2011/07/07

pag-asoy

pagkadaghan gayod sa akong isulat
daghan akog ibutyag
nagsapawsapaw ang mga pulong
nagsalapid ang mga hunahuna
sama sa buhok ko nga kalkag sama sa ngipon sa usa ka bata nga nanobra og nagsapaw
daghan
pagkadaghan gayod kaayo
nahisama kini sa mga gagmayng bato sa dalan
sa mga balas sa dagat
pagkadaghan gayod sama sa mga abog nga ibilin sa usa ka sakyanan kon kini mobwelo sa dalan

ako kining ibutyag kanimo ako kining sulaton bisan lamang sa hamubo nga panahon nga gihatag kanako sa Ginoo
papason ko na ang mga tanghaga
wad-on ko na ang kahadlok
og karon sugdan ko na ang pag-asoy niini
pinaagi sa usa ka
kahilom.....

Panginhas dire