2009/10/11

dunay laing klase nga tawo
nga dili molantaw sa ilang gilantaw
tungod kay ang iyang gilantaw
mao man ang nanglantaw

ako kana.

ako sama niana. akong gilantaw ang mga nanglantaw
nga wala maglantaw kanako.

ako kana, nangita sa akong kaugalingon sa ilang mga dagway.
ako kadtong
wala ninyo malantaw pag-ayo

ako kini, ang nagtikawtikaw sa wala ninyo matikaw pag-ayo
ako kadtong
wala ninyo mahimbisi apan ako kadtong nagpunay og
panghimbis kaninyo

wala'y isda apan duna ako'y laing nakita
sagad, ang wala ninyo makita mao ang akong nakita

ako kadtong nakasabot sa wala ninyo masabti
ako ang wala ninyo masabti
ako ang makalibog apan ako lamang ang makatin-aw
sa mga makalibog.

ayaw ako hunahunaa.
ako ang maghunahuna kaninyo.
ayaw kamo kabalaka.
sa wala pa ninyo makita. sama kana

kanako.dili ako makapuling kay dili ako abog.
apan ako kadtong, sama kaninyo, mobalik usab
sa pagkaabog, sa atong pagpangambot
kon ngano og kanus-a.

Panginhas dire