2014/08/15

ang pagsulat wa ko baya
pilia

ako ang gipili sa pulong
nga ilang
higdaanan sa ilang
pagkatulog
matag tungang gabii
sa ilang
pagtukaw

ayaw ako kasinahi

walay bili ang akong
kaugalingon
nahisama ako sa sa
babaye didto sa baylehan
nga walay ulitawo nga
gustong mosayaw

nahisama ako sa bata dito
sa sagopanan nga walay gusto
mokuha

busa ayaw ako kasinahi ako
nga nagsulat karon sa

imo na nga nahibaw-an apan
wala pa gihapon nimo masulat
o malitok

ako ang kabaw nga adunay
yugo nga gisangon sa akong
liog

ako ang kabug-aton
aron mo mabati ang kagaan
sa lukdo sa kolon sa kinabuhi

ikaw ang yukboan kay
gikinihanglan mo kini
kay gipangayo mo kini
og busa gihatag

ako ang miabot ug dayon
mipahawa
ikaw ang mangita sa akong
tunob

ako ang mahikalimot
ikaw ang mag-alipasa unya
sa imong kagabhion


kay ikaw ang nangandoy
apan wala kay makab-ot


Panginhas dire