2018/12/29

ambak sa pangpang didto sa kamatayon lahos sa kinabuhing dayon

kon bukhon ko ang akong mga mata
mas tinood man ugaling
apan mas lahi 

lahi gayod ang makita sa bukhad nga mga mata
kay dinhi buta ang kasingkasing

inig piyong ang mga mata sa kasingkasing
mobuka
diha diha dayon makita ko ang mas tinood 
ang gugma nga wala nay lawas
ang gugma nga wala nay mga kamot 
wala nay mga mata

nahisama na lamang kini sa yamog nga nawala
sa dahon sa kamansiles
nahisama na lamang kini sa gabon nga nawala sa
kilid sa bungtod

sa dihang gipiyong ko ang akong mga mata
nahibalag ko man kaha ang kangitngit apan didto
atua ang tinood nga kahayag

ang mga mata sa kasingkasing daghan
likod, atubangan, matag kilid
ug dinha nakita mo ang tinood nga gugma
tabok sa utlanan sa sayop og sakto
ambak sa pangpang didto sa kamatayon lahos
sa kinabuhing dayon

mas

mas maanyag ang wala makita
mas lamdag ang tanan diha sa pagpiyong
mas nindot ang kangitngit
mas lami ang bation diha sa gitago
mas nanam ka kon ako nagpiyong
sa sulod sa lawak sa kasingkasing
ikaw gugma, mas tinood.

salamat sa lamat

salamat sa mga butang
nga kita lang duha ang nasayod
sa mga pagbati nga kita lang
ang nag-amping
sa mga kalipay nga kita ray
nagsalo
sa kainit nga kita ray nahibalo
sa kalami nga wala na kita 
nakapanangpit
salamat sa imong paghawid
samtang ako naglupad 
nawala sa langit
salamat sa imong pagsanong sa
akong kamingaw
salamat sa imong pagpiyong sa
akong mga halok
salamat sa tanan hangtod sa pagbiya
mo kanako
salamat sa tanan
ania ako
naghambin ning pagtoo
nakasabot nga dili na ako
maghandom
diha sa lain mong pag-abot
salamat sa lamat
amping kanunay
sa mga panuway.

2018/12/28

sa ikaduhang pagbisita sa eden

SA ikaduhang bisita nako
sa eden
wala na kaayo nako mabati
ang akong
pagka-Adan

lahi na sab si Eba 
wala na sad ang gikahadlokang
mansanas

mas lahi na karon nga wala na
ang bitin
labi na nga sa wala na kini
daghan man gihapong bitin ang
nagpuyo ning dapita

gani wala na kanila ang pagtintal
wala na sab ang pangilad
kay sa hilom 
motukob kini labaw pa sa sawa

mas gikahadlokan baya ang
mga dili motingog
ang naglutok 
ang walay busganan
ang mga nindot.

alang kang fr. M.

karon gibalita niya
kanamo ang kamatayon sa
usa ka pari

setentay nuybe na siya
namatay sa sulod sa iyang
lawak
namatyagan buntag na kay
wala mitungha sa ilang
pamahaw

mangadto daw ming tanan
sa haya
isip pasidungog sa kataposang
pamalandong
bahin sa iyang mga gibuhat niya
kanamo
kaniadto

miingon si alan 
kutob ra siya sa haya
dili siya mokuyog sa
lubong

daghan ang misaad
apan sayod ko nga sama
sa tanan
walay motuman niini.

alang kanimo ni

nindot lantawon ang mga
naglinya nga mga sunflowers sa
umahan 
haploy sa akong kasingkasing
ang maong kaanyag

ang imong kaanyag labaw pa
gihapon sa liboan ka mga 
sunflowers nga
gihagkan og gihapwag sa adlaw.

ang tagdumala

morag nagdula siya
sa metsa sa mahjong
gakabuang intawon
ug plastada
aron mosibo sa iyang
panghunahuna.

2018/12/21

si jeff

durong sayaw si
jeff gabii

mas kiay pa kini
sa mga babaye

givideohan ni Fritz
wala daw pananghid

gipost sa fb
nakasaway ang mga 
paryente
sa u.s. of a

"naunsa ka jeff?
nabayot ka?'

nahiubos siya
apan mitubag

"kon tinood unsa man
pod ang inyong labot?"

si miss x

nalup-og ang 
babaye

nga taas ug buhok
puti ang pamanit 
maanyag

hubog kini sa 
serbesa

nga gipun-an pa
gayod ug
fundador

naughan sa gugma
gisi ang dughan


ang mga sayop

gipasagdan ko ang
sayop nga mahinog

ang mga sayop nga
malata

mabaho, mauga, hangtod
kini malaya

ug suma sa panahon
inig labay niini

nangawala na ang tanan
ang nagpabilin lamang

mao ang naghambin
niini
human pagbasa

nakit-an ang mga sayop
apan wala na ambata

nagdali usab kining
manirado sa mga
dahon sa maong nahisulat

kay aduna na kini lakaw
unya anaa na ang nagpaabot.

2018/12/14

ang sala ug ang kalipay

abi mo ang pagwala mo sa sala
kon unsa man ugaling nakawala usab
kini sa samang kalipay nga imong
gipangita sama sa tsinelas sa dihang
wala na kini sa imong mga tiil.

karon hinumduman mo kadtong nagpunay
kang pupo ug tam-os sa kahinog sa mangga
sa imong mga sala
dayon imong gilabay ang nahupsan mos
katam-is didto sa sapa

ambot ba, kon imong pagakwentahon ang
panahon, sa dihang wala na ang sala
wala naman usab ang kalipay hangtod sa
gipahait mo ang imong pinuti nga giluba mo
sa alugnan, sa dihang napalid ang mga doldol
sa gawas sa bentana nga naglutawlutaw
sa hangin hugpong kapuno sa wanang
gibati mo man hinoon ang tumang kalipay.
paghilum diha, maoy imong ingon sa imong
hunahuna nga nahisama sa imong amigo
nga karon miagbay kanimo sa saad nga
magkuyog kamo paingon sa suba sa
kahaponon aron maligo didto ug usob
unya paabton kini sa dugay hangtod sa
imong kaadlawon.

2018/12/04

ang akong kalipay wala ko gipiyal kanimo

ang akong kalipay
wala nako kini gipiyal sa
imong mga kamot

sa kanunay ako kining
gihipos sa lawak sa akong
kasingkasing

ang yawe niini 
aron maablihan ang maong
lawak
aron didto ako matulog
ania gihapon sa akong
hunahuna

lisod tun-an ang pagpakpak
sa akong kaugalingon
gamit lamang ang usa ka kamot
apan ako na kining
nabati
ako na kining naamgohan
ako na kining
nabuhat.

halad sa akong konsyensa

sayon ra kaayong gilitok nimo
nga ako napalit 
nga akong gibaligya ang akong
kaugalingon 
ang akong kalag
nga ang akong nawong baga
ug kublan

ako nga nga nakabasa niini
magpakahilom lamang

katungod mo ang magduda
katungod mo nga mangagpas
katungod mo ang pagdaot
tungod ka tawo ka man lamang

katungod mo ang pagputol sa
sanga
ang pagputol sa bulak aron
kini mamatay sa imong pagpalami
diha sa pagsimhot ug
paglantaw 

mao kana ang sagad buhaton sa
tawo unya nakasabot gayod ako
niini kay ikaw ug ako tawo man
lagi lamang

nagpakahilom lamang ako

ako ang miambak sa sagad nga 
panglantaw
ako ang mohukom human ko ikaw
madungog
human ko makita ang imong gipakita
kanako

sabta usab nga wala na ako mitoo kanimo
nga ako wala nay gitohoan ning kalibotan
kondi ako na lamang

ugma mosuroy na usab ako sa kabukiran
sa ilalom sa adlaw makigharong ako sa iyang kahayag
sa kilid sa mga bungtod hawiran ko ang mga kamot
sa kakahoyan
sa akong dalan hapohapon ko na usab ang
bugnaw nga tiilan sa kalibotan

sud sa akong kasingkasing anaa ang awit
sa tumang kalinaw.

2018/11/28

gubat

sayon sultihon
nga karon makig-gubat na kita
apan kon anaa na ang gubat
lisod kini sud-ongon

mga lawas sa patay nga
naghay-ad sa dalan
mga balay nga nasunog 
syudad nga maayong
pagkaguba
mga bata nga nangalata
pila na kaha ang mga lalaki nga
nahibilin
pila na lang ang mga babaye nga
makaanak?

hala sulong, gubat, gubat na
ipha ang buhi ipha ang mga patay
ikaw nga nahibilin 
ikaw nga tig-ihap
halad sa pasalamat

2018/11/26

tingsunog

tingsunog, tingsunog
nganong gidamgo mo man
kanunay ang tingsunog?

sa miaging adlaw dunay
nasunog
nga mga nuog apan naapil si
nognog

sa miaging tuig gihimo mo
usab ang sunog
sa kalagot mo sa banog
apan ang nangasunog
ang mga gipangtun-og.

tingsunog, tingsunog
nganong sa kanunay damgohon
mo man gayod ang tingsunog?

madungog ko pa kaha ang
lanog nga mga katawa sa nagsunog?

2018/11/22

diha sa pagbangotan

ayaw kasuko
apan wala ako
nagkinahanglan sa
imong pag-ampo

wala ko nagkinahanglan
sa imong kamot
nga mopakpak kanako

agila ako nga nag-inosara
paglupad sa akong kaugalingong langit
ibabaw sa unos
lapas sa bagang panganod
nagpalayo kanunay
diha kaninyo

pasayloa
ang akong kasakit ako ra
pasayloa
ako lang ang ania
sa akong kalibotan
diha
sa pagbangotan

tuyok kalibotan

alas singko sa buntag
lakat sa katipunan 
diha sa gatuyok nga dalan
silong sa mga kahoyng
akasya.

ang gihunahuna mao 
ang tibook kalibotan
diha sa pag-inosara.

gahapon gibalita ang
paghikog ni roger sa radyo
karon ang pagpusil ni
mario.

ang mga ulod, ang mga
bakukang, ang nahulog
ug ang gilubong, ang 
buwak ug ang politiko
ang imong init nga kape
sa tiguwang mong kamot
ang imong layo kaayo nga
panglantaw lahos sa kisame.

alas singko sa buntag
kuyog sa lakat sa panahon
diha sa gatuyoktuyok nga dalan
sa plaza ni rizal.

2018/11/20

kapoy na

sa kataposan
walay angayan
walay giangayan
puros palpak
puros buang
gawas lang sa
gasulti
maong pati ang
bulbog
gilood.

ambot ug asa
ang padulngan ning
sakayan
nga ang nagbugsay
puros man 
nagbugno 
nag-away
kining mga walay
tuli nga
nagpatas-anay sa
ilang mga ihi.laylay

dili na nako makita ang
mga sayop

mas nakita na nako ang
mga sakto

mas nakita na nako ang 
mga maayo

gipiyong ko ang akong 
mga mata

gitabonan ko ang akong 
mga dunggan

giampo ka ang akong mga
kamot

milingkod ako sa hagdanan
walay gipaabot

gibati ko ang kalipay
silong sa kahayag sa mga bitoon

2018/11/19

alang sa tanang maria

nabasa nako nga ikaw dili
ganahan niya kay lagi
kusog man kini mameste
mangyawayawa, kay lagi
wa kini batasan
bagag nawong
demonyo
mamamatay tao


asa ka? siya gani kuno ang 
hinungdan sa tanang patay dinhi
siya pod gani kuno ang hinungdan
nganong nagkagutaygutay ang  mga isla
ug daghan pang kasal-anan
nga iyang nabuhat

ako sab sa akong bahin lahi
ang nakit-an

nakita nako ang dakong 
kausbanan
asa ka?nga ang mga kawatan
nangahadlok na man
ang mga killers ang mga
terorista
ang mga pushers
bisan gani sa gabii 
nanago na man

asa ka? nga ang dili matandog
nga drug lords 
ug mga sindikato
nga kusog mangobra ug kwarta
sa mga negosyante
kalit man lang napuril nga
morag sagbot nga giibot sa
dalan
ug gibiyaan

mao ni akong ganahan
aksyon agad
walay lipodlipod 
walay kahadlok
walay tago tago diha sa
nindot nga han-ay sa pagpakaaron-ingnon
o sa mga desenteng mga pungpong

dunay gaingon nga 
dili na lang nato ambaton ang 
pulong kondili ang 
mga buluhaton

dili ang pulong ang palihokon
kondili ang buhat

bahala na ang putang ina
molabay ra kana
ang importante nga nalimpyo na
(ang unsa? bahala na
lantawa ang buhat diha diha
sa way duhaduha

mag-unsa man ang maayong
moestorya kon walay nahimo?
di na ta anang pakyut
ari tas makabungog nga torotot)
di ko ganahan anang puyok
nga duhay ayoyok

gikan nakos kabatan-on
ari na kos katigwangon

nagpakahilom ko
midayeg lang ko
ambot ug naunsang
gitawag man ko niyag
idiot! 
duol duol sa i.y..t

ang nanaway
walay kalainan sa iyang
gisaway

asa ka? tanang pinoy kon siyay
makahusga
except niya
puros idiot! (ha ha ha)

unta aron malahi
gamay lang pong delicadeza

a little refinement
will do
if only you knew.


mariang berhen
kaloy-a na siya
kaloy-i, kaloy-a
na intawon sila.
2018/11/13

ang kakurat ni peter

kurat nis peter kon
ma-broken hearted

mikalit ug largas
chicago
nausab ang utok
milahos sa 
vancouver

gihinosan ang 
kasingkasing 
nga nagdugo sa
kabugnaw sa
snow.

2018/11/11

pagkahuman sa gugma

kon unsay imong gihimo
sa gugma
ang baba mo tak-uma

kon unsa ang nahitabo
sulod sa lawak
sa ibabaw sa katre
o sa ilalom ba niini
kinahanglan pa ba nga
kini isulti?

nagtagbo ang inyong 
duha ka mata
wala moy nakita
nagsaghid ang inyong
lawas sa hagip-ot
nga pultahan
sa dihang nagdungan
mos gawsanan
wala moy gibati
wala sad silay matiti.

kamo lang duha
og kamo lang gayod
sa pagsugod ug
sa pagkahuman
sa sinugdan og kataposan

ang didto sa tunga
tipigan na kana.

kalipay

oo ang karon lamang
wala nay lain pa
wala ang kagahapon
wala ang ugma
oo, ang karon ug karon
lang gayod lamang
ang tiunay nga kamatooran.

gamayng pamantay

nagpabilin kang
way kasayoran
buta diha sa duha
mo ka mata
nga kadtong lakiha
wa kang kaatik
sa iyang barog og
sa iyang lihok
nagpabiling bata
kaniadto sa separok.

2018/11/06

usa lang ang atong gidamgo

pila na ba ka gakos
pila na ka halok
kapila na kita naghimo
sa ingon

lisod na kaayo kwentahon
kon pilay akong nahatag ug
pilay akong nadawat

maong ania kita, kita lang gihapon
mga bugok, dili kabalong mosuma.

dili na gugma ang nagtultol kanato
sa atong paingnan

ang katapol na lamang
ang kakapoy
ang pagpasagad na lamang
ang pagpuyo na lamang sa karon
ang pagbalewala sa umaabot
kon unsa og kang kinsa

kana bang nagpungko na 
lamang kita sa silong sa kahoy
sa dagkong mga bato
tungod sa kakapoy

hisgotan pa ba nato kon kinsa
ang nakaginansya o kinsa ang
naalkanse?

ning panghitabo karon
usa lang ang atong gidamgo
ug kana mao ang
pagpahulay

ang katre ang habol og alugnan
ang abre nga bentana
ang labong nga kahoy sa kilid sa
balay
ang tamsi nga misayaw
ang ulod nga natukob
ang dahon nga natandog sa pako
nga karon
giagak sa hangin
nga gisalo sa sapa
paingon sa dagat

2018/11/05

didto sa palasyo sa hari sa south korea

pagkalahi sa mga larawan
pagkaanindot sa palibot
pagkabugnaw sa hangin
nga nagsungsong sa 
kainit sa adlaw ning
sayong kabuntagon

lahi ang pahiyom sa atong
mga larawan
pagkamalipayon gayod

lahi sab ang atong tinagoang
pahiyom samtang namahaw kita
sa novotel nga gadali-dali aron
dili na kita mabyaan sa atong mga
kapalaran

didto sa isla sa naminara

nanglakaw tang duha
sa isla sa naminara

gihawiran nimo akong
kamot
misandig kas akong
dughan

sa dihang milabay tas
tindahan ug kape
mihangyo ka nga 
mangape una ta

bugnaw na gayod kaayo
ang hangin gikan sa lanaw
namaak na kini sa akong
dunggan ug mga kumagko

sa sulod sa kapehan
anaa ang kainit apan ang
imong ngabil nangurog
pa gihapon sa kabugnaw

sa gawas nakita ko ang
nangahulog nga dahon sa
punoan sa gingko
natandog ko pag-usab 
kabahin sa kadaghan na
nga mga panamilit kaniadto

dako na ug kahulugan ang
kabugnaw, ang pagpaabot
sa saktong mga pulong nga
gusto na usab nakong litokon

apan ning panahon sa pagpa-
ngahulog sa mga dahon tali-abot 
na sa laing panahon
natikig ang akong dila
nga naghambin sa mga pulong
nga morag mga bato kilid
sa akong alingagngag........

ania ang kasubo kanako
samtang ang kabugnaw nagpunay
ug kitkit sa akong pagsalimuang

2018/11/04

nag-inosara nga miinom sa kalinaw diha sa kahilom.

ang akong paghalok 
sa imong ngabil
pagduladula sa imong
dila 
ayaw sabta nga kini
mao na ang gugma

mao kana ang akong
gibati sa taiwan
wala gani kini milapas
sa tulo ka adlaw

ang ikalima miabot na
ang pag-alipasa nga mobalik
na sa sepalok
aron handumon na usab ang
akong halok
nga abi mo usa ka kasilag
nga gibiyaan apan sayod ka
nga kini gayod
kamingawan busa balikan

anaa ang gugma sa balay sa
sulod sa kasingkasing
nag-inosara nga miinom sa
kalinaw diha sa kahilom.

ALANG KANG N.

takulahaw
lamang pulong nga gigamit niya
nga sa akong lantaw
wala kini niya
usab masabti

siya ang gapadilidili apan
gusto diay
siya ang nagpakaaron-ingnon nga
nasayod
apan wala diay

siya ang tawong gustong ang 
pagkaon dalhon sa gawas aron
malangawan

siya ang dili gustong ang iyang
salog mahugawan sa atong mga tunob

salbahis
gustong imnon ang tanang ulan
gikan sa langit

ug wala kasabot 
sa kasakit sa mga sagbot
sa kauhaw sa lapok
sa walay pag-undang sa
kainit sa adlaw

2018/10/29

politiks

nag-ilis-ilis sila ug
abot
atong gihimamat
atong gipalingkod
atong gipalambo

nailisan sila sa gahom
naay atong gisuotan ug bag-o
nailisan na usab
sa paglabay sa panahon

ambot wala may nausob
kanato
kitang nag-ilisilis kanila

ang kalsada milapad
ang tulay midaghan
ang mga balay nanubo
apan ang atong kaugmaon
mao lang gihapon
walay kaseguroan
ang atong karon 
nag-ilaid sa kagubot sa
kalisod

unsa kaha kon usbon na
lang usab nato ang tanan?

mao rang pangotanaha sa
iring nga nagpakaisog
kinsa ba ang mohukot sa liog
sa iro nga siging nanghulga
kanato?

mao rang pangutaha sa
balagtok
kinsa ba ang mosang-at sa
tiling-tiling sa liog sa
iring
aron madungog ta ang
pahimangno sa usa ka
bagting?

ah, lisod lang kita gihapon
ah, nahutdan na kita sa mga plano
ug mga laraw

magtagay na lang kita diri sa
daplin
magpabugnaw kita sa hangin
ning mangitngit nga kagabhion
inom kita tubalaloy
sumsom kita sugbang baboy.

lunda

ang tunok sa cantus
dunay  gamit 
pamalandongi ang 
tunok sa
imong kasingkasing
dunay gamit kini
paabot lang
sa bag-ong lunda
sa hunahuna.

walay kasakit ang
mausik
walay kaguol nga
mahumol

ang bag-ong kahayag
maoy magtug-an
unya kanimo kon unsay 
tinood nga ngalan
sa kasakit og kapait
kon unsa ang pulos nilang
duha sa imong pagpanaw

matag bugsay sa balod
matag taod sa layag
tabang kini sa imong
kapaingnan

2018/10/27

pusta sa kalag

gisulayan kog pusta ang akong kalag
aron lang kamo mahimong gawasnon

nalipay ako sa mga uwak nga miawit
sa ibabaw sa bungtod kabahin sa gidagit

mihapa ako sa sagbot, mibati sa kahait
sa mga espadang wala pa magamit

wala pa mahuman ang akong sugal
sa akong kiliran anaa ang nagdiwalwal.

gikalipay ko ang inyong mga kagawasan
gidungog ko na ang inyong panghupaw.

"ikaw ang ginoo" maoy inyong syagit
diha sa kalanog nga misurop sa kadait.

dili na mumho ang busganan

makawalag gana
ang iron nga nag-atong 
kanako nangayog
pamahaw

gasiga ang mata
nagtulo ang laway
bisan pag
ang iyang ikog 
nagkaway

lahi na man
god  karon
dili na mumho ang
busganan

2018/10/14

ferrara itaiana musicale

duha ka bisekleta
kilid sa pultahan

usa ka tanom nga
tugsoy diha sa ganghaan

gakurog nga gitara 
pamati nga walay

katagbawan, o 
ferrara.

sa dihang duro nakong pamati sa violin concerto ni Bach

mora kog gadagan
nga walay kakapoy

mora kog kalapati
sa taas sa balay nga
usa ray tiil

mora kog dahon nga
gisilhig paingon sa sapa


ah, iwon, iwon ako nga
gitugpo sa suba

mora kog daghan na kaayo
mora kog dili ako

ang akong kasingkasing
milumpatlumpat

akong pamati mora ko
nalibat nagusbat

sa dihang duro nakong
pamati sa violin concerto
ni Bach

kon giunsa pag-abot nimo didto sa kalipay

dili baya kana
ideretso
garapal ka ra
kaayo
ayaw pagdalidali
kay dili kana
mao

hapit una diri
hapit una didto
saring saring
dugay dugay
tilapi ang panahon
ayaw una  ug
abot dayon

ugma gawas sa balay lakat pag-inosara silong sa adlaw

ikaw ang
kalibotan nga
giuhaw kanunay
sa ulan

ang balak nga
kulang sa pagdayeg

nangamigo sa 
mga dahon sa kahoy

nangamuyo sa hangin
nga milabay lamang

ikaw ang laya nga
otot-otot
sa kilid sa tunaan

ang libro nga wala
mahalin
ang utang nga wala
pa nabayran

ang tagay sa talyeran
ang baba nga galaway

ikaw man god
dili makamaong ikaw lang

ang kalibotan nga giuhaw
sa ulan
walay pagkapuno

ang likos sa dahon sa agtang
ang gipamati mong katawhan

ikaw man god
di kamaong mag-ikaw lang

daghan ka sulod sa imong dughan
pamatia ang imong agianan

ugma gawas sa balay
lakat pag-inosara silong sa adlaw

2018/10/09

dula sa pulong

nagdula dula lamang kita
sa pulong
sama sa paglingaw nato
sa puya nga gaiyak
sama sa mga awit nga
gibalikbalik aron moabot
ang hinanok
gilingaw nato ang atong
mga kaugalingon
diha sa paglabay sa 
panahon
gikutaw ang init nga kape
giwala ang kobol nga gatas
gisulayan ang katam-is
aron mabati pag-usab ang
atong nahikalimtan.

nagdula lamang kita sa
mga pulong
nga mora bag kita naglakaw
nga walay direksyon
apan anaa sulod sa kasingkasing
ang kasakit nga
dili mahilis
dili mabungkag
dagom nga mitahi sa gisi
sa samad
nga gidamgo ta nga maalim.

naay pagpangita sa wala
na diha
anaa ang pagkaplag sa wala
damha
usahay makaingon ta nga
unsa bay labot niining pulunga?
layo ra kaayo kini sa usa
ka gusbat nga hunahuna
apan ayka, ania ang pulong nga
naghatag ug giya kanato kon
asa na kita og unsa na kita
pulong nga wala damha mao
diay ang atong ngalan
samin nga milantaw kanato
naghatag na usab sa usa ka
masaarong pahiyom 
paingon sa kalipay.

ang mga pinugngan

ang pabelo sa gasera sa suga
diha sa lampara nga lata

ang bugnaw nga hangin
 nga gipasulod labay sa kurtina

ang tubig nga miagas sa
puthaw nga gripo

ang inagasan gikan sa shower
samtang ikaw naligo

sabta ang mga butang nga
pinugngan aron mo

matagamtaman ang angayan
og kasarangan lamang

apil na ang gugma, ang pag-amoma,
ang kasakit, ang kasuko, ang kasilag.

linaw ug asul nga dagat sa sayong kabuntagon

nindot ang dagat karon
linaw, morag asul nga panapton
nga gilatag sa silong sa panganod
aron pagabordahan sa kahayag
sa adlaw nga bag-ong misanag

seda nga asul lapad nga migilak
nanintal nga ako diha kaniya maligo

wa sad nako damha nga kining
iyang kaanyag nagdala man usab
diay sa kakatol sa mga balugbog.

2018/10/08

pagpaabot

wala na ang kalayo
wala na usab ang kahayag
diri kanako
karong adlawa nahisama ako
sa bata nga nagpaabot
sa akong inahan gikan sa
lungsod nga misaad kanako
sa usa ka parisan
nga tsinelas

naghinuktok ako sa bentana
nag-atubang sa dalan nga
walay abog
sa mga kahoy nga walay kisaw
ang mga dahon
kay walay hangin

ang tanan karon nagpaabot
sa wala miabot
diri kanako sa akong kasingkasing
anaa ang kabug-at
sa akong ulo anaa ang tumang kagaan
nga nasudlan sa hangin

ang pagpaabot usa ka dakong
kalaay
usa ka dakong bungtod nga
gilantaw lang nako kay sayod
ako nga dili ko na kini
makatkat

miulan na
nagsugod na ug kalapok ang
karsada
mitulo ang luha sa akong aping
subay sa kilid sa akong ilong

gitilawan ko ang akong
luha
mikulo ang akong dila
kay ang kaasgad niini
mas asgad pas
dagat nga walay isda walay
mananagat
wala gani panganod nga mosaad
bisag gamay na lamang
nga pagkatab-ag

pagbati karong adlawa

wa sugod
mabalahibo o mapanganod
o laya nga dahon
nga gipasakay sa
pako sa hangin

wa sugod apan karon
ania ikaw ang tanan kanila
diha sa kagaan
nga galutaw lutaw sa usa ka
uniberso nga wa pa sukad
bisan makaausa
imong naabtan 

lahing pagbati sa kapuno
apan way samang
kagaan
dili balahibo, dili panganod
dili dahon nga patay
nga sa hangin misakay

hangyo

sulsihi ang gisi nga
parte sa akong kagahapon
hulipi ang nawala kong
bulsa sa kalipay
tilapi ang akong kangitngit
hadlaa ang akong kamingaw
karon
ablihi ang naghuot kong dughan
pagawsa ang unta
mapresidente sa pilipinas

mao

maoy nagpatihulog sa ulan 
sa nagtapok nga mga panganod
maoy nagpagawas sa tanang
kwaknit nga nangatulog sulod
sa langob
ang imong ngalan sa dihang
nalitok sa akong dila
ang imong hulagway nga tapok
sa akong hunahuna
ang gugma diri sa kasingkasing

2018/10/06

ang kolon nga bulawan

sa usa ka
handurawan ang payag
nga guba
gitukhan mo dayon
ang bentana
gibutangan mo 
sa batang babaye
sumala sa
usa ka awit

ang mga panganod
nga nagmingaw
gibutangan mog
bangaw
pakapin pa ang mga
kalanggaman

adunay bara gamay
kabahin niining
usa ka debuho
kay sa dihang gihangyo
ka nga ibutang
ang kolon nga puno
sa bulawan
sa way duhaduha
mibalibad ka man
dayon

2018/10/04

ang ginamos lamian lang gihapon

kapoy na kaayo
ang pagpamantay

ania na ako sa akong
katigulangon

misyagit kami kaniadto
sama kanimo karon

dunay nabalintong 
dunay mitindog

apan mao ra man gihapon
ang ilang gibuhat

mao rang paghikalimot
sa unta buhaton human
na kini nahimotang diha
sa lingkoranan sa gahum

sabta ang akong kahimtang
wala na kanako ang pagsupak

kon kinsa ang anaa diha
kutob na ako diha


gisalig ko na ang tanan
sa palad sa panahon

kon kinsa ang nabalintong
o kon kinsa ang mitindog

wala gihapoy kausaban
ang ginamos nagpabiling lamian

unang halok

sa dihang gihagkan ko
ikaw
gisulayan nakog
lantaw diha kanimo
ang kalipay

duol kaayo ang akong
mga mata
diha sa imong pagpiyong

dili kini mao ang
akong unang halok
nga hagbay ko
na nga gikalimtan

ang sakyod

kadtong puthaw nga 
higdaanan
anaa nag-iyak lang
gihapon

ayaw sabta nga kini
dili iyak sa kalipay

o kaha ba iyak sa pagmahay
nganong ang
sakyod sa alugnan wala
naman mausab
sa pipila ka mga buntag

ang kahasol

sa paghanduraw sa usa ka balak
milabay paspas ang panahon
kusog kaayong mituyok tuyok ang
mga kamot sa orasan

gisulayan ko ug lingi ang abri nga
bentana diin walay bisag usa ka
tudlo sa kahayag ang misulod
kay lagi anaa na man diay ang 
kahilom sa kagabhion nga karon
maghasol na usab kanako.

2018/09/17

duha ka babaye

sa gagmay pa sila
ang sinugdanan sa ilang
panag-away kabahin
lamang sa monyeka

karon nga nangatigulang
na sila
anaa gihapon ang panagbingkil
kabahin sa propiedad

ang kalaog ug kalimbongan
sa tawo
nahisama sa gamot

nahisama sa panit
nahisama sa palad

tapot, lubong, lalom,
anaa nang daan nga wala gayoy
pagkatangtang

walay nasayod

sa kanunay
anaa ang pahimangno
sa buwak
og alibangbang

dunay moingon kanato
karon na
dayon motikyop ang 
payong sa adlaw

unya mawala ang tanan
kinsa ba ang nasayod?

si nanay ug si tatay

si nanay ug tatay kaniadto
magsigig away

kon maglagot si nanay
molayas kini unya dalhon kaming
tanang mga bata

lima kaming tanan
duha ka lalaki ang
kinakusgan ni tatay
nga wala makalaban 
kaniya

motago si nanay 
unya ingnon mi nga dili 
magsaba

didto sa laing balay nga
biniyaan masakpan kaming tanan
unya maghinilakay silang duha
mag-uli

unya kaming lima 
nabyaan intawon samtang
silang duha
atua nagbalikbaliks sa ilang
mga saad
nga dili sila magbulag

wa na gani makabantay
nga kaming lima wala pay pamahaw

2018/09/13

tungod sa tomotomo

dili kini sama sa ikog
sa tiki nga kon maputol
 magsumpay rag dayon

nakita mo ba ang
tawong naglakaw
nga wala nay
liog?

tungod sa tomotomo
sa hangin
nahugpa ang 
batong balayan

kahambog ba sa umang
kapaspas bas iwon
kalagom bas dila sa
langit
pati ba ang mga balod
sa dagat
botboton na usab?

alibangbang ug tiki

mahibaw-an mo
ngano ang daghan
nganong
wala sa hunahuna
mabati mo

ania ang unos
sa kinabuhi
mikutaw sa
imong kape

dakong kasakit
pait nga pait
sa kasingkasing
mikulit

mahibaw-an mo
ngano
bisag dili na kini
isulti

nakakita ang
kasingkasing nga
masulub-on

nahimong buta
ang hunahuna nga
malipayon

dinhin dapita
ang mga gabon
nagkatipon
naulaw ang kahayag
diha sa mga dayag

sa tigmo sa langit
mibuhakhak ang yuta
putol ang pako
sa alibangbang
sa nasumpay nga
ikog sa tiki

pagtoo sa pulong

ang imong
pagtoo sa pulong
walay
paglubad

human ning
atong pagsandurot
kamong tanan
mopahawa na

bibo ang mga pulong
nagkasalibod

human niini
ang mga pulong
manugpa
sa mga lingkoranan

mopahuraray
magpakahilom sama
sa mga alugnan

paabot

galanoglanog ang
ulan
sa atop sa balay

sa abre nga bentana
anaa ang tiguwang

milantaw sa hilom
gapaabot sa panaw

mga tudlo ug kuko

ang  nawong sa
mga kuko

walay gibati
kabahin sa mga

wala magtupong
nga mga tudlo

ang tiguwang nga akong nahinumduman

kon gibalibaran ang
kwarta
unsa na lang kaha ang
gugma?

ang tiguwang wala
kaha kasabot
sa tiunay nga damgo
sa usa ka batan-on?

lapad ang langit
lalom ang dagat

daghan ang kalanggaman
nga naglupadlupad
daghang isda ang naglangoy
langoy

sayon kana sultion
lisod gayod pangitaon

ang langgam nga motugpa
sa imong palad
ang isda nga mokitkit
sa imong kiting

ang mga kuko

lima ang tudlo sa
imong kamot
nga wala magtupong

dili sab parehas ang
ilang gidak-on

lahi ang kumingking
lahi sab ang para sa
singsing

ang mga kuko lantawa
walay ilong walay mata

ang sanga sa kasingkasing

ang sanga sa kasingkasing
gisulayan kog balikog
aron mosubay sa saktong
kapaingnan

dili na madala, maoy ingon
sa tiguwang nga babaye

kon imong pugson mabali
ang sanga
ug dili mo na sab makita
pa ang gugma

Panginhas dire