2019/05/29

pagkadugmok

gidawat ko ang 
akong pagkadam-ag
kusog nga pagkahapla
diha sa agianan 
sa imong gugma

sayop gani kini kay
ako ra man ang
maayong pagkahapla
diha kanimo

ikaw, hilom sa gihapon
wa na gani ako masayod
kon ikaw pa ba kini
nga akong gihigugma

wala ako masayod kon
unsa ka diha sa lalom nga
lawa, diha sa lubog nga
sulog, diha sa ilalom
sa nangalata nga
bagang tapok sa patay
nga mga dahon.

gidawat ko ang akong
pagkalup-og
gipapas ko ang akong
ngalan diha
sa langit, o langit ba
kining akong ginadamgo

wala pa ba kaha ako
nasanib ning init kaayong
impyerno
ning akong pagkabuak
pagkapulpog
ning akong pagkadugmok
ning akong
pagkadaghan
diin di ko na gayod mailhan
kon asa kon kinsa
kon unsa ba gayod
ako.

kabahin sa pagsulat kabahin sa kasakit

mao man
nakasulat ka lamang
tungod kay
samdan ka man

gisulat mo ang
bahin
sa samad
bahin sa ulat
nga 
bisag walay
mata
apan anaa
nagsulirat

mao man
gisulat mo na usab
ang kabahin sa
palad sa usa ka
kasakit

ning buta mo nga
kasingkasing
diha sa salag sa
bukog ug
mga abog

nahingangha sila
sa imong mga kinaon
mga buak sa baso
mga liki nga bato

mao man
mas nindot kang lantawon
diha sa imong
nawong sa kahapdos

balod mong mga pilok
bawog mong mga kilay
nanirado mo nga ngabil
nagpaabot sa ulan
kay kon mabasa  kini
mosamot katam-is
sa dihang kini pagausapon

gugmang tiunay

asa ba ang imong
mga bukton sa dihang
nag-abot ang atong
mga ngabil
sa dihang nanagdula
ang atong mga dila?

gusto mo bang
aswaton ko pa ang imong
mga bukton
aron ipatong sa akong
abaga
aron mo kaw-itan ang
akong liog
sama sa usa ka babayeng
dugay na nga wala
makagakos sa iyang
tinood nga 
hinigugma?

karong panahona
daghan ang gihigugma
apan usa lang gayod
gihapon ang
tinood

ang uban nahisama
na lamang sa mga
kamot sa usa ka paypay
nga naghatag ug hangin
apan dili sila patas
sa paghawid sa imong
kamot

naapil ako dinhing dapita
mihatag sa gugma
apan nangayo pa gihapon
nangita pa gihapon sa 
tinood nga gugma

ug sama sa dagom nga
nahulog sa ilalom sa balay
didto sa mga bonbon
diin ang mga bonhok 
nanago
makit-an lang kini sa
dihang maayong pagkatunok
ang baga mong kubal
diha sa imong lapalapa.

ang kagawasan usahay wala nay pulos

ako lang ang nalipay.
wala ka.
kon ania ka kanako
wala ko.
adunay tungatunga 
ning langit ta ug yuta
kana mao
ang nagpakahilom nga
kahaw-ang
kon atong ambaton
ang tambag sa hangin
mahimong
modangop kita sa
iyang kagawasan
apan una pa
hunahunaon ta
asa man sab
ta padulong?

2019/05/28

ako ang magbuot

supak sa akong mga kamot
misipat ang akong mga mata
mitangkag ang akong mga dunggan
miabre pa man gani ang akong
dughan
morag mga luy-a ang akong mga
kuyamoy labi na sa tiil

gusto nila ang dili ko na gusto
ako ang magbuot
bahala na kon kamong tanan
magmug-ot

wala kamo sa akong kasakit
nagpatigkong kamo sa akong dakong
kaguol
busa, karon ako na ang magbuot
gigamit ko na ang akong utok
sa amang ko nga kasingkasing
sa tig-a ko nga balatian

hikalimtan ka gihapon

naningkamot ka uroy
nga dili nila makalimtan

hmm, lud-an ka lamang
sa dila sa kapalaran

wala kini giila nga bisan
kinsa

mahudas ka man o mahesus
mapilato ka man o mabarabas

balik sa balas ug sa abog
walay bisan unsang bukog ang 
maghimpos.

ang kalit nga kamatayon

na-busy ka man god
anaa nagpahimutang sa mga anak
nag-coddle sa mga apo
nagpahimo ug bag-ong balay
nagpalit ug bag-ong sakyanan
nga mas spacious
with more seats aron makalingkod
ang tanan
alang sa daghan pang mga bonding
sa mga happy moments 
together
ah, life is beautiful
nindot pa gayod ang mabuhi
nga taas taas pa
maong sige kang pray nga
unta lugwayan pa ang imong
kinabuhi ug daghan pang
mga katuigan

nakalimot ka nga moabot na
ang kamatayon
unya wa ka kabantay
nagtangag pa gani ang imong
baba
sa pilit kaayong puto maya
nga bag-o pa lang natusno sa
ispeso kaayong
tsokalate.

natikig ang tanan nga nagtan-aw
nimong kalit lang
nahulog sa lingkoranan unya
karon nagbuy-od sa sinaw nga salog
sa madagayaon nimong
panimalay.


2019/05/24

ang gahom

ah, miatras ka man
mora kag adlaw nga
misalop
gikaon ka sa
dakong kangitngit
diha sa mibanos
nga kabugnaw

ah, mitalaw ka man
ngano ba?
aduna nay gikuha
apan sabta ang
mga kamot ug haploy
sa kapalaran

miabot na ang tingpahulay
ayaw kahadlok
moabot man gayod ang
panahon sa
pagpahulay
busa pagsadya alang
kaniya
ayaw kaguol
ayaw kahadlok
ayaw katalaw

kita nga nagmata
sa matag abot sa nindot nga
kabuntagon
mosaludo ug moyukbo na
usab sa kahayag
kita nga iya sa kahayag
mopabati ug paghandom
pagmahal sa iyang
mga haploy diri kanato

mosaludo na usab kita
sa iyang mga saad
nga luwason kita sa nagpahipi
nga kamatayon

ah, mitalaw ka man
kapila ba mamatay ang tawo?
kausa lang
sa usa ka panahon
sa usa ka
pagsanong sa makatarunganon

ah, ayaw kahadlok
ania ang kahayag kanato
ania ang kainit
sa dughan sa katarong
sa gakos sa pagkamatinud-anon
ayaw kahadlok
ania ang dayag
nagpasalamat kanato

ah, mitalaw ka man
ania ang halok sa kahayag
sa akong aping
ako lang ang mibarog
ako lang ang dili matarog
bisan pa 
sa hagit sa sanggot sa kamatayon

ah, kausa lang mamatay ang tawo
unya human niini
anaa na ang kalinaw
ang kahilom
ang gahom.

2019/05/16

buhaton na lang ang buhaton

dili na ko
mosaad nako

gikapoy na
sab ko

buhaton ko ang
buhaton

dili ko magdili
moasdang ko

motihaya ko
sa tanang makalipay

kanako, o kanato
kaysa magbakho.

gakinto nga kangitngit

ang hunahuna
nagdili apan ang lawas
nagdalidali

human niini
kining gibuhat ta

sa kalipay nga
milabay

nahikatulog na
ang tanan

kadtong mikiwil
nga nagbitay

nahulog sa hinay
nahikatulog na usab

hilom ang kalibotan
sa pag-abot sa gakinto
nga kangitngit

2019/05/15

vox populi vox die

ako mitoo
lang gihapon nga ang
tingog sa katawhan
mao ang tingog sa
Diyos

busa ayaw ingna
nga ang hukom sa katawhan
karon
tingog sa bugok

kon wala ka man
ugaling makauyon sa
maong tingog
palihog sulayi usab
pagpamati ang
tingog sa dyutayng
kahilom

sulayi ang lakat
sa kagabhion
diha sa silong sa langit
nga itom

paabota ang hunghong
sa migimaw nga bulan
dapit sa
liki sa kabungtoran

alang kang jun

mas nasayod
ang Ginoo sa imong
kasingkasing

kon unsa ang sulod
niini
dili makita sa mga
tawo
apan nakita kini 
sa Ginoo

dawata na lang
ang imong kapildihan
sumala sa
sulod sa imong kasingkasing
ikaw karon
ang gihusgahan sa imong
kapalaran

2019/05/14

ako nga buang

pulitika pulitika
napalit ka na ba?
pila ba? tres mil?
singko mil? ahh
miabot na ug kinse
mil!
ang palit sa dungog
ang halin sa kalag.

misabwag ang
pulitiko sa iyang
kwarta 
nag-ilog ang 
katawhan

ako nga buang
igo lang milantaw.

Ang Irong Gutom


Nidiwalwal ang dila sa irong gutom
kagahapon dihang nakatilap 
sa nahulog nga mumho gikan
sa bandehado sa hanas nga politiko
Karong adlawa, naabtan pa
og pipila ka oras nga pamalandong
ang mga dumadapig sa hugpong Tsino
og unsay unod sa akong tinakubang biay-biay
Dili paigo ang tingog sa may panabot
nga niungot sa iyang tilaok,
Naula ang tentang dugo sa letra
nga pinakatay sa magbabalak
5/13/19

2019/05/13

ang kauhaw ug kagutom

hadlok ang pagbati

nag-antos kini sa
pagkuha sa iyang 
pangandoy

apan sa dihang nakuha 
na kini 
bisan pa sa dugay nga
panahon
o bisan pa sa tumang
pag-antos

hadlok ang pagbati
diha sa kapuol

ang mahinungdanon
gilabay 
ang gihigugma
gibyaan

hadlok ang pagbati

nga mobalik diha
sa pag-antos
sa walay katagbaw
sa mga
pangandoy

dili ang kauhaw sa
tubig
dili ang kabusog
sa pagkaon

hadlok ang pagbati
sa kalag
nga walay pagkapuno

wa masayod kon unsa
kon asa
kon hangtod kanus-a
ang kauhaw
ang kagutom

ikaw nga nakat-on pagmahal kanako

ang atong panagsabot
gisulat ta sa hilom kaayo nga
papel

mahimong hangin lamang
kini
apan gitamod nato bisan
wala nato kini pirmahi
sa atong
dugo

gikalipay ko kini pag-ayo
nahisama ako sa tabanog nga
bisag sumpay sa imong kamot
natulog ako 
sa imong pasalig sa akong
paingnan

birahon mo ako
kon mawala na ang hangin
ibutang mo ako sa imong
dughan
sa bugnaw kaayong kagabhion

masina ang mga bitoon
masuko ang dagat
bisan sa kahilom sa balas
madungog ko ang bagolbol
sa mga dahon

ngano bang nakat-onan mo man
pagmahal ang usa ka tabanog?
kawayan ang iyang bukog
unya ang iyang mga pako
papel lang baya lamang

Panginhas dire