2012/09/02

ang iyang sugilanon

usa lamang ako
sa inyong
kadaghanon

ako ang miduol kaninyo
aron aduna
ako'y ikasulti aron puhon
kon adunay
mangutana sa akong
mga panaw
aduna ako'y ikapanugilon

bisan ug kabahin lamang kini
sa gagmayng mga kuhit
ug pahiyom

ihatag ko ang ania kanako
ang tanan gayod
aron ko matagamtaman
ang tagidyot nga
kalipay

usa lamang ako ka
alindanaw sa inyong mga sanga
ug dahon

wala kamo malooy kanako
gikuhaan ninyo ako ug pako
gilangkat ang akong mga tiil
gilugit ang akong mga mata

dayon ninyog biya ug
katawa

ang akong dakong sala mao ang
kamingaw
ang akong dakong sayop mao
ang pagpakilimos
sa inyong
mga kalipay

sa dihang miulan
nanulod kamo sa inyong balay
gisirad-an ninyo ang
pultahan ug
mga bintana

gipaibog ninyo ako sa inyong
gasiga nga suga
sa kusina

samtang ako nga
nahigmata
nakaiyak
basa kaayo sa ulan
ug gipangita ang
agianan
sa akong pagbalik

Panginhas dire