2012/09/18

alang sa Balak

ayy balak

ayawg kabalaka
sa hungihong nga ikaw
akong biyaan

nga ako magbudhi
na kanimo sa
akong kuyog nga
mga katuigan sa
akong gitagik nga
mga panaw

ayy balak

ayawg kaguol
kay bisan asa ko
dili ko gayod ikaw
kalimtan

bisag asa ko ako
ka gihapong
ipatik

kon wala nay tinta
gamiton ko ang
akong dugo
kon wala nay papel
gamiton ko ang
akong unod

kon magduda ka pa
gayod
sa akong pagkamatinooron
diha kanimo
bali-balion ko kining akong
mga bukog
aron iuli ko kanimo
ang imong gihatag kanako
gikan pa
kaniadto

Panginhas dire