2010/02/17

pagpangita sa Ginoo

nasuko na ang akong mga katigwangan
nangyam-id ang mga kaparian
mikatawa ang gamay nga bata
nabalaka ang akong mga igsoon
kon ngano nga sa akong pangidaron karon
nga kwarentay nuwebe
wala pa gihapon nako mahikaplagi ang
Ginoo.

nagsulti lang ako sa tinood
gipangita ko pa ang akong dalan paingon kaniya
wala ako motoo sa dalan nga gihimo na nilang daan

anaa diha ang pagpakasayon
pagkalapad, pagkataas, pagkalimpyo, pagkahapsay

nagduda ko
kay miingon ang ginoo
nga daghan ang molakaw paingon didto
nga mahasulod sa pultahan sa impyerno.

Panginhas dire