2015/07/27

mas milig-on ang
akong mga bukton sa
pagpas-an sa imong
kabug-at
mas kusog ang akong
tiil
mas paspas kini
sa pag-apas kanimo
latas sa
gilabyan nga
panahon
mas miabtik ang akong
mata
mas milantip ang akong
pangisip
diha sa atong kangitngit
mas milig-on ang akong
kasingkasing sa hinatag
nga kamingaw
og kapuol
mas malipayon na ang
kaugalingon
diha sa pagdawat sa
tanan
nahisama ako sa usa
ka bata
nga nagdula na
karon sa nataran
nga wala'y kahibalo
kon unsa
ang sunod og unsa
ang dangatan

o, kinabuhi nganong
karon ka man lamang
kanako
nasabtan?

Panginhas dire