkatkat
tinoyoan
himoang nindot ang
maot
pasaligi lang gihapon
nga imong kaugalingon
nga kining tanan
usa ka pagtulun-an unya
ikaw andam lang gihapon
diha sa usa
ka pagkat-on

sabta

nga sa dihang gipatong mo ang imong
kamot sa iyang
kamot
iya kining giwakli

ayaw na usiki ang pulong
dili ka manulunda
og dili sab siya matuhoon
ang tabanog
gasalig sa hangin
nangandoy nga
unta ang iyang
hikot
maputol karon dayon

ang hangin
mikatawa
kon magpadala kang
tabanoga ka
pasensya

walay baroganan ang
hangin
dili sama sa dakong
bato diha
sa pangpang
gusto ta kong
makigbulag nimo
apan akong gikwentakwenta
dako na man kog
gasto
nga og kon maningil ko
kabayad kaha
ka?

gastado na kaayo
ang akong lawas og kalag
ang akong kasingkasing
og batikolon
ang akong kamot nga
gikubalan
apil na akong kiting
nga nakitlan

busa, antoson ko na lang
ang tanan
kining kinabuhing
pait-tam-is, aslom-asgad,
tuali-tuwad,
balintong-tong-tong
tul-id tikongkong
karon
dawata kining akong
three roses

i love you
pa gihapon

ugma inig kalaya
ana
palihog lang og
labay

maot kaayo lantawon
ang mga layang roses
diha sa
glass vase

dili roses ang
atong gugma
lahi ang atong
gipanumpaan
dili na kaayo
thrilling ang imong
pagtaod sa imong bra,
ako sab,
wa na nimo giambat
samtang
nagtangtang sa akong
brief,

ganahan kos atong
kakapoy
iyahay tag unang katulog
likay sa
kusog tang mga hagok

2015/02/13

 i

gamayng papel
gilikit
sa sud niini gisulat
ang tingog sa akong
kasingkasing
alang kanimo

gilabay ang nilikit
nga papel
padung nimo og
imo kining gisalo
dayon nimog
basa

mipahiyom ka
balos sa akong
pahiyom
og didto nagsugod
ang tanan

didto tas likod sa
simbahan
dayon misulod ta
dungan og luhod

ii

ang mga katuigan
naghimog mga hanap nga
kabukiran
gialihan sa daghang
mga gapnod

iii

lima na ang imong
anak
nakita nakos
facebook

iv

balewala kanako ang
kasakit
naandan ko na kini
makamaong moantos
ang mga pakyas
kon asa sila napandol
didto sila mobangon
kon asa sila nasamdan
didto sila magpaalim

v

dili kalikayan nga sa
pag-inosara sa lawak
maningog ang mga
gilubong sa kagahapon
unya dili kalikayan nga
kini pamation

vi

giablihan ko ang bintana
sa tungang gabii
gihagkan ko pag-usab
ang bugnaw nga aping
sa hangin
dili tanang
damgo matuman

usa ka sa akong
mga damgo nga
nahilis sa akong
panumduman

adunay hulagway
nga sa kanunay
idapion ko sa akong
dughan

hagkan nga og
dunay makakita
maalaan akong
nabuang

dili tanang damgo
matuman
dili tanang kasakit
makapukan

adunay mga lig-on
nga kasingkasing
dughan nga dili na
madutlan

adunay manambo
gihapon sa bintana
naglantaw sa umaabot
sa usa ka aso nga
misaka sa langit
sa mga abog nga
human sa usa ka kisaw
mibalik na usab og
hapa diha sa yuta
gituslok ni Eyay
og dagom ang panganod
sa kamingaw
miuwan  baya og
luha ang langit

ang suba mihubag
mibuto
naghatag og dakong
sulog sa tubig

daghang nangamatay
kay abi nilag si Eyay
mibalak lamang
ingon ka
mas loyal gyod ang
mga iro

si bonbon siging
gasunod nimo
hangtod
sa simbahan
apil pa ang
taboan

inig kagabii
dili nimo pagawson
si bonbon
bisag sahay
nanimaho kining
bagtok nga
patay

gihaploy mo
ang iro
gipakigsultian
sama sa
usa ka tawo

........

nagsulat kog
balak
di na sab ganahang
mangambat

gikan sa lawak

nag-mop
sa salog si ricky

sa gawas
miawit na usab
ang tamsi

madungog
ang kusog nga
videoke
sa silingan
dunay hubog
sayong
kabuntagon

misyagit ang
puting iring nga
gigukod
sa itom nga iro

dunay milayat
sa labat
mikagot ang
ngipon sa
wala kaapas
ang uban
nagpabilin lamang
sa pagkasulugoon
sa imong
panimalay gikan sa
iyang nanay og tatay
hangtod sa iyang
anak nga gamay
ang ilang pangandoy
mao lamang nga
mahatag kanimo
ang kinalamian nga
pag-alagad

sa laing bahin
nagtanga ka nga
naglantaw sa
gawas sa imong
balay

naghinuktok
atubangan sa imong
lamian nga pamahaw
nagsipok ang
utok
sa wala nimo
hisabti: ang imong
kinabuhi

naglantaw usab
ang naghatod sa imong
init nga kape

naglibog

turn-off

sa una natong
pag-ila-ila
mibungat dayon kag
hulam og
kwarta

ang gahom sa kagamay

dili masungag sa kabaw
ang langaw

nga mipatong sa tumoy
sa hait og sinaw niyang
sungay
kapoy sab kon ikaw sa kanunay
ang mag-una-una
nahimo kang barato kaniya
sahay
maayo sab ang pagpugong
diha sa kahilom
aron mabati ang tingog sa pulso
diha dapit sa kamot
magpaabot kon kini ganahan
pa bang mohawid
kanimo
ang mga kamot sa kahayag
mihaploy sa buhok sa kangitngit
diha sa kawanangan
nag-unot ang duha hangtod
natawo ang kilum-kilom
dayong uha sa kabuntagon

namuwak og adlaw ang kalibotan
diha sa dughan sa kabukiran
naglantaw ang dagat nanilap
sa bag-ang sa baybayon


2015/02/12

lain-lain

gipatay ang mga sundalo sa
mga terorista
dunay giputlan og tiil
giputlan og liog

sa laing lugar dunay
tawong gisunog dunay
mga bata nga naapil sa
bomba
dunay mga babaye nga
gipangawat og wa na
mahibaw-i kon buhi pa
ba o patay

dunay eroplano nga nahagsa
patay tanan ang mga nanakay
dunay barko nga nalunod
dunay bus nga nabanggaan
sa dakong trak de karga
dunay nahulog sa pangpang
daghan sab ang patay

sa laing bahin kasal nimo karon
diha sa usa ka isla
bongga kini og ang mga bisita
inila
mahalon ang mga buwak
unya lami kaayo ang mga
pagkaon
malipayon mong duha
sa imong pangasaw-on
diha sa paghalok og
pag-inom sa usa ka kopa
anang bino sa kaminyoon

managlahi ang mga panghitabo
apan kasagaran dili gayod
makalipay
hinonoa makalisang
makaguol
makapatulo sa mga luha
makapakurog sa atong
tuhod
makapakagot sa atong
ngipon
unya atong mga apapangig
mosamot kalig-on
abi mo ug
lig-on pa gihapon ang lawas

apan sa dihang gahunahuna ka
sa sunod nimog lupad
wala na mikapay ang imong pako
unya ang lawas mitapot
sa dakong bato

gidala mo ang hunahuna
nga gadala sab nimo
unya naglibog ka kon kinsa ka
ug kinsa sab siya
ayaw lantawa ang
midagan
lantawa ang dagan

kusog ba? milahos ba?
o mihunong
dayon nagpadaplin
wa kasugakod

lantawa ang dagan
kalimti ang midagan
dili ang bunga
kon dili kinsa ang nagkuha
pagkahuman sa
milabay nga panahon
sa pagpaabot

dili ang lugas
kon dili naunsa ang pagtubo
kinsa ang nag-amuma
kinsa ang nagbantay

nalimtan ang gamot
didtos ilalom sa yuta
apan dili gihapon ang gamot
kon dili
ang pagtiglom niini paingon
sa kalimot

2015/02/10

ang kasubo sa iyang
pagbalikbalik sa balay
buntag og hapon
apil na gani ang
kaudtohon

sa kadugayan nahimong
usa ka matahom nga
dalaga nga bus-ok ug dughan
humot ang buhok
hamis ang aping
sinaw ang panit
humok ang kamot
init ang ngabil og sa akong
pag-abi-abi kaniya
sa paghatag og panahon
sa mata sa mga nanglabay

ako ang nahimong ilang
sumsuman

wala ko na gipaabot ang kalipay
diri sa galamog kong pait og aslom
nga mga adlaw

aduna diay panahon sa pagkaanad
sama sa langgam nga manatad nga idlas
nga karon mahimong motugdong sa akong
palad nga kon imong himoong higala
mahimong nindot ang tagana
miabot ang akong kabuntagon
nga giduyugan sa usa ka awit sa tamsi
atbang sa bintana
tupad sa punoan sa bayabas
nga namumpong ang mga bunga
hinog og hitik og hapit na nga
mangatagak
diha sa yuta

kini ang panginahanglan
sama sa mga tudlo diha sa kamot
sa dila  diha sa tilaok
sa ulo nganha sa buhok

dili kini gugma
nga nahisama sa paglansang sa krus
o sa paghugas sa tiil
o paghinod sa kahumot diha sa mga
kamot

basin usab
kon sa umaabot nga panahon mahimo kining
hingpit
usa ka gugma
diin magkuyog tang duha sa usa ka panaw
diin ang imong pahiyom akong maangkon
diin ang akong mapa imong lantawon
panahon sa panginahanglan
dili
kondili mao kini ang panahon sa paghatag
sa akong mga naangkon
pagluhod sa tuhod
paglibod sa mga lugas ngadto sa umahan
paghipos sa daro
pagtukod sa payag
pag-abri sa bintana
pagkabo sa tubig
gikan sa atabay
pag-inom og bino gikan sa usa ka kupa
ikaw og ako.
kining tanan
mahitungod sa dili
ikasulti
sa mga tinagoan
nga hangtod sa
lubnganan
magpabiling
sinirad-an

kon nasulti man
giputos kini sa mga
tanghaga
nga kon imong lantawon
pagkaanindot

usa ka gasa
nga giputos sa seda
nga ang sulod
patay nga
ulod

2015/02/09

minahal ko

sa wala pa
nagkahinabi ang atong duha ka
lawas
nagkahinabi nang daan ang
atong mga kalag

kon magkita ta
sa lugar nga alang kanato
sama sa usa ka
hinimong salag nang daan
sa usa ka tukmo
wala na kitay ikatingala

bisan og wa ko mailhi
ang imong ngalan
nailhan ko na ikaw,
minahal ko

bisan og wala ko
nahibaw-i kon asa ka nagpuyo
kon dis-a ka gikan
kon asa ka mitubo,
sa usa ka pagkahinagbo
nasayran ko na ang tanan
bahin kanimo,
minahal ko....

gakson ko ikaw,
gaksa ako,
hagki ako sa akong
ngabil,
hagkan ko usab ikaw
sama sa usa ka daan
na nga akong minahal.

ang lawas nga wala
masayod niini
kabahin niining tanan
ang kalag ta ang
magatudlo sa iyang
pagabuhaton


nangita ka man god og hait nga punyal
aron imong lubaon ang imong dughan

nangita ka man god og gasolina aron
dauban mo ang imong lawas

gipangita mo ang makapatay kanimo
busa gitago nila ang tanan

gimahal ka nila, busa gidili nila ang punyal,
ang gasolina, ang sundang, ang makalanag

kinsa bay nahibalo nga ikaw nabutaan?
kinsa ba ang nahibalo nga ikaw nabungol?

pasensya na, kon ila kang igaid nianang
punoan sa doldol, hangtod karon walay

nasayod nga ikaw nabuang, gimahal ka nila,
busa gikaulaw nila kini, usa ka katinipigan

og magpabilin ka sama niini, usa ka ka gidili,
sa usa ka buena familia, busa pasayloa.

yanong panginahanglan

kon ihatag mo ang wanang kanako
kon iapil mo ang mga bitoon
og mga bulan
og mga planeta

balibaran taka

unsaon ko man kana pagkaon
o pag-inom

ining orasaha sa akong kagutom
usa ka nilung-ag nga saging
og sa akong kauhaw
usa ka baso nga tubig lamang
ang akong gikinahanglan

igo na kana kanako
ang kagilok og
kakatol usa ra
ang katam-is og
kapait usa ra gihapon
ang tanan
usa ra ang kamatayon
ang kinabuhi usa ra

ang likog og atubanga
usa ra
ikaw ra kana
gilamat ka lang
sa usa ka sipyat nga
panglantaw

ang kagutom og kabusog
usa ra kana
ang habog og ubos
ang taas og mubo
usa ra gihapon kana

hunahunaa pag-ayo
kon wala kana wala sab kadto
kon wala kini wala sab kana
ang wala diri wala sab didto
kon mopahawa ko
palihog tuyuka lang ang plato
 
balaan ka
ikaw nga anaa sa kahayag
nagpaabot
sa imong langit

nganong gipili ba niya ang
kangitngit
nganong nagpabilin siya diha
sa kilum-kilom?

gipili niya ang dalan paingon
sa pagkawagtang
nga bisan og unsa pa kalisod
wala na gayod siya'y
laraw nga mobalik pa

kon ngano, ikaw lang ang nasayod
ugma ihawon mo ang itom nga kanding
dauban mo kini
diha sa imong nataran
hangtod nga mahimo kining
abo

nganong nagmagahi ka sa pagdawat
sa imong kapakyasan?
ikaw nga nagbasol
og siya nga dili na gayod makapasaylo kanimo
bisan kanus-a pa

ngano

nganong sayo ra man
kaayo nimong gikutlo ang maon
buwak?

sayang
kadto pa naman unta ang
pinakahumot og
pinakaanindot

bisan gani ang mga sagbot
nag-ugot sa kalagot
ayaw kahadloki ang
mga walay pulos
kadtong wala na magamit
ayaw ilabay
kadtong mga halad
hiposa una
ayaw kalisangi ang mga
habol, ang mga gitay-an

undangi na pag-ampo diha
sa mga hait, sa mga bag-o,
sa mga kusog pang molupad
og modagan,
ayaw dayga ang abtik og
malangtip,

ayaw kahadloki ang nahitabo
lantawa, apil ka didto unya
milabay ka lang,

angayan kang magpasalamat
kanila,
nahiapil sila sa badlis sa imong
kapalaran

2015/02/08

tryst

nagtagbo tang duha
naglamano
nanglingkod tang duha
lantaw-lantaw lang
manghod sa tutok
likay-likay usahay
hadlok mahulog diha
sa kaibog

kadyot lang
milakaw ka
sa usa ka panginahanglan
ingon ko
padayon lang

sa dihang ako na lang
ikaw ang akong gihimong
adlaw sa kalandong sa
akong kamingaw
misiaw ang paghinamhinam

sa imong pagbalik
gitunol mo ang imong kamot
sama sa pag-abot sa kahilom
mikatay ang kainit
unya sa walay duha-duha
nagdungan tang panglakaw
paingon sa kurit sa
kalipay

self-portrait

duha ka uwak naglupad
ibabaw sa duha ka bulan
usa ka tulay paingon sa
bukana
nga nagtago sa akong
mga pulong
sulod sa usa ka langob

mga kahoy sa usa ka bungtod
mga dahon nga di mangahulog

gabii gikamang ko
sa kamingaw
pagkabugnaw sa iyang
mga kamot
nga mihaploy sa akong buhok
ug tingkoy
mikurog ko

apan bisan pa niini
miabri ang akong mga bukton
samas mga pako sa
alibangbang

gihakop nako ang lawas sa
kamingaw
samas buwak sa ilang-ilang

pagkahuman
tapot sa akong dughan ang
kahumot sa kamingaw
og hangtod sa buntag
ako nangalimyon

2015/02/07

egotist

gusto niyang
basahon nako ang
iyang balak

akong gipakpakan
"nindot, bravo!"

pagkahuman
naa na pod siyay
laing balak

ipabasa na pod niya
ako na sang gipakpakan

wa sugod siya mangutana
kon naa sab koy balak

sa tinood lang
daghan, apan wa koy
laraw nga ako kining
ipabasa niya

ang laming pagkaon
alang lang gayod kanako
miabot ang panahon nga ang pagsulat mao ang pag-ugkat
sa mga hinungdan

sa una, nagtanom ka lamang, giamoma, gihabokan,
hangtod nga milabong, unya namulak, unya namunga,

gisukod mo ang kinabuhi sa mga bunga, sa imong
mapupo, sa kadaghan, sa kaanindot

dili diay ingon ana, moabot ang dili angay, nga bisan
unsaon og mog labay, dili mo gayod madaog ang
kabug-at niini

gipasagdan mo lamang, kay unsa bay imong mahimo?
siak ang imong kamot, buak ang imong dughan,
ang imong mga bukton piang, unya ang imong
mga bukog, humok

miabot ang unos, mitago ka, gibiyaan mo ang tanan,
gilukat sa kusog nga hangin ang imong gipananom,

dayon miabot ang kalinaw, wala na ang tanan,
ang nahibilin ngil-ad, busa lukaton mo ang tanan
aron alisdan,

ang pagsulat mao ang paglukat, ang pag-ukat sa tanang
mga ngil-ad, aron imong alisdan nianang mga nindot

sugdan mo na usab, itisok ang unang pulong, paaboton
na usab ang bag-ong paglabong.
karon pa ko nasayod
nganong si tatay kaniadto
siging kahubog unya si
nanay dili lang magtingog

kon mabalington si tatay
modagan si nanay aron
patindogon si tatay pagbalik
og iya kining taralon sa kusina
aron makainom sa sabaw
sa kamunggay

kon magsuka atua si nanay
manglimpyo
pahiran si tatay aron mawala
ang hugaw og ang kabaho

karon pa ako nasayod nganong
walay imik si nanay bisan pa
sa tanan

ang tubag sa tanan ania
kanako, ang tanan mipunting
kanako, tungod kay ako
ang gamot sa dakong kahoy
ako ang  hinungdan
sa pagpangahulog sa mga
dahon
kon nganong nawala ang
kabugnaw
sa maong landong
gihapnig nako ang
realidad
sama sa mga bag-ong
pinalantsa
sulod sa cabinet
dayon gisirad-an ko
kini

kon molakaw na ako
ako kining pilian

ang akong gipili maoy
akong suoton
depende sa okasyon

apan bisan pa niining
pagpili
maalaan usahay ang
akong realidad
nga usa ka ilusyon

moingon siya
"nindot ra kaayo"
nga kay og nindot
"dili na kana tinood"

ang akong realidad
ako ra kini
nga bisan og dili nimo
mahikap
kay ako mang gitago
dili kini mahimong
usa ka bakak
o usa ka ilusyon
sa usa ka magic

kini ang akong
realidad
pinilo, hapsay,
gihapnig,
gitago, ug sa matag
adlaw
gipili ko ang akong
suoton

tan-awa nindot akong
tan-awon
sa uban
lami ako nga kan-on
gamiton

kini ang akong realidad
ako lamang ang
nakakita niini
nakasabot niini
og bisan usa ka ninyo
wala gayod masayod
makamaong magmugna
ang utok

nahikatulog ko sa
kakapoy

sulod sa damgo gipaak
kos akong iro

ingon ko, nganong
nagbudhi ka man sa
tigpakaon nimo?

sa dihang nakamata ko
ang akong iro natulog
sa kilid sa akong katre

ingon ko, damgo nganong
wala ka man nagsulti
kanako sa tinood?

mikiwil ang ikog sa akong
iro og miduol kanako

ang kamatooran, wala
sa hunahuna, atua sa
akong iro, nga karon
nagpakugos kanako
ganiha
ako rang usa nagkaon og spaghetti
sa cafe isabel

nagtanga kong
nagpaabot sa akong order
wala koy importanting
gihunahuna

mora kog nagyabo og tubig
gikan sa dakong balde

gibati nako ang kagaan
wala nay sulod ang akong
ulo og ang akong dughan
milutaw ko
busa mihawid kos kamot
sa lingkoranan

naanad na ako niini
sige ko na kining gihimo
wala na akoy gisaligan
wala sab koy gipaabot

ingon ani diay ang kinabuhi
sa kataposan ikaw lang diay gihapon
naglutaw-lutaw sa kagaan
og aron dili maanod sa hangin
manghawid pag-usab diha
sa kamot sa lingkoranan
kon hatagan tikag
tulo ka buwak
unsa man dayon
ang kalainan nako
sa uban?

kon dapiton ko ikaw
sa paglakaw silong sa
buwan unya ang iyang
kahayag modap-ig
sa atong lawas,
naa kahay kalainan
nato kabahin
kanila?

gipangita nako ang
ato lang duha,
kadtong walay
makanulti gawas
lamang natong duha

kining lawak, kining
habol,
mao ang kalainan
kita lang ang mibati
kita lang ang nasayod

gusto pa kaha nato
kining balikan?
niadtong nahigugma ka,
nindot na kaayo ang tanan,
ang garahe, ang kusina,
ang nataran,
ang pagpanirado sa tindahan,
ang bintana, ang
trangka sa pultahan,
ang yabe sa lawak,
ang pagtangtang sa butones
ang pagkayab sa saya,
ang gubot nga buhok,
ang ulan, wala nay kalainan
sa kaigang,
ang mga singot, ang hagok,
ang iyagak,
wala nay kalainan, puros
lami na silang tanan,
puros huni sa gugma,
naglamog ang nindot og
lami, ug ang tanang kasakit
nawagtang,
ang tanang kalaay
nahisama sa mga salampati
milupad
paingon sa langit

sa dihang gibalikan ta ang
lawak
sa dihang gilingkoran ta
pag-usab ang lingkoranan,
sa dihang mihigda ka
sa katre,
pagkadaghan, pagkabaga,
pagkalalom na sa abog,
gipangita ta ang gugma
basin og naa ra,

wala na.

la vie en rose

nakita ko si Bathala
sa imong mga mata
gibati ko kini sa imong
palad, sa imong dughan,
kon imo kong hikapon
gakson,hugot, bug-os,
napuy-an ko ang langit
isulat ang gugma
sa tubig
ihunghong kini sa
balas
batia kini sa kainit
sa bato
nga gipangga sa
adlaw
amomaha kini sama
sa imong kuko
sa imong gitanom
nga kahoy

kanunayon diha
sa pagpul-ong
dili ko na pag-usab sulaton ang
bahin kanato

daghan pa gihapong pamaagi
aron dili na nako mausikan pa ang
mga umaabot

ang panahon usa ka lugas sa
mais nga akong gilubong sa basa
nga yuta

adunay mogitib, mogimaw ang dahon,
mosurop ang gamot

inig abot sa kahayag, sa pahiyom sa
adlaw, ania ako, magmalipayon

kay dili lang ikaw ang anaa ning
kalibotan. Daghan ang panganod.

non sequitor

kon mokaon kag
iro, bisan asa ka,
aw-awon ka sa
matag iro nga imong
ikahinagbo,

kon dili ka mokaon
og baboy, moklo ka
kon dili ka tanga
tagalog ka, kon kusog
ka molakaw, tagabukid,
kon palahubog ka,
palaigit, kon hilomon ka,
manggialamon ka,
kon magbigote ka,
lalaki ka,

ug uban pa, kon dili
nimo tinoon, mahimong
mao lang gihapon,

dili mo maila-ila ang
tawo, hangtod dili mo
kini siya ikapuyo sa
silong sa parehong
atop, sa balay nga
di mataptag anay.

2015/02/06

ang kabugnaw tali kanato
dili makapatay.
padayon lamang sa imong gibuhat
kay magpadayon usab ako sa akong
gikalingawan.

usahay aron magpadayon kitang buhi
dili nato ambaton ang kabugnaw.

bugnaw ang akong kamot.
bugnaw usab ang imong kamot.

sa kagabhion ato kining puston sa
panapton.
baga nga panapton.
ang atong mga tiil atong medyasan.
ang atong ulo atong putungan.
ang atong lawas atong habolan.

ingon ani ang kabugnaw sa usa ka gugma.
nga bisan pa ug bugnaw na kaayo
mangita kini og sulbad, kay ang gugma
dili basta mohapa sa yuta og moingon nga
wala na kini mahimo.

ugma magpalaban ang gugma sa adlaw.
mangamuyo kini.
ihangyo niya ang disyerto
ang panas, ang hulaw aron lang
mabuhi.
gamhanan ang kahilom
kanunay mo kining gilitok isip kataposang pulong sa imong mga balak.

dili lang ikaw, sila usab migamit niini sama sa usa ka tudlok sa usa ka panultion.
ang ubang kahilom nihisama sa usa ka nagkamang nga ulod diha sa dahon, o kaha ba usa ka
balas nga gibiyaan na sa hangin.

kapila pa ba kaha nato gamiton ang kahilom aron itubag sa ilang gahom?
aron sila matagbaw.

hilom ang dugo nga mogawas sa kamot nga imong gisamaran.
hilom usab ang katagbaw human sa usa ka pagbakho.

hilom ang kurtina nga gilabyan sa hangin.
hilom ang sapatos sa usa ka patay nga nagpaabot sa magbalsamar unya sa lawas.

gamhanan ang kahilom.
gani kon ang ilang daghang mga pangutana imong tubagon sa kahilom
mangasuko man sila.

gusto nilang bawion ang gahom sa kahilom diha kanimo.
ila kang patyon. Human niini kuhaon nila ang kahilom gikan kanimo.

ang akong kahilom akong giampingan.
gitan-ogan. kon mahinog na kini, dili ko kini ipakita kanimo.

hadlok ako nga moabot ang akong gikahadlokan.
nga mawala kini kanako og unya mahimo akong usa ka buak nga samin.

usa ka hangin nga mahimong bagyo unya nagsigi og pangita kon kinsa na usab ang iyang
taralon, aron panimaslan, aron daghan ang mamatay, aron daghan mobakho.
aron daghan ang mosyagit sa daghang mga patay unya nga magpasad sa tanang suok sa kalibotan.

samtang ania pa kini kanako
ayohon ko kini og hipos.

diha sa usa ka pasalamat.
sa usa ka pagpauli
sakay sa usa ka barko
mitindog ka usa ka buntag
niana atubangan sa adlaw
diin ang iyang kainit imong
gidawat sa walay pagpangutana
unya tungod lagi kay dili ka man kahatong sa iyang kahayag miduko ka aron
sa makausa pa mokuyog ka sa panaw sa mga balod nga karon pa lamang nagpaambit na usab
sa daghan kaayong mga sugilanon nga walay kataposan sama sa walay kinutuban usab niyang panaw
paingon didto sa layo kaayong hawan nga dili na masukod sa imong mga panglantaw.
adunay kataposan
ang mga sinugdanan
maong inig-abot didto
sa tumoy sa imong pagtoo
nga ang kalibotan usa ka
hotcake lamang
mahulog ka unya ihatag
nimo kanila ang imong
kataposang syagit

dili sa pakitabang
kondili sa kamatayon nga
dugay mo nang
gihandom

Panginhas dire