2011/10/21

sikat

kon imo kining pangitaon
mosamot kaidlas
kon imong sundan
modalagan kini sulod sa
labat sulod sa lawak
ug mangandado

manuktok ka
apan dili mamati
magpaabot ka sa
wala

apan kon molakaw ka na
ug unya maghukom nga dili mo diay
siya kinahanglan
mohinayhinay kini ug pangarte
magpahumot
mogawas sa lawak
mangabri sa bintana
moawit aron nimo madungog
aron tintalon ka niya
pagbalik

apan nakahukom ka na
nga dili mobalik ug
mangayupo kaniya

balikan ka niya inig kagabii
mosulod sa imong damgo
ug manguhit

apan momata ka ug magpanglingo
lig-on sa hukom nga
wa ka na gayod magkinahanglan kaniya

magpaabot siya sa silong sa imong balay
molingkod sa hagdan
kunuhay kanunay nga maghulat
sa imong tawag nga siya
pasak-on

ikaw nga naglantaw kaniya sa kilid
sa imong bintana
mahimong bation og kalooy

apan nakahukom ka na
wala kini siya'y pulos sa imong kinabuhi

Panginhas dire