2012/01/01

Unsaon Paghatag og Ngalan sa Bagyo

(sa mga biktima sa bagyong Sendong)

Himoa nga mga letra ang mga luha nga naanod uban sa baha, ug kung mokuyog ang kahilom sa katapusang hagsa sa uwan, himoa ning katapusang silaba sa iyang pangalan. Litoka ang iyang ngalan, balik-balika hangtod madunggan nimo ang mga siyagit nga nipilit sa lapok, ug hangtod mokuyanap ang nanamin nga kangitngit ug hangtod motapad nimo ang kasakit. Kat-ona og sampit ang iyang ngalan sa dihang si Ruel walay tingog nga mapaambit sa pagkahibalo nga naanod apil sa baha ang iyang asawa ug ang umaabot nilang manulunda sa yuta. Kat-ona og sampit ang iyang ngalan sa bukton ni Pilar nga nagpaabot sa katumanan sa usa ka milagro, unta madunggan pa niya ang uha sa iyang bata. Kat-ona og sampit ang iyang ngalan sa takna diin giurom gihapon ang mga mata ni Omar, adunay kangiob nga nisangit sa matag hapus sa balod kay sa ilang pamilya, siya lang ang nabuhi, nag-inusara.

Kat-ona og sampit ang iyang ngalan sa dihang ang kabaho sa nitun-as nga mga lawas didto sa Iligan ug Cagayan de Oro nahimong mga lain-laing buwak. Didto adunay mga hardin nga nitubo bisan asa, sa kadalanan, sa atop sa balay, sa punoan, sa sapa, sa dagat. Sa sunod nimong sampiton ang ngalan ni Sendong, adunay alimyon sa mga buwak nga nabuhi sa matag suok sa ilang mga kasingkasing.

Panginhas dire