2015/07/10

dali na, o ispirito

dali
sulod sa akong lawak
dali sulod sa akong lawas
dali sulod sa akong kalag
kay ania dinhi
ang mga pagtoo ang mga
pagtoon kon unsaon
paglipay ang mga nahisalaag
diha sa tumong kasubo
dali na
ipakita kanako ang hubo
mo nga kasantos
nindot ang imong
gigikanan
wala pa ang sala
wala pa ang kaalam
usa ka ka paraiso
nga wala natultuli sa
langgam
wala pa masusi sa mga
kamot
sa adlaw
dali
dali na
tudloi ako kon unsa
ang putli nga gugma

Panginhas dire