2012/03/27

diha sa usa ka nindot nga panglantaw

walay balak
nga makaluwas sa atong kahimtang karon

tungod kay dili kana mao ang katuyoan sa mga balak,
alugnan lang kini sila sa atong katulugon
mga panyo sa atong mga luha
taghoy sa atong mga kabalaka

walay makaluwas sa atong kahimtang
kon imong gilantaw nga kita ania sa sud
sa usa ka prisohan

sa usa ka barkong buslot ug kalunuron
as usa ka balay nga gitilaptilapan na sa dakong kalayo
sa usa ka bulak nga mipaingon na sa iyang pagkalaya
nga gikutlo sa sanga nga iyang nahimutangan

unsa ba ang imong lantaw sa imong kaugalingon
balagtok ba nga anaa sa sud sa usa ka lit-ag?


basin ug nasayop ka lang

ania ang nindot nga panglantaw:

itlog sa manok nga naliki kay mogawas na ang piso
kokon nga nabuak na kay ang kanhiayng ulod
nahimo namang usa ka alibangbang

ayaw kabalaka
damha ang usa ka pagkabanhaw human sa atong pagkadugta
isip mga dahon ug binhi
diha sa tiilan sa labong kaayong kahoy

batia ang kainit sa kahayag nga
milanding diha sa imong aping
ayaw kanang kabugnaw sa usa
ka kangitngit diha sa imong kasingkasing

2012/03/22

PAGBUSWAKmiabot ang adlaw

nga ang pagluko diha

sa ilawom sa

katre

mas lisod kaysa

pag-ambak didto gawas sa

bintana

pag-abot sa kahayag diha
shhhh, ayaw ug tingog
hununga ang mga kasikas
wad-a na ang mga kahadlok
hilisa ang mga kabalaka


kon moabot na gani ang kahayag
diha sa nanira mong mga bintana

ayaw'g bangon.
pamatia ang iyang mga gipamulong diha
sa iyang mga pako

anaa ang usa ka nindot kaayong
awit nga
karon pa nimo madungog

aghaton ka niya sa pagkuyog
ayaw pagbalibad.

balak nga bikini
gamay lang ang gamita
sama sa usa ka bikini

hay-ad sa puting bas
isuot ang sunglass

ang galagom mo
nga ngabil
paadlawi

alang kang...di ko na lang isulti ang ngan

sa imong kainsek
yur, gihimo nakong espongha ang
akong kaugalingon,

nahumod na ko sa imong laway
nanghupong na ang akong dagway

nabati nakong mora na kog si
froyd o dila ba si yong

gusto nakong mohay-ad sa
d-bed
aron makapahulay sab ang akong dunggan
sa imong
pagarpar,

ang akong mga tiil nagkisikisi na nga muoli
sa bay
kalitkonon kining akong tudlo sa imong ilong
nga nagpinokyo

apan gapugong lang ko

kay aduna sab koy gikinahanglan
ug kini akong gipaagi sa
usa ka hangyo
dili lugo

seguro ingon ani gayod ang dula sa
gamitay
palubaylubay lang
aron
makakatay

nagbitay na ang akong mga pilok
kay haskang bug-ata na sa akong mga mata
gitukhangan ko kini sa usa tulo ka tuko sa
taas nga
paciencia

pamation ko ikaw
hangtod sa imong

ikamatay

ang imong mga pulong nagniwang
kita kaayo ang mga ugat nga lagom sa ilang mga panit
ang imong wait
nagsiga na sa kainit

nalukop na sa aso sa sigarilyo
kining maong lawak
morebelde na gayod ang akong baga
ug hawak

dili sab ko maka-aguirre ning imong pagkamiriam
basin ug imo kong ibala sa kanyon
diha sa imong pus-on

namati ko
hala birada diha
ug ayo

unya dapit kong mahupong ka na
ug unya makatulog na sa kakapoy

magkuyog kami sa imong iring
manglingkod sa ibabaw sa atop
sa ilalom sa bugnaw nga kagabhion
mamingwit mi ug mga bitoon

2012/03/17

Hinungdan

Theory of continental drift: ang mga kontinente kay usa ra
ka kalikopan, gisumpay sila , ug ingnon ta nga ang sinugdanan
usa ra ka dapit. Apan mismo ang kalibotan, giuyok niya
ang iyang kaugalingon aron makabuhat og mga bag-ong pinuy-anan.

Maong ayaw kabalaka kung nganong usahay inig kupot nimo
sa akong kamot, kini molinog, ug hangtud mabuhian ko nimo.

2012/03/12

sa abri mong mga bukton

diha sa langtonganay

miabot sa puntong dili na
ang manggang hilaw nga giabis sa hait kaayong kutsilyo nga gidildil sa asin
ang nakapatubod
sa imong
laway

walay nagtudlo kanimo niini
wala ka usab bisan sa kiting sa imong tiil naghandom niini

miabot lang kini
ug gipakita niya ang imong nawong diha sa samin sa imo
unyang ganahang buhaton

sayop ka kon maghinuktok ka niini ug diha sa lasang sa kabukiran
gipangita mo kon kinsay hinungdan ug kinsay basolon

gipakita lang niya kanimo ang
kalipay
ayaw kaulaw
dawata kini sa abri mong mga bukton

silang tanan
gikan usab dinhang dapita

pagbati

diha sa lam-aw
ilalom sa kanipaan
diha sa mga sapa
adunay
usa, duha, tulo
ka isda

gilabay mo ang
imong pasol
ug nagpaabot ka
kon dunay
mokubit

(pagkadugay
nakatulog ka
nagdamgo ka
pa)

sa dihang mihugot
ang nylon sa imong pasol
ug gitangag
tangag
ang imong paon
nga wati
sa baba sa
dakong
haw-an

mao kini ang
sud-an sa
imong pamahaw

wala gihapoy kisaw

ako lang.
oo ako lang gihapon,
ako lang pirme,
wa nay lain, dili sa ingon nga ako tungod kay ako lang,
dili ko kini gusto nga ako
ug ako lang,
pagkalahi ra gayod kining kalibotan nga ako ug ako lang
kay wala ka man,
kay kon anaa ka man diha, nagpahipi ka man lang sa
dakong kahilom
makabungog nga kahilom diha sa wala pagpakabana nga ako
ug ako lang dinhi

moabot ang panahon nga mangapilot kanang inyong mga baba,
mahilis unya ang inyong mga tudlo
ug kuhaan kamo sa mga pulong ug hunahuna
kay wala man gayod kamo magpakabana
kay wala kamo malooy nga ako ug ako lang gayod dinhi ang nagtikawtikaw
ning kalibotan nga walay kisaw.

2012/03/11

unsaon na lang?

lahi usab kanang
milantaw ka lamang sa hugaw

sama sa lapok diha sa
bukobuko sa kabaw

sa langaw sa ibabaw sa
nabugnaw ng nga sinugbang isda

sa giulod nga unod sa patay nga
balagtok

nagpalayo ka niining mga butanga
apan imo kining gilantaw pag-ayo

gipapas mo ang mga pagbati
kon unsa ang kalimpyo sud kanimo

miawit ang mga langaw sa
unod nga patay

nauga ang lapok sa
bukobuko sa kabaw

ang mga ulod nagsayawsayaw
sa bukog nga nabilin

init na kaayo ang panahon
diha sa kaudtuhon

ang kabaw nagdali nga misalom
balik sa tunaan sa ilalom sa kamanggahan

ang mga ulod naglinya paingon
sa laing patay

ang mga langaw namalhin
paingon sa gaugdong tae

sa kabaw nga bag-o lang usab
nga milunang sa lapok kaayong tunaan


nakita mo kanila ang ilang
pagkamalipayon

nag-ukit ang kabaw sa hinipos nga
sagbot sa iyang alingagngag

nangahilom na ang mga langaw sa
ilang bag-ong panimuyo

ang mga ulod naghay-ad sa kabusog
nga gipayungan karon sa bukog nga ulo

sa patay nga balagtok nga
ila gayong gihurot

mipauli ka sa inyong balay
giablihan mo ang pultahan

gitagbo ka sa usa ka dakong kahaw-ang
ug iya kang gilamoy

ang tibuok mong kaugalingon nga
karon gitipigan na sa iyang baba

ug didto sa iyang tiyan sa kahilom
nakaingon ka nga

mas maayo pa ang ulod, ang kabaw,
ang mga langaw.

paghalad sa kaugalingon

gihapit ko
ang maong lugar

balikbalikan ko kini
hangtod nga kining lugara
matagbaw kanako

hangtod nga
masumhan kini ug unya
sa pag-abot nga
mawa na ang iyang mga
mata

molugdang
sama sa usa ka
bato sa ilalom
sa lubog nga
suba

diin guba na usab ang
mga taytayan

sa walay panamilit
sa dili pa mopakita ang adlaw
ako usab
mobiya

ngitngit pa unya wala
pay hunghong
ang hangin
gikan sa dagat

ingon ana lang

unsaon ba paghunong ang pagbuswak
sa mga bulak diha sa silong sa adlaw sa marso?

lantawa pag-ayo kay oran-uran

magsugod na usab ang pagkalawa niini
ug sama sa ilang pagbuswak wala ni usa usab kaninyo

ang makasanta niini

ang imong kabilin

sa matag adlaw
gisabwag ang mga liso
sa dalan nga
gibiyaan

naghandum nga
ugma damlag
sa imong pagbalik

mapapas ang
maong dalan
mopuli ang
dakong kagulangan

dili ka na mobalik
aron paglantaw
sa ilang matag-adlaw
na usab nga pagsugod

2012/03/07

diha sa kamingaw samtang gainusara pagsakay sa barko paingon sa sugbo


ako lang usa ang misakay
sa barko
paingon sa Cebu,

linaw ang panahon
way kisaw ang dagat
milabay ang usa ka panon
sa mga lumod
pagkaanindot

pagkamingaw
milantaw ko sa misawop nga adlaw
gibati ko ang dag-om
apan bisag unsaon kog hunahuna
wa gayod ako
mahulugi bisag usa ka lusok na
lang sa ulan

kataha

himabaw na sa yahong ang imong
kasub-anan
hapit na mga moawas
gamayng tabyog na lang

kon moawas kini mabasa ang lamisa
ug mahugaw ang mantil
nga puti ug binordahan ug mga buwak nga puwa

makita kini puhon sa sunod nga mangaon dinhi ug
makapangutana kinsa,
taga-dis-a ug
ngano

ikaulaw mo kini
busa aron walay makapangutana bahin kanimo
giluom mo ang tanan
diha sa dako kaayong yahong
nga dili
gayod kaawasan

ingon ana kana
bisan ang kaguol ang kasakit aduna usay gitipig
nga gamayng kataha

sagadsad sa kalag

pagkadaghang nindot kaayo nga mga talan-awon
nga akong gibiyaan nga
kanunayng gihapong gitangag sa akong panumduman
nga sa matag oras
kanunayng ko usang gisulayan pagpapas apan
mas mitapot kini sa
akong balatian nga bisag unsaon pa nakog iyak aron
mobaha ang luha ug aron unta
mapapas
nagpabilin man gihapong mantsa sa akong
kaugalingon

2012/03/06

sa usa ka babayeng nagpakita sa iyang android nga pinalit sa divisoria

nabasa daw niya ang akong gisulat
ingon siya
lisod sabton kay lalom ang mga pulong
ug dili na niya matugkad

dayog pakita niya sa iyang android
nga swerteng wala maguba
sud sa usa ka semana

dinhi sir, matod pa niya
gitago ko ang tanang mga dili dayag kabahin kanako
gihipos ko ang tanang
dili nimo masabtan

sakit pamation
migawas ko, milingkod sa lingkoranan silong sa dakong kahoy
sa unibersidad

sama kaniya wala usay nakasabot kanako
unya ang unta dayag akong gipakita nila apan tago lang gihapon kini sa
baga nga mga sapot
sa akong mga pulong

walt whitman :ang katulugon, ang kagabhion ang mga bitoon,


mao kini ang oras sa akong kalag,
ang iyang pagpanaw paingon sa hawanan nga di mogamit ug pulong
palayo, layat sa mga libro, layas sa mga alampat,
papaon ang adlaw,
hiposon ang natun-an,
lutaw,
diha sa kahilom,
tutok, tiglom
diha sa lawod sa kagabhion nga napuno na ug hitik sa mga bitoon

kabahin sa punay

karon nasayod na ako nganong
nagpunay ug singgit ang punay nga anaa sud
sa hawla,

kon pangutan-on di katubag
di kasabot

ako'y motubag ug akong isulti ang
basin iyang isulti

ako'y mohunahuna kaniya ug mao kini
ang tubag: way lingaw!

didto sa poemhunter

sa poemhunter
nangiliwit kanako si walt whitman
sylvia plath ug
rabindranath tagore

ako'y naulaw sa akong
kaugalingon

ang mga momhohilom diha sa kahingangha ang gamayng bata nga ania pa gihapon sud
sa akong kasingkasing,

sa akong pagpamati, kanunay kong mahinumduman ang gisulti ni lolo
matag pangaon ug pamahaw

kabahin sa mga momho nga mitutok kanako sa kilid
sa plato nga langking tupad sa basong hapit na mahurot ang bugnaw kaayong tubig

2012/03/03

gusto nakong libogon ang akong kaugalingon aron unta ako mahikalimot sa lansang nga nagtaop diri sa akong agtang

kaganiha nadungog ko siya
diha sa iyang
artrepublic

ang nindot mao ang klarex
kanang pagamit sa pipila ka pulong lamang
ug dayon ikaw
hisabtan

layo ra ko kabahin niini

usahay
gusto nakong libogon ang akong hunahuna
aron lang ako

mahikalimot

busa mas gusto nako ang dili nindot
kadtong gubot pa sa lukot
kadtong dili mo masabtan ug labawng unta dili ko kini masabtan

kay pinaagi unya niini sa dihang mosamot ang akong kalibog
nan

ako unya mahikalimot
nan

ako unya mawagtangan ug tunok
sa akong tutunlan

nan
ako unya maibtan ug lansang sa akong agtang

busa kon wa ka na unyay masabtan
ug ako usab wa nay mahinumduman

kadako gayod unya dayon sa akong
katawa
hangad sa langit ug dayog bungat
sa usa ka dakong

pasalamat...

karong gabii sa atong pagtalikdanay

karong gabii
kon magtalikdanay na usab kita
gipanegurado nako
nga lupigon ko ikaw

gakson kog hugot ang
akong alugnan
dayon
paluparon ko ang akong hunahuna
sama sa usa ka
tabanog

putlon ko ang hikot
aron mahimo akong
banog

luparon ko ang kinahabogang
pangpang
sa layaw nga hunahuna

2012/03/02

kinabuhi diha sa usa ka sulog

kapoy kining
kinabuhi sa usa ka sulog

gidala-dala ako sa usa ka
sulog

mga dagan sa kinabuhing
dili na mapugngan nga

ug kon imong supakon
ikaw ang mapulpog

samas bonbon nga gibungkag
gipatag sa lapad nga dila

sa dagat sa gabulang mga
kasaba niini

ang akong kaayohan

Ning uhot kong
pagkatawo

ikaw ang kalayong
uhaw

hutdon mo ako
ug walay ibilin mo kanako

mapalong ka da unya
pagkaugma

ako ang abo sa imong
tiilan

ang mahimong abono
sa imong mga tunob

2012/03/01

ning tumang kalipaynanula ang mga maya sa gisabwag mong humay
bisan sa kakusog sa uwan

sa silong sa payag milantaw ka
misayaw ang imong kasingkasing

miabot ang panahon sa ilang pagpanglupad
unya wa ka nay ikasugid


buwan, kamingaw, pagpaminaw

ang sakayan
nga bulan naglutaw sa dakong balod
sa panganod ning bugnaw nga
kagabhion

walay bugsay
walay tingog walay kisaw

mahimong nahisama kini sa lukot kong
hunahuna
nga bisan kadako sa kagubot ning akong dughan
nagpabilin nga malinawon
sa iyang pagpaminaw

kay unsa bay mahimo ning atong kanunay
nga pagpabilin?

manira ang ngabil
ang hunahuna mahimong mga aninipot
maglandag sa
kangitngit ning kagabhion nga natulog
tupad sa dakong kahoy

pagkadako, pagkalapad, apan
way tawo

sawog

i

sa imong kakapoy
o di ba sa imong pagkatumba
ania ako
andam mosapupo kanimo

ii

daghan ang ania kanako
dili mo na maaninaw
misamot kanamit ang lamaw

Panginhas dire