2011/06/25

babayeng balak...

"lugar lang"
misyagit ang babayeng balak nga
miabot na
sa iyang gihandom,

mikanaog siya
wa na gani molingi kanako
morag nasuko
basin og nanglood
kay wa na ko
miambat

samtang ako
nakalimot na

daghan pa kog adtoan
sa unahan nagpaabot ang
dakong bugno

pagkabukid sa mga balaod
pagkangilngig sa mga kabag-ohan
sila nga malapason
kita ang paantoson

basin ugma
mobalik ko sa akong agi
magkita ra ta
ayaw og kabalaka...

2011/06/23

kining atong gibuhat sa matag adlaw

kining atong gibuhat dinhi
morag dula-dula lang

morag tag gatakyan
og bulak sa gumamela sa atong mga tikod

usahay mag-ihap ihap ka nga mora bag
ang mga numero apil sa atong

dakop-dakop sa mga ginagmayng kamatooran
nga usahay akong danggaan sa

mga tunok sa bagacay og sa matag tapot
sa mga amor seko sa sidsid sa akong karsones

nga ambot naglibog ko ug unsay kalabotan
og bisag nangutana ka wa kong mitubag

kay ang akong hunahuna usahay ang pagpakahilom
mao na man usab ang galanoglanog nga tubag

sa mga pangutana
ako lang gipakita nimo nga ang kinabuhi morag

pagtangtang lamang sa mga tunok
sa mga bukog sa bangus nga misabod

sa atong mga tutunlan nga bisan pag
ipakawras nato sa mga iring og bisan unsaon

pag patabang nianang kuryom-kuryom
og
et perfectissimum bonum,
omni dilectione dignum

di gyod matangtang
kay kulang pa
sa hinog sa panahon

hubad ni candice sa akong balak nga unta gusto pa niyang pa-editan pero di na kinahanglan (...kapoy na)

Ang dad-on ko kanimo
mao lamang ang pultahan

Nga gi dap-igan
sa naghingapin
nga kahayag
sa alas dyes sa buntag

Ang anaa sa akong palad
mao ang kainit
nga hinulaman ko sa adlaw

Ang dili ko malitok kanimo
dili ang akong tinaguan,
kondi ang akong takuban

Paminawa pag-ayo
og tik-opa ang imong mga mata,
gihatag ko kanimo
ang nag-inusarang
kamatuoran

Kon ugaling gihigugma mo ako
sa hilabihan,
ayaw na og hisgot
og tambu-anan

pagkalooy gayod ni luz

i

si luz
dili tigsimba

apan karon
dili lang kay mosimba siya
sa buntag og
hapon
apan kuyog pa siya
sa pagprusisyon
sa mahal nga birheng maria
matag kaadlawon

ii

galisod siya og dawat
sa tinood nga ang iyang anak
nga babaye
nga kamanghoran sa laing
upat pa niyang anak
nga mga lalaki
adunay sakit nga
leukemia

iii

og sa matag kuyap sa maong
bata nga kalit lang nga
moluspad nga morag
bag-ong papel
og dayog kaloay ang liog
sa iyang abaga
og usahay sa tungatunga
diha sa pagdula sa monyeka
mokalit lang kinig
katumba
og dayog kirig
nga morag iring nga
nakakaon sa hilo sa
bagtok

morag giadlip ang iyang kasingkasing
sa hait kaayo nga silab sa
kahayag sa init kaayong
kaudtohon

mora siyag gibutang sud
sa iyang kaugalingong lungon

og dayon gisunog siya
sa dakong kalayo sa lasang
nga gauga ang tanang
mga dahon

iv

morag ang kisame og ang salog
sa iyang lawak
nagtagbo og mora siyag
baki nga
napiit sa duha ka
pingki

og sa kalooy sa diyos
nga walay sipyat
sa walay paglipatlipat

maayong pagkapidyat!

halad

gikutlo ko ang mga bulak
sa kabuntagon aron ihalad kanimo

miingon ka
para unsa ba? aron lang ba ipakita mo kanako
ang punto nga
ang tanan
sama niining mga bulak
sa kabuntagon
nga gihalad mo
kanako

paingon lang sa pagkalaya?

2011/06/21

ang adlaw daghan
og mga sugilanon

gisulayan ko kini
pagtipig
gisulat ko kini
sa bato
wala sa tubig

dili ko gusto nga
maanod lang ang tanan
sayang

sa pag-abot sa kahaponon
samtang milalin na ang kahayag
ang kangitngit
mipungko dapit sa higdaanan

dili kini ganahan nga mamati
sa ako untang iasoy

mibalhin kini sa kilid sa
bintana
gihandom ang mga bitoon
nga nagpasad
diha sud sa iyang dughan

sa imong kalaog

gibinbin mo ang tanang
madala
giwalis mo ang imong saya
balewala kanimo
ang
pagpista nila sa imong
pagkatawo

miingon ka
"unsa bay nakuha nila
sa ilang paglantaw?"

ako ang gibati og
dakong kaulaw...
gikalipay ko
nga ako ang bugnaw nga tubig
nga miabot diha sa
batoon nga tampi

sama sa naandan
ang mga bato walay gipangayo
kondili mao lang ang
kahilom

gihambin ko ang kahilom
sukli sa kahilom
matag molabay dinhi nga
maghatag og kisaw
mahadlok sa among kahilom

2011/06/20

paglikay sa mga dayag....

makamao kitang
motago sa mga butang nga
dayag kaayo,

pinaagi sa dili na paghisgot
o paglantaw niini

usahay mahikapan sa atong
mga pangagho
og kay makapaso man lagi
dayog hisgot sa laing mga butang
sama sa usa ka subo nga bulan

apan gihatagan nato
og kabug-aton ang
iyang dan-ag

usahay ang atong mga mata
mosumbong
mosulay og hisgot sa mga dalan
nga walay liku-liko

gibabagan kini sa atong mga kamot
nga mihaploy sa mga pilok
aron mopahuraray kini sa usa
ka tam-is kaayong
katulogon....

2011/06/19

tiil sa damgo

Gitugyan ko na sa damgo
ang akong mga kabalaka
nga nahiusa sa hubo nga
kamatuoran

Tunukon ang mga karaang
pulong nga panig-ingnan
sa kasal-anan

Abtik ang lakang
sa damgo,
apan ang akong lawak
mikaging sa katugnaw

Ang kaligdong
daw bakol nga giagak
sa kamatuoran

tan-awa...

ang kalayo nga
gigasa kanimo
gibutang nimo sa
imong ulo,

nahimo ka nga usa
ka adlaw nga
puno sa kahayag,

apan giabusahan mo
ang kainit og
kahayag niini

giduslitan mo ang
mga lasang
gipatakdan mo
ang mga sulo
og nasunog ang
mga balay didto
sa kabaryohan

aron ka silotan sa
imong gibuhat
gisunog sa tag-iya
sa kalayo ang imong
kilay ang imong
agtang nagdilaab
ang imong lawas
nahimong kalayo
og ikaw
nagparagparag
nga gadagan
sa kadalanan sa
kalibotan
nagpangita sa
tubig sa suba og
bisan na lang unta
sa mga lam-aw

nag-ampo ka sa
ulan gikan sa mga
panganod
miluhod ka sa langit
gipangayo mo ang
pagbaha sa bugnaw
nga tubig

apan wala na'y mitoo kanimo
sa imong paghangyo og
panabang
diha sa imong pagsyagit
nagpanglingo ang
kalibotan
ang mga kahoy wala
maningog
ang mga suba wala
miambat og silang
tanan
nagpadayon lamang
sa ilang naandan
nga mga agianan....

ang mga pulong...

yano lang ang mga pulong
miabot sa hagdanan og
miampo nga imo untang
abrihan,

daghan ka og mga
katarungan,
nahikatulog ka kay kusog
kaayo ang ulan og
bugnaw kaayo ang panahon,
gadaot ka og
taas kaayo ang imong hilanat
gipanuhot ka
gangotngot ang imong tuhod
gisuka mo
ang imong kaugalingon
ngadto sa salog
nanimaho ang imong lawak
og pati gani ang imong
iro migawas
ang iring nanghiwi sa
iyang simod
dili maantos ang
nasimhot
sa imong mga bakak
og mga pasumangil

kasayang sa
panahon

og ang mga pulong nga
migilak sa ilang pagkabulawanon
nga dugay kaayong
nagpaabot sa pag-abri nimo
sa pultahan
nangabasa intawon
sa kusog nga ulan
og nagkurog sa kabugnaw
sa kaadlawon

migilak ang ilang mga luha
diha sa hilom nilang
pag-iyak

og sila
milalin
mibalhin sa laing pultahan
diin adunay laing nilalang
nga sa kadyot lamang
nilang pagpanuktok
giablihan dayon sila
og giabiabi
gipainom pa gani
sa init nga kape
og gipahatan sa
usa ka pan

sa kalipay
nakasayaw ang mga haligi
sa maong
panimalay....

sa usa ka dagat nga awaaw

ang kataposang dahon
nga natagak gikan
sa sanga sa kahoy
akong gidapion sa
akong dughan aron
akong mabati ang
hangin samtang naglutaw
pa kini siya
sa dagat nga awaaw.....

didto sa maong lawak ....

usa ka hapon niana
mitawag kanimo ang kasubo
kuyog kini siya sa
kahadlok og sa walay
pagduhaduha
giadto nimo ang lugar
nga ilang giingon nga
imong adtoon
aron kamo magtagbo

pag-abot nimo didto
atua ang duha sa usa ka
gamay nga lawak nga
ang mga lamesa og
lingkoranan gitabilan
sa abog
wala kaayo'y hangin
ang maong dapit

misugilon ang kasubo sa
nahitabo kaniya og
namati ka og siya miiyak
mibakho og
mihangyo sa imong
tambag

misunod ang kahadlok
gisugid usab niya ang
mga bag-ong kausbanan
sa maong lugar
nga dili na niya maagwanta
ang iyang mga hangyo
sa tag-iya sa kalibotan
wala gitugot kaniya

sa walay pagduhaduha
mipabati ka sa imong
mainiton nga tambag og
pasalig
og gani gilakbitan mo
usab paghisgot ang
inyong mga kaagi kaniadto
samtang ikaw
kauban nila
sa pipila ka tuig nga
milabay na

ang kainit sa imong gugma
namunga og mga pahiyom
ang kasubo
gipatakdan mo sa imong
ginagmayng kalipay og
ang kahadlok
imong gitambalan sa usa
ka lamano
sa usa ka gakos


ug pagkahuman
adunay kahayag nga midan-ag
sa maong lawak
misulod ang hangin
nalipay ang lamesa og
ang lingkoranan
gitayhop ang mga abog
og ang lawak morag
usa ka tawo nga gikan
naligo og
gibanlas ang mga
buling og mantsa
paingon sa tunaan
sa mga kabaw

sa imong pagbiya
napuno ang imong kasingkasing
sa kalipay

apan wala nimo kalimti ang
kahadlok og kasubo
mipuli ang usa ka tipik sa
kamingaw

apan wala nay luha nga
natagak sa imong mga mata
nga karon
gibati na usab og
dili talagsaong
kakapoy

2011/06/18

pagkalarag sa paglaom....

sa pagsulod mo sa lawak
unsay imong nakita?

ang imong mga damgo
morag mga lingkoranan nga nangatuali

ang imong mga kagahapon
mga tudlo nga nagtulisok kanimo

ang mga atop sa imong paglaum
gikaon na sa mga bokbok

dili nimo klase ang mohilak
og moampo sa mga laksot og sakit

yano lang ang imong gihimo
og ako miuyon kanimo: gilamba mo ang pultahan

og gisirad-an mo ang tanan
mibalik ka sa imong agi og migawas

sa nataran sa labat
og gisubay mo ang dalan paingon sa kabukiran....

2011/06/17

Ang Gitipigan ni Medusa

Didto sa imong hardin
namunga og mga bato,
ug dili mga gihay.
Matag hulagway nila,
ningkumkom sa imong
mga sugilanon.
Sa kalikopan sa imong ulo,
hagbay lang ningbuswak
ang mga bitin, ningkulikot,
gilamat ang tibuok nimong lawas.

Apan sa kinalawman
sa imong pagkaaliwas,
wala nimo sila suginli
nga ikaw, buot mong wala
na kay kalimutaw.
Ang mga tawo
nga buot mong mahigala,
gihimo nimong mga biktima,
buot mo na lang mopiyong, mohilak.

Wala nimo sila suginli
nga ikaw sa una usa ka
babayeng gahalad kang Athena.
Birhen. Buotan. Matahom.
Sa dihang nilinog,
nigawas sa yuta si Hades,
naugdaw ang imong lawas,
nangalarag ang imong buhok.

Ug usa lang ang kamatuoran niini:
gihukman ka nga walay hustisya.

tanka

may talikala
nga nagsumpay sa isla
ug  mga banka,
pinugos nga pahiyom
midan-ag sa lapyahan

tanka

hinanali lang
ang paggimaw sa adlaw
sa habagatan,
gipikas sa makadyot
ang unos sa kamingaw

 

ang bahad

ang isog nga mata sa kamatayon
sama sa mata sa usa ka
pagi

nagdumot ang ikog niini
sa paglabtik kanako

didto sa ilalom sa dakong dagat
mitutok siya kanako

apan dili pa panahon
alang kanako
wala pa ang gipatik nga
adlaw

nagpasaringsaring lamang kini
naghandom kanako
apan
dili pa panahon alang kanako
og wala pa ang gipatik nga
adlaw

og busa bisan pa sa iyang
kagamhanan
wala kini nahimo
og sa hilom gilabyan ako
nagpabilin
sa iyang bahad nga basin puhon
basin ugma
wala nay makapugong
sa iyang
gibati....

usahay....

usahay
kon gakawakat na gani ang mga butang
sa atong lawak
og unya katulgon na kita kaayo
gipasagdan na lang nato
ang atong mga damgo
nga maoy
manglimpyo sa tanan

ang kagabhion dili na nato
panumbalingon pa
bisan og kini
magbagotbot kabahin kanato
sa atong pagpasagad
sa mga butang nga wa nato
mapugngi
og nagpasad sama sa mga
lugas sa bugas
nga wa nato punita samtang
nangahulog kini
sa salog
lapas pa sa pultahan

usahay
bisag wala'y mahimo ang mga damgo
og kita mismo
gipanghimo pa gihapon nato
ang mga buluhaton
sa mga pahiyom og
mga hugyaw

pagkamubo sa panahon
pagkapaspas ba
sa mga kamot sa orasan
ang mga adlaw sa kagahapon
og kaugmaon
nag-abot
nagpingki sama sa mga
basong atong
giimnan
og gani
nangabuak

apan, wa na kita mangilabot
ila lang kadto....

ang atong banagbanag

gilantaw ko ang usa
ka banagbanag

usa ka sakayan nga
mibutho gikan sa kangitngit
paingon sa kahayag sa usa ka hilom nga kabuntagon

sa usa ka bukid kaayo
nga kamingaw

2011/06/15

padayon....bisag asa ka man karon?

ang nagbasa niining
mga pulong nga nahipatik
dinhi

bisan og dili nako
makita
og bisan og wa ko kaila

bisan og talagsa
rang moukab sa balasahon
dinhi

sayod ko nga
dili ganahan og laag
pasensyoso
og kuryuso

di baya malalim mobasa
og usa ka
"balak" nga dili klaro
ang apelyedo
way klaro kon unsa ang
buot ipasabot
walay tumong
sama sa usa ka tawo
nga kabalo kon unsay buhaton
sa matag adlaw
og kanus-a niya buhaton kini
kinsa ang iyang ikuyog og
biyaan
kinsa ang iyang sikaran
og ihulog
og kinsa ang iyang gakson
og idulog

ikaw lang ang nakalahutay
nakadayeg ko
busa dawata kining
akong pahalipay

asa ka man karon...

ang iyang gipalayas nga pag-umangkon

karon
wala nay laing magbantay
kaniya sa ospital
kondili ang iyang
pag-umangkong lalaki
nga iyang gipalayas
kaniadto kay
nahimo kini niyang
karibal
sa iyang ikaduhang
bathala nga batan-on
pa kaayo
nga namaligyag unod
didto
sa peryahan sa pista
sa Roxas

banang nagtan-aw sa iyang asawang tigulang na

wa na siya ganahing
magtan-aw sa iyang
asawa nga
naglumba og panagan
paingon sa
iyang pusod ang
duha niya
ka totoy....

nihit nga gugma...

nalup-og
sa daplin ang iyang tatay
nga pulis
nga nabuthan og
apendiks

"day, pahulma ko og
kwarta
dalha ko sa ospital
kay morag
mamatay na jud ko
ani" maoy iyang hangyo

gitutukan siya sa iyang
anak nga nagbitbit
sa iyang
amerkanong apo
naghunahuna pa og
dugay kay
ang ang sud sa iyang
ATM
dos mil na lang

"asa na man ang
imong kabit, tay?"
maoy iyang pangutana.....

2011/06/14

hinungdan sa pagkapusgay

nag sige ko ug tulpok
ning keyboard samtang naghunahuna nimo
sa atong panag-uban kanunay kaniadto sa kapait ug kaharuhay
gihatagan ka nako sa tanan nimong panginahanglan
giubanan hangtud gani sa kumpisalan kay buot na kang magbinuotan
miiingon pa gani ka nga magpahatod ka nako ngadto sa ganghaan sa langit

apan sa pag sulod pa nako sa facebook kaganiha
maoy akong nakita ang matam-is mong pahiyom
samtang nagpauraray ka sa mga bukton ni Undong

Ni post pa jud ka, "I'm happy when I'm with you."
niteks ko nimo, wa ka motubag.
nisayn awt ko.

pagkataud taud niteks ka,
" Ang akong gipangayo dadi ha?..gamiton nako ugma"

gipuspos nako akong selpon...napusgay

ang paglibodsuroy sa usa ka dakong syudad

didto sa
dakong syudad
sa pipila ka adlaw
nga ako nahilayo
kanimo
samtang naglibodsuroy ko
gibati nako nga
ako nahisama sa usa ka
kotse nga hinay kaayong
midagan
og unya
buslot ang tangki
sa gasolinahan

sa akong giagian
nakita ko ang tinuluan
sa gasolina
nga morag ihi sa
usa ka kabaw

nahadlok ko kon
adunay buang nga
moduslit niini bisan og
usa
ka kuskos sa
ka palito sa posporo
ug unya
modilaab ang usa ka
dakong sunog

nga mahitabo sud
sa akong
kasingkasing

pagdayeg sa kagabhion

nangalimyon kagabii
ang mga buwak sa kamuning
sa nataran sa among bay

naglingkod ko sa silong niini
samtang ang bugnaw nga hangin
naghagwa sa gagmayng mga dahon

walay bulan og walay mga bitoon
Ikaw ang
midan-ag kanako
ug walay katarungan nganong
kabalak-an ko
ang tumang kangitngit

pagkahumot sa kalibotan!
pagkaanindot sa palibot!

2011/06/12

ang kabuntagon mga mibalak kanimo

hubo ang kabuntagon
nga mibalak kanimo?

bulawanong kabuntagon
nga walay sapot

walay tapis walay
habol

bulawanong hubo nga
kabuntagon

dan-ag nga kabuntagon
o dulom

matod mo
depende sa mga mata nga gigamit
diha sa usa
ka paglantaw

gikan kang alan

gihatagan mo una og higayon
ang kabuntagon mga balakan ka niya
diser
mo siya balakan pag-usab

kahayahay ba!

tawga ako sa akong bag-ong ngalan....

pangutan-a kuno ko nganong
wala ko mosimba karong buntaga
sa atong naandan nga simbahan?

tawgon mo man ako og
erehe
dili ko kana
panumbalingon

unsaon ta man kon mao na kana
ang akong bag-ong
dangga karon

apan kon masayran mo lang ang akong
gibuhat samtang ako nag-inosara
mahimong mausob ang
imong panglantaw kanako
og mahimo mo usab nga
usbon ang
akong ngalan

kay didto sa hardin sa mga pulong
usa ako ka alibangbang
sa palibot sa daghan kaayong mga humot
nga bulak
ug diha sa tagsa tagsa kanila
nga giuhaw sa akong
mga halok
gisuyop ko ang mga nektar
sa pagpahikalimot....

usa ka kahaponon

ning kahaponon
lantawon ta ang pinakaanindot
nga pagsalop
sa adlaw

diha sa tunga-tunga
sa duha ka paa
sa kabuntoran

subo bisan unsaon ang
kahaponon
nga nagpasabot kanato
kabahin
sa umaabot og di kapugngan
nga kamatayon

nagtupad kitang duha
naghawiray sa atong mga kamot
gipapas ta ang tanan
sa usa ka pahiyom lamang

2011/06/11

ang mga bagtok sa imong balay

balagtok lang kining
imong nakita

gamay, dili kamaong
mosumbong
wala sa iyang hulagway
ang pagkatabian

anaa lamang kini sa kilid
sa imong mga bongbong
og pultahan
sa ibabaw sa kisame
namati

gabii ang ilang adlaw
ug sa imong pagpahulay
mao lamang ang ilang
pagpangita sa nahibilin mong
pagkaon

kanus-a mo pa ba gibati
nga sila imo usab nga
patilawon sa pag-amuma?

nakatawa ka og
di ba nalisang
sa hunahuna nga ang bagtok
nga imong giisip
nga mga kaaway
imong pakan-on?

bisan og dili mo kini
sila hatagan og luna
anaa kana sila dinha
og dili gayod mopahawa
bisan og patyon mo
mas paspas ang
ilang pagdaghan

mga bagtok lamang kini sila
apan kon imong
lit-agon
o imong hiloan
mahimong mapakyas
sila
masakpan
mapatyan

apan anaa lang gihapon sila
sa ilang mga luna
nga wala gihatag mo kanila

kanus-a ka ba nila
gipaak?
wala nila gisunog ang imong
balay
kay wala kini sila magdala og
mga kalayo
og mga armas

wala silay mga espada o
mga pusil o mga
kanyon

bagtok lamang kini sila
gagmay, baho,
apan pagkadaghan na gayod
nila

nakaatik na sila sa imong
hilo
og nakat-on sila
sa pag-ila niini
og busa ila kining gilikayan


sa kataposan,
hunahunaa dili ka nila kaaway
nganong dili mo na man lang sila
dawaton?

ugma

ang mga dahon sa kagahapon
ayaw kabalaka
mangahulog kana sila
malata sa
yuta nga gibisibisan
sa ulan

pipila lang ka adlaw
o ibutang ta
mga tulo o upat ka bulan
lamang

mawala ang dahon
matabonan sa abog
mosapaw ang lapok
og morag wa
na lang

manubo na usab ang bag-ong
mga liso sa nindot nga
kaadlawon

daghang mas nindot pa nga
mga bulak nga
sukad-sukad wa pa makita
sa imong kasingkasing

mao kana ang saad
busa ayaw og kahadlok
hiposa ang mga kabalaka
diha sa mga kaban
sa pagpaabot

"ugma. ugma" ihunghong kana
kanunay sa
gasubo mo nga kasingkasing

ang naandan nga isugilon pagkahuman sa usa ka pakig-ambit sa kalipay

adunay nagpabilin nga
mga lama sa
kagabhion
diha sa puti nga
paa sa kabuntagon

ang tumang kahilom
maoy
nagpaabot
sa adlaw

nga sa kanunay sugdan
og sugilon ang
naandang

"usa ka adlaw niana......"

2011/06/06

salamat usab diay kaninyong tanan

abre ang pultahan sa inyong mga lawas
busa nakasulod ko
og didto nakita nako ang tanan
nangutingkay ko
giablihan ko ang mga hunos
gisusi nako ang ilalom sa katre
og gisulod pa gani nako
ang kasilyas og
ang ilalom sa mga lingkoranan
og lamesa

og busa daghan kog nasayran
ang inyong mga kasakit og kalipay
ang inyong mga hugaw
og mga gihipos nga bahandi

abli ang mga pultahan sa inyong mga hunahuna
og kasingkasing
ug busa misulod ko ug busa karon ania
gisulat ko kining tanan
og akong gibutyag kaninyo
ug natingala ko nganong
natingala kamo
nganong nakasulat ako niini

tungod kini kay nangabli kamo sa inyong
mga pultahan og bintana
sa inyong mga kasingkasing og
mga hunahuna

ug ako nahimong usa kaninyo
nahisama
miawat, midapig, mibati
ug aron makaplagan ko ug balik ang
akong balay
ug ang akong mga agianan
gibalikan ko ang akong kaugalingon

og sa makausa pa
magpahilayo na usab ako kaninyo

sakit ang kalay-on
apan sama sa gihapon
daghang salamat kaningyong tanan
sa pag-abli usab sa akong
mga ganghaan
sa pultahan sa akong kasingkasing
sa bintana
sa akong hunahuna

from maricel with love, "you know naman, you ask ka pa,use ka na lang. Shit never, makalood period!"

nakasulay na ka anang
ikaw ang likayan sa tanan
nga morag kag
naay ketong?

kanang mosulod ka sa cafeteria
dayon pod nilag hinay hinay og
gawas

imbis dine-in sila
unya sa dihang misulod ka sa Chow King
silang tanan
naglumba og ingon og
take-out lang

unya nagrupo silag ila
nagpakyaw og van
unya wa kay apil sa ilang
lista

nakasulay na ko ana oi
di lang kausa
sa makadaghan pa

apan, sultihan ta ka
wa koy qui ver

wa koy labot, sa ginaingon ko na
mabuhi kog ako rang usa

no?

unsay kahay sayop mong nabuhat no?

kana bang
pag-ingon nimog hello
sa facebook
unya kalit lang silang
tanan
nag-offline

ngano man kaha?

bisan gani ang mga
hulmigas
wa na magtikawtikaw dinhi

gipan-an nako og mumho
sa luto
usa ka taas kaayong
pancit canton og
pipila ka tulo sa ispiso
kaayong sekwati

og usa ka pasiritan
nga ihi sa
usa ka diabetic

insulto gayod,
wa magpatunto ang mga
hulmigas
way nitipas paingon
dinhing dapita

kagahapon giyab-an
nako og tulo ka kutsarang
asukar

gipakapinan pa nako
og dakong tibugol
sa binangkal

apan mao lang gihapon
walay bisan anino sa hulmigas
ang miabot dinhi

naa man unta ang bulan
nga gialirongan sa daghang mga bitoon

miawit na man gani
ang bugnaw kaayong kagabhion

apan haskang mingawa lang
gayod gihapon

madungog mo man gani
ang pagkahagsa sa patay nga dahon

ang pagkaako...

hulip lang kamo
sa kalaay,

patik ang kamatooran
walay bisag unsa kaninyo

ang kamao kon unsa
ang pag-unong

busa sa gamay pa
kaayo ang panahon

sayo kaayo kong
nakat-on

ako lang, ako lang,
ug wa nay lain.....

dong....

ang pagmahal ni nanay nimo dodong
ang among gikahadlokan

sa iyang kapobrehon karon tungod
sa pagbinugoy nimong eskwela

mahimo niyang ibaligya ang inyong
balay og yuta apil na ang kabaw og karomata

aron lang mapalit ang imong mga kapritso:
ang iPad, ang imong bakasyon sa Hongkong

kuyog sa imong uyab og iyang mga barkada,
bag-ong sapatos, mahalon nga apartment

bag-ong kotse, og uban pang
kabuang nimo.

diha sa tunga-tunga sa langit og yuta

kinsa ba kaha ang angay
nga kahadlokan?

ang naa o
ang wala?

nahadlok ka sa wala
kay milutaw ka
natipon ka sa hangin
og gianod-anod ka
hagawhaw ang tingog
hawhaw ang tiyan


mas kuyaw ang naa
gibug-atan ka sa sud
sa imong kasingkasing
naunlod ka sa kinalawmang
dagat og wa
ka kaginhawa

karon unsa ba?

nagpatunga ka
dili kaayo bug-at og
dili sab kaayo gaan
og mipahiyom ka

silang duha
di na kahilabot
ang yuta nagdumot
ang langit nag-ugot

ngano

diha sa pagpiyong
mas daghan
kag makita

busa

wala na kaayo nako
gipiyong ang
akong mga
mata

2011/06/05

haiku

nangita'g lusot
sa saradong bintana ,
ulahing dan-ag

Panginhas dire