2008/02/24

Sapa Ni Carol

Miinit ang akong kalawasan
migimok ang kaunuran
ang ulo ko nangyango-yango
gusto nga musalom kay maligo
apan lubog pa ang sapa
ug kusog pa kaayo ang baha.

Dili na ko makapaabot pa
sa pagtin-aw sa sapa
ug sa paglurang sa baha
sa atabay na lang ko ni Fe magtimba
aron mahuwasan ug mabugnawan
ang maiinit ug matikig kong kalawasan

Mitin-aw na usab ang tubig sa sapa
kalaming isalom ug ihumol
sa lawas kong migahi ug mikubol
ug unya gihukas ko ang akong purol
ang tibuok kung lawas akong gihumol
sa lawom ug lumotong sapa ni Carol

Pompeo

Panginhas dire