2007/04/15

Salingsing

Sa imong pagtoyhakaw
nanganinaw ka sa langit
kanhing dag'om, dugdog, kilat og kangitngit
nahanaw na

nikuyog sa dagkong lugas sa ulan
nihalok sa yuta
nibanlas niining tanaman
naibot, napokan, tanang nagian
sa bul-og padayon nga gianod

nahilom ang palibot
mihunong ang takna
mihubas ang baha
misubang ang adlaw

ikaw nga salingsing
naghatag paglaom
mapagarbuhong mulahotay
latas sa panahon.


Yani

Panginhas dire