2014/11/19

usa ka panghitabo sa kalibotan

nagbagotbot ang kalibotan
diha sa dalugdog
nasuko kini diha sa iyang
mga linti

nag-iyak ang mga panganod
diha sa ilang mga ulan
walay hunong pipila na kaadlaw
walay pugongpugong

midagayday ang tubig gikan sa
aping sa mga kabukiran
nahulog sa mga suba ug mga sapa
nagpadayon ang ilang panaw diha
sa kusog nga baha

sa kilid sa bungtod atua ang mga
nag-undok nga  mga balay
ang mga inahan naglung-ag sa pamahaw
ang mga amahan nagtustos sa ilang
nilikit nga lomboy
nagpahulay, nagpungko
nagpaabot sa paghunong sa ulan
adunay batang giduyan sa magulang
nanaghoy ang manghod nga lalaki
misayaw ang anak nga tunga-tunga
sa higdaanan

miabot ang dakong baha ug gidagit
silang tanan
gilaknit sa payag
nadungog ang kusog nga mga syagit dayon
mibanos ang lalom nga kahilom


nawagtang ang aso gikan sa dapog
misutoy sa langit
morag nangamuyo
nagpadayon gihapon diha sa paghilak ang mga
panganod

Panginhas dire