2012/01/08

diha sa imong pagsulti sa matuod sa pagtoong mao kini ang kalipay ug kagawasan

karong migawas ka na
mitug-an sa matuod ug
tanang matuod ug kadtong
matuod lang gayod,

malipayon ka na ba?

nganong wala ka man
motingog?

ang tanan naglikay na
kanimo nga morag kag
gikitong,

kon mosulod ka sa lawak
ang tanan mangambak ug
dali-dali sa bintana

kon mogawas ka sa balay
magtuagsa ang mga nagtapok
sa ilalom sa punuan sa
mangga,

mora kag bato nga giplantig
sa balayan sa lapinig
ang tanan nangabungkag
ang tanan nanagan palayo
kanimo.

Panginhas dire