2009/06/22

pahulayng dayon

inanayng nagkamang ang landong
hinayng nag-umol sa paglugitom
nag-anam kinig dagtum
sa usa ka pungpong nga kaitom

sa akong nawong kini mihasmag
maoy naingnan sa akong pagsumpaag
nagsumparay karon akong saag
usa ka nagduhirawng kalag

kalit mituyok ang kalibotan
miuyog mikurog naukal daw giligwatan
unya mikuliot sa akong dunggan
tig-ik nga tingog hilabihan

nalipong ko sa kasakit
nakapaminti nakaping-it
ang ulo ko morag napiit
sa galingan nga bato gipasalip-it

nagkurog ang kaunoran
mga hulmigas sa panit nangamang
mga binuhing dangan ni hudas
nagpamahit buot manggawas

mga tiil nga nagkamig
wa nay pagbati inanayng nangawingig
dughan naghingutas
pito ka bungtod gibaktas

kanhi hait nga panabot
habulan na karon di na kaduot
kanhi tin-awng panumduman
di na angayan pang saligan

hayag sa adlaw hain ka na man
nganong imo mang gibiyaan
diin ba gikan kining kangingit
kinsa bay naghatag ning kapait

unsay kapuslanan karon ning mga mata
nahubsan na sa luha ug nag-uga
nganong kinahanglan pa mang dugayon
mga takna inaton aron lang paantuson

unsay dugayan
unsay kawilihan
kung didto sa sangkuanan
makapahuway na sa tanan

kon tugutan sa kahitas-an
maypa mopanaw na lang-Alan K. Caña


Panginhas dire