2009/05/29

Paghibalik sa Pangandoy

Mihasmag na usab ang mga pangandoy,
nga dugay nang mitaliwan sa kalimot.

Nabanhaw diha sa nagkisdom nga dagway sa mga damgo,
Og gisam-iran sa nagngotngot nga kahilom,

Wala nay bili ang pagsapopo sa yuta,
Sa luhang nagpangatagak
gumikan sa bakho sa kahitas-an.

--/Jesselito V. Baring/Panginhas dire