2007/02/28

YUTANG AMONG PINANGGA

ni Felicitas Tecson

Pilipinas yutang among pinangga
Gimahal ka namo sama sa usa ka mutya
Ang silaw nga imong gibanwag sa among mga dalan
Timailhan kana nga kami mubarog ug ikaw labanan
Kaysa among pagpakabuhi kanimo nagagikan
Ning mahayag ug maanindot mong kalibutan

O, Pilipinas pagkatahom mong sud-ongon
Ang berdeng mga dahon sa imong kakahuyan mapagarbuhon
Kon huypon sa hangin mo kiay-kiay mapahiyom
Nagpangamay sa katawhan aron amomahon
Nga sila panalipdan sa mga mahilabtanon
Aron hangtod sa hangtod atong masud-ong

Apan karon unsa man ang gidangatan
Sa maanindot ug hapsay tang kabukiran
Gidagmalan sa kagamhanan, gipasipad-an
Kakahuyan gipamutol, gimina ang kayutaan
Ang atong mga bahandi sa langyaw gitugyan
Nga alang unta kana, sa Pilipinhong katawhan

Kagamhanan wa na ba gayod kamoy kausaban
Nga ang katawhang Pilipino inyo mang gikalimtan
Intawon lingi-a ang mga kabataan
Unsa man ang ugma nga ilang pagadulngan
Gani ang bata nga anaa pa sa sabakan sa inahan
Naglukdo na sa utang sa inyong binuhatan

Sama kamo sa bitin nga walay katagbawan
Buot ninyong hakpon ang tibook kalibutan
Katawhang Pilipinhon inyong gipahimusalan
Sud-unga kuno ang atong mga kabukiran
Ug sa mga bahandi, inyong gikuhaan

Apan ayaw kasubo, yuta namong natawhan
Bangon, barog kay ania kaming katawhan kanimo motabang
Singot, dugo, kusog ang among hiusahon
Sa paglumpag sa kagamhanang mapangahason
Among ipabalik ang silaw sa hapsay mong kalibutan
O Pilipinas, pinangga namong yutang natawhan.[Felicitas Tecson KAKABA Bon-Bon, Aloguinsan, Cebu]

Panginhas dire