2014/06/21

siya nag tigtabon sa imong mga sayop
busa ikaw ang malipayon

siya ang tigsulti nga ang balay didto sa
taas sa bungtod lig-on
nga ang mga tanom didto namulak
ug ang mga kabayo ug kabaw didto
kusgan ug kusog managan

siya ang nagsigig pamakak alang kanimo
ug busa ikaw ang malipayon

sa laing bahin, wala usab siya nagsubo
alang kanimo
gisabot ka niya, sama sa usa ka lubing
buang kuyog sa dakong bulig

nga inig kahulog sa sama kanimo
inig tapos ning tanan, iya kang uyugon
wala siya'y gustong madungog kanimo,
dayon, iya kang ilabay didto sa suba

ug kini ang iyang kinaham nga lantawon,
ang imong paglutawlutaw ug pagkaanod
ug siya mobalik sa iyang balay didto sa
habong nga bungtod, kuyog sa iyang kabaw
ug mga kabayo, ug sa iya usab nga
gipanghimakak kanimo

ang iyang gugmang matood.

Panginhas dire