2011/09/09Dahon sa Kinabuhi

Kita sama sa dahon.
Nag tubo gikan sa udlot
A ning malig-on na
punuan na gesandigan

Dili kita pareha sa pag tubo
Adunay adunahan sa kalibutan
Adunay adunahan sa kahitas-an.

Ug kita ge bubu-an sa Grasya.
Aron mabuhi aning kalibutan
Busa ato syang pasalamatan
Uban nag patuyang noon sa kalautan

Unya madugay malaya ra ta
Ug sa ingon mo balik sa gegekanan niya
Busa likay sa kadautan
Basin unya kalayo ang paingnan.                                              

Panginhas dire