2012/07/17

makamaong nilalang (alang kang manoling)

makamao kang
mohan-ay sa imong kahuyangon

lahi ka sa uban
nga nagligidligid
miyaka sa karsada
ug mihilak mikatawa
gisuntok and pader
lahi ka
ang imong kauhaw ug kagutom
imong gihimong mga buwak nga halad mo
ni Bathala

ang imong kasakit gihimo mong
mga awit
ang imong mga kahiubos
morag panyong
binurdahan

ang imong mga kapakyasan
gihimo mong
mga ang-ang

ang imong pagkagamay
gihimo mong
pak-an

ang halas imong gihaploy sa imong mga tudlo
ang sungayang kabaw imong gipabugnaw sa tunaan
ang balikog nga tiil gitabonan mo sa dahon
ang imong samad gihimo mong
imnanan

pagkamalinawon sa imong mga mata
pagkabugnaw sa imong mga kamot
morag hampol ning hapdos nga hubag
nga mibuto

sa usa ka kinabuhi

Panginhas dire