2008/01/31

Tagulilong Sa kilomkilom

Igmat
Matang hait
Tadlas sa kahilom sa kilomkilom.

Kawras
Kukong talinis
Sa gapakarong-ingnong nawong.

Asdang
Bangkilang bangis
Lagbas sa ngabil sa kamatayon.

Lingkawas
Ihalas nga linalang
Sa suok sa pagkaulipon.

Akoy
2007.12.21

Panginhas dire