2015/10/31

ang buhok sa bayot nga
kabayo
gipataas sa iyang amo
nga henete nga dako kaayog
pagmahay kaniya
sa bag-o pa lamang nga
nadawat nga kapakyasan,

mitaas kaayo ang buhok
apil na ag sa iyang ikog nga
mitabon sa manggiulawon nga
bunal og kuyos kaayo nga itlog

Panginhas dire