2010/10/31

bob marley

gikapoy kog pamati
ni bob marley
akong gipalong ang
i-pod
misakay ko's duyan
nga uway
nagpalagaylay sa
mga awit sa ulan
nga nagsubay sa
sandayong paingon
sa mga gagmayng bato
didto sa ubos
sa among balay
nagtagbo ang sinugdanan
og kataposan diha sa daplin sa baybayon

nagdakpanay silang duha
og ako nga naglantaw naglibog

kon kinsa ang naulahi og
kon kinsa ang nauna

diha sa bata nga nagdula sa balas
sa inahan nga saya kaayong naglantaw
sa amahan nga nagbantay

wala na ang naulahi og nauna
miabot ang kahangturan nga gisupakan

sa kamatooran
sa kaulaw nga gihatag sa kahaponon
kagahapon

dili ko na unta yukbuan ang pagsubang
apan sa dihang kami na ang nag-atubang

nahingangha ako
nakayukbo ako

sa tumang katahom
sa kaanyag sa kahilom
wala siya nangita og ginikanan
gihulbot lang siya sa kapalaran

pag-abot niya ning kalibotan
siya pa ang gibunalan

karon gitagaan siya og ngalan
ugma dili ang karon

PULSO

mihigda ang tigulang
sa katreng karaan
gipaminaw ang pulso
sa nagsingabot nga
kamatayon,

nabati niya ang pagbuto
sa mga selyula
sama sa pagkapalong sa
mga bitoon

2010/10/30

unya sa pagkapalong sa gugma

unsa man gyud diay?
daw sa wala na gyu'y paglaom

nagkid-up kid-op na usab
bisan giunsa ko na pag-ayom
bisan giilisan ko na ang pabilo
apan daw sa napuno na ang pailob

sa dili madugay
mahanaw na kadtong kahayag
ang kahayag nga gapabilin
dinhi sulod sa akong kasing kasing

ug gani bisan
ang nag-inusarang pungango
nga gahupot sa bunga
karon mibana na tungod
sa imong wala pagpakabana

apan pasaligan ko ikaw
nga dili mausab ang panglantaw
bisan unya sa kangitngit
dinhi sulod sa akong dughan

ikaw akong gunitan
dili gyud buhian
bisan wala na ang pungango
ikaw ang higugmaon ko

akong paabuton

wala'y problemang dili masulbad
paabuton ko ikaw didto unya
kay bisan sa imong kabatan-on
nasayod ako nga adunay mapaabot ako

dili sila ang magbuot
dili sila ang naghupot sa kasayuran
ako lang ang naka-ila kanimo
ako lang ug wala nay lain pa

busa paabuton ko kanang adlaw
nga muagak ug mugunit,
muguroy ka kanako'g mang-ingon
ma, ako nasad kay humana ka

2010/10/29

ang kagilok sa kigwa

sa sampot dapit sa kinot
ang kagilok sa kigwa
di na jod maantos,

og dihadiha imong sulayan
og kuot sa imong tudlo
aron mabati ang
kalami, apan dili ka makontento niini,
naa pa ju'y mas lami sa kigwa

nga wala'y manugid.

damgo

paghapla sa dalan
gidagit siya dayon sa mga pako
sa iyang kapalaran
didto paingon sa yuta sa mga damgo
sa hangin
sa kawad-on
sa tubig sa gabukal nga gugma

apan wala gayod bisag
gamay na lang
nga kainit sa iyang
kugang.

batasan

nagpabiling supak sa sulog
labang sa dakong bato
tunga sa dakong baha sa
lubog nga suba,

asa na kaha ako?

2010/10/28

apil kana sa kinabuhi

abi nako og ang bukid
lunsay, nga ang mga tawo didto
dili kamao anang
atong gitawag og binastos,

nasayop ko,
kay ang tungkod sa ilang
tahod og hawod didto
otin ang tumoy

ang mga totoy sa ilang mga babaye
utog ang mga atngal
og ang mga bahag sa mga lalaki
wala gitago ang mga
gagahi nga mga sungkod

wala sa ilang malisya
ang pakighilawas didto sa kakugnan
ilalom sa hayag kaayo
nga bulan

madungog ang agik-ik
ang mga agulo og daghong
sa balay nga walay mga bungbong

ang ilang mga dila
kamao sa tanang dula-dula
ang mga kamot sa babaye
dili mahadlok kon unsay
hawiran
og ang mga lalaki
kamaong motimpla anang kumot
nga maghatag og
syagit sa kinabuhing
hupong og
malipayon

pagkalayo ra gayod sa syudad
nga gilumsan sa mga sapot
nga gigaid sa pagpakaaron-ingnon
nga gituok sa ilang
moralidad.

away sa kagabhion

nindot ang away
sa kagabhion
sa duha ka mga
bunguton

mosulod mogowa
mosulod mogowa
kay magpabilin og
daghang luha

luha sa kalipay
kuyog sa nagtulo nga laway.

ambit sa ambot

painita ang imong
tunga-tunga
kay akong pagahion
ang akong sima

ihayang ang imong
kawa
kay iduslok ko ang
akong suwab

ipakita ang imong likod
kay ako ang
kabayo nga mokiyod.

pagbahinbahin sa gugma

sa usa ka botelya nga
beer
nga nahibilin diha sud
sa sakyanan
atong bahinon ang
gugma
sa makatulo
atong tagamtamon ang
ginagmay nga
kapait

lami, di ba?

pagtabang

didto sa ilalom sa katre
adunay gamay kaayong kahayag
gikan sa buslot sa
bungbong,

nagkuha ko og samin og
isip tabang sa hapit na mamatay
nga kahayag
akong gipakita ang buhing kahayag
nga milamba sa samin
miikyas paingon
sa dakong bintana og
nalipay kaayo ang adlaw
ang bulan
og ang mga bitoon
nanag-awit diha sa tumang
kahilom

ang nawong sa tawo

ang nawong sa tawo
nawong kuno sa Ginoo,

naglantaw ko sa imong nawong
gipangita ko ang Ginoo
sa atubangan
sa likod sa kilid sa ibabaw

ambot, wa koy nakita
nga bisag usa na lamang anang
gitawag nilag
balaan,

ayaw ko og ingna nga ang Ginoo
lahi, sa atong
nakita og lahi usab sa atong
gihunahuna

mipiyong ko,
nakita ko ang kangitngit.

ang mga lama sa kinabuhi

ang buktot sa likod
sa kamel
dili pwedeng papason
kay kinahanglan
nga og kon wala
dili angayan
o dili ba maoy iyang
ikamatay

dili na kini kataw-anan
pagpakabuhi kini
pagpatunhay

ang buling sa akong agtang
ang lama sa imong
paa
ang aninaw sa imong bukton
anaa kanay
mga sugilanon og mga
katarungan

gisulti kana sa paglabay
sa panahon
dili na gayod kana
mawagtang
kay akong balikon
pagpakabuhi kana

busa ayaw ipha ang akong
mga sala
kay og wala kana
sayod ako nga dili gayod kita
magkita
di gyod ako makaabot dinhing
dapita
kining kalipay.

2010/10/27

ang babaye nga milabay sa akong bintana

guot ang iyang sinina
nga mihipos sa iyang lawas

nindot pa gihapon lantawon
ang iyang sampot
og ang iyang bukton morag
makamao pang mogakos
sa gugmang tiunay

taas ang iyang buhok
nga midagayday sa iyang likod
bus-ok ang iyang dughan
nindot unta nga hagkan
og tam-oson ang iyang
katahom

apan milabay lang kini siya
sa akong bintana nga
gitabonan sa usa ka puti
og nipis nga kurtina

nasayod ako nga nasayod siya
nga ako ania lang sa likod
sa bintana milantaw sa iyang
paglabay

unsa bay mabuhat sa panahon
og sa kabudlay

sama sa gihapon kutob lang ako
sa paglantaw
sa usa ka lumalabay

sa pagpangahulog sa mga dahon
sud-ungon ko ang hubo og
gitugnaw nga mga sanga
og punoan sa usa ka kahoy

liso

mutubo kadtong liso
ug mahimong mupas-an sa usa ka salag
sa mga langgam nga mahimong mulupad
ug abton kadtong luyo sa panganod
samtang ikaw ug ako
naglingkod didto sa kanhiay
gitanom natong lusok
mahimong puti na ang mga buhok
apan tim-os sa gihapon
ang gugmang gihambin

baybayon sa gugma

kanhiay lang akong nag-inusara
ug karon sa wala damhang kabuntagon
napukwat ang mga mata nga kauban ka
hubo ning akong huna huna

ikaw nga akong gugma
ikaw nga gipangandoy kaniadto pa
ikaw nga nagdala kanako dinhi
ning baybayon sa gugma

ikaw ang hangin, ang balas
ang dagat, ang baruto nga gaduyan kanako,
ang adlaw nga nagdan-ag kanako
sa gakisdom kong mga adlaw

ug bisan pa sa kamingaw
dili ako mabuntog
kay anaa ikaw nga mugakos kanako
ug manalipod sa bul-og sa luha
nga mahimong muanod kanako
didto sa walay pulos nga panghimaraot

ang panghinaot

dinha sa imong bukton
dinhi niining natad sa gugma
nangandoy ako
nga unta madala mo didto
sa langit nga diin ikaw padulong
ug nga bisan nagtugkad ang tiil
mahimong makab-ot
ang dugay ko nang panghinaot

pagpadayag sa gibati

gusto ko na unta nga
ipadayag ang
tanan,

diha sa mga pulong
nga akong igaid sa
usa ka sulat

nahadlok ko
nga magun-ob ang imong
kalibotan

apan sulaton ko gihapon
kini aron nimo mabasa
sa dili ka pa
mamatay

ania kanako ang kandila
ang pusil

ibilin ko sa kilid sa
bintana ang posporo
og bala

ikaw ang mopili
pagkahuman unya nimo og
basa sa sulat

gisia ang panyo nga
ipahid sa mga luha.

ang taas nga tore

taas nga tore,
hangtog kanus-a ko ikaw
matumpag?

ayaw pagpalabi og
hugyaw sa
imong katawa

aduna ray panahon
nga ikaw
masipyat

kay ang unggoy
bisan sa iyang ka-unggoy
ma-unggoy
ra gihapon

nagtagad ako diri
sa gawas
sa imong pultahan

nagpaabot
sa imong kaparotan

ang gadugo nga kasingkasing

ayaw kaminosi
ang gadugo nga kasingkasing
bisan og gihapdosan
pa kini sa tumang
kasakit
kamao pa gihapon kining
moawit
alang sa sunod nga hugna
sa usa ka
gugmang iyang kanunay
nga gipaabot

alang sa usa ka asawa

gibinbin niya ang
mga kasakit og kahiubos
morag mga
hinog nga bayabas
sa iyang giwalis nga
saya

2010/10/25

pauyon-uyon

usahay makaingon ka
nganong kuhaon ko man gayod
ang kabug-at sa kalibotan
nga aduna may
mas sayon og mas makalipay
sama sa kagaan
sa usa ka balahibo sama
sa kahumot sa usa
ka gihay sa bulak
sa sampaguita?

kapoy ang mga bukton ni
Hercules
dili kana akoa
ugma awaton ko ang mga
panganod
molabay lang ako
nga walay tingog tingog
maglutawlutaw lang
pauyon uyon sa
kabugnaw og kalaagan
sa hangin

kaparotan

pakyas ka na ba
usab?
kapila na ang imong
kaalautan?
makadaghan na
nadam-ag
napiang
nabalian og bukton
nabalintuwang
ang huna-huna
nasamdan

sakit pa ba?
ah, dili na oi
kasabot na ko sa sulti
sa kasakit
sa pasalig sa kahapdos
nag-ihap kini og mga bulan
og adlaw
og naghisgot og kahayag
giamigo niini ang mga ulan
og nakigsabot sa mga dag-om
nga ugma damlag
dili na makadulot kanako
ang unot sa
kalipay
nga dili na ako mauwat
nianang iyang
mga saad
kay ako nalig-on na
diri sa kangitngit
og kahilom
og dili na ako manumbaling
bisan unsa pa
nga moabot og
mogikan

bisan gani ang mga isda


kon nasayod ka pa
lang unta
nga bisan ang mga
isda
sa paglangoy usahay
bation man gani og
kalaay

pagkasubo

sumo na baya usab
ang kasubo
labi na og hawiran
bisag gusto nang
magawsan.

kanaway

panuway
ang kanaway
walay dalang isda
bisag
gamay.

2010/10/24

ning sayong kabuntagon
gipangita ko
ang adlaw taliwala
sa gabon
apan nabati ko lang
ang hilak sa kanaway
nga naghulma
sa imong panagway

haiku

gawas sa pantaw~
natunaw sa kangitngit
ang akong landong

2010/10/23

haiku

hilom nga hangin
inanay nga namidpid ,
balod sa lim-aw

kabahin sa usa ka panagbulag

kon nasakit ka
sa gibilin ko nga
long sleeve
nga polo,

nganong imo
pa man kining
gihipos

gibitay og sa matag
adlaw
gisimhot?

lami ba ang kasakit?
humot ba ang
panagbulag?

hunahunaa kuno
kon unsa usab ang gibati
niining wala
na'y sapot

pagbalik sa waling-waling


tuod mahalon ka
ang makapalit kanimo
baga baga gayod
og bulsa

naghunahuna ko
panalagsa
kon paliton ko usab
ikaw

aron unta matagbaw
ako ning paghigugma
sa sama kanimo
nga matahom nga
bulak

apan kon
hunahunaon gyod pag-ayo
dili angayan

wala diha kanimo
ang kahumot sa pagbati
og sama sa nanglabay
dili ka man usab
molungtad

tungod og alang kanimogihulog nako
ang akong limpyo nga
brief
og diha sa bugnaw nga salog
ako kining gitumban
og dayon
gibiyaan

dangan

sayon mong gilitok
nga ang mga kabus
dangan sa katilingban
mora bang nakalimot
ka na kon dis-a ka gikan

unta kon balikan mo
ang tanan
mahigmata ka unta
sa imo usab
nga pagkadangan

sa panahon sa kakapoy og kalaay


mas wais ning akong
irong tapolan
nga kon bation na gani
ang kakapoy sa
pagpunay og kaon og
katulog
mohapla kini sa daplin
sa hagdan
atubangan sa kalsada
og naa rag pamikat sa
mga nanglabay
sagulan gamay sa iyang
aw-aw nga
bugal-bugal og tiaw

nakasab-an na usab
si Juan sa iyang
amahan
kay sige lang lagi og
binastos

gusto ni Juan nga
magbag-o
aron unta makapogi points
pod sa iyang maestra
apan

unsaon ta man
nga karong buntaga
nakakita na man pod siyag
duha ka langaw
nga nag-iyot-iyot didto sa ibabaw
sa dahon sa
bulak nga burikat

mga pangutana ni mayet sa teks


kadtong bata pa ka
gipaak pod nimo ang tumoy
sa Mongol
aron mogawas ang
eraser?

galanlan pod ka og
Milo?

mikanta pod ka sa
atubangan sa electric fan?

gibantayan pod ba nimo
nga mapalong ang suga
sa ref
inig sira nimo niini?

gitilawan pod nimo
ang nectar sa
bulak nga santan?

misulat sab ka sa imong
ngalan sa abogon
nga awto?

kaagi ka ana?
na maayo gani
kay og wala

wa kay happy childhood.

ang puti nga iro nga asul ang mga mata

mahalon nga iro
seguro way makapalit
basta basta

makaingon ka
nga dili para imo
apan
kon madungog mo
lang unta ang
iyang gipangayo
og gihandom

masayod ka unta
nga bukog lang gihapon

2010/10/22

sa dula sa duha ka lawas

kanunay nakong gipaninguha nga
ikaw ang mauna pagsulod sa langit.

akong gipalong ang akong hunahuna
kabahin sa usa ka pagbaha

hinay hinay lang
gipasaligan nako ang akong pus-on
nga dili ra angay ikahiubos
ang pagpailalom

midagayday ang iyang kahupay
mihungaw ang tanang gitago na kaniadto

nagpasingulan ko
og bisan og tugnaw na kaayo
wala akoy gibungat nga pulong
gawas lamang
sa

gugma, sa pasalig,
sa pagpakahilom lamang.

ang kalibog

kanunay nang
nag-away ang itlog og ang manok
kon kinsay nauna
og labaw nilang duha

gani gikapoy nakog pamati
sa pamutak sa manok
og sa kahilom usab sa itlog

duha ka dili parehos
kay ang usa unta sinugdanan og ang
usa kunuhay mao ang
tinubdan

handtod nga nakita nako ang iro
nga nagtangag sa paa sa manok
nga puros na lang bukog nga iyang
gidugmok sa iyang ngipon
sa dako niyang apapangig
sa taas niyang dila nga mitila
og sa lalom niini nga tilaok
nga mitulon
sa tanang kalibog

2010/10/21

dinhi ning panumduman

ang gugma sama'g mugna
mugna sa mga batikang artista
apan dinhi ning akong panumduman
ikaw ang gihulagway
sama'g gama ni Leonardo ug Miguel Anghelo
didto sa dagway sa usa ka museo
walay prisyo, walay gitago
ang kaanyag daw gadupang hardin
dinhi ning akong hunahuna

salimbong

nakahinumdom ka pa ba kaha?
napasaylo mo naba kaha ako?
nakalimtan kadtong binuhatang
naghimong kisdom sa mga adlaw mo

gibasulan ang tanang pagmagahi
gihinuklugan ang tanang pagpaluha
karon nahimo kining unod
sa akong paghinuktok sa matag takna

nagpahiyom, nagmalipayon,
samag ang tanang adlaw ania kanako
apan ingnon ko ikaw nga dili kini ako
usa kini ka limbong, pamakak
salimbong sa ga-ugot kong dughan

gustong balikan ang kagahapon
ug dayon imong gakson pagbalik
ang matuod nga ako, wala'y pagpanghimakak
wala'y sapot sa mga mata mong masinabtunon

2010/10/20

akong kabatan-on

nahinumdom ko sa akong kabatan-on
dihang mulakaw sa eskwelahan
nga dili lang gani mamahaw
ug nga dili usab maniudto
dayunon ang panihapon

kadtong mga adlaw diin wala ako
ni bisan usa nila nangagda kanako
ni mangutana kung nakakaon naba ako
o kaha mitunol nalang ug supas

apan unsa ba
daw sa nibalik ang tanan
daw sa ang kagahapon
buot muhagwa kanako

2010/10/19

kanus-a?

unsay pay akong ikadungag
gihatag ko na ang tanan

dili pa ba diay igo?
kanus-a ko man madawat
kanang imong kagawasan?

ug nganong gihigot sa gihapon
nianang imong hagit kanako

sa lalin niining mga pulong
ug sa hilo niining giangkon

2010/10/18

kagahapon

wala ako masayod
nganong ikaw ang awit
nga ania sa hunahuna

wala ako magdamgo
ug mag-alindasay sa talidhay
sa atong kagahapon

akong buot kalimtan
akong giampingan
apan tulisok kini sa galamham

buot untang hunusan
haron dili na mag-antos pa
ang kasing kasing kong samaran

ang sungog

gisungog sa bulak
ang buyog sa pagbatog
sa pula niining gihay

apan wala magtuyo ang pak-an
nahadlok matab-ukan
sa katam-is sa bul-og

ug miiyak ang gahom
nahanaw ang paglaom
natagbaw ang dahon

ang tubig sa tinugdan

nag-ugot
ang tinugdan
sa tubig nga lunhaw
napagaw pagsininggit
ug tabang sa langit
nga naghatag
sa adlaw niyang mangitngit

apan mikatawa
ang ingkantada sa sapa
nag-agda kaniya pagsalom
ug nga dili mabalaka
sa kangitngit
nga dili makagapos kaniya

siya nga labaw sa tanan
siya nga tag-iya sa kinabuhi
ning kalibutan sa gugmaan

2010/10/17

pagtuis

ang mga bakak
sama sa mga dahon sa ipil-ipil
nga nangahulog sa
dalan

gihapnig-hapnig sa
matag adlaw
hangtod nga kini mibaga
nalata

nauga, nabasa,
milamog sa yuta
nahimong
kalibotan sa usa ka
liso sa lomboy
nga nahimong usa ka
dako og
karaan nga kahoy

ang mga bata mikatkat
nagdula
sa kanhiay mga dahon
nga bakakon

walay mausik

bisan ang mga bakak
nga imong gipasupot sa hangin
nga imong gipaanod sa
baha sa imong kaligotgot
bisan ang mga
pulong nga hagbay mo rang
gisuka
og karon imong gikaon pagbalik
wala'y ni bisan usa
nga mausik niini
kon kini maghatag og kinabuhi
sa mga nag-aginod
nga paglaum
sa mga kamatyonon na nga
mga kasingkasing
tungod kay ang mga pulong
sa gugma
dili na nato makapkap diha
sa kangitngit

sa akong kwarto

miabot na ang
wala masabti sa kasingkasing
og busa
natawo ang dakong kakulba
ang gabukal nga kabalaka
nga kon unsa
nagkabuang ang hunahuna
kon unsaon
paghulma

pag-inosara

kon gisulat mo ang
imong balak
sa balay nga walay bungbong
kining akoa
nagpabilin lang sa akong
utok samtang ako
naglingkod sa balas sa
daplin sa baybayon
mitutok sa pagsalop sa
akong adlaw

ang mga kurakot

sa talad kan-anan
naghisgot sila kon unsaon
nila paghuman ang
dakong swimming pool
sa atubangan sa
dako kaayo nilang
mansion nga
giaalad sa habog kaayo
nga konkretong labat

ang mga posibilidad

nag-alirong kanako
apan wala ako mikuyog
nagpasabod sa akong
atubangan
apan ni bisan usa
wala ako'y gipunit
nag-ulan sa langit
apan wala ako migawas
wala ako'y gisugat

ang mga halas
ang mga lansang
og ang mga bangkaw

ang hukom sa
kataposan sa panahon
mao lamang kini

ako lamang og ako lamang
ang posibilidad
sa akong kaugalingon

2010/10/16

ang mga bakakon

kagahapon
misupak ko sa sistema sa
bangaw

wala na ako
miluhod sa mga bulok

nagpaulan ako sa luyo
niini

og gitagbas nako ang
bangaw sa akong kalagot

sila nga nakakita
miingon nga ang bangaw nasamdan

mora bag
ang bangaw tinood

usikan man ang mga pulong

buot kong usikan ang mga pulong

buot kong ikaligo
kadtong giingon nilang kaulaw

ug hugbon ang kaugalingon
sa ilang singgit biay-biay

wala kana tanan kanako,
dili kana igo muhupay
sa kaalimuot sa akong huna-huna
ug muhulip sa nawala kong paglaom

kataw-anan ba?

ug mao man gani, unya unsa?

masabtan mo ba ako?

tingali muapil ka nila

tingali usa ka salamin
nga mututok kanako
ug dili mamilok sa paglantaw

sa gahagkot kong mga garay
ug ikaw na ang unang mupalayo
haron talikdan ang akong
huna-hunang hubo, nag-agulo.

sige padayon
wala nay makapugong kanako
sa pag-usik-usik ning mga pulong.

anhia ako

pino nga balas
nigpis nga mga hangin
sila nga buot mugakos kanako
dinhi niining baybayon

ang awit sa adlaw
nga galantaw sa hubong
hunahuna nga latagaw
nagpasamot kanako sa kamingaw

anhia ako,
kanauga sa imong
mga mata nga daw kahayag
sa akong mangit-ngit nga adlaw

tuyo kong ubanan mo
haron dili na mahimong
mingaw kadtong
ugma nga sugaton ko

hain ka na

hain ka na?

sama sa balod
nga nihalok dinhi ning aping
sa akong baybayon

nganong mipadayon ka pagpalayo
uban niadtong unos,

ang unos nga misuway paghunos
sa atong gugmang tim-os

wala na ba diay bili kadto?

nga nawala ka man lang
nga wala kanako magpahibalo

hain ka na?

ania ako naghulat
nga balikon mo.

2010/10/07

ang imong gihigugma

lahi sab ka
gihigugma mo ang bato
sayod ka sa
kagahi niini
og sayod ka nga kini
wala'y pagbati
kanimo

unsa ba ang makuha
mo sa bato?
nganong natintal ka
sa mga tutok niini?
giganahan ka ba
sa iyang kahilomon?

o ikaw ang dunay
deperensya
sa matag adlaw
gipukpok mo ang bato
sa imong kasingkasing
hangtod nga midugo kini
gilugod mo kini sa
imong lawas
sa pangandoy nga unta
ang bato mahigmata
og mahigugma
kanimo

apan unsa ang nilugdangan
sa imong mga
pangandoy

bisan gani tipak
wala kay nakuha
bisan gani
abog na lamang sa
iyang pagkabato
wala kay
naani

apan sa kataposan
nakaingon ko
nga ikaw og ang bato
walay kalainan

nianang imong pagkagahi
sa imong ulo
nianang imo usab nga
pagkatig-a

demokrasya sa pilipinas

adunay gamay nga bata
nga nagpraktis og sakay
sa dako kaayong biseklita
dugay na
sige lang gihapon panikad
dili ka tungtong
sa patonganan sa lubot
siging kabangga
og kabali
og katuali
gamay ra kaayo ang kamot
og mubo ra kini kaayo
aron makagiya sa
manobela

dugay na
ambot ning bataa kutob
ra man gihapon sa
pagbansaybansay
siging kahapla
siging katuali
ambot og unsay gikaon og
giinom
nga wala man gayod mitubo

ang makita

sa ubos ning balay
sa kilid sa bintana nga samin
makita ang tayaon nga
fiera nga pasaherohan
nagduot ang mga pasahero
nga nag-ilog sa lingkoranan
ang atop puno sa karga nga pawod
ang kilid sa mga bukag nga wala
nay sulod
ang konduktor nga itomon
nagkarga og unom ka kaha
sa beer na beer
tambal sa kamingaw og kasakit
sa bukid nga
gihulaw

Dili

(hubad sa balak ni Lady Ki No Washika)


dili tungod sa pangidaron
mas nalawos,
sa imong pangagpas...

Kon mo-ingon ko nga dili,
kana tungod sa akong kahadlok
nga  sa akong pagtangho
maghatag lang unya og way laing sangpotanan
kondi ang mangtas nga kamingaw.

2010/10/06

kasikas

morag kasikas sa kawras
sa irong nangulag ang akong
nadungog sa
kilid sa labat nga kawayan

adunay gustong mogawas
og aduna usay gustong
moangkas

pagkalubog sa dagat karon

kon makita mo lamang ang
dagat diring dapita sa amoa
pagkalubog gayod

subo usab lantawon
ang usa ka tawo nga naglakaw
nga nag-inosara sa daplin
niini

dagko ang balod
miduyog kini sa kusog kaayong
ulan kagabii

2010/10/05

pangandoy

unta bulak ang manghumot
dili lang unta
manimaho ang mga dunot.

dinhi sa baybayon

kitang duha na lang
ang nagtugawgaw
unya ikaw
talagsa pa jud makaduaw.

2010/10/01

(haiku) haynako

.

gabi-ing dako-
bisan ang palahubog
hadlok sa ungo

Panginhas dire