2015/11/30

talawan nga panglantaw

pagkaanindot sa balay
pagkadako sa pultahan
pagkalapad sa bentana
pagkahapsay sa hagdanan

matud mo ikaw usa ka
piniriso dinhi? tubagon
ko ikaw, dili ko motoo.

matud mo usa ka ka agila
nga giputlan og pako
og mga kuko  nga 
gipiko nga sungo, sabadiha

anaa ang sapa nga samin
lantawa ang imong kapalaran
diha sa giusikan mong balahibo
sa wa mo paggamit sa imong kuko
habol nga diwa, talawan nga
panglantaw, walay kisaw.

sa putol nga kadena sa rason.

oo, pagbati lang
kining tanan

langaw nga mitugdong
sa gibyaang igit sa

bata nga kanunayng 
nag-iyak kay gibyaan

sa inahan nga nangitag
unsay madaginot

diha sa sulod sa 
basurahan sa katawhan

oo,pagbati lang kining
tanan walay katarungan

hapdos nga samad sa
kiting sa tumoy sa tudlo

dugo nga mitulo sa 
salog nga yuta misurop

nga abi mog nawala apan
nagpabilin sa lama

oo, pagbati lang kining
tanan, walay haligi nga

balay, walay salog nga
pantawan, oo pagbati lang

gayod kining tanan
busa ayaw pangitaa

ang katig, ang agianan,
ang pultahan sa gipangita

mong kagawasan ang ginhawaan
sa ilong sa gangislit

nga hangin sa putol nga
kadena sa rason.

kadtong mga milutaw

ang mga milutaw
dili malumos

sila ang nagpabiling
buhi nga gikastigo

sa adlaw og gabii
sa kasakit nga walay

dunggoanan sa samad
nga di maalim

sa dihang ikaw naturiring unya gihap-an sa pagkabalaknon

miabot ang adlaw sa
kalapasan

kadtong dili na mahibaw-an
kon asa ang sakto og sayop

gipangita nila ang punoan
sa doldol og ang pisi nga abaka

hiktan ang hunahuna
igaid ang miawas nga tutok

sa punyal nga mata nga
lisod na hiposon

gilitok ang mga pulong
bato nga buwak

atsa nga tikarol
dyamenting lubot sa baso

kanipis sa hangin
kalayo sa mga bitoon

lawod nga kangitngit
pagbati nga lawos 

ngalan nga walay utlanan
balak sa mga gidaman
hapit na miabot ang panahon
ikaw sa wa ako sa too
ikaw sa pagsalop ako sa pagsubang
ikaw sa sulog ako sa tampi lamang

kon moabot na kini dapit sa utlanan
dili ko mogamit ug pulong
sa kanunay hawiran ko ang kadena sa
kahilom
dili ko kini putlon bisan unsaon

tutukan ko ang nangagi sama sa
usa ka larawan nga akong handumon
dayon ako kining ipatabanog sa hangin
hangtod nga kini mawala na sa dayon
kanako

kinumo kong kamot hipos
isandig sa dughan aron hulmahon ko ang
bato batok kanimo

bato ang tinubdan bato sad ang lintonganan
ilatag na ang utlanan aron kini masabtan

usa ka pahiyom

miabot ka nga wala 
kinahanglana
gilugwayan ang panahon
sa usa ka 
pamasin apan wala gihapon
miabot ang
panginahanglan hangtod sa
imong pagbiya
sila gihapon nagmaya kay
ikaw usa lamang ka
lumalabay nga ilang gipamasin

usa lang ang imong kasaypanan
nganong 
misugot ka sa usa ka pamasin
nganong giusikan mo ang
panahon
diha sa pagpasingulan sa mga
pamasin lamang

paglipay sa imong pagbiya
kay daghan pa ang nangita
ikaw ang pahiyom nga bisan
kanus-a dili gayod
maaslom

2015/11/29

kapyut

ang mikapyot sa kapayas
nahulog sa yuta

ang kapayas nga nahulog
sa yuta
walay gikapyotan

ang yuta wala mikapyot wala
sab nahulog

ang mikapyot nahulog dili kapayas
dili sab yuta

yuta og kapayas kapyot og
hulog

wala, wala, wala kapyuta...
nakahinuklog kos upat ka mga
inahan

kadtong usa nanghambog
sa iyang anak nga doktor nga
haskang sikata na sa america

lain pod tong anak nga negosyante
nga haskang datoa na usab didtos
china

lain pod tong anak nga abogado
nga gidumogan sa mga datong
mga kliyente sa englatera

angay kuno kasinahan ang inahan
nga hatod kuha sa anak sa
simbahan apil na sa madyongan
kuyog sab sa tanang
lugar bakasyonan

hmm para nako patas rang tanan
kay sa kaulahian ang imong mga anak
dili nimo mga anak

tagsa tagsag suba tagsagtagsag
tulay 
tagsagtagsag pako sa ginagmayng
luna sa sapa nga hangin

kapyut

ang mikapyot sa kapayas
nahulog sa yuta

ang kapayas nga nahulog
sa yuta
walay gikapyotan

ang yuta wala mikapyot wala
sab nahulog

ang mikapyot nahulog dili kapayas
dili sab yuta

yuta og kapayas kapyot og
hulog

wala, wala, wala kapyuta...

balak sa kalipay

ayoha og pila ang mga pulong
sama sa pagpili mo sa mga lugas

ilain ang tipase sa bugas
iwahing ang mga bato
tayhopa ang tahop

pilia ang pulong nga ligdong
ang tam-is ang humot ang kaanindot

balika ang kabahin sa buyog og rosa
ang alibangbang og ilang-ilang

dili kaayo panimuyo ang pulong sa
hangyo ang kalit sa pagkutlo
gamita ang inanay ang labyog sa uhay
ang sentimiento sa mga kanhiay
ang misteryo sa mga kunuhay

tagoa ang sakit og hapdos ang
bunal og bun-og ihapsay ang buhok
sa alimyon sa lana sa tubig sa sapa

adtoon ta ang lugag sa kaanyag
ang mga tinguha ta kahayag
ania na ang mga bag-ong kaplag
ang taligsik sa ulan bisan kanus-a
dili baga dili gayod yabag

ania ang kabag-ohan usa ka
bandihadong kasadya sa pulong
og hunahuna ania ang sayaw
sa tamsi sa sanga sa usa ka antulanga

ang kahumok nga way sama

ang kahayag sa
adlaw daw seda nga
panapton nga
mitugdong sa uga nako
nga aping

daw alibangbang nga
mihalok sa  buhok
sa hangin
nga sa kanunay mabati
lang ang
pagbalhin

mapasalamaton

mapasalamaton ang mga
alibangbang sa mga buwak
nga sa sayong adlaw namuswak
mapasalamaton usab ang mga buyog
sa kadaghan sa katam-is diha sa
mga talulot
mapasalamaton ang miawit nga
mga suba nga mitipon sa baba
sa dagat
mapasalamaton ang mga kakahoyan
sa ulan
ang mga langgam sa mga hinog nga
kapayas
mapasalamaton ang kabungtoran
sa hangin

sama kanilang tanan ako usab
mapasalamaton sa tanang nadawat
nga wala na gikayo

mapasalamaton ang kasingkasing
sa gugma
ang dughan nga gahambin sa
kalinaw
ang hunahuna nga layaw nga
sa hangin misayaw

2015/11/25

si kristo
gilansang sa krus
gibangkaw ang
kilid
gipainom og
suka
gihuboan
gipustahan ang
iyang mga
sapot

dugay baya pod
niyang pinas-an
sa krus
nga haskang
bug-ata
sakit pod ang
dulot sa mga lansang
diha sa iyang mga
kamot og tiil
gamit ang dakong
martilyo sa
kasakit

ato siyang ginoo
miampo ta niya
naguol kunuhay kita
sa maong panghitabo
diin kita baya
ang iyang giluwas

sakit palandongon
nga gipanghimaraot mo
dayon siya
sa dihang natunok ka
sa lansang
unya nag-antos sa
kasakit
diha sa imong
kadangag
naay dalan nga atong
gisubay
unya kanunay nga
gibalikbalikan
sa usa ka rason lamang
nga didtong dapita
dili na sila katultol nimo
nga sa usa ka pagtipas
ilang ingnon nga
buhi pa diay ang
gamhanang tagolilong

hangin ang agiaanan
unya ang hawiranan
bangaw
ang balay niini panganod
ang lingkoranan
gapnod

ang mas maanindot didto
mao nga ang imong
ikasulti mao lamang ang
imong anino
og sagad sa gimbut-an sa
kapalaran
puros uyon ang tanan dinhi
busa walay samok

sukwahi sa imong pagtoo
anaa gihapon ang kaguliyang
nga dili nimo kasagaran
mahinagbo

kaguliyang sa imong kaugalingong
bulbol nga morag lukot
diha sulod sa imong karsones
morag maingon ingon ana
maoy ingon ni tatay human siya
mabyudo ug unom ka bulan samtang
gisud-ong ang
sinukad nga andes-andes
diha sa lamesa
puti na ang buhok
sa karaang jail warden
unya
ang abogado
sa akusado
taas og bawog
ug ilong

baloron man diay
ang pilok sa fiscal
duha ka akusado
ang nagtanga
sa laing lingkoranan
ang usa upaw
ang lain pangag
gubot ang buhok
sa stenographer
taas og suwang
ang poseur buyer
ang hingtungdan
aron malingaw
sa kalaay
nagfb
ang kanunay nakong pangitaon
sa libro sa mga balak og bisan sa
mga sugilanon mao kadtong mga
mugbo lamang,

kon moabot ako sa taas nga butang
og bisan unsa man lamang
kahoy, bungtod, tulay, kuhit,
o bisan kanang dalan nga atong
pagaagian
ang akong unang buhaton mao
ang dili pag-ambat niini

unsaon ko man ang dili ko makab-ot
ang dili mahuman
ang dili mahawiran---miabot sa akong
kinabuhi nga ako kining gipanglabay
dayon gikalimtan sa dayon

nahuman na ako nianang pagbalibali
o paglabang, og pagbaktas sa tumang
kakapoy nga kon makatulog ka wala ka
na man gani mahinumduman nga bisag
usa na lamang ka damgo

sakto ka diha sa minugbo, diha sa mga
butang nga akong masulod sa usa ka kumo
sa mga talan-awon nga dili na kita mohangad
aron atong tutukan, dayegon, og sa usa ka
panahon, nakapabuta kanako dahik dahig
sa kalit nga kahayag.
sa lima ka adlaw lima ang
akong kasakit
madugangan pa gani sa
ikaunom
unya ang ikapito mapasalamaton
pa kay lagi
mao man kini ang gasa ni kristo
kanako

makatawa ko nimo nga maglantaw
nga sa lima usa lang ang imo
unya unsamanghitabo nga anaa ka
sa gawas sa balay nagligidligid diha
sa nataran tungod sa kahapdos
og kakatol

sa akong likod imo kong gitunglo
nga unta mamatay na ako og sayo
wa ka lang seguro masayod sa 
balaod sa mga tunglo og panghimaraot
kay sama sa pagtawag mo sa ngalan
sa imong gikapungtan didto sa kilid
sa bungtod mosumbalik man kini
og makapulo diha kanimo

ang sagbot kon mamatay man human
sa paglabay sa tulo ka kagabhion mosugod
na usab ug panggitib sa nataran
ang mga bata nga nagdula og dakpanay
gikalipay kini niya kon siya yatakan

2015/11/22

gisaway
ko ikaw

gipabati
ko ang tanan

mabaw ka
dili ka kasabot
sayop ang imong
gihatag
lahi sa akong
gipangayo
nasakitan ka
gidugangan ko pa
gusto nako nga dili
mo na ako maantos
dayon imo kong
tungluhon nga unta
ugma ako mamatay
na sa dayon

dili ako mangayo
og pasaylo kanimo
gusto nako nga kini
gayod ang maong
mahitabo
tali kanato

papason na ang
mga kaanindot sa
nangagi

ganahan ko anang
imong pagpanghimaraot
mo kanako
ganahan ko sa imong
dali kaayong paghikalimot

milabang kos pipila ka
lawod
gilatas ko ang pipila na
ka mga kabukiran
misakay kos tren
benter kwatro ka oras
milupad kos eroplano
ug siyam ka oras

mamatay man ako
sa kapungot
apan anaa ka diri
sa akong kasingkasing
miungot

asgad ra kaayo
ang inun-unan
tab-ang ra kaayo
ang kape
habog ra kaayo
ang katre
unya ang salog
gasinaw, danlog.
ang hunahuna abi
mo kanunayng abtik
og mag-una
apan ang tiil usab
anaa makalolooy
nga mahibilin,

kahinumdom ka ba
sa dihang nakita mo
ang labat nga alambre
lima ka metros gikan
sa imong gitindugan
unta imong gitantiya
nga kon imo kining
ambakan segurado
kang dili gayod masabod?

miatras ka kadyot
mibwelo ug miambak
unya sa kadimalas
naabtan ang imong
tuhod sa tunok nga
puthaw og busa ikaw
nasamdan human
milagapak ang imong
lawas diha sa sakit
nga pagkadam-ag

ang hunahuna man
god abtik og kanunay
nga mag-una unya
ikaw ang tawong
dili kadawat sa kausaban
sa kapildihan
busa anaa ka nalugmok
sa imong mga bakak

apan ang hunahuna
abtik lang gayod gihapon
kanunayng nag-una

miabot ang kahilom
mitantiya, miatras,
mibwelo, miambak
maygani kay layo pa
gihapon ang menteryo.
ang imong
gipanorya
dakog kuwang
kay sa dihang
gibutangan mo
na kini sa
kataposang
hadla ang kasagarang
lad-ok nga unta
akong makab-ot
wala man
mahitabo

kaw man god
imo mong gianad
na tan-awa makauli
gyod mi aning
dakog kahingawa

sa kanunay
makapangutana kami:
asa naman tong
sa una? nganong
balikig naman ang
atong karon?
gisulat ko lang ang gihunghong kanako
wa nako mailhi kon kinsa siya o unsa
ang gihatag kanako mao lamang ang karon
og ang akong gisukli mao lamang ang
iya ra usab nga mga pulong
dili ako maayong tawo, gani kon
maila nimo ako kaayo, mahimong
dili gani ako tawo nga pareho nimo,
tulay lamang ako, tubig sa palanggana
samin sa bongbong, tuko sa kisame,
dili ko sabon, dili ko shampoo,
ang ilang gipakisama kanako usa ka
bukag nga bulingon nga inig tapos
sa semana dalhon dayon didto sa
suba sa dikayo aron pagalabhan sa
mga babayeng walay lingaw kondili
mangusukuso, manghayhay pagkahuman
dayog ligo sa tin-aw nga tubig aron unta
matangtang ang buling sa lawas apan
dili lang kana aron usab adunay nindot
nga makita sa katawhan nga molabay
lamang didto sa ilalom sa tulay.
mas maayong
adunay distansyang gamay
kay kon duol ra kaayo
masimhot mo ang baho
maklaro ang ulat
madungog mo ang dahunog
sa iyang kahigwaos
sa kalibotan unya naa ka
naapil og kalukot
sa iyang balod
naanod sa siyang sulog
nga og kon dili ka abtik
molikay
madamay kag kalumos sa
iyang lawod

2015/11/21

nagpatihulog ako sa
lalom nga atabay sa lalom
nga tubig niini
og gibiyaan ko ang
kinabuhi sa hangin

kinsa ba ang magdahom
nga sa laing kalibotan nga
ilang gitagoan mas
lami man hinoon ang tubig
mas lunhaw ang hangin

mao diay nga wala na nila
baliki ang adlaw og bulan
ang mga bitoon ang mga
balay ang mga kabongtoran
ang kadagatan

adunay kahayag nga mas
nindot sa kahayag
adunay kangitngit nga mas
nindot pas kangitngit
wala gayoy nanugilon niini
kay walay pulong sarang
gamhanan sa pagtultol niini
ang di panagsabot
milugdang diha sa panagbulag

abi mo ug puros na lamang
kapakyasan ang mahitabo sa
imong kinabuhi apan

sa dihang nag-inosara ka na
sa imong payag layo sa mga
misakit kanimo nabati mo na

ang awit sa mga gangis sa
kakahoyan sumala sa pag-abot
sa dakong hulaw sa
kagwangan

matag hapon makita mo ang
pagdungan og pamauli sa mga langgam
paingon sa ilang pagahopan

sa kagabhion masud-ong mo na
ang bulan nga mitugdong sa abaga
sa kabungtoran

ug sa mga panghitabo nga imong
nadawat diha sa paghambin mo niini
diha sa imong dughan og pagsapnay
niini sa imong mga bukton
nailaila mo pag-ayo ang nawong
sa kamingaw ug sa dihang giwakli
niini ang iyang taas nga buhok
naaninaw mo na ang katahom
sa iyang mga mata og aping
ang kotse 
kotse lang
kotse lang sa
imong yanong
panglantaw

wa ka masayod
sa kagabhion
sa pagbatog sa
bulan diha sa
atop sa sakayanan

wa ka masayod sa
pag-abot sa mga
alibangbang diha
sa lingkoranan

mga panghitabo
nga nakahimo nga
ang kotse dili kotse
lamang
kondili nahimo usab
kining dakong 
handumanan
tali sa kinawatkawat
sa duha ka mga sipat
nga dili gustong
magpaliwat
sa dula sa uwat-uwat

ang kotse dili lang
kotse
sa dihang
mibuto ang butete
gisudlan ko ang kahilayan sa
laing bahin

nindot didto

gipadaplin ko ang tiunay
unya na ang husay

lami didto

ingon sila masunog unya
ako sa kalayo

maugdaw ko

apan wa sila masayod nga
ang hagdan paingon sa
langit

gihimo didto
ang pagsulat mao ang pagpangita
sa mga nangawala diha kanimo
og ikaw mahimong usa ka bata nga
nawad-an sa imong tirador

ang mga punay nga atua nasaag sa
basakan maoy mahimo nimong mga
damgo ang mga unta imo nang naigo
sa bala nga imong pinili didto sa
agianan

ang guma ang lastiko ang sanga 
maoy imong gihandom nga sa
imong katulugon moabot sama sa
mga higala nimo nga imong kuyog
samtang magligo sa mga kabaw didto
sa suba sa sinaman

kon makit-an mo na ang tirador
og andam na kining nimong gamiton
aron sa sunod nga pagpanguha sa
mga langgam

mawala na ang mga damgo
unya mawala na usab ang mga punay
magpabilin na lang ang mga basakan
og ang kahilom sa mga kabaw nga
nagpabugnaw sa tunaan nga lapokon
og mabaw

ang akong nanay nga ginganlag kikay

si nang paping naghisgot
kabahin sa iyang kalagot sa
iyang igsoon nga kuno gipalabi
sa iyang ginakanan nga samtang
sila naghago og antos sa ilang
basakan si kikay nga
mas gipangga ni nanay atua sa
lungsod nagpahayahay
sa pageskwela aron matapos
ang kurso sa pagkamaestra

misumpay si soling nga naminyo
og sayo nga naburosan sa usa ka
manamohay sa basakan sa ilang
tatay didtos Cogon diin siya nagpuyo
na kuyog sa iyang unang liwat

ug didto nagsugod ang akong unang
pagsabot kon unsa ang buot ipasabot
aning pulong nga kasina
balik mong gipadungog 
nga bisan lami ang manok
apan kon kini maoy balikbalikon
ug sud-an sa matag adlaw
mas molami ang ginamos nga
tuloy bisag giulod kini sa tadyaw
nga gidukukan sa daghang
langaw


talan-awon

namulak ang punoan
sa kapayas diha dapit
sa kilid sa baboyan

namatong ang duha
ka tamsi nga gaunot
sa ilang pako ug sungo

adunay usa ka ulod
nga durong tago sa
ilalom sa dahon

ALANG SA DUGAY NGA MIABOT


kapoy ang magpaabot.
mosamot kadako ang agtang.
mosakit ang tiil og tinindog
motaas ang liog sa paglantaw
kon ang anino mo
makita na.

maong pasensya na.
ikaw kaha ang magpaabot
kon lalim ba.
maong pasensya na.
mouna ko
kuyog niya.

balak alang kang A.


musta na? bugnaw na ba kaayo diha?
lami kuno ang mga pagkaon diha?
nindot daw ang mga dahon sa kahoy
morag bulawan nga gagilakgilak sa
pag-abot sa adlaw

daghan daw ang kasuroyan diha
mabudlat gyod ang mga mata sa kadaghan
sa talan-awon nga dili gayod nato makita
sa atoang lugar
musta na? aykog ingna nga mouli ka na
kay gimingaw ka na sa imong mga
higala?
unsa to? walay kinilaw diha? walay tuba?
walay tagay? walay tapok-tapok og hisgot
hisgot kabahin sa mga ginagmayng kalipay?
mao ba? daghang balay apan walay mga tawo
daghang miabot apan sigi lang pong pahawa?
tinood ka?
winter na. Unya kaw rang usa sa
imong gipuy-an
unya kon duawon ka
pang-week end lang?
unya kon isuroy ka, i-drop ka lang
sa mall
unya ikaw na ang bahala
ayay, na hala, pauli na.
manirang unya ta.
ang mga higala kuno
hulip lang sa kalaay
ingon niya wala na
sila sa imong kapobrehon
labi na nga wala na sila
sa imong pagdaot
kay kon ikaw sakiton ikaw
lang gayod ug wala nay lain
nga masakitan, ug diha sa
imong kapakyasan bisan
unsaon pa nilag tapik ang
imong abaga walay makahupay
sa kahapdos sa imong tapay.
maoy ingon niya.
apan, ingon ka dili na tinood.
hinoon, basin pod baya..tinood.

adunay kaanyag nga dili gayod kaibgan

adunay kaanyag
nga dili kaibgan

tagboon kasagaran
kinig giloom nga 
kahilom

usahay mas nindot
ang walay ikasulti

molabay mosulod
moabri mosira ang
pultahan nga walay
kahikaw o kasikas

sa kaulahian mahinuk
tukan mo ang nahitabo,
magpanglingo ka
dayog dawat nimo
sa maong kamatooran

adunay kaanyag nga
dili gayod kaibgan
kay kon mahitabo
man ugaling dako
gayong kaguliyang
ang mahitabo ning
linaw unta nga 
kalibotan

2015/11/20

ang gamayng dalaga sa opisina

bangs-tirada ang buhok sa
maong batang babaye nga
gatiniil nga nagsigig
dagan dagan sa gamay
nga lawak

gamayng dalaga
nga igwad og sampot
nga idlas sa tawo nga
gikan sa Salug

gipangutana lang nako
kon kinsa ang iyang
inahan

mingislit siya sa
akong atubangan nga morag
gibidli nga iring

2015/11/19

wala gayod
ni bisan usa kaninyo
nga mga inilang
tawo sa atong kalibotan

wala ni bisan unsa kaninyo
ang nakakutlo sa buwak sa
kabuntagon

wala ninyo matago sa
katawhan
ang pag-abot sa kahaponon
ang pagsabwag na usab
sa kahayag
inig abot sa kagilak sa
mga bitoon
sa kahilom sa bulan
sa dihang milingkod na
kini
sa trono nga bungtod
sa palasyo sa ibabaw sa
lanaw
sa tubig nga bugnaw
unsaon ba sano
ang pag-undang?

dili mabanban
ang adlaw sa matag-adlaw
ang kangitngit
nga gasa sa kagabhion
dili matagbaw ang
bulan
sa iyang giyubit diha
sa kahilom sa
iyang kanunayng gibitbit
nga kahayag

bisag kutloon mo ang
banagbanag
dili gihapon mapugnan
ang bidlisiw sa
buwak sa kabuntagon

walay pagkatapos
wala ang utlanan
padayon, padayon sano
ayaw kalibog

 
sa kong kagabhion
ako ang bitoon
mosidlak ako sa
kaisog
mahimong pusilon mo
ako
sa akong kadaghan
mahulog ang usa kanako
ayaw kalisang
ayaw og kalooy
ako ang bitoon nga sa
imong bala
dili gayod mapalong

2015/11/16

balit-ad

adunay lami usab
diha sa balit-ad

sa mapa sa imong
likod
natultulan ko ang
lamian nga
ubod

sa dalan sa imong
dalunggan
likod sa imong aping
anaay akong
mas lamian nga
nakit-an

likod sa imong agtang
likod sa gabon sa imong
labong nga buhok

sa dihang mibalit-ad
ka ug sa dihang ang
akong kalibotan usab
nabali

wa ko damha nga
makita ko ang langit

paglubad og pagluib

nausob na baya usab ang
plastada sa kadugay sa panahon sa
atong panaghagwa

dili na ako ang alibangbang
sa imong pagkabuwak
dili na ako ang kahoy sa imong
pagkaaninipot
dili na ako ang tikarol sa imong
sanga nga bakhaw
dili na ako ang isda nga nag-inosara
sa imong lam-aw

dili na ako ang buwan sa imong
abre nga bentana
dili na ako ang lab-as nga hangin
sa imong lawak

kay kon wala ka 
dili ko na mabati ang kamingaw
pasayloa
apan mahugyaw kami dinhi
na nahibilin
diha sa tumang kalipay

ang atong iro dili na mopaghot
ang imong iring dili na usab momiyaw

kitang duha wala say pagmahay
sa dakong bangkete kita nag-iyahay
akong kanta akong sayaw
imong bitbit imong bugkos
wala na ang bug-os nga  pagkuskos
wala na ang kaaslom sa mangga
diha sa ginamos nga mawos

KUNO


Kining pulunga
kanunayng gigamit
tungod sa kahadlok
kon unsay dangatan
kon ikaw paninglan
na sa kamatooran

mao kuno
matud pa niya
nagpabilin kini human
sa imong paglitok
og bahad nga kon unsa
man ugaling
dili ka gayod mangilabot

daghang nadaot bahin aning
kuno
daghang naglakaw nga
wala nay ulo
daghang way kalibotan
kon nganong naguba ang
gihimong gabalay
sa iyang kadungganan

kay lagi anaa man lang
sa kuno
apan usahay baya kining
kuno
nagsumikad nianang
aso nga dili makumkom
ang bukag nga daghag
mata
anang tawo nga mat-an
pas pinya

mitago sa kuno apan kon
imong sutaon
puno sad diay sa unod
lig-on pas bukog sa kabaw
gahi pas ugat
kuyaw pas kiting

ulod nga trabahante sa korte sa pilipinas

usa ka ka ulod
nga milanding sa
dakong lawod
sa records

balaang ulod
hutda og kitkit
ang tanan balod

pag-abot didtos
imong utlanan
kalibang suka
taman-taman

2015/11/15

hangyo

dili gayod madutlan
sa tutok ni mahatma ang
mga kanahan

sakto si erap
maypag iriprap

kinahanglan na nato
ang bugoy
nga ginganlag Digoy

balak gikan sa Paris

Je suis sorti des bosquets du sommeil,
Morose un peu de t'avoir délaissée
Sous leurs branches et leurs ombres tressées,
Loin du joyeux et matinal soleil.


pasensya na Paris kon unsa man
kay wa gihapon koy nasabtan....

sa dihang nagkita ang tikarol og haw-an

sa linaw nga lanaw
mitumaw ang pahiyom sa
haw-an nga misulay pagkawat
og halok sa aping sa hangin

balikan ko ang tikarol nga
miabot nga mibatog sa sanga
sa bakhaw

nga walay gibuhat kondili
anaa lamang sa pagkakontento
sa tapot nga lantaw

tambaloslos

ang it-it nga migukod sa
agila
wala na gayod nato makita

ang wati nga miawit sa
pagbunok sa ulan
wala na usab nato madungog

anaa ang tikarol miabot
mibatog sa sanga sa bakhaw
nga naglantaw sa ubos
sa sapa diin midungaw ang
dakog baba nga haloan

ang atong mga tunob sa
lapokan paingon sa basakan
gisundan sa kabaw nga
nagbira sa kangga nga 
puno sa lahing nga lubi

ang agila nga ilang giluwas
kaniadto sa hulaw
nakit-ang patay tupad
sa usa ka bala sa pusil
nga gibaligya sa sundalo
sa datu nga netibo.

daghan ang mga balak nga
walay pulos
nga sinulat sa atong gitawag
nga mga tambaloslos

Panginhas dire