2014/11/27

kadtong punoan nga
nawalis sa milabay nga kusog kaayong hangin
nga mihay-ad sa daplin sa dalan
paingon sa Situbo
kon gidapit mo unta ako human sa usa ka semana
aron makita nako ang
iyang wa damha nga pagpangudlot
human nangatagak ang tanan niyang
mga dahon

kon nakita ko pa unta kini kuyog kanimo
mas mitoo unta ako kabahin sa gugma og
kinabuhi

apan nganong ikaw
nganong ang numero 33 ra man lagi ang imong
gipili?

Panginhas dire