2009/05/26

kon moingon ako nga gihigugma ko ikaw
ayaw dayon og too
mahimong namakak lang ako
og moingon ako nga namakak lang ako
mahimong bakak usab kana
maglibog ka
kon asa na ang bakak og ang tinood
ang tanang bakak
sa pagkatinood lang nahimong
bakak tungod ka anaa man ang
mga kamatooran
mag-unsa man god ang kahaw-ang
kon wala usab ang kapuno
ang bulan unsaon mo pag-ila
kon wala ang kangitngit
ang adlaw unsaon mo paghimamat
kon ang tanan kahayag na lang
unsaon mo ang bili sa kamatooran
kon ang tanan kamatooran na lamang
mas nindot kining akong mga bakak
mas lamian
kay kini giyam-iran sa kamatooran
giyatakan gisipasipa gilayog
gisagpa giluba gilansang
gilumping gidaro gibuldos

di ba ikaw kadtong gaingon
nga ang gidaog-daog tabangan?
nga silang gipaubos ipataas?
dili ba mao man kana ang papel
sa mga bakak nga kon imong
makit-an imong layogon
og imong sagpaon?

og ikaw wala ka ba mamakak
masukad-sukad aron ibutang ka
nako isip hari/rayna sa trono sa
kamatooran?

ang bakak og kamatooran
usa ray ginikanan
kitang tanan kay og wala kita
wala usab kana sila

kon magkita ta puhon
ingna ko nga dili ko bakakon

Panginhas dire