2010/06/30

ang pagkaako og
pagkaikaw
mao ang usa ka gawasnon nga
panglantaw nga
walay hikot og walay hawid
sa mga kamot
kang bisan kinsa
kusog mangawras ang panimalos
morag iring nga
nagsiging baid sa iyang mga kuko
diha sa bongbong

apan ang pagpailob morag
ulan nga mihaploy sa usa ka pader
nga gilumutan diha
sa kilid sa karaang simbahan
mabasol ko seguro ang
akong kaugalingon ning usa ka
kahiubos
nga nagsigig panguhit kanako
nga gusto untang
makabalos apan ako gayong
gidid-an

sa dihang milabay siya bisan
og tungod na ang among mga
anino
wala gayod siya mag-ambat
ang iyang mata walay pamilok
nga naglantaw sa kahayag
sa unahan

wa maambat mao nga medyo
nahiubos
kining kaugalingon usahay
mangita og
pagtagad

apan akong nahunahunaan ang
pagpaubos ang
pagkamatinud-anon sa maayong
pamatasan
ang pagkagawasnon sa pagtagad
sa uban

kanang moingon ka nga og
wa siya managad
nan, unsa man po'y akong labot?
gibati niya ang pagbasol
sa pipila ka adlaw nagtindog siya
kilid sa bintana
og milantaw sa dakong bukid
sa iyang atubangan

gamay lang ang patag
ang suba nga kanhi lalom
karon mabaw na

wala na ang kisaw sa mga isda
og ang tikarol hagbay rang mibalhin
tabok ning isla

ang mga kahoy wala na kaayo'y
mga dahon
ang kasagaran sa mga sanga
gabok na nga giilogan sa mga
hantik og mga anay

misulay siya og taghoy aron
pagdani sa hangin
aron mapalid ang mga tahop
aron magpabilin ang mga bug-at
nga uhay sa hunahuna

ania na ang kahaw-ang sa langob
ang mga hagdan nga amang
ang nataran sa balay nga
naghisgot kabahin sa mga bata
nga wala na dinhi
ang mga pagbati
wala mawagtang
ang panahon kamaong
mohapnig niini
sa karaang kaban

gisirad-an kini silang
tanan sa paghikalimot

apan pag-abot sa
pagsukmat
ablihan kini sa
mga kamot sa
talidhay

imong simhoton
hagkan og manamin ka
og imong isukodsukod
sa imong abaga

og tood man
dili na kini maigo
dili mo na masirado ang
mga butones

nga kon ug imong pugson
pagsuot og balik
kini gayod magisi

2010/06/29

haiku

kalit nahanaw
naglagitom nga uwak,
ning kagabhion

haiku

sama sa ulan
tin-aw ang akong luha
dihang mikidlat

haiku

tin-aw ang sapa
nakita ko ang ugma~
dan-ag sa adlaw

haiku

naabtan ko lang,
ang tingog sa kanaway ~
dihang miulan

Haiku

gab'ing way timik
matag karon ug unya ~
uwang sa iro

nindot ning akong nahimutangan

dia kos taas
nagtan-aw sa paghulog sa tubig
gikan sa water tank
nga giawasan sa
tubig
kay wala kabantay
ang tigsira
sa gripo

kabahin sa himaya

dili idlas ang himaya
anad kini sa akong mga kamot
sama sa akong iro nga si
Pretpret
nga kon akong haployon
ang iyang kilid
mohigda kini og dayog
bilangkad

dili idlas ang lugar sa himaya
sama sa akong lawak
diin nagyampungad ang
akong lampshade
gustong motan-aw
sa akong katre nga
gihabalan sa akong ugnan
og habol

si Blues og si Gladys

kabalo na ko
nganong si Blues
bisag mapiit iyang tiil
dili motingog
apil na si Gladys
nga bisag kusion
dili gyod mosyagit

liwat sila sa ilang
Papa nga dili na motingog
sa ilang Mama
sa pipila na ka tuig nga
nanglabay

nahutdan

nahutdan og pulong ang
akong dila
apan ko imong hagkan ang
akong ngabil
manubo ang daghang
salingsing
sa mga balak

Laom

daw way pu-as
ang kangitngit alang sa tanang
wa mahikatulog
nga naghulat sa kahayag

aron unta mosubay
sa kutay sa mga pulong,
molabang sa kagabhi-on,
uban sa huyuhoy
ug tabyugon ang basakan
sa hudyaka

bisan halayo,
ikaw ug ako unta
magkahiusa ning idlas
nga lugar sa himaya

Kawang

Pakyas ang hangin
paglig-on
sa kaugalingong umoy

Nag-alipadsay,
padulong sa halapad
nga kawanangan

Nahisama sa palad sa binhi
nga gisabwag
sa bunbunong baybayon

2010/06/28

wala ako magdali
kahibalo ako nga magpaabot
mao kana ang pulong
sa usa ka
lubnganan
unsa pa ba ang pangayoon mo
kanako? nangutana ang kataposang gamot sa kahoy
diha sa bakokang nga
nakahurot na sa iyang mga sanga og dahon

og mitubang ang bakokang
ikaw unsa ba ang imong tan-aw kanako?
wala ako mangayo kanimo
ang sama kanamo dili mangayo
mao lamang kini ang among pagkabakokang
tigkutkot tigkuykoy
tigkaon sa bisan unsa nga dayag
sa among dalan
ah, moabot na ang katapol
mora ka og uga na kaayo nga yuta
nga bisan ang amor seco
dili na motubo

mora ka og punoan sa nangka
nga dili na ganhan nga manahon
gani ang iro mohunong og mangihi
kay abi niya og usa ka na ka patay nga kahoy
ANG imong gitumban nga
hagdanan
samtang nagsaka ka
og ang imong mga mata
nalingaw sa hinog
nga mangga
nga nagbitay diha sa sanga
wala na nimo mabantayi
nga siya usab adunay mga
damgo
og samtang imong giyatakan ang
iyang bukton
wala na nimo madungog nga siya
nakasinggit sa kasakit

2010/06/27

ang mga butang nga dili na matukib
lantawon na lang sa kasingkasing
ang hunahuna magtagnatagna
apan ang kalag magpabilin sa
usa ka barog nga dili na maparog
sa tulod-tulod sa pagduda

maghisgot siya sa usa ka dapit
nga atong gigikanan
apan wala pa nato kini maabti
sa kahinog sa mga katuigan
mausob ang panglantaw sa adlaw
mahinanok na ang kagabhion
sa tumang kakapoy
sa buntag magtuk-ong ang mga
tiil sa kilid sa pultahan
magpaabot sa usa ka panaw
nga wala nay pagbalik
adunay mga pangandoy nga
atong angkonon
daghan nahisama sa mga
dahon sa ipil-ipil

apan ang katumanan gamay
lang nga sama sa pangadlaw nga
tigre

nganong hakpon ba kini
nga dili mo man kini magakos?
sa pag-abot na sa
pagkapuno,
wala na'y kabutangan

ang iyang nawong morag
usa na lang ka hangin

bisan unsay iyang isulti aron
mabalik ang kanhiay
wala na'y bili kini

sa iyang pagsulod usa lamang
siya ka hunghong
og sa iyang paggawas
usa na lamang siya ka pangagho

wala na ang paglaom
o bisan unsang pangagpas

og siya nga naglingko sa silya
siya nga nagpabilin
wala gayo'y bisag usa ka tipik
lamang nga paghandom
sa dihang wala pa masunog ang
balay
wala siya kasabot sa kahaw-ang
nga mitugpa sa
sanga sa iyang kasingkasing

kagabii nagdamgo siya og daghan
apan bisan usa
na lang
wala gayod siya'y mahinumduman

pagkabuntag miabot ang balita
sa usa ka dakong sunog
nga mitugaw sa sapa sa kalinaw

giadto niya ang lugar
og didto nakita niya ang daghan kaayo
niyang mga damgo
nga nagtindog nga walay tingog-tingog
sa iyang atubangan

usa niadto mao ang usa ka dako kaayong
uwak
nga mitutok kaniya

kahingangha

nabilib ang abog
sa dihang nakita niya ang mga
bulak og prutas
sa pagpakahilom.

2010/06/26

way kala-inan

sa dihang mipauli
na ang mga abog
sa ilang balayan,
midagan ka man hinoon
palayo kanako,
nga wa ko pa tim-os
maaninag
ug unsa ka

Apan may nagpabiling
tima-an.
nga ang bulok
sa atong mga anino
usa ra

babaye
ayaw pagkusmod

ingon ana ang kinabuhi
usahay

kon kinsa ang imong
gihigugma

mao man hinoon
ang nahigugma sa lain

kon kinsa kadtong
nahigugma kanimo

wa ka man hinooy
gusto

apasumpay sa hunahuna sa sayong kabuntagon

diha sa lubnganan
nagbakho ang usa ka babaye
nagmahay
nganong ang pinakabuotan niyang
anak nga lalaki
ang unang gikutloan sa
iyang kinabuhi

kon kinsay iyang gimahayan
wala na kini niya
gisulti

ang nindot kaayo nga bulak

adnay bula
nga pagkaanindto gayod

didto sa hardi
sa kinabuh

gikaibgn kni
og busa wala na kini paabta pa nga mlaya

klit kining
giktlo

dghan ang mbati
og kahinawa

sayan, pagkasyang
pagksayo

2010/06/25

nahuman na


oo, nahuman na
nahuman na gayod
oo, nahuman na
ang tanan
ang tanan gayod
nahuman na
gihuman ko ang
tanan
pagkadaghan pa
unta ang angay nga
humanon
apan pagkakulang
pa gayod sa panahon
apan ako kang ingnon
miabot na ang panahon
ang saktong panahon
sa pagkahuman og
miingon ko
nga nahuman na
dili ako molantaw kanimo
lantawon ko ang sulod
sa akong kasingkasing
pamation ko kini
kay ako ang gawasnon
nga nag-inosara sa mga
kaadlawon nga wala
na makaila sa mga kabuntagon
oo, nahuman na
gihuman ko na ang tanan
karon

mangutana ka kon unsa
ang nahuman
nga akong giingong nahuman
ko na

oo, nahuman ko na ang tanan
lantawa ang bintana
nakita mo ba ang kangitngit
ning akong kagabhion?
nakita mo ba ang kakapoy
sa mga bitoon?
nakita mo ba ang pagpanaw
sa bulan
og ang pagkahulog niini
didto sa dakong lawod
sa wanang?

oo, nahuman ko ang
ang akong angayan nga humanon

dili mo kini masabtan
ayaw pagpamugos
oo, nahuman ko na ang tanan
sa tumang kakapoy
og busa karon ako mopahulay.

galamhan

sama sa kusog kaayong
kalayo
nga dili mapalong
nagpadayon ang kainit
sud ning dughan

nawala ang katulogon
mikagiw
nga wala gani nananghid
ni magtugon
kon asa paingon

ning pagmahal sa arte
kay gasa man lagi
bisan walay sugnod
magpadayon pa gayod
ang pagsunog

ning kasingkasing nga
walay pagkatagam
ning dughan nga
usa ka baga nga bongbong

ang tubig sa utok mibukal
mialisngaw
migilak ang kahait ang
kalantip

sa tibuok gabii sa kangitngit
sa panahon
hangtod na sa pagbukhad sa
bulak sa kaadlawon

mao kini ang kiay sa galamhan
ang kiyod sa pasyon
sa hunahunang giutgan
molikos, motulilik, molambod,
mikilikos ang bakukon
og dayog baliwliw

sakto si cynthia

ang lisod baya tagoon
mao ang wala

kanang wala og unsa man kana
mabati lang

kay wala lagi
wala usab kini ngalan

apan mabati mo ang pagkalapad
sa pulang mga balas sa disyerto

ang mga panganod nga naglutaw
sa langit nga walay kataposan ang pagpanaw

makita mo ang tawo nga naglukaw
sa tungatunga sa langit og yuta

usa ka tuldok usa ka abog
nga wala usay ngalan

sakto si cynthia lisod gayog tagoan
ang kahaw-ang

bisan dili makita sama sa hangin
mabati kini sa iyang pagsamparay

sud sa atong mga dughan
hubog nga nahapla nga morag patay

gusto na unta nimong ilubong
apan madungog mo pa ang ginhawang ginagmay

ARENA, PIER KWATRO, CEBU

didto sa sud sa maong lawak
gisukad ang pagkaon

crispy ang bulaklak
sliced na ang mga apples og oranges

tupad ang mga botelya sa red horse
nga gabula ang mga baba

ang uban nga dunay sakit sa kasingkasing
miorder og red wine

miparada dayon ang mga babayeng
de numero: 115, 223, 455, 106, 169, 199,

puti ang panit, puti ang suot
igo rang matabunan ang gamayng liki sa ilang kakay

og mga atngal og dayon og hatag sa mga pahiyom
og igwad sa mga sampot nga morag mga marilyn monroes

naglibog og pili sa X
apan nakapili ra gihapon kadtong batan-on kaayog barog

natung-an namo
sixteen pa kuno siya, nakaundang og eskwela kay apiki
ang kwarta, 2nd year sa BSEEd,
etcetera etcetera

actually dili na kaayo madungog kay kusog kaayo
ang videoke sa akong amigo nga mihirit sa kanta ni jovit
nga Too Much Love Can Kill You

mitan-aw kos akong cell phone dunay message
mihirit si 16, ay sir kanindot sa imong cell phone
akoan na kaha na?

ignore ko lang, ang akong friend at the other end
sige nang sayaw pinahugot sa iyang chick

medyo groggy na, nawad-an na sa maayong pamatasan
og mi take advantage ang chick
nangayog lady's drink


smoky na ang place, tanan nanigarilyo
si Jay, micomment nga siya allergic sa smoke
og ako sab dili ganahan sa loud music
si Rod nga ex-seminarian nakapangutana
kon unsa ning lugara og nganong miabot man kita
ning ispidnoha

nakatawa ko. basin gay, wa man lang gani mitan-aw
sa babayeng gatuwad-tuwad nga ga G string
sa stage
which can be seen from the window

pagkaanindot sa lawas, pagkagwapa
sa stripper, pagkamaayong mokiay, motambling
mokiyodkiyod sa center pole nga stainless steel


bisag wala pa mahuman ang kanta ni Gary
nga I will always love you
migawas na si Gerry way pananghid
wa siya ganahi sa lugar dili niya tripping ang
nude shows

migawas ming tulo apan mihapit una og lantaw
sa laing stripper nga morag si melanie marquez

mitapot ang baho sa sigarilyo sa akong polo
nayab-an og beer ang akong karsones

dayog sakay namo og taxi pauli sa Rajah
ambot og pareho ba ming tanan nga nagbasol.
ang kaadlawon usa ka tintal
sa pag-inom og tinta

gusto unta nakong tinud-on ang
paghigop sa daghan kaayong itom nga tinta

apan ang balahibo sa ikog sa manok
mao ang nakapugong niini

gilok ang akong nabati sa dihang
iyang gihaploy ang akong agtang

nautgan ang akong galamhan
og busa ning sayong kaadlawon

ania nagawsan na usab ako
sa akong mga balak.

pagtalikod

nganong magtalikod ka man?
lisod na ba ang pag-atubang? unsa ba ang mga rason?
dili na ba makaharong sa kamatooran?

mitalikod ka ba aron atubangon ang kahayag?
o ako ang imong gitalikdan?

unsa ba ang imong gitalikdan? ako ba ang kangitngit?
ako ba ang sakit sa imong panglantaw?

mas gihigugma mo na karon ang bintana?
dili ba ako ang bintana mo kaniadto? ang naghatag kanimo og kahayag?
og hangin? og panglantaw sa unahan?

ako na ba ang bongbong nga imong gikahiubsan?
unsa ba kataas og kabaga ang bongdong nga dili mo naman ako madungog?

mag-atubang pa ba gihapon ako kanimo bisan
imo na akong gitalikdan?

ahh, bisan ang adlaw makamao baya usab nga masuko
kon dugay moabot ang kabuntagon

ang mga panganod kon masilo makamao baya usab
nga moulan bisan sa kaudtuhon

mahimo mo akong talikdan sa hamubo lamang nga panahon
apan pagkahuman niini
ang pagpaabot kon mahuwasan na sa iyang pailob
matun-an ra gihapon
ang hukom sa pagkanaog sa hagdan

2010/06/24


Ang atong mga pagbati
morag mga gagmayng langgam
usahay gaan
ang kalipay manglupad
manugdong
manayaw

usahay sab magtagbo
ta way ilhanay
magtapad apan haskang
lagyoa
ang atong tagsa-tagsa
ka panglantaw

apan wa ko sukad mabalaka
kay lapad ang
nataran
gani ang langit walay utlanan
daghan kaayo
ang mga mahimo pa
nato

og ako di jud mobalibad
kon asa ko dalhon
sa akong mga pako
nga kanunayng
nagpahipi sa akong mga
kiting

2010/06/22

kon ila kang gikataw-an

kong sa imong pamati gamay kaayo ka nga bata nga nawala sa merkado
og wala na nimo makita ang imong nanay
kasagaran
moiyak ka gayod nga morag bata
kay gibati mo man nga ikaw usa lamang ka gamay nga bata nga palaiyak diha
sa tungatunga sa baga kaayo nga katawhan
nga karon nangatawa kanimo

sa imong panglantaw dagko kaayo sila
mga heganting tawo sa katilingban og ikaw usa lamang ka bata nga palaiyak

pasagdi lang
kay ingon ana gayod kana

apay molabay ra ang panahon og mahurot ang imong luha og mahurot usab ang ilang mga katawa
moabot ang kapuol
og ang kahayag og ikaw mahayagan og sila usab mahayagan og hangtod nga ikaw
mahimo na nga anak sa kahayag
og imong mahibaw-an nga ikaw adunay gahom sa paghimo nilang tanan nga mga tawotawo
usab sama sa imong gibati nga ikaw usa lamang ka gamay nga bata

apan karon dili na palaiyak
sa imong pagbarog imo silang tutukan

og diha sa gahom sa imong pagsalig sa imong kaugalingon
buligan sa imong paningkamot
ayaw kakurat
kay silang tanan mahimong mga bato
o metal
wala na ang mga katawa
og wala na usab ang kanhi palaiyak
motikig sila sa kasina og kalagot
og ikaw molabay sa ilang tunga
molingkod sa imong bag-ong lingkoranan
magtan-aw ka kanila
og mokatawa ka
apan dili ka na madungog nila

tungod sa imong pagsalig sa kaugalingon
ubanan sa kakugi
imo ang kataposang katawa
human sa nauga nimong mga luha.

kalinaw

subaya lang ang dalan
hinay hinay lang
unsa goy dalian?

amping lang kanunay
bantayi ang imong kaugalingon
kon dunay enkwentro
likay lang
kon dunay katupad sa panaw
pakig-estorya lang pod
share the moment
hisgot bisan unsa
molabay ang oras
nga morag wala lang
dili nimo damhon
nga pagkaoran-oran
miabot ka na sa imong
adtoan
kon dunay sabaan
ayaw lang badlonga
pamati lang
kay sa imong pagpailob
aduna ka ra gihapoy makuha
nga t.o.t.
kon dunay maghanyag kanimo
nga motipas sa dalan
ayaw palingla
kay nasayod ka kon asa ka
paingon
nasayod ka kon unsa ang imong gusto
kon unsa ang imong buhaton
you must know what you are
and where you are going
mao ra kana
importante ang kalinaw
busa ayaw anang yagayaga
importante usab nga malipayon ka
apan dili kana ang tinood nga tumong
sayod ka niana
dili ka angayan dinhi
didto ka sa lugar nga imong adtoan
busa pamati kanunay
sa imong kasingkasing
lantawa kanunay ang mapa
diha sa imong palad
ayaw kahadlok
kay akong balikon
nahisulat na ang tanan
ayaw panggalot nga sakto ka
nga kaya nimo kon unsa ang
mahitabo
kon unsa ang imong gusto
huyang ka kon ikaw lang
sayod ka niana
busa pamatia ang imong kasingkasing
lantaw sa imong palad
nahisulat diha ang mga tubag
sa imong mga pangutana

2010/06/21

sa adlaw ni tatay


lantaw mi sa dagat
kami ni tatay
dako ra kaayo ang iyang hawak
dili nako magakos
dap-ig ang akong ulo sa iyang ilok
sa pipila ka higayon
kaming duha lang sa baybayon
tupad sa pagkadako kaayong kahoy

mao nga dili ko malimtan
ang kaulaw, ang kasipat
og ang kalibog
magkuyog na silang tulo
ang kaputli ang gugma
ang paghubo
mao ang timpla sa
kinabuhi
puti nga kaputli
pula nga gugma
hubo nga kamatooran
kaulaw sa mga butang nga
nabuhat nga dili unta angayan
nga buhaton
kasipat sa pagkaon sa
gusto apan makadaot
kalibog kon ang pagpanaw
ipadayon pa ba

diha sa kalipay sa mga bata
sa ilang mga katawa
naa ako sa luyo
usahay mokurog sa kahadlod
bahin sa mahitabo
ugma damlag


kining tanan naa lamang sa mga hunahuna
naa sa palad
diha sa mga linya bisan og imo pang kudlitan
matuman gihapon ang
tanan
kay nahisulat na

ang sabot

ang sabot baya sa panganod
og sa adlaw mao nga silang duha
magbuhat lang sa ingon
sumala sa pagduladula sa mga kamot
sa adlaw og gabii

sa ilang unot-unot
mokiat usahay ang panganod sa iyang pagkaasul
og mobalos usab ang mga kuyamoy
sa adlaw sa paghikap sa
mga butang nga humok
og sagrado

pagkahulog sa kataposang bulak didto
sa nataran
milagom ang aping sa panganod
og nakaiyak kini
bisan sa sabot nga duladula
ang pagbiya
sakit lang gayod gihapon

busa niadtong mingitngit na
mikalit og ulan

walay bisan usa ka tawo didto
sa patag ang
nakasabot niini
walay makamaong mohubad
sa dihang nahulog na ang
kataposang bulak
didto sa nataran sa paghandom

2010/06/20

libog
libogon ka
niya
sa Arena
hatag siyag ngalan
nga dili iyaha
dayon
inom og
tanduay
motindog ka
motindog sab siya
sayaw mong duha
imo siyang
kudkuron morag
bata
nga nangitag
tatay
ikaw ang tatay
siya ang inday
manimahong aso
sa sigarilyo ang
iyang bra og
panty
dayon mohalok
ka dayon molingiw
siya
tan-aw sa iyang ugma
og kagahapon nga
maayong pagkasamparay
sa sofa
gagukod ang iyang
pangwenta
eskwela, balay,
koryente,
gasakit nga nanay
palahubog nga tatay
kantahan ka
kantahan sab ka niya
gihapyod niya
imong buhok
mihawid ka sa iyang
unod
lihok ang kangitngit
lahi ang gisulti
lahi sad ang gibuhat
budhi sa kahayag
latos sa kaadlawon
bunal sa konsensya

naa pa, libog lang gyod.

2010/06/15

sa kataposan

ang nahisgotan niyang
bug-at kaayo nga hinungdan
mao ang
pagkahulog sa sabon
nga Surt
didto sa ilang inidoro

dili na maka-flush
sa ilang hugaw

iya diay kadtong
gidumtan
pila diay siya ka gabii
nga wala katulog

naghunahuna nganong
dangag kaayo siya
sa ilang
panag-ipon

human sa ikapulo ka
adlaw
nawagtang siya

wala na gayod mobalik
nahisama sa bata nga nanglood
nganong wala paliti of
kendi sa iyang inahan

sa gamay pa ko, kabaw ray akong amigo


bisan sa gamay pa ko
kabaw ray akong amigo
sa suba mangaligo mi
pagkahuman sakay ko
sa iyang bukobuko

si Hamber dili malalim
siging kawaton ang akong bike
si Joker kapoy ikuyog
mahilig sa libre
si Popot kawatan sa akong
mga kote
si Doming kon moanha sa
balay tungnon og tingpaniudto
si Marlon kusog manghulam
og t-shirt
pag-uli bahong ilok
walay pulos ang akong mga
kunuhay amigo kaniadto

busa bisan sa gamay pa ko
kabaw ray akong amigo
sa suba mangaligo mi
pagkahuman sakay ko
sa iyang bukobuko


wala pay away
wala pay gamitay.

lantawa ko

ako ang asno,
sounding like sano
bol-anon, sano, y sana,
sounding like sane
morag true
morag ukulele nga siging tukar
didtos airport
tiglipay sa mga subo
tighagwa sa mga nawa
sa kaugalingon

kon ipiyong nako ang akong mga mata
usahay
kanang katulgon na ko kaayo
i feel like an ass
asno, much more like a donkey
tigkarga sa mga bug-at
feel nako ang akong dagkong ngipon
sa akong alingagngag
pahiyom kunuhay
pakita sa mata sa ulitawo
og bisag dili nako hikapon
kabalo kong mitangkag ang akong mga dalunggan

usahay kanang gusto natong lipayon ang tanang tawo
sa ilang tagsa tagsa ka kahig-waos
siging joke
unya sige sab silag katawa
unya giganahan sab kog pakatawa
hangtod nga milabay ang pipila ka oras
nangawingig intawon ang mga apapangig
niadtong mga tawong wala na kaila kon unsa
ang nawong sa katawa

sa sud sa akong dughan naa ang
fulfillment nga karong adlawa dunay nalipay
nga dunay natambalan
sa katawa

mora kog naglakaw nga naglupad
anghel de la katawa
clown, comedyante,

unya nanamin ko sa samin didto sa kasilyas
samtang nag-brush sa akong teeth
dayon nanghilam-os
nanarapo sa labakara
og mipahiyom

look at this asshole
akong gipakigsultihan akong self

asshole! a happy asshole!
mikatawa ko nga morag buang hangtod na sa pagkatulog

ambot og ngano
dili ko buang mga dodoy og mga inday

tell you what?
malipayon lang jud ko bisan unsaon pa ko
sa mga katalagman

life is still beautiful
mao nay among conclusion, as always ni Sol
ang akong amigang potot
apan abtik kaayo nga mangwakli sa iyang mga kaguol

paspas nga manglaba sa iyang mga kasakit
busa limpyo kaayo ang iyang
mga sanina
walay mantsa walay lama
walay baho

ingon ana unta tang tanan
maoy wali ni Padre Pat
(tapolan lang mo misa og sayo ha ha ha)

tug na ko. Limot limotan lang sa kadyot
nga buhi ta.

2010/06/14

sa panahon nga ikaw na lang usa
human sa pagpauli sa tanang mga bisita
motumaw sud sa imong kwarto
ang lapad kaayo nga disyerto
ang lagom og walay utlanan nga mga panganod

ikaw nga nagtindog sa kilid sa pultahan
inig sira na nimo sa trankadora
makabati na sa imong talidhay
sa hagtok nga bagotbot sa imong mga tunob
diha sa mga salog nga namantsahan
sa tinulo sa ilang mga katawa

sa hinay hinay mawagtang ang mga tingog
sa mga baso nga nagpingki
og sa mga kutsara og tinidor nga nag-indigay
sa kalihokan sa mga plato
didto sa kusina og kan-anan

mawa na ang mga pagbabay
sa imong mga higala

ang magpabilin na lang sa imong kasingkasing
mao ang mga tagok sa imong pagbasol
nganong
nagpabilin ka pa dinhi

2010/06/13

Hapuhap Sa Bidlisiw


Ang bidlisiw sa adlaw
Sa kahaponon (alas 5:15 )
Milagbas sa bintana nga bildo
Ug mitungtong sa akong buko-buko.
Giganahan ko sa kainit sa iyang hapuhap

Akoy
2010.6.13

halok


tagamtama ang kainit sa halok
ang init niyang ngabil nga mosirado sa

abri nimo nga init usab nga ngabil
manirado kamo diha sa gugma

sama sa usa ka balay nga nanirado
sa mga bintana og mga pultahan

og kamo didto sa sulod sa lawak
magdaob sa kalayo nga init usab kaayo

walay ulan nga makapalong niini
hangtod nga kamo mahimong agiw sa gugma

pagkahuman sa usa ka sunog
maugdaw ang kalayo og sa tunga

sa mga abo motubo ang mga rosas
ang kahoy nga baga kaayog dahon

diin didto kamo mopasilong
mangabre na usab ang mga bintana

og mga pultahan sa inyong kasingkasing
ang inyong balay ang inyong nataran

sa kagabhion nga malinawon
molantaw ang bulan mopahiyom og

disir kini mopanaw sa laing dapit
ipabati usab niya ang lahi niyang kabugnaw.

ikaw og ang bata

blankong papel ang
bata sa dihang imo kining gidawat

pagkamasanagon
pagkamalinawon unta

ang maong nawong sa bata
apan sa matag adlaw

imo kining gipinturahan
hangtod nga nahimo kining mangtas

og sa kataposan giatubang ka niini
og iya kang gipaak

misyagit ka
midagan ka og gigukod ka niya

hangtod ikaw iyang gitukob
gitulon

karon ang bata
magmalinawon na

ikaw nga iyang tae
iyang gilubong sa ilalom sa yuta

ang bata
mangita na usab og laing bata

managhan ang mga mangtas
nga imong gihimo

imo kining gisugdan
apan sila ang maghuman niini

og didto sa ispidno
ikaw kanunay nga dauban sa kalayo

nga walay pagkapalong
sa baga nga walay pagkaugdaw

2010/06/12

mga nawong sa kinabuhi
i.usa ka trahedya

kagabii
nasunugan ang usa ka banggiitan nga abogado
og balay, apil na ang iyang bugtong anak nga lalaki
og ang iyang katabang
napaig

gani nasunog pod gani kuno ang nawong sa maong
abogado sa paningkamot nga masalbar
ang maong batang lalaki

grabe nga trahedya.

ang akong mangkay nga higala
nag tx, nga basin dunay
mensahe ang ginoo

nangutana ko kon unsa ang mensahe
ug mi tx balik
iyaha ra pod kuno to

sahay, ang ubang tawo ambot
morag malipay man kon
dunay trahedya ang uban

sakit sab na

ii. ang pista

sa laing bahin
pista na usab sa Gulayon
nag tx si mayette
nga didto sa ilang balay ang
paniudto nga ginagmay

lechon, humba, fruit salad,
menudo, inatayan
beer, leche flan

mas maayo gyod unta og
sayo kuno ko moadta aron
maka bonding pod sa
mga kauban kaniadto sa
trabaho


iii.


si lotlot sab ang akong
aide sa opisina nag-leave
kay nanganak na si mercy
og batang babaye

og siya pa, "babaye na pod sir!'
maayo ta tog laki
para period na


iv

ang ako sab nga katabang nga maayong
moluto og pansit
nalipay nga nagbulag ra gayod si Ivan
og ang iyang asawa
kay siya na pod ang mopuli
isip kabit

v

si manang saberon naghinayhinay og
lakaw sa dalan gadala og
duha ka bato nga morag kadak-a og
kinumo
libot libot sa plaza
haskang luspara na

apan ako siyang gi-greet
og kumusta
puti ka naman kaayo karon manang

gikan diay siya naospital og
usa ka semana
giprenda ang iyang basakan
aron ibayad sa hospital bills
nga 25k

vi

meanwhile nag-uli na sab si leonor og si eddie
mora na sab silag asukar sa katam-is
nga gilamigas sa ilang balkon
nag-unot unot


vii

pildi si Mar Roxas pagkabisepresidente
haskang guola
feel niya betrayed siya sa mga Aquino
nga ang gidala diay sa
kumpanya mao man si Binay


viii

makaingon ka, naunsa na man ni
nga wala may tumong kining klaseng estorya
gikan sa sunog, paingon sa politika
sa pista, sa panag-uli sa bana og asawa,
sa pagkamatay sa anak
sa pagkatawo sa laing anak
sa kabit kabit og
unot unot

ix

dili pa nimo matugkad ang kinabuhi
morag ginunting nga mga dahon
morag tabas tabas sa usa ka panapton
dili nimo makita ang pattern
ang drawing
ang painting sa Ginoo

x

basin puhon
basin ugma damlag kon matigulang ka na
kunot na ang imong tanang kunot
puti na ang tanang mga puti
kanang magpatongpatong na ang imong mga kaagi
nga morag
club sandwich

o mga strata sa mga yuta nga adunay
sugilanon
sama sa pagboto sa bulkan, paglunop, pagbaha
pag-abot sa mga dinosaur
pag-ulbo sa gubat
sa kalinaw nga wala molungtad og pito ka libo ka tuig
sa mga miabot kaniadto nga nanglupad
nga dili nato mahunahuna
og dili nato matoohan

apan sagdi lang
ayaw kagool nga dili pa nimo hisabtan ang tanan
kay ang nawong sa kinabuhi
pagkadaghan
kon salaon morag usa ka kahayag
nga miagi anang
prism.
usa lang ka tanom
ang naa mitubo

gani ang iyang gamot
manilip na man sa

saya sa hangin
naniniid kon kini
mabuhi pa ba
sa usa ka panahon

apan ang paglaom
lawod pa kaysa
pula nga mga balas
sa disyerto

ang mga pangandoy
lapos pa sa
mga gikutatkutay
nga mga panganod

tagolilong

di ko na lang ikaw
pangitaon Eleuteria

tagalilong ka man god
kon dili pangitaon
mobutho na man hinoon

kon pakigsultihan
motago ka man

kon dili ambaton
ayha ka pa man usab motingog

unsa kahang labad
ang imong nasunod
sa atong mga katigulangan?

na hala
pagsukad na
kay mamahaw ta
gusto na niyang mahuman ang inyong panaw
sulod niining sakyanan

mitupad siya og gipidpid ka niya sa kilid
kanang dili ka na kalihok
nga morag gigapos na ang imong mga bukton
ang imong mga kamot
nahimutang nga wala nay kusog
wala nay pulos

gitumban niya ang gasolinador
mimarka og sinto otsenta ang kakusgon
sa usa ka hiwi nga dalan

samtang ang usa ka dakong trak kalit nga miliko
paingon kaninyo
sa usa ka bangga nga dili na malikayan

sa pikas ang pangpang
sa laing pikas pangpang usab
sa ubos gabung-aw ang lagom kaayong dagat

wala siya motingog
wala na nimo madungog tagad ang imong syagit

ngilngig

nahubas ang suba
migilak ang lapok sa kahayag sa adlaw
nasangyad ang mga isdang
nagkapakapa
gustong mangambak apan
asa?

mitutok ang mata sa adlaw
walay mga kamot ang dag-om sa mga panganod
nga wala miabot

naglutok ang mga mata sa isda
sa pag-abot sa kusog nga hangin
nga dili nila kinahanglan

ugma bitayon sila sa usa ka taas nga tuhog
hilapon ang ilang mga dughan
sa hait nga punyal nga
iya sa adlaw

ikaw nga milabay sa ilang gidangatan
nga wala masayod sa bag-ong panghitabo
nanilap sa imong dila
naghinamhinam

2010/06/11

ang baroto

ang karaaang baroto nga gisakyan
ni lolo og lola ni mama og papa
mao ra usab ang baroto nga atong sakyan

puhon sa pikas tampi sa atong kinabuhi
moabot lang kini sa hinog nga panahon
dili kini magpaabot
og dili ka makabalibad sa tawag sa iyang
layag og timon

wala kay dalhon bisag usa ka panyo
ang mga tambal og mga resita wala nay pulos
ang mga tambag dili na madungog
ang bakho sa imong mga banay og ang
katawa sa pipila
dili mo na maambat

kitang tanan mosakay niini
dili lang dungan

mao kini ang panaw sa kinabuhi nga tunhay
wala na'y balikay.

ang kabuntagon


nagdali ka nga naligo
pagkahuman giputos ang imong buhok
nga basa pa
nagtapis ka og tualyang lagom
dayog panutbras bisag wala pay pamahaw

ang panahon karon bugnaw
na kaayo

siya nagbasa og balita
sa newpspaper nga lokal
samtang nalibang

wala na ang kanhiayng hagwa sa kabuntagon
wala na ang mga gitik sa kiting
wala na ang katol sa likod og sa tunga-tunga

diha sa gugma nga morag iro nga nangarol
diha sa mga pagbati nga morag anayan nga gipangtapol

ang kabuntagon nahisama na lamang
sa usa ka panid sa kalendaryo

sa kalaay og kapuol dili na gani mahibaw-an
kon unsa ang petsa og ang adlaw

2010/06/10

si vano jR.


naglabad ang ulo ni vano
sa dihang nakita niya nga
balikog ang imong
kinaiya

gipadoktor sa dihang bata
ka pa
kay sa imong paghimugso
pinugos ma ang imong
uha

hilom ang imong tubag
sa ilang kisaw
dayon nimog layat sa
pader sa balay sa imong
tatay
nga morag isdang haloan
nga nakaipsot na gayod
sa sapot sa bobo

himsog ka
ang imong makita higugmaon ka
ang dagat
mokalit og hapsay sa iyang balod
ang bukid gustong
mahimong patag

ang mga kalanggaman miundang
og lupad
sa dihang nakig-ipon ka sa babayeng
lima na kabuok anak
og walay klaro kon bulag ba sa bana
o dili
ang kalay-on sa inyong edad
morag dipolog og
ipil

si Vano nga akong ig-agaw
misamot og kasabod sa mga lamesa
sa madyongan
didto sa ilang Lear

wa ka lang kakita sa dihang
giyarok niya ang usa ka long neck nga
tanduay
nga walay piyong-piyong
sa iyang mga mata

"Over!" maoy imong tubag
sa ilang mga kabalaka

"Dili baya lalim kon ang
tawo mahigugma" og dayon nimog lakaw
pauli sa imong
lain na nga balay.

NARCISA

GITAGAAN mo og panahon
ang pagdibuho sa imong kaugalingon
gamit ang samin
sugod ka sa ngabil hangtod sa
mga mata nga nakighagwa sa
kangitngit og kahayag
linya alang sa mga kilay
morag gamay lamang kaayo
nga kuhit
dasdas sa mga pilok
pakuyos sa aping
pahiyom nga loom
tutok sa kaugmaon
pagkahuman imong gipirmahan
diha sa ubos

akoparanako.

2010/06/09

sa dihang nakatawa ko

ambot arnel kon nakaila ka ba
ni Liklik kadtong igsoon ni Salud
nga maestra sa Punta

ning imong bag-ong pahiyom nga
morag nalupigan si Mona Lisa
nakita ko ang kataw-anan nga kausbanan
sa kalibotan

ang kanhing palikero kaniadto naunsang
hitaboa nga haskang pagkabaliha
nahimo namang (excuse me)
dalagang mahadera

ha ha ha ha

nakatawa ko nga nagtan-aw sa dihang
gitapad ang manggang kabayo
sa
ensaymada
nga wala mahidhiri og

mantikilya

bitaw seriously speaking
makapanghambog na jud ko
sa akong mga panyerong pilosopo
nga duna ko'y estudyante sa Philosophy of Man
nga mas gwapa na karon
kay sa kaniadto nga isog kaayong
giabog ni marcos sa mga
lasang sa kabukiran

ang mga
maanyag og hagtik sa pangutok
nga sama nimo
dapat unta pasanayon

pero oki lang
ang importante masaya ka
ti!

psssst, palihog ayaw og saba

giliso sa iyang tudlo ang iyang ilong
ang iyang mata naglirawliraw sa dihang
ikaw iyang nakit-an nga natikay-ang
diha sa lapokon nga dalan

walay nakakita kon dili siya lamang
ikaw kadtong miingon kaniya nga .....

passst, palihog ayaw intawon og saba.

likos likis

aron unta mawala ang kahaw-ang
ning dughan
maglikos maglikis ang atong
mga lawas

akong hawiran ang imong sampot
sama sa paghawid sa kampana sa simbahan
sa hangin sa dagat

idap-ig nimo ang imong ulo sa akong liog
og gunitan mo ang akong tuhod
magtagbo ang atong mga dughan
aron pisaton ang mga kahaw-ang

mahimong moapil ang ikatulo kanatong duha
nga dili magpakita sa iyang kaugalingon
apan siya modap-ig
dili mahitungod sa kahaw-ang
kon dili kabahin sa iyang kapuno og
kabus-ok.

Onse Onse


Paglingi
Sa orasan...
11:11 AM
Upat ka buok
Gabarog,
Daw tuod.
Mga
Mangkoy
Ug mangkay.


Akoy
2010.6.9

Daman

Nibundak ang uwan pagkakadlawon.
Gipukaw ka sa gidanggas nga kabuntagon.

Ang hangin gihubak sa sinugbang
buwad pinikas sa inyong silingan.

Gipalawig mo ang imong kalimutaw sa lata
nga biskwet nga kagahapon pa way sud nga bugas.

Nituktugaok na ang hiniktan, ug kalit lang
nanimahong tuba sa sabakan sa inyong payag.

Nibangon ka sa inyong lantay.
Ug nibarag sa imong nakita.

HInay-hinay nga nitupad ang kawad-on sa imong kiliran
sama sa nangalusnong kahayag matag gabii.

Nikuyanap ang kabugnaw sa imong lawas
samtang gihapuhap mo ang imong tiyan.

Basin gidaman lang ka,
apan buntag naman.

Sa dihang wala nimo nadawat ang akong suwat

Sa dihang wala nimo nadawat
ang akong suwat, nangluod,
nidangoyngoy ang buwan
sa pusod sa kagabhion.

Ang mga titik sa kong suwat
nanggubat didto sa kalasangan
sa imong lawas, dala
ang mga hinagibang halok ug kagus.

Ug didto, gihibalag nila
ang matag pulgada atong yutaa,
ang mga punoan, mga buwak,
ug ang nag-agay nga suba
hangtud nagduggan ko
ang agungoy sa irong uwagan.

Amorseko

Gitawag ka sa hukom, gisugat ka sa kalimutaw
sa mga tawo nga niwalis sa imong sinina, ug ilang
gipakli-pakli ang imong kalag, dayon gibanlas.

Gipugos ka og pagtubag sa mga pangutana,
tuod gilubag pod nila ang imong mga abaga,
niyongyong ka, nilusad ka didto sa kinasang-an.

Pag-abot sa mga ebidensya, adunay
nitugkan ug nagpunsisok nga mga amorseko.
giugdaw nila ang wanang sa imong lawas.

Padayon kang gidagsa, nahimamat mo ang kalihom.
Ug sa sulod sa hukmanan, kining mga amorseko
nagpasad, nagpabilin sa tanang suok, nitapot, nidukot.

pag-ampo sa rugby boy

Amahan namo, unta sa akong paglimos
makaginansya ko bisan lang singko.
Hinaot kining singko dili nako ipamahaw
didto sa eskina uban nilang Opaw ug Tata.
Ngano man gud makapalupad man
to sa kaunoran sa akong lawas?
Hahay, unta kining lawasa dili na lang
bug-at sama sa kamot ni Papa,
sa mga ubo ni Lola Pina, ug sa pamurikat
ni Mama. Dili na lang unta bug-at, aron ba
makalupad ko nga wala to, samas langgam ba.
Sama na lang unta kagaan ning lawasa
sa plastic nga sinudlan sa rugby
ug ang kalibotan sulod niini, diin nahipalgan
ko, ang akong tagulilong pako. Amen.

2010/06/08

agaw

nasayod ka sa akong ngalan,
agaw, kapila mo na kini gibungat og ako nga andam
wa gyoy balibad bisan asa nimo gitaral ang akong mga hunahuna
apan sa kasagaran
diha lamang kita sa mabaw
sa atong inom og pila ka bol nga tuba
sa atong mga tudlo nga parehong nagsawsaw
sa suka,

dili nato mahipangmakak ang atong mga gamot
mahimong lahi na ang atong mga dahon
pati na gani ang bunga
mahimo ganing dili na nato mailhan ang bulok sa hangin
nga midasmag kanato
diin usahay masamparay kita sa pagduda

nagpunay ka og katawa sa tumang kahubog sa imong gahom
og ako nagbantay

miabot ang panahon nga nakatulog ka
gidala ka sa imong damgo sa lalom kaayo nga dagat
gisuyop ka
og nahigmata sa umaabot nga pagtapos
sa panid sa usa ka dako nga balod sa dagat

dunay bagyo sa taas
og layo ka na kaayo didto sa itom na nga dagat
salog na kadto

gihawiran ko ikaw og nakaginhawa ka
og ambot og naunsa nga nangutana ka man kon kinsa ko.

agaw, ako ni, ako ni ang imong ig-agaw
apan ulahi na ang tanan
ang imong panglantaw puros na kawanangan.

2010/06/07

nawong sa usa ka batan-on nga lalaki


bag-o lang natawo ang usa ka bugas-bugas
sa iyang aping
ang iyang pahiyom dili pa kaayo hinog
ang iyang mga mata nagtan-aw sa walay unod
nga kaugmaon
liraw
wala ang tul-id nga dalan alang kaniya
usa ka sakayan nga nangita sa iyang kapondohan
dili dayag
gani naghisgot siyag kurtina aron tabonan ang
katunga sa iyang nawong

si Arnel, tsikboy kaniadto, maoy unang naghapnig
sa iyang banig nga wala pa gayod mahigdai
ni bisan kinsa.

sa tinood lang medyo nahikurat ko sa akong nahibaw-an
morag dunay naglinog sa akong panumdoman
apan mao kana ang
tinood.

TENDER: tanyag alang kang Rosette og MayIkaw halad.
Ako usab usa ka halad.
Kita ang hapnoy sa
mga saad nga kasagaran
dili matuman
nga og kon buligan man
sa bathala
nga kini matuman
magpanglingo ang kadaghanan
bisan og walay
nasabtan.
Humok ang imong dughan
Humok usab ang akong kasingkasing
ang akong lawas
lulot, ang akong pagtanyag
sa kinatibuk-an alang
kanimo
gikan kana sa
malumo ko nga
kalag.

tutok


kon wala sa pamatasan ang
pagtutok
mangahas ko
sa pagtutok kanimo
akong sudlayon ang imong
buhok sa akong
tutok
akong hagkan ang imong
ngabil akong haployon ang imong aping
sa akong tutok
hangtod nga matagbaw ko
(hangtod nga magawsan
ko sa akong gitipig dinhi
sa akong dila)

dili ko gusto nga suklian mo ako
sa imong tutok
dili ako mangaliya niana

mahimong tan-awon mo lang ako sa
daklit nga morag
huyohoy nga milabay lang
sa akong kilid
dala ang usa ka humot nga bulak sa
champaca

sakto na kana alang kanako
kay ako usab
mopauli na dayon
sa amo.

Katuhu-an?

gianinag ko
ang kamatuoran
sa imong mga mata
nga way pamilok
niining imong larawan

Saad

nangluod na ang mga dahon
milabay na ang tingtugnaw,
nalarag na ang mga bulak,
og natapos na ang hulaw
apan mahal ko,
tuho-i nga wa
ko tuyo-a nga masabod
ang imong mga tiil
sa lapukon kong mga saad
niining tag-ulan

2010/06/06

ang panaw

gibati niya ang kataas sa panaw
labang sa galawod nga kadagatan
tay-og sa pipila ka mga bagyo
apan wala ang kalisang
kinaon na ang kahadlok
hangtod sa usa ka pag-abot
sa pantalan
sa usa ka hantonganan
mikanaog ang mga kabug-aton
mibabay ang pipila ka mga kalaay
og silang tanan nagdaob sa kalayo
og sa kagabhion nagpista
nagtagay nangaon nanayaw
og nangatulog

siya anaa sa daplin
gibati niya ang kamingaw sa usa
ka gubaon na nga
sakayan
miawit ang dagat
nakasabot sa iyang dako
nga kasubo


karon mao na ang katugnaw
sa daplin sa dakong kalinaw

Agiw

mapangahason
ang iyang pagtugaw
sa nahikatulog
nga adlaw

og gitayhop sa
habagat ang daklit
nga kausaban
kansang mga kuyamoy
midailos
sa mga kamot sa orasan


masubay pa ba kaha
ang pasumbingay nga salin
sa agiw didto amihan?

di susama kaninyong
mga bulahan,
may sumpay ang agi
sa inyong mga lakang

2010/06/04

DUAW

Matud niya, "bug-at ang akong dughan." Kapid-an ba gyud diay ang mga kwaknit sa kasakit ang nangumbitay sulod sa mga yungib sa iyang kasingkasing?

Nagdahunog ang ka-angghit sa ilang pagka-sinalikway.

Sa hoyhoy nga mga sanga nga iyang mga abaga, makabatog kaha ang uwak sa pag-luib aron sa hinayhinay magmugna'g salag?

Miingon siya nga "natandog ko," ug gisuginlan ko siya nga dili niya katungdanan ang pagsagubang sa akong kaugalingong kahidlaw.

Niadtong akong pagduaw kaniya, naka-alinggat ako nga nahanaw na siya sa akong atubangan, kalit siya nga milangyaw
Sakay sa mga pako sa kamingaw ngadto latas sa halayong Alemanya,didto dapit sa katedral sa Cologne diin maoy puluy-anan sa iyang mga gimahal.

Samtang ako naghulat sa iyang paghibalik, nagpasilong ako sa huyang nga alimyon sa kape kang kansang mga liso gipopo sa Guatemala.
Sa sayong kaadlawon kini iyang gisanglag, giligis ug gitimpla hangtud nga nahimong dagtom nga himaya nga iyang gi-ipis sa akong tasa.

Napaig na gayud ang gambalay sa akong galamhan.
Mikagiw ako sa hingpit palayu sa iyang pagka maayo.
Bugtong nga gihambin ko
mao ang kabug-at sa pagpanginahanglan nga makadap-ig ang unod sa unod.

Ania usa ako ka bakwit, sama sa mga balo kang kansang mga bana maoy manglalaban niining madugay nga gubat nga wala ipadayag
ang ilang mga istroya ang iyang gipaminaw ug gihulagway didto sa Mamasapano

Susama sa pinangus nga dalag nga gikubit gikan sa Liguasan
nga iyang gibitay sa halayhayan aron mamala ang panit niini
diha sa bantang nga ka-init sa adlaw.

balak ni LINA SAGARAL REYES

Panginhas dire