2017/09/20

tubagon ko ikaw,ugma, sa sunod natong panagkita

ang sakto nga pangutana
dili nganong gilabay ko kadto

kon dili, unsang katakos ang ania
kanako nganong ako kadtong gilabay

nganong wala ko magdikidiki paglabay
sa plato nga wala nimo masalo maong
maayong pagkabuak

nganong nabuak man?
igo ko lang kadton gilabay, ikaw ang
wala kasalo busa ikaw ang sad-an

wala koy gikawilihan
wala koy gipakabili

nahimo ko na paglabay ang tanan
ang gugma, ang paglaum, ang pagtoo

gisugdan ko  kini sa porselanang plato
apil na ang puti kaayong itlog sa manok
nga maayong pagkapusa diha sa sementadong
salog

gipauyunan ko ang akong kaugalingon
kay lagi lami man usab diay ang bation sa dihang
gilabay mo na, unya wala nimo masalo, unya
anaa nagpasad ang buak sa atong tiilan

gusto pa gani nakong yatakan ang tanan
aron ako masamdan sa mga bildo
kay lagi laming yatakan ang atong gipanglabay
lami ang bation kon kini atong sagulan sa atong
unod ug dugo
kanang mokagis sa atong kabukugan

makamao akong molabay sa bisan unsa
balika unya ang pangutana kon nganong duna akoy
katakos kabahin niini

tubagon ko ikaw,ugma, sa sunod natong
panagkita

Panginhas dire