2014/07/23

giatubang ko ang gamhanang leon
wala ako mitingog

gibabagan ako sa dakong tigre
apan  wala ako milihok

gilikosan ako sa dakong sawa
apan wala ako misyagit sa pakitabang

gipasulabi ko ang kahilom
gipatig-a ko ang akong kasingkasing
gipatay ko ang akong hunahuna
gilabay ko ang akong mga damgo

ug busa wala ako mahadlok
wala ako mamatay

ako ang buhing kalag nga karon
nagpuyo sa mga panganod sa kalangitan

naglantaw sa ubos
nagpanglingo-lingo sa akong ulo
mipaak sa akong dila ug ngabil

Panginhas dire