2012/01/13

kadtong mga kahadlok

(hubad sa balak ni RSB nga "those fears")

Usahay,
ang mga butang
nga atong gikahadlukan

Mga anino lamang
sa atong mga kamot, tiil,
mga pulong ug panghupaw.

Sa atong pagmata,
migawas kita sa pultahan
sa balay nga hubo

Dayon natong namatikdan
nga kaning tanang anino,
mga mugna lamang
sa lawak pahulayan

Nga sa dihang misidlak
ang adlaw og gikaligo ta
ang iyang kahayag,
nahanaw ang tanang
kahadlok

Nakita nato ang atong
hubong lawas nga
naghigda sa sagbot
nga pagkatahom
sud-ungonthose fears


the things that we
fear sometimes are nothing but shadows


of our hands and feet
and the words of our mouths
and sighs


when we wake up
and go outside the door of the house
naked


we soon find that all these shadows
are nothing but the makings
of the room


when the sun rises
as we bathe in its light
all the fears
are finally gone


we will find ourselves
naked on the grass
and too beautiful to
behold

Panginhas dire