2017/09/20

sa usa ka panahon

ang talawan mamatay
sa makadaghan

ang isog mamatay kausa
lang, 

walay mas labaw o dalaygon
nilang duha

pareho lang ang kamatayon
makausa o makadaghan

mao rang pataya, kay ngano
lahi lahi ba ang kamatayon?

daghang gustong mamatay
apan sayran ta ka, mitalaw man god sila sa kinabuhi.

daghan sab ang gustong mabuhi, nga kon imong sutaon
mitalaw sab sila sa kamatayon,

apan, kon kwentahon, mao ra gihapon silang duha
walay labaw, walay ubos, mao ra kini silang mga tawhana

ang naglirawliraw ning kalibotana, talawan o isog,
mao rang utoka, tawhanon lang gihapon, wala masayod

kon unsa ang atua, nag-atang, kon unsa ang naa sa unahan,
ang kahaponon, ang kamatayon o pagkabuhi sa usa ka panahon.

Panginhas dire