2011/10/31

muller

walay nakaila kanako sa akong pag-abot,
ug sa akong pagpahawa karon.
Ang mga buwak sa Mayo kaniadto mihangop kanako,
mainiton: ang dalaga naghisgot ug gugma,
ang iyang nanay kaminyoon.

Karon dulom na,
ang dalan ngitngit.
Ang pagpapahawa wa ko damha,
dili ako ang nagpili niana

akong pangitaon ang akong dalan ning kangitngit.
Kuyog ko ang anino sa buwan sa akong kiliran,
pangitaon ko ang badlit sa lasang diha sa lapok.

nganong magdugay pa man ako samtang nangita silang katarungan aron ako palayason?
ang mga irong buang nagsigig ulang libot sa ilang balay.

Ang gugma kamaong manigta ug laing puluy-anan
sa lain-laing lugar sumala sa pagbuot sa Kahitas-an.

Manamilit na ako.
sa hinay nga tunob, sa hinay nga pagsira sa pultahan aron walay makadungog
walay masamok

isulat ko ang akong panamilit diha sa gawas sa inyong ganghaan aron ipahibalo ko pa gihapon kanimo
nga ikaw gihapon ang nia
sa akong
hunahuna.

Panginhas dire