2011/09/11

pagdawat sa umaabot

wala na ako mahadlok sa
kalay-on
gidawat ko kini nga tipik
sa kalaay
kon dili ko ikaw makita
og hanap ba hinoon
ipakisama ko na lang
nga adunay dag-om
nga nakatabon
ug unya kon moabot
ang kusog nga ulan
hunahunaon ko na
lang nga kini
gikinahanglan sa
mga uhaw nga
kakahoyan
ug pananglitag
mobaha man
hinayhinayan ko na lang
pod og pahaluna sa
mga kahoy nga
gianod
aron himoon kong
mga taytayan

Panginhas dire