2014/06/10

Adunay Naniid sa mga bitoon.I
Adunay magtukaw.
Ang kagabhion usa
Ka sakayan. Ang huna
Huna sa lawod mamulak
Kanunay. Adunay
Naniid sa mga bitoon.
Nagpahipi sa bulan.

2
Kanunayng nagtukaw
Ang wala pa nimo masugid.
Sakayan ang imong gitago.
Dakong lawod na ang imong
Hunahuna. Giwala-wala ang
Makita.Malipayon ang
Kaadlawon nga dili mo
Masabtan, ka yang masabtan
Imohon man, isulod mo
Sa bulsa ug imong dalhon
Paingon sa kalimot.

3.

Duha ang hangyo ni Engo.
Ibalik ang iyang kusog.
Maitom ang iyang buhok.
Ang ikaduha lang ang
Gihatag. Ang iyang bukog
Morag kampana. Ang iyang
Nawong morag nahapla
Nga tindahan human sa
Kusog nga hangin kagabii.
Kon mosuroy siya sa plaza
Ang ilang Makita mao ang
Bisikletang guba.4.
Mihilak si Engo.
Atubangan sa iyang apo.
“ingna ang imong amahan
Nga dili niya ako pugngan.
Dili ako mabuhi kon
Wala kining butanga.
Walo na ako katuig nga
Nabyudo. Dako na kayo
Ang atong umahan.
Mabuhi na kamong tanan
Tungod niini.”

5.

Si Sepa nga tighimo ug
Nipa sa balangay
Maoy tighatag kanaya
Ug kahupay.

6.
Didto sa lungsod atua
Ang kahilayan. Atua ang
Sanggotan. Lami ang tuba
Didto kay bag-o pang
Kuha. Dili sama sa kang
Sepa nga bahal na.

7.
Nahulog ang pagbati ni
Enggo sa usa ka kutuon.
Maayong mohigop sa sabaw.
Ug didto siya naaghat sa
Ikaduhang kaminyoon supak
Sa saad niya nga dili gayod siya mangasawa ug lain pa.

Panginhas dire