2015/10/31

usa ako ka dakong bato sa dagat
nga gipas-an sa pangpang
nga kanunayng nagpaabot sa
hangin gikan sa halayong dapit
nga wala pa sukad maabot sa mga
pako sa tukmo

sa akong paghibalag sa bulan
miingon kini sa kagabhion nga
ang akong kilid morag lumo sa
baka nga giihaw kaniadtong pista
sa balangay nga dakog pagmahay
sa iyang gidangatan

" dili siya hingpit nga bato,
ayaw siya kalisangi sa iyang
katig-a", gitubag mo ang adlaw
nga naglatag sa iyang kainit
didtos kabukiran og kapatagan

walay motoo kanimo, ang mga
kakahoyan pinaagi sa ilang mga
gamot, nagpabilin sa ilang mga
nahibaw-an

ang ulan miangkon nga sa liki
sa maong bato mibuhagay ang
tubig nga ilimnon sa mga kabaw
og mga karnero

ang tiki nga pak-an nga mas
nakakita sa kamatooran naghisgot
sa dugo nga mibanaw sa agtang
sa batong gamhanan, apan unsan
man kini niya pagsugid?

putol ang iyang dila unya ang
iyang baba wala may pultahan

Panginhas dire