2011/07/11

Mga Hut-ong

hubad sa balak ni  Stanley Kunitz nga giuluhan "The Layers")  
 Daghan na akong naagi-an nga mga kinabuhi, gipanag-iya ko ang uban kanila. Dili na ako pareho kani-adto, apan ang ubang baruganan nagpabilin nga ugat sa pakigbisog aron di mahisalaag. Sa akong paglingi, gitan-aw ko una ang akong likod aron makatigom og igong kusog alang sa pagpadayon sa akong pagpanaw. Nakita ko ang pagkaluya sa kalampusan paingon sa kapunawpunawan og ang kalayo hinayng nagsagayad sa biniyaang da-ob diin ang  tigpangaykay  nga mga anghel nagpanikad  sa kabug-aton sa ilang mga pako. Haaay, nakahimo ko og tribo sa tinood kong gibati, mga tribong nagkatibula-ag. Unsaon man  pag-alam-alam sa akong  kasing-kasing sa nagpista nga mga kapakyasan? Nagkakusog ang hangin... ang natarantang abog sa akong mga higala nga nangahulog sa among naagian,  sa akong nawong nagdalit og kapa-it ug kangutngot.  Apan bisan pa, milingi ako nga may adlip sa himaya inubanan sa kalig-on sa akong mga lakang. Kining mga bato sa akong pagpanaw bililhon kanako. Kon ugaling may taptap ang bulan sa panahon  sa akong kagabhion diin ako maanod sa gapnod, ang dag-om magtultol kanako: "puy-i ang naghut-ong, likayi ang mga salin." Bisan pa sa akong kakulangan sa pagsabot way pagduha-duha nga ang libro sa sunod  nga yugto sa pagkausab nahisulat na. Wala pa ako matapos sa akong kabaghu-an.

Panginhas dire