2009/05/30

ako kang sabton

ako kang sabton
akong hugasan ang akong mga kamot
og tiil

akong kuhaon ang imong duha ka sapatos
og akong isukod
akong sul-ubon og sa atubangan sa samin
akong subayon ang imong
kanunay nga lakwan

akong adtoon kadtong tawong
imong gisagpa
og katulo

magpasagpa ko
og kaunom
dayon ako kang sultihan
sa akong mga kamatooran

Panginhas dire