2012/12/01

diha sa nagmalipayon nga mga kasingkasing

milabay ang mga katuigan
wala nato sabta ang mga adlaw
kay dili na kini kinahanglan

gilakat ta ang kadalanan
wala na nato pangutan-a kon asa ug
unsay ilang mga ngalan

kay dili na kini kinahanglan

gikatkat ta ang mga ang-ang
sa balay, sa simbahan, sa
mga pahulayan ug mga kahilayan
wala na nato maihap kon pila ug
ngano
kay dili na kini kinahanglan

natagboan nato ang mga
karon pa nato nahinagbo
nahimuot kita sa atong mga
nabati ug nakita
nakigduyog kita sa ilang mga
sayaw ug awit
nanglingkod kita sa ilang
talad-kan-anan
nakigsandurot
nakig-inom sa ilang mga ilimnon
nakig-ambit sa ilang kan-onon
ug nanglabay ang mga adlaw ug
gabii
wala na kita mangutana ug ngano
ug unsa
kay diha sa kalipay sa
atong mga kasingkasing
wala na kini nato giambat

kon pila ug unsa ug ngano
kay dili na kinahanglan

Panginhas dire